edu.klimaka.gr

Αξιολόγηση Διοικητικού Προσωπικού Υπηρεσιών Εκπαίδευσης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.63564/Η/25-04-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες:
Κ. Πιτταδάκης 210-3443375
Ι. Σταματοπούλου- Ρ. Χαριτουνιάν
210-3443428
Ε. Μαλλιώρη – Α. Παναγιωτακόπουλος
210-3443430

Θέμα: Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του διοικητικού και λοιπού προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Σας διαβιβάζουμε το αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32/492/8501,8326/7-4-2014 έγγραφο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. και σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4250/2014 (Α΄74) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) «Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών- πλην εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου». Ειδικότερα οι προαναφερόμενες διατάξεις του Ν. 4250/2014 θα εφαρμοστούν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης ως εξής:

Ι. Κλίμακα Βαθμολόγησης κριτηρίων Αιτιολογία (Άρθρα 7 και 8 του Π.Δ.318/1992, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 20 και 21 του Ν. 4250/2014):

Με τις διατάξεις αυτές εισάγονται ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα βαθμολόγησης των υπαλλήλων και των Προϊσταμένων τα οποία υπολογίζονται επί του συνόλου α) των υπαλλήλων και β) των Προϊσταμένων ανά επίπεδο θέσης ευθύνης που υπηρετούν.

Περιφερειακή Υπηρεσία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ως εξής:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ % ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
9-10 ή (από 9,1 -10) έως και 25% των υπαλλήλων
7-8 ή (από 7,1-8,9) Έως και 60% των υπαλλήλων
1-6 ή (από 1-6,9) 15% των υπαλλήλων

β) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των Προϊσταμένων ανά επίπεδο θέσης ευθύνης:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ % ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
9-10 ή (από 9,1 -10) έως και 70% των Προϊσταμένων του ιδίου επιπέδου
7-8 ή (από 7,1-8,9) 30% των Προϊσταμένων του ιδίου επιπέδου

Στις περιπτώσεις που από την εφαρμογή των ανωτέρω ποσοστών προκύπτει κλάσμα μέσης μονάδας και άνω λογίζεται ως ακέραιη μονάδα. Όπου κατά την βαθμολόγηση δεν εξαντληθεί το ανώτατο επιτρεπόμενο, κατά κλίμακα ποσοστό, το υπολειπόμενο μέρος που δεν χρησιμοποιήθηκε, προσαυξάνει το ποσοστό της αμέσως κατώτερης κλίμακας βαθμολόγησης.

Ο επιμερισμός των ποσοστών ανά κλίμακα γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντη Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Για τον επιμερισμό αυτόν λαμβάνονται υπόψη κριτήρια ιδίως:

α) αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των μονάδων,

β) οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων σε σχέση με τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής,

γ) η κατανομή των υπαλλήλων ανά Περιφερειακή Υπηρεσία Α/θμιας και Β/ θμιας Εκπ/σης.

ΙΙ. Έκδοση της απόφασης επιμερισμού – Αρμόδιο Όργανο:

Η σχετική απόφαση επιμερισμού των ποσοστών εκδίδεται το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους που έπεται του έτους αξιολόγησης από τον Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση η Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης χορηγεί στον Περιφερειακό Δ/ντη καταστάσεις με τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους Προϊσταμένους που υπηρέτησαν κατά το έτος αξιολόγησης στην αρμόδια μονάδα (Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης, Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης, Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης , Σχολικές Μονάδες), υπάλληλοι οι οποίοι αφενός υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 318/1992 και αφετέρου ο αξιολογητής να προΐστατο αυτών κατά το προηγούμενο έτος για πέντε τουλάχιστον μήνες ανεξάρτητα αν είχε τοποθετηθεί με έκδοση σχετικής απόφασης αλλά υπό την προϋπόθεση ότι ασκούσε τα καθήκοντα νομίμως σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την αναπλήρωση έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία.

Ο Περιφερειακός Δ/της αποστέλλει στους αξιολογητές την σχετική απόφαση πριν από την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης. Η μη τήρηση των ποσοστών αυτών από τους αξιολογητές συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος κατά τα οριζόμενα στην παρ.1 περιπτ. β του άρθρου 107 του Υ.Κ. και ελέγχεται με ευθύνη του Περιφερειακού Δ/ντη Εκπαίδευσης.

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι Περιφερειακοί Δ/ντες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης παρατίθενται τα κάτωθι παραδείγματα:

Η Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας εποπτεύει, Περιφερειακές Υπηρεσίες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σε τέσσερις νομούς της χώρας.

Ειδικότερα:

Α. Νομός Λάρισας
1) Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Νομού Λάρισας
2) Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Νομού Λάρισας
3) Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης Νομού Λάρισας α)…., β)……, γ)…
4)Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης Νομού Λάρισας  α)…., β)……..γ)…
κ.ο.κ.

Δ) Νομός Τρικάλων
1) Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Νομού Τρικάλων
2) Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Νομού Τρικάλων
3) Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης Νομού Τρικάλων α)…., β)……, γ)…
4) Σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης Νομού Τρικάλων α)…., β)……, γ)…

Τότε:

1. Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Οργανική Μονάδα
Διοικητικοί Υπάλληλοι που υπηρετούν οργανικά ή
υπηρετούν με απόσπαση
Υπηρετούντες Διευθυντές
Υπηρετούντες Τμηματάρχες
Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης - 1  
Τμήμα Α΄ 9   1
Τμήμα Β 6   1
Τμ. Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
Α/θμιας Εκπ/σης
2    
Τμ. Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
Β/θμιας Εκπ/σης
2    
Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 3   1*
Σύνολο ανά κατηγορία 22 1 3

(*) Σε περίπτωση που Προϊστάμενος είναι Διοικητικός Υπάλληλος

Με βάση την ανωτέρω καταγραφή προσωπικού τα ποσοστά 25%, 60% και 15% για τους 22 υπαλλήλους που υπηρετούν στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Θεσσαλίας κατανέμονται ως εξής:

α. Υπάλληλοι

α) 22Χ 25%= 5,5 Άρα 06 υπάλληλοι της Περιφ. Δ/νσης δύναται να βαθμολογηθούν με 9-10
β) 22 Χ 60%= 13,2 Άρα 13 υπάλληλοι της Περιφ. Δ/νσης δύναται να βαθμολογηθούν με 7-8
γ) 22Χ 15%= 3,3 Άρα 03 υπάλληλοι της Περιφ. Δ/νσης δύναται να βαθμολογηθούν με 1-6

Ο Περιφερειακός Δ/ντης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα προαναφερόμενα κριτήρια (σελ. 2) και τον ανώτατο αριθμό των υπαλλήλων που δύναται να αξιολογηθεί με κάθε κλίμακα βαθμολογίας θα εκδώσει την σχετική απόφαση σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα 1.

β. Προϊστάμενοι

Προϊστάμενοι Δ/νσης 1Χ 70%= 0,7 Άρα 1 Προϊστάμενος Δ/νσης δύναται να βαθμολογηθεί με 9-10
Προϊστάμενοι Τμήματος 3Χ 70%=2,1 Άρα 2 Προϊστάμενοι Τμήματος δύναται να βαθμολογηθούν με 9-10

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των Προϊσταμένων δεν απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης. Ο υπόλοιπος αριθμός προϊσταμένων, ήτοι το 30% αξιολογείται με την κλίμακα βαθμών 1-8.

2. Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Νομού Λάρισας

Οργανική Μονάδα
Διοικητικοί Υπάλληλοι που υπηρετούν οργανικά ή με απόσπαση
Yπηρετούντες Τμηματάρχες
Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων 4 1
Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων 1 -
Σύνολο ανά κατηγορία 5 1

Με βάση τα ανωτέρω τα ποσοστά 25%, 60% και 15% για τους 05 υπαλλήλους της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Νομού Α’ κατανέμονται ως εξής:

α. Υπάλληλοι

α) 5Χ 25%= 1,25 Άρα 01 υπάλληλος δύναται να βαθμολογηθεί με 9-10
β) 5Χ60%= 3 Άρα 03 υπάλληλοι δύναται να βαθμολογηθούν με 7-8
γ) 5 Χ15%=0,75 Άρα 01 υπάλληλος δύναται να βαθμολογηθεί με 1-6

Ο Περιφερειακός Δ/ντης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα προαναφερόμενα κριτήρια (σελ. 2) και τον ανώτατο αριθμό των υπαλλήλων που δύναται να αξιολογηθεί με κάθε κλίμακα βαθμολογίας θα εκδώσει την σχετική απόφαση σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα Υπόδειγμα 2.

β) Προϊστάμενοι

Προϊστάμενος Τμήματος 1 Χ 70%= 0,7 Άρα 1 Προϊστάμενος Τμήματος δύναται να βαθμολογηθεί με 9-10

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των Προϊσταμένων δεν απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης. Ο υπόλοιπος αριθμός προϊσταμένων, ήτοι το 30% αξιολογείται με την κλίμακα βαθμών 1-8.

3. Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Νομού Λάρισας

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί για την Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

4. Σχολικές Μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Νομού Λάρισας

Α. Έστω στο Νομό Α΄ λειτουργούν 10 Ν/γεία, 25 Δημοτικά Σχολεία, 12 Γυμνάσια, 5 Λύκεια (Γενικά ή Τεχνικά) στα οποία υπηρετούν Γραμματείς σε 4 Γ/σια και 2 Λύκεια και κλητήρες/επιστάτες σε 7 Γ/σια και 4 Λύκεια.

Τότε:
- 1ο Γυμνάσιο Νομού Λάρισας

Γραμματέας 1
Επιστάτης/ Κλητήρας 1
Σύνολο 2

Με βάση τα ανωτέρω τα ποσοστά 25%, 60% και 15% για τους δύο (2) υπαλλήλους του 1ου Γυμνασίου του Νομού Λάρισας κατανέμονται ως εξής:

α) 2 Χ 25% = 0,50. Άρα 1 υπάλληλος δύναται να βαθμολογηθεί με 9-10
β) 2 Χ 60% = 1,20. Άρα 1 υπάλληλος δύναται να βαθμολογηθεί με 7-8
γ) 2 Χ 15% = 0,30. Άρα κανένας υπάλληλος θα βαθμολογηθεί με 1-6

Ο Περιφερειακός Δ/ντης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα προαναφερόμενα κριτήρια (σελ. 2) και τον ανώτατο αριθμό των υπαλλήλων που δύναται να αξιολογηθεί με κάθε κλίμακα βαθμολογίας θα εκδώσει την σχετική απόφαση σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα 3.

- 2ο Λύκειο Νομού Λάρισας

Γραμματέας 1
Επιστάτης/ Κλητήρας 0
Σύνολο 1

Με βάση τα ανωτέρω τα ποσοστά:

α) 1 Χ 25% = 0,25. Κανένας υπάλληλος θα βαθμολογηθεί με 9-10
β) 1 Χ 60% = 0,60. Ένας (1) υπάλληλος δύναται να βαθμολογηθεί με 7-8
γ) 1 Χ 15% = 0,15. Κανένας υπάλληλος θα βαθμολογηθεί με 1-6

- ΕΠΑΛ Νομού Λάρισας

Γραμματέας 2
Επιστάτης/ Κλητήρας 1
Σύνολο 3

Με βάση τα ανωτέρω τα ποσοστά:

α) 3 Χ 25% = 0,75. Ένας (1) υπάλληλος θα βαθμολογηθεί με 9-10
β) 3 Χ 60% = 1,80. Δύο (2) υπάλληλοι δύναται να βαθμολογηθούν με 7-8
γ) 3 Χ 15% = 0,15. Κανένας υπάλληλος θα βαθμολογηθεί με 1-6

Με βάση τα ανωτέρω θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με τα υπόλοιπα σχολεία του Νομού Λάρισας,
στα οποία υπηρετούν διοικητικοί υπάλληλοι με οργανική θέση ή με απόσπαση.

Β. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των υπολοίπων Νομών (Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων) που εποπτεύονται από την Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας .

ΙΙΙ. Εισηγητές – Αξιολογητές [άρθρο 14 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4250/2014].

Με τις διατάξεις αυτές εισάγεται πλέον ο θεσμός του ενός αξιολογητή, έναντι δύο που όριζαν οι διατάξεις του Π.Δ. 318/1992, καθώς και ο θεσμός του εισηγητή. Ειδικότερα την αξιολόγηση ενεργεί αυτοτελώς ο προϊστάμενος της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας εκείνης που υπηρετεί ο αξιολογούμενος, όταν υπάρχει, κατόπιν γραπτής τεκμηριωμένης εισήγησης του άμεσου προϊσταμένου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται υπερκείμενη οργανική μονάδα ο υπάλληλος αξιολογείται από τον άμεσο προϊστάμενο του χωρίς να απαιτείται εισήγηση.

Διευκρινίζεται ότι ο εισηγητής δεν βαθμολογεί τον αξιολογούμενο, αλλά η εισήγηση του δύναται να λαμβάνεται υπόψη από τον αξιολογητή, χωρίς ωστόσο η εισήγηση αυτή να δεσμεύει την κρίση του.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται παραδείγματα σχετικά με τον αξιολογητή ανάλογα με την Περιφερειακή Υπηρεσία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

- Περιφερειακή Υπηρεσία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Αξιολογούμενος

Εισηγητής

Αξιολογητής

Υπάλληλος τοποθετημένος στο Τμήμα Α΄ ή Β΄ της Δ/νσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Προϊστάμενος του Τμήματος Α΄ ή Β΄ της Δ/νσης Διοικητικής και και Οικονομικής Υποστήριξης

Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Υπάλληλος τοποθετημένος στο Τμήμα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης ή Β/θμιας Εκπ/σης

Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης ή Β/θμιας Εκπ/σης

Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης

Υπάλληλος τοποθετημένος στο αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

Δεν απαιτείται εκτός αν άλλως προβλέπεται στις οικείες οργανικές διατάξεις

Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης

Προϊστάμενος Τμήματος Α΄ ή Β

Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

- -

Περιφερειακός Δ/ντης Εκπαίδευσης

- Δ/νση Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης

Αξιολογούμενος

Εισηγητής

Αξιολογητής

Υπάλληλος που υπηρετεί στο Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων

Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων

Δ/ντής Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης

Υπάλληλος που υπηρετεί στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Δ/ντής Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης

Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων

- -

Δ/ντής Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης

- Σχολικές Μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Αξιολογούμενος

Εισηγητής

Αξιολογητής

Υπάλληλος που κατέχει οργανική θέση ή υπηρετεί με απόσπαση σε Σχολική Μονάδα Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης - - Δ/ντης Σχολικής Μονάδας

Σε περίπτωση κένωσης θέσης προϊσταμένου που ενεργεί ως αξιολογητής, εκτός της περίπτωσης παραίτησης, συμπλήρωσης ορίου ηλικίας, ή τριακονταπενταετιας, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται κατ΄ εξαίρεση από τον άμεσο προϊστάμενο του αξιολογούμενου εφόσον υπάρχει.

Ειδικότερα:
- Σε περίπτωση κένωσης θέσης Δ/ντη Σχολικής Μονάδας και δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής τότε
αξιολογητής είναι ο οικείος Δ/ντης Εκπ/σης
- Σε περίπτωση κένωσης θέσης Δ/ντη Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης και δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής τότε αξιολογητής είναι ο οικείος Περιφερειακός Δ/ντης Εκπ/σης
- Σε περίπτωση κένωσης θέσης Περιφερειακού Δ/ντη Εκπ/σης και δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής τότε αξιολογητής είναι ο Υπουργός

ΙV. Μέτρα Βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούμενου (παρ.5 του άρθρου 10 του Π.Δ. 318/1992, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4250/2014).

Με τις διατάξεις αυτές ενισχύεται ο θεσμός της αξιολόγησης καθώς σε περίπτωση αξιολόγησης του υπαλλήλου με Μ.Ο. βαθμολογίες της έκθεσης 6 και κάτω συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τον αξιολογητή στο έντυπο αξιολόγησης τα μέτρα βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούμενου. Τόσο στην περίπτωση αυτή αλλά και σε κάθε περίπτωση συμπλήρωσης μέτρων βελτίωσης ο αξιολογητής μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης καλεί τον αξιολογούμενο για την αναλυτική παρουσίαση σε αυτόν των μέτρων βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του. Μετά το πέρας της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου τίθεται στον οικείο χώρο του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησης η ημερομηνία πραγματοποίησης της συνέντευξης και υπογραφές του αξιολογούμενου και του αξιολογητή.

V. Έλεγχος τυπικών στοιχείων και ειδικής αιτιολογίας στις εκθέσεις αξιολόγησης [περ. γ και δ. της παρ. 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 318/1992 όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4250/2014].

Με τις διατάξεις αυτές ενισχύεται ο ρόλος της Δ/νσης Διοικητικού/ Προσωπικού των φορέων και εξασφαλίζεται η έγκαιρη και έγκυρη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης αλλά ενισχύεται ο ρόλος της αξιολόγησης ως εργαλείο βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούμενου.

Ειδικότερα:

Α) η Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και το Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης είναι υπεύθυνοι:

- Ως προς την έγκαιρη παράδοση ενυπογράφως στην αρχή κάθε έτους των έντυπων αξιολόγησης στους αξιολογούμενους και ακολούθως την διαβίβαση ενυπογράφως της συμπληρωμένης Έκθεσης από τον αξιολογούμενο στον εισηγητή, την παραλαβή των εισηγήσεων και την παράδοση τους ενυπογράφως στους αξιολογητές εξετάζοντας κάθε φορά την τήρηση των προθεσμιών.

- Ως προς την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούμενου, κατά το μέτρο που αυτό είναι δυνατόν να υλοποιηθεί. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε περίπτωση που ο αξιολογητής προτείνει ως μέτρο βελτίωσης την επιμόρφωση/υπηρεσιακη εκπαίδευση του υπαλλήλου τότε υλοποιεί το μέτρο αυτό συνεκτιμώντας τόσο το συμφέρον της υπηρεσίας όσο και του υπαλλήλου.

- Ως προς την πληρότητα της παρατιθέμενης αιτιολογίας. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι με τις νέες πλέον ρυθμίσεις παράθεση ειδικής αιτιολογίας απαιτείται εφόσον ο αξιολογητής βαθμολογεί ένα ή περισσότερα κριτήρια αξιολόγησης με βαθμό 9 έως 10 ή με βαθμό 1 έως 6. Η ειδική αιτιολογία γίνεται με παράθεση πραγματικών στοιχείων και γεγονότων και όχι αξιολογικών χαρακτηρισμών.

Β) το Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης είναι υπεύθυνο να ελέγχει την τήρηση των ως άνω διαλαμβανομένων από τους Δ/ντες των οικείων Σχολικών Μονάδων.

VI. Χρόνος σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης [άρθρο 18 του Π.Δ. 318/92, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4250/2014].

Τυγχάνουν εφαρμογής τα διαλαμβανόμενα στις ως άνω διατάξεις και στο αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32-8/492/8501,8326/7-4-2014 έγγραφο Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

VII. Γνωστοποίηση των εκθέσεων [άρθρο 21 του Π.Δ. 318/1992 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 4250/2014].

Τυγχάνουν εφαρμογής τα διαλαμβανόμενα στις ως άνω διατάξεις και στο αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32-8/492/8501,8326/7-4-2014 έγγραφο Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

VIII. Ένσταση [άρθρα 19,22 και 23 του Π.Δ. 318/1992 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4250/2014].

Εντός αποκλειστικής ημερομηνίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο, ο αξιολογούμενος δύναται να ασκήσει ενώπιον της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης ένσταση μεροληψίας ή αποδεδειγμένης πλάνης περί τα πράγματα του αξιολογητή σε περίπτωση που ο μέσος όρος βαθμολογίας της έκθεσης αξιολόγησης είναι 6 και κάτω.

Η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς του, καθώς και τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την ανακρίβεια των επικαλούμενων από τον αξιολογητή γεγονότων.

Η ένσταση κατατίθεται:

Α. από τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε σχολεία στο πρωτόκολλο της σχολικής μονάδας.

Β. από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις Δ/νσεις Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Γ. από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης, στο πρωτόκολλο της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης.

Αντίγραφο της ένστασης παραδίδεται με την φροντίδα της Υπηρεσίας στον αξιολογητή του οποίου η βαθμολόγηση αμφισβητείται από τον υπάλληλο, ο οποίος υποχρεούται σε 10 εργάσιμες ημέρες από την λήψη του αντιγράφου της ένστασης να παραδώσει ειδικό σημείωμα στο οποίο διατυπώνονται οι απαντήσεις στους ισχυρισμούς του υπαλλήλου.

Η έκθεση αξιολόγησης, η ένσταση του υπαλλήλου και το ειδικό σημείωμα του αξιολογητή διαβιβάζονται στην Δ/νση Διοικητικού/ Τμήμα Β΄ προκειμένου να εισαχθεί στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί και θα συγκροτηθεί στην Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του Ν.4250/2014.

IX. Μεταβατικές διατάξεις- πρώτη εφαρμογή των διατάξεων (άρθρο 32 του Ν.4250/2014)

Α. Για την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγηση έτους 2013 ισχύουν οι ως άνω διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες τίθενται αποκλειστικές προθεσμίες εντός των οποίων οφείλουν να έχουν συνταχθεί οι εκθέσεις αξιολόγησης του έτους 2013.

Οι προθεσμίες διαμορφώνονται ως εξής:

Έως 28-4-2014 Έκδοση των αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστών
Έως 13-5-2014 Σύνταξη της έκθεσης από τον αξιολογούμενο
Έως 28-5-2014 Σύνταξη της εισήγησης από τον εισηγητή
Έως 30-6-2014 Σύνταξη των εκθέσεων από τον αξιολογητή

Β. Στις καταστάσεις που θα χορηγήσει η Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης στον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης, προκειμένου αυτός να εκδώσει τις αποφάσεις επιμερισμού ποσοστών, δεν θα συμπεριληφθούν οι πρώην εκπαιδευτικοί που μετατάχθηκαν σε θέσεις διοικητικού προσωπικού με διάφορες διατάξεις και ανέλαβαν υπηρεσία από 1-8-2013 έως 31-12-2013.

Γ. Οι υπάλληλοι που κατά το έτος 2013 είχαν αποσπασθεί ή μετατεθεί σε Περιφερειακή Υπηρεσία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της ιδίας ή άλλης Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης θα αξιολογηθούν από τον αξιολογητή της Περιφερειακής Υπηρεσίας που έχουν αποσπασθεί ή μετατεθεί εφόσον έχουν συμπληρώσει πέντε (5) μήνες στην Υπηρεσία αυτή.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα