edu.klimaka.gr

Ρυθμίσεις Μεταθέσεων, Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Ρυμίσεις Μεταθέσεων - Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 561/2011)

Αρ.Πρωτ.26139/Α2/03-03-2011/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4Α199-Η

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
email: t07ekea2(AT)ypepth.gr
Τηλ.: 210 344 2966 - 210 344 2445
FAX:210 344 2175

ΘΕΜΑ: «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των εκκλησιαστικών γυμνασίων και των γενικών εκκλησιαστικών λυκείων για τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις του εκπαιδευτικού προσωπκού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας οπόψη

1. Τις διατάξεις

α) Toυ άρθρου 23 παρ.7 του ν.3432/2006 (ΦΕΚ 14Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 παρ.3 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α)

β) των άρθρων 1 παρ 1 και 2 της «Κανονιστικής Διατάξεως περί της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας» του Αγίοο Όρους που κυρώθηκε με την απόφαση Φ.7626/6/ΑΣ 1785/1987 (ΦΕΚ765 Β)

γ) των άρθρων 1,2,3 και 6 του Οργανισμού της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, που κυρώθηκε με το β.δ. της 17ης Μαίου 1958 (ΦΕΚ 81Α)

δ) του άρθρου 90 τοο Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α)

2. Τη γνώμη του Υπηρεσιακού Σομβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση  2η/8-2-2011) και

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 1 - Προσαρμογή

1 Οι διατάξεις που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης εφαρμόζονται και στο εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, με προσαρμογή των διατάξεων αυτών στις ιδιαίτερες συνθήκες των εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων κατά τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

2. Όπου στις διατάξεις της απόφασης αυτής γίνεται αναφορά σε εκκλησιαστικά σχολεία νοούνται τα εκκλησιαστικά γυμνάσια και γενικά εκκλησιαστικά λύκεια ή μόνο τα γενικά εκκλησιαστικά λύκεια.

3. Ειδικά για το εκπαιδευτικό προσωπικό των εκκλησιαστικών σχολείων της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας και της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής σε ότι αφορά τις προαναφερόμενες υπηρεσιακές μεταβολές, απαιτείται, πριν τη διατύπωση γνώμης, σύμφωνης γνώμης, πρότασης ή απόφασης του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (ΥΣΔΕΕ), η έγκριση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους ή του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 2 - Νομικό πλαίσιο

Για τις μεταθέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις μεταθέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης ιδίως δε οι διατάξεις του άρθρου 16 κεφ.Β του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί συμπληρωθεί και αντικατασταθεί μεταγενέστερα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296Α), 47 παρ.3 του ν.2304/1995 (ΦΕΚ 83Α), του ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141Α), 8 του ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267Α), 6 του ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75Α και 30 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α) καθώς και του π.δ.50/1996 (ΦΕΚ 45Α), όπως ήδη ισχύει, με προσαρμογή των διατάξεων αυτών στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των εκκλησιαστικών σχολείων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 3 έως και 11 της απόφασης αυτής.

Αρθρο 3 - Κατηγορίες μεταθέσεων

1. Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης διακρίνονται σε:

α) Μεταθέσεις για το συμφέρον της υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου,

β) Μεταθέσεις για το συμφέρον της υπηρεσίας και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου όταν η μετάθεση επιβάλλεται από υπαιτιότητα του εκπαιδευτικού.

γ) Μεταθέσεις με αίτηση του εκπαιδευτικού και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

δ) Μεταθέσεις εκπαιδευτικών, αμοιβαίες με αίτηση και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και

ε) Μεταθέσεις εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών.

2. Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου γίνονται από εκκλησιαστικό σχολείο σε άλλο εκκλησιαστικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον πληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 7 και τα κριτήρια του άρθρου 10 της απόφασης αυτής.

3. Μετάθεση εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους επιτρέπεται μόνο:

α) για τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών και

β) για άμεση απομάκρυνση εκπαιδευτικού από υπαιτιότητα του.

Αρθρο 4 - Αρμόδιο όργανο για τις μεταθέσεις

Αρμόδιο όργανο για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών των εκκλησιαστικών σχολείων είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (ΥΣΔΕΕ) της παρ.6 του άρθρου 39 του ν.3848/2010, όπως ισχύει κάθε φορά.

Αρθρο 5 - Πίνακες οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών

1. Για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης από εκκλησιαστικό σχολείο σε άλλο εκκλησιαστικό σχολείο καταρτίζονται μέχρι 10 Μαρτίου κάθε σχολικού έτους πίνακες με τις κενές οργανικές θέσεις χωριστά ανά κλάδο.

2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο πίνακες καταρτίζονται από την Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής του ΥΠΔΒΜΘ, με βάση τις εισηγήσεις των διευθυντών των εκκλησιαστικών σχολείων, οι οποίοι καταγράφουν τις κενές οργανικές θέσεις που θα προκύψουν μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, καθώς και τους τυχόν υπεράριθμους εκπαιδευτικούς. Για την κατάρτιση των τελικών πινάκων με τις κενές οργανικές θέσεις λαμβάνονται υπόψη από την αρμόδια διεύθυνση η μεταβολή των σχολείων δηλαδή η κατάργηση, η συγχώνευση, η ίδρυση ή η προαγωγή τους και οι τυχόν αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.

Αρθρο 6 - Αιτήσεις - προθεσμίες

1. Ο τύπος της αίτησης μετάθεσης των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης καθορίζεται από τη Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής και καταχωρίζεται με οδηγίες στο δικτυακό ιστότοπο του Υπουργείου (http://www.minedu.gov.gr).

2. Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς μέσα στο μήνα Νοέμβριο και σε ημερομηνίες που ορίζονται με σχετική εγκύκλιο από το Υπουργείο.

3. Οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 της παρούσης απόφασης πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων μετάθεσης. Κατ' εξαίρεση, το πιστοποιητικό γέννησης παιδιού λαμβάνεται υπόψη αν κατατεθεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Μέσα στην ίδια προθεσμία μπορούν να υποβάλλονται συμπληρωματικά δικαιολογητικά για μετάθεση που αφορούν σε λόγους υγείας ή που έχουν ανακύψει ή διαπιστωθεί μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων μετάθεσης. Όπου προβλέπεται ως προϋπόθεση μετάθεσης η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου υπηρεσίας, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων.

4. Η αίτηση μετάθεσης μπορεί να ανακαλείται μέχρι τέλος Ιανουαρίου.

5. Οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων και δηλώσεων μετάθεσης σε εκκλησιαστικά σχολεία κατά τις διατάξεις της παρούσας απόφασης είναι ανατρεπτικές.

Άρθρο 7 - Γενικές προϋποθέσεις μετάθεσης

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3848/2010 για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς,  προϋπόθεση για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης είναι η πραγματική υπηρεσία δύο ετών στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

2. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση του ΥΣΔΕΕ για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης.

3. Για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία τον μήνα Σεπτέμβριο, ως ημερομηνία διορισμού λογίζεται η 1η Σεπτεμβρίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο χρόνος που θεμελιώνει δικαίωμα μετάθεσης μπορεί να προκύπτει από συνυπολογισμό σωρευτικά του χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί τμηματικά, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

4. Δεν απαιτείται η συμπλήρωση δύο ετών στην οργανική θέση στις περιπτώσεις της μετάθεσης ειδικών κατηγοριών κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 της παρούσης απόφασης.

Αρθρο 8 - Αμοιβαίες μεταθέσεις

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Να ανήκουν στο ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει εικοσιπενταετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

β. Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας του να μην υπερβαίνει τα δέκα έτη, και

γ. Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, με εξαίρεση του νεοδιόριστους που εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.3848/2010.

2. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης μετά τη συμπλήρωση τριών ετών στο σχολείο στο οποίο έχουν μετατεθεί. Η συμπλήρωση της τριετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία της μετάθεσης τους και μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

3. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, για αμοιβαία μετάθεση, υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και θρησκευτικής Αγωγής μέσω του διευθυντή του σχολείου που υπηρετούν, μέσα σε δέκα πέντε ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στο διαδίκτυο και στον ημερήσιο τύπο. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης αφού διαπιστώσει ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση από εκκλησιαστικό σχολείο σε άλλο εκκλησιαστικό και ελέγξουν την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών, υποβάλλουν μέσα σε πέντε ημέρες τις αιτήσεις στο ΥΣΔΕΕ.

4. Όσοι κρίνονται ως υπεράριθμοι στο εκκλησιαστικό σχολείο που υπηρετούν δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης.

Αρθρο 9 - Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης

Κατά τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης μετατίθενται κατά προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους:

α) οι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά τα οποία χρήζουν ειδικής θεραπευτικής αγωγής ή εκπαίδευσης και είναι τυφλά, κωφά ή βαρήκοα, αυτιστικά, σπαστικά, πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, που χρήζουν μεταγγίσεων αίματος, που πάσχουν από λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS, σύνδρομο DOWNκαι σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής, καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν τέσσερα ή περισσότερα άγαμα παιδιά, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους. Στο σύνολο των παιδιών υπολογίζονται και όσα φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον αυτά δεν έχουν υπερβεί το 25° έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

γ) Οι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοι τους πάσχουν από μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS, και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής, καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

Αρθρο 10 - Κριτήρια μεταθέσεων

1. Κριτήρια για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης απόφασης είναι:

α) η συνολική υπηρεσία

β) η συνυπηρέτηση

γ) οι οικογενειακοί λόγοι

δ) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων που υπηρέτησαν ή υπηρετούν ε) η εντοπιότητα και στ) η πρώτη προτίμηση

2. Ως συνολική υπηρεσία λαμβάνεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της δημόσιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων. Ως χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας για κάθε εκπαιδευτικό θεωρείται:

α) ο συνολικός χρόνος από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του διορισμού του μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι μεταθέσεις, εφόσον ανέλαβαν υπηρεσία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. Για όσους ανέλαβαν υπηρεσία μετά την 30η Σεπτεμβρίου η συνολική υπηρεσία τους υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

β) ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, η υπηρεσία σε ξένα σχολεία στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων καθώς και η υπηρεσία σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου, εφόσον σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη κατά τις κείμενες διατάξεις.

γ) ο χρόνος που οι εκπαιδευτικοί υπηρέτησαν στη δημόσια ή ιδιωτική πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,

δ) ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας που προσφέρθηκε στο δημόσιο με ωριαία αντιμισθία. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται με κλάσμα που έχει αριθμητή τις προαναφερθείσες ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και παρανομαστή το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας που ισχύει κατά το χρόνο υπολογισμού των μονάδων μετάθεσης για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ε) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, εφόσον αυτός λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.

Ο συνολικός χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών εκφράζεται σε έτη και μήνες. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε ημερών, υπολογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δε λαμβάνεται υπόψη. Όπου κατά τον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης ως συνολική υπηρεσία προκύπτει αριθμός με δεκαδικό ψηφίο, διατηρούνται μόνο τα δύο πρώτα ψηφία του. Οι μονάδες μετάθεσης από τη συνολική υπηρεσία προσδιορίζονται με συντελεστή δυόμισι για κάθε έτος υπηρεσίας.

3. Μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάθεση, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιοχή του Δήμου ή του Δημοτικού Διαμερίσματος που λειτουργεί το εκκλησιαστικό σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί της περίπτωσης αυτής λαμβάνουν τέσσερις μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση. Για την απόδειξη του τόπου και της φύσης της εργασίας του ή της συζύγου υποβάλλονται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) προκειμένου περί υπαλλήλων του δημοσίου ή υπαλλήλων ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή υπαλλήλων του λοιπού δημοσίου τομέα, όπως οριοθετείται με τις κείμενες διατάξεις ή άμισθων δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών, βεβαίωση της υπηρεσίας τους από την οποία να προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με απόσπαση στο συγκεκριμένο τόπο.

β) προκειμένου περί εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθερων επαγγελματιών, βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα, όπως ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΜ-ΜΜΕ, ΕΤΕΑΜ, ΤΕΑΙΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ (ν.3655/2008- Α'58) από την οποία να προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται η μετάθεση τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και είναι ασφαλισμένος στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

4. Οι μονάδες μετάθεσης για οικογενειακούς λόγους υπολογίζονται ως εξής:

α) οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις μονάδες μετάθεσης. Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι σε χηρεία, διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).

β) οι εκπαιδευτικοί που έχουν άγαμα ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά (φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα) λαμβάνουν τέσσερις μονάδες μετάθεσης για το πρώτο παιδί, τέσσερις για το δεύτερο, έξι για το τρίτο και επτά για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, Ως ανήλικα θεωρούνται τα παιδιά που δεν έχουν υπερβεί το 18° έτος της ηλικίας του και ως σπουδάζοντα όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25° έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Για την απόδειξη αυτών απαιτείται πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος κατά περίπτωση. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

5. Οι εκπαιδευτικοί της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης λαμβάνουν μονάδες μετάθεσης ανάλογα με τις συνθήκες διαβίωσης στην έδρα λειτουργίας του σχολείου όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν. Ως μονάδες μετάθεσης λαμβάνονται τα μόρια του πλησιέστερου δημόσιου γενικού λυκείου το οποίο λειτουργεί στον ίδιο Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα με το εκκλησιαστικό σχολείο, όπως τα μόρια υπολογίζονται από την κατηγορία που ανήκει το σχολείο, σύμφωνα με τη Υ.Α. Δ2/23528/1997 (ΦΕΚ 1068Β), όπως ισχύει κάθε φορά. Η κατηγορία στην οποία εντάσσεται κάθε εκκλησιαστικό σχολείο είναι η οριζόμενη αντίστοιχα ως ακολούθως:

α) Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία (Κατηγορία: Ι) 

β) Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή (Κατηγορία: Ι)

γ) Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς Ιωαννίνων (Κατηγορία: Ε )

δ) Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο-Γενικό Εκκλ/κό Λύκειο Νεαπόλεως (Κατηγορία: Α)

ε) Εκκλησιαστικό-γυμνάσιο- Γενικό Εκκλ/κό Λύκειο Λαμίας (Κατηγορία: Α)

στ) Εκκλησιαστικό γυμνάσιο- Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Ξάνθης (Κατηγορία: Γ)

ζ) Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή (Κατηγορία: Α)

η) Εκκλησιαστικό γυμνάσιο - Γενικό Εκκλ/κό Λύκειο Φλώρινας (Κατηγορία: Δ)

θ) Εκκλησιαστικό γυμνάσιο - Γενικό Εκκλ/κό Λύκειο Χανίων Κρήτης (Κατηγορία: Α)

ι) Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών (Κατηγορία: Α)

Ως μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος υπηρεσίας σε εκκλησιαστικά σχολεία Α, Γ, Δ, Ε και I κατηγορία υπολογίζονται αντίστοιχα 1,3,4,5 και 10 μονάδες.

Οι εκπαιδευτικοί που προέρχονται από μετάταξη από την πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση λαμβάνουν τις μονάδες των σχολείων που υπηρετούσαν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μετάταξης τους. Οι μονάδες μετάθεσης για το κριτήριο των συνθηκών διαβίωσης υπολογίζονται με βάση τα εξής:

α) Το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας σε κάθε σχολείο και την κατηγορία στην οποία ανήκει. Ο χρόνος υπηρεσίας εκφράζεται σε έτη και μήνες. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε ημερών λογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση παραλείπεται.

β) Ο χρόνος εκπαιδευτικών και λοιπών αδειών με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές, εφόσον σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία θεωρείται πραγματική υπηρεσία, υπολογίζεται για τη χορήγηση μονάδων μετάθεσης συνολικής υπηρεσίας. Ο χρόνος που αφορά αναρρωτικές άδειες με ή χωρίς αποδοχές, άδειες κύησης και λοχείας (άρθρα 51, 52, 53, 54 και 55) του Υ.Κ. (ν.3528/2007 ΦΕΚ 26Α) θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση του εκπαιδευτικού, εκτός εάν πριν από τη χορήγηση της άδειας ο εκπαιδευτικός είχε αποσπαστεί σε άλλο σχολείο, οπότε λαμβάνει τις μονάδες μετάθεσης του σχολείου στο οποίο αποσπάστηκε. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας με αποδοχές θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολείο Α'κατηγορίας.

γ) Ο χρόνος απόσπασης των εκπαιδευτικών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολεία Α' κατηγορίας για την Ευρώπη, Β' κατηγορίας για την Αμερική και Γ' κατηγορίας για τις υπόλοιπες χώρες και αντίστοιχα μονάδες μετάθεσης 1, 2 και 3.

6. Μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης που ζητούν μετάθεση σε συγκεκριμένο εκκλησιαστικό σχολείο εφόσον είναι δημότες του Δήμου ή του Δημοτικού Διαμερίσματος , όπου λειτουργεί το εκκλησιαστικό σχολείο τουλάχιστον από διετίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετάθεσης. Οι μονάδες μετάθεσης για το κριτήριο της εντοπιότητας ορίζονται σε τέσσερις. Η εντοπιότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση του οικείου δημάρχου από την οποία να προκύτπει ότι ο εκπαιδευτικός είναι δημότης του δήμου από διιετίας.

7. Οι εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάθεση από εκκλησιαστικό σχολείο σε άλλο εκκλησιαστικό σχολείο, λαμβάνουν για την πρώτη προτίμηση τους δύο μονάδες μετάθεσης.

8. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις από εκκλησιαστικό σχολείο σε άλλο εκκλησιαστικό σχολείο προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση,

β) στην εντοπιότητα,

γ) στους οικογενειακούς λόγους,

δ) στη συνολική υπηρεσία,

ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν και

στ) στην πρώτη προτίμηση.

9. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αρθρο 11 - Διενέργεια και γνωστοποίηση των μεταθέσεων

1. Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, για τις οποίες αποφασίζει το ΥΣΔΕΕ, διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η απόφαση αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με το πρόγραμμα «Διαύγεια» και κοινοποιείται στους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των εκκλησιαστικών σχολείων.

2. Η ανάληψη υπηρεσίας στη νέα θέση γίνεται με τη λήξη του διδακτικού έτους. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί που κατά τη λήξη του διδακτικού έτους είναι σε εκπαιδευτική άδεια ή σε άδεια άνευ αποδοχών στο εξωτερικό ή υπηρετούν με απόσπαση σε ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό ή σε λοιπές υπηρεσίες του εξωτερικού, μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία με την έναρξη του σχολικού έτους, εφόσον εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και μετά τη λήξη του διδακτικού έτους. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές των εκκλησιαστικών σχολείων, όπως και οι διευθυντές των Ιερατικών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας που μετατίθενται αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Άρθρο 12 - Ισχύουσες διατάξεις

Για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως εξής:

α) Για απόσπαση από σχολείο της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης σε άλλο σχολείο, όπως και σε σχολεία της πρωτοβάθμιας ή και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , οι διατάξεις του άρθρου 16 κεφ.Γ' παρ.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 του ν. 1566/1985 και του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α), όπως έχουν αντικατασταθεί με τον ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α) και συμπληρωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3848/2010.

β) Για απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, οι διατάξεις του άρθρου 16 κεφ. Γπαρ.6 του ν.1566/1985, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.6 του ν.2740/1999, του άρθρου 8 και 31 του ν.1946/1991, του άρθρου 11 του ν.3391/2005, 14 παρ.29 του ν.2817/2000, του άρθρου 13 παρ.5 του ν.2009/1992 και του άρθρου 14 παρ.6 του ν.3149/2003.

γ) Για απόσπαση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες οι διατάξεις του άρθρου 25 παρ.3 του ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128Α) και

δ) Για απόσπαση στα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρία οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ.4 του ν.3432/2006 (ΦΕΚ 14Α).

Αρθρο 13 - Διαδικασία αποσπάσεων

1. Για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου.

2. Για τις αποσπάσεις των περιπτώσεων του εδαφίου α του προηγουμένου άρθρου, αρμόδιο όργανο είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εφόσον πρόκειται για απόσπαση στα σχολεία δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον πρόκειται για απόσπαση στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τις αποσπάσεις των περιπτώσεων του εδαφίου β του προηγούμενου άρθρου, αρμόδιο όργανο είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο της υπηρεσίας ή του φορέα αποδοχής. Για τις αποσπάσεις της περίπτωσης του εδαφίου γ του προηγούμενου άρθρου αρμόδιο όργανο, είναι το Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο του άρθρου 6 του ν. 3432/2006 ΦΕΚ 14 Α') και για τις αποσπάσεις στα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης με τη σύνθεση που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 3432/2006.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 14 - Ισχύουσες διατάξεις

1. Για τις μετατάξεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης εφαρμόζονται αναλόγως οι εκάστοτε διατάξεις που ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως εξής:

α) Για μετάταξη από κλάδο σε κλάδο της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης ή σε θέσεις αντίστοιχου κλάδου της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αντιστρόφως οι διατάξεις των άρθρων 16 κεφ. Δ' παρ.1,2, και 3 του ν.1566/1985 και 12 παρ.5 του ν.3260/2004, όπως κάθε φορά ισχύουν.

β) Για μετάταξη σε θέσεις κλάδων δημοσίων υπηρεσιών και ν.π.δ.δ. οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ.7 του ν.1824/1988, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 31 παρ.5 του ν.3848/2010 και ισχύουν κάθε φορά.

2.  Συμπληρωματικά για τη διαδικασία των μετατάξεων εφαρμόζονται και οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρο 73 του ν.3528/2007), όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 15

1. Για θέματα μεταθέσεων, αποσπάσεων και μετατάξεων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, εφαρμόζονται οι οικείες κατά περίπτωση διατάξεις που ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης.

2. Κατά παρέκκλιση των προθεσμιών των άρθρων 5 παρ.1 και 6 παρ. 1 και 4 της παρούσης απόφασης , κατά το τρέχον σχολικό έτος , οι πίνακες με τις κενές οργανικές θέσεις, του άρθρου 5 καταρτίζονται μέσα σε δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης και οι αιτήσεις για μετάθεση ή ανάκληση υποβάλλονται μέσα σε είκοσι μέρες από τη γνωστοποίηση του πίνακα των κενών οργανικών θέσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα