edu.klimaka.gr

Πρόσθετη Αμοιβή (Επιμίσθιο) Αποσπασμένων στο Εξωτερικό

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Αρ.Πρωτ.2/12870/ΔΕΠ/29-03-2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Γ’
Πληροφορίες: Ε.Κοπετινά
Τηλέφωνο: 210 33 38 218
ΦΑΞ: 210 33 38 208

ΘΕΜΑ: « Όροι, προϋποθέσεις & διαδικασία καταβολής του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων συντονιστών, εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό και καθορισμός αυτού σε ΕΥΡΩ».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ –ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του αρθρ. 23 του ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α΄) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις»
β. του άρθρ. 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α΄).
γ. του αρθρ. 1 της παρ. 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α’) «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα Μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και της παρ 1 του αρθρ. 3 του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α’) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»
δ. του αρθρ. 14 παρ. 1(γ) του ν. 4172/2013, (ΦΕΚ 167 Α΄) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»
ε. του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α΄)
στ. του άρθρ. 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’) «Κωδικοποίηση των διατάξεων για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
2. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων…»
3. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την με αριθ.2/58492/0022/3.8.2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1840 Β΄) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο εξωτερικό»
5. Την με αριθ.2/37345/0004/04-06-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 784 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 2/49931/0004/27.7.2010 (ΦΕΚ 1135 Β΄) όμοια, οι οποίες εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση του ν.3845/2010, αρθρ. 2 παρ.1β (ΦΕΚ 65 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ.20, παρ.1 του ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄), σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσης αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ).
6. Την με αριθ.2/20801/0022/14.3.2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 807 Β΄) σχετικά με τον καθορισμό μειωμένου ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών, διοικητικών υπαλλήλων και συντονιστών εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
7. Την με αριθ.2/32111/0022/02.5.2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1445 Β΄) «Καθορισμός ειδικού επιμισθίου του Συντονιστή Εκπαίδευσης στην Ελληνική Πρεσβεία στα Τίρανα»
8. Την αριθ. Υ21/06.10.2015 (ΦΕΚ 2144 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη»
9. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»
10. Την με αριθ. Υ1/22.09.2015 (ΦΕΚ 2076 Α’ ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων. Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
11. Την Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
12. Το αριθμ.ΕΑΠ2000361ΕΞ2016/9.2.2016 έγγραφο της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.
13. Το αριθμ.204/27.10.2015 Δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ της 27.10.2015 της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος.
14. Το αριθμ.Φ.500/269/208629/Β3/22.12.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε

Α. Καθορίζουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία καταβολής του ειδικού επιμισθίου σε υπαλλήλους αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ. που είναι αποσπασμένοι στο εξωτερικό ως εξής:

Α1. ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Δικαιούχοι είναι εκπαιδευτικοί Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης, διοικητικοί υπάλληλοι και συντονιστές εκπαίδευσης.

2. Το ειδικό επιμίσθιο που χορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο καθορίζεται με τη με αριθ.2/20801/0022/14.3.2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 807 Β΄) και καταβάλλεται στους δικαιούχους επιπλέον των τακτικών αποδοχών, εφόσον δεν καταβάλλεται για τον ίδιο σκοπό αποζημίωση από Φορέα του Ελληνικού Δημοσίου στο εξωτερικό ή τοπική πηγή ή ξένη Αρχή.

3. Η καταβολή του επιμισθίου αρχίζει από την ημερομηνία της πράξης ανάληψης υπηρεσίας – η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη του σχολικού έτους της χώρας που έχει αποσπαστεί ο δικαιούχος - και συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της απόσπασης, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη προσφορά υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

4. Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται και:

α. Κατά το χρονικό διάστημα κανονικής άδειας που διανύεται εντός ή εκτός χώρας απόσπασης, με εξαίρεση την κανονική άδεια που χορηγείται σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες, ακόμα και αν απασχολούνται και στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης για συμπλήρωση ωραρίου, όταν αυτή συμπίπτει με χρονικό διάστημα 10 ημερών από την έναρξη ή πριν τη λήξη του διδακτικού έτους της χώρας απόσπασης και όταν αυτή προηγείται ή έπεται διακοπών. Ως ημερομηνίες έναρξης και λήξης του διδακτικού έτους στα σχολεία νοούνται αυτές που ισχύουν στην Ελλάδα ή αυτές που έχουν καθοριστεί από την αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ύστερα από πρόταση του οικείου φορέα ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα υποδοχής.

β. Κατά το χρονικό διάστημα των διακοπών που διανύονται εντός ή εκτός χώρας απόσπασης.

Ειδικότερα για την περίοδο των θερινών διακοπών εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

i. Στις περιπτώσεις στις οποίες η απόσπαση του εκπαιδευτικού δεν συνεχίζεται για το επόμενο σχολικό έτος με οποιαδήποτε απόφαση της αρμόδιας ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (λήξη, μη ανανέωση, διακοπή κλπ), το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του διδακτικού έτους της χώρας απόσπασης. Στους διοικητικούς υπαλλήλους και στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με πλήρη απασχόληση στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης εξωτερικού, το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται μέχρι την ημερομηνία λήξης της απόσπασής τους.

ii. Στις περιπτώσεις στις οποίες παρατείνεται η απόσπαση του εκπαιδευτικού για το επόμενο σχολικό έτος για την ίδια ή άλλη χώρα του εξωτερικού ή μετακινείται σε άλλη χώρα με απόφαση της αρμόδιας ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (παράταση απόσπασης, μετακίνηση σε άλλη χώρα του εξωτερικού κλπ), το επιμίσθιο των θερινών διακοπών καταβάλλεται εάν η σχετική απόφαση εκδοθεί πριν από την έναρξη του νέου σχολικού έτους της ίδιας χώρας ή της χώρας στην οποία μετακινείται ο εκπαιδευτικός. Στην περίπτωση της αλλαγής χώρας, το επιμίσθιο των θερινών μηνών καταβάλλεται στο δικαιούχο από την προηγούμενη χώρα απόσπασης. Η καταβολή του επιμισθίου των θερινών μηνών στις περιπτώσεις της περ. (ii) της παρούσας 4.β υποπαραγράφου πραγματοποιείται με την ανάληψη υπηρεσίας για το νέο σχολικό έτος.

γ. Κατά το χρονικό διάστημα των αδειών κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνων όταν διανύονται στη χώρα απόσπασης. Καταβάλλεται επίσης κατά το χρονικό διάστημα διακοπών που συμπίπτει με τις ανωτέρω άδειες και διανύεται εκτός χώρας απόσπασης.

δ. Κατά το χρονικό διάστημα τρίμηνης άδειας της παρ. 1 του άρθρ. 53 του ν. 3528/2007 καθώς και κατά το χρονικό διάστημα της άδειας της παρ. 4 του άρθρ. 52 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που χορηγείται στους υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, όταν διανύονται στη χώρα απόσπασης. Καταβάλλεται επίσης κατά το χρονικό διάστημα διακοπών που συμπίπτει με τις ανωτέρω άδειες και διανύεται εκτός χώρας απόσπασης.

ε. Κατά το χρονικό διάστημα αναρρωτικής άδειας που διανύεται στη χώρα απόσπασης. Στην περίπτωση που η αναρρωτική άδεια διανύεται εκτός χώρας απόσπασης, το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται για τις πέντε πρώτες μέρες, με την προϋπόθεση ότι δεν συμπίπτουν με προηγούμενο ή επόμενο διάστημα κανονικής άδειας και διακοπών. Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται επίσης στη διάρκεια αναρρωτικής άδειας που διανύεται εκτός χώρας απόσπασης και συμπίπτει με χρονικό διάστημα διακοπών.

στ. Κατά το χρονικό διάστημα άδειας για άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στην Ελλάδα, η οποία έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά και για τους υπαλλήλους των οικείων διπλωματικών αρχών της χώρας απόσπασης.

ζ. Όταν έχει χορηγηθεί ειδική άδεια, όπως αυτή προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4027/2011 για μετάβαση μόνο στην Ελλάδα για σοβαρούς λόγους που θα εκτιμώνται από το Συντονιστή. Δεν είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας αυτής όταν ο εκπαιδευτικός βρίσκεται στην Ελλάδα με οποιαδήποτε άδεια του ν. 3528/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή με διακοπές.

η. Κατά το χρονικό διάστημα των αδειών που χορηγούνται σε περιπτώσεις γάμου, θανάτου συζύγου ή συγγενικού προσώπου, κλπ. σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις και διανύονται εντός ή εκτός χώρας απόσπασης.

5. Η καταβολή του ειδικού επιμισθίου διακόπτεται σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες δεν προβλέπεται ρητά από τα οριζόμενα στην παρ.4 της παρούσας.

6. Στις περιπτώσεις στις οποίες με απόφαση της αρμόδιας ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αποσπάται στο εξωτερικό εκπαιδευτικός με το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού και συνάπτει σύμβαση εργασίας με τοπική πηγή ή ξένη Αρχή και του καταβάλλεται από αυτή για τον ίδιο σκοπό, συνεχώς ή κατά διαστήματα, αποζημίωση:

α. μεγαλύτερη ή ίδια με το ύψος του Ελληνικού επιμισθίου, δε χορηγείται επιμίσθιο από το Ελληνικό Δημόσιο τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση του φορέα καταβολής της αποζημίωσης.

β. μικρότερη του Ελληνικού επιμισθίου, συμπληρώνεται η αποζημίωση αυτή από το Ελληνικό δημόσιο μέχρι το ύψος του Ελληνικού επιμισθίου τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση του φορέα καταβολής της αποζημίωσης.

Για τον υπολογισμό της διαφοράς του επιμισθίου που χορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο λαμβάνεται υπόψη το μικτό ποσό του ελληνικού επιμισθίου και το μικτό ποσό που καταβάλλεται από άλλη πηγή ή ξένη Αρχή στο δικαιούχο.

7. Σε περίπτωση που καταβάλλεται οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση αντί του ειδικού επιμισθίου από οποιαδήποτε υπηρεσία ή Φορέα του Ελληνικού Δημοσίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς υπαλλήλους στους οποίους καταβάλλονται οι τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, η αποζημίωση αυτή δεν υπολείπεται του καθορισμένου ειδικού
επιμισθίου, αλλά ούτε το υπερβαίνει. Σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλεται η ανωτέρω αποζημίωση αν δεν προβλέπεται από τη σχετική απόφαση απόσπασης η καταβολή του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού.

8. Σε περίπτωση αχρεώστητης καταβολής του επιμισθίου, η σχετική περικοπή θα πραγματοποιείται από την πληρωμή επόμενων μηνών, όσο διαρκεί η απόσπαση στο εξωτερικό. Σε περίπτωση οριστικής επιστροφής του δικαιούχου, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα παρακρατούνται από τις τακτικές του αποδοχές με πράξη καταλογισμού από το αρμόδιο όργανο που έχει οριστεί με την αριθ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4.10.2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 1461 Β΄) και μετά από εισήγηση του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

Α2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με τακτικά εντάλματα Πληρωμής μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) και με πίστωση λογαριασμού που τηρείται σε υποκατάστημα χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με την με αριθ.2/37345/0004/04.6.2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 784 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 2/49931/0004/27.7.2010 (ΦΕΚ 1135 Β΄) όμοια, οι οποίες εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 3845/2010, αριθ.2 παρ.1β (ΦΕΚ 65 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το αριθ.20, παρ.1 του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄).

Β. Τροποποιούμε την με αριθ.2/20801/0022/14.3.2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 807 Β΄) καθορισμού μειωμένου ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών, διοικητικών υπαλλήλων και συντονιστών εκπαίδευσης, με τον καθορισμό αυτού σε ΕΥΡΩ στις χώρες που καταβάλλονταν σε τοπικό νόμισμα ως εξής:

Χώρα

Επιμίσθιο
Εκπαιδευτικών &
Διοικητικών
Υπαλλήλων

Επιμίσθιο
Συντονιστών
Εκπαίδευσης

ΕΥΡΩΠΗ

ΑΓΓΛΙΑ

1.480,00

2.330,00

ΔΑΝΙΑ

1.230,00

 

ΕΛΒΕΤΙΑ

2.350,00

 

ΛΕΤΟΝΙΑ

790,00

 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

790,00

 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

960,00

 

ΣΟΥΗΔΙΑ

950,00

 

ΑΜΕΡΙΚΗ

ΚΑΝΑΔΑΣ

1.220,00

1.850,00

ΜΕΞΙΚΟ

1.580,00

 

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

1.290,00

 

ΠΑΝΑΜΑΣ

1.580,00

 

ΠΕΡΟΥ

900,00

 

ΧΙΛΗ

1.000,00

 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ

1.230,00

1.500,00

ΑΣΙΑ

ΙΡΑΚ

620,00

 

ΙΡΑΝ

480,00

 

ΚΟΥΒΕΪΤ

1.160,00

 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ.2/20801/0022/14.3.2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 807 Β΄).

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε άλλη που ρυθμίζει διαφορετικά τα αναφερόμενα θέματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


Αρ.Πρωτ.2/20801/0022/14-03-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22Η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Α
Πληροφορίες: Ε.Κοπετινά
ΤΗΛ: 210 33 38 237
ΦΑΞ: 210 33 38 208

ΘΕΜΑ: Καθορισμός μειωμένου ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών, διοικητικών υπαλλήλων και συντονιστών εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 23 του ν.4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α') «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις»
β. του ν.2238/1994, αρθρ. 47 παρ. 3 (ΦΕΚ 151 Α') «Κύρωση του κώδικα φορολογίας εισοδήματος», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3867/2010 (άρθρο 24 παρ. S.α).
γ. του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α') «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α') «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
δ. του ν. 3833/2010, αρθρ. 1 παρ. 2 (ΦΕΚ 40 Α') «Προστασία της εθνικής οικονομίας- Επείγοντα Μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».
ε. του ν. 3845/2010, άρθρο τρίτο παρ. 1 (ΦΕΚ 65 Α') «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».
στ. του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α') «Κωδικοποίηση των διατάξεων για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Την αριθμ. 2/58492/0022/3-8-2009 (ΦΕΚ 1840/Β/3-9-2009) Κ.Υ.Α.«Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής του ειδικού επιμισθίου στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο εξωτερικό».
3. Την αριθμ. 23564/25-11-2011 (ΦΕΚ 2741/Β/25-11-2011) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη.
4. Την αριθμ. Υ25/6-12-2011 (ΦΕΚ 2792/Β/8-12-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου»
5. Την αρίθμ.Φ.1/Α/1040/144911/ΙΒ/16.12.2011 (ΦΕΚ 3180/Β/30-12-2011) απόφαση της Υπουργού
Παιδείας, Δ.Β.Μ.Θ περί κατανομής πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. σε επιμέρους ΚΑΕ
6. Το άρθρο 40 του ν.849/1978 (ΦΕΚ 232Α'/22-12-1978) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν.2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α'/14-01-1993)
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείταιδαπάνη ύψους 18.000.000,00€ σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., ΚΑΕ 0229 Φ.19-140 για το τρέχον οικονομικό έτος.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε το μειωμένο ειδικό επιμίσθιο των συντονιστών εκπαίδευσης που υπηρετούν στις ελληνικές διπλωματικές καιπροξενικές αρχές στο εξωτερικό, καθώς καιτων εκπαιδευτικών καιδιοικητικών υπαλλήλων του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., που υπηρετούν στα γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης και στις ελληνικές εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, κατά χώρα, νόμισμα καιμήνα καιμόνο μέχριτα πρώτα τρία έτη της απόσπασης ως εξής:

Χώρα

Νόμισμα

Επιμίσθιο
Εκπαιδευτικών
& Διοικητικών
Υπαλλήλων

Επιμίσθιο
Συντονιστών
Εκπαίδευσης

ΕΥΡΩΠΗ

ΑΓΓΛΙΑ

ΛΙΡΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

1.065,00

1.684,00

ΑΛΒΑΝΙΑ

ΕΥΡΩ

784,00

 

AYΣΤPIA

ΕΥΡΩ

1.438,00

 

ΒΕΛΓΙΟ

ΕΥΡΩ

1.224,00

2.170,00

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

ΕΥΡΩ

1.017,00

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΕΥΡΩ

822,00

 

ΓΑΛΛΙΑ

ΕΥΡΩ

1.431,00

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΕΥΡΩ

1.334,00

2.345,00

ΔΑΝΙΑ

ΚΟΡΩΝΕΣ ΔΑΝΙΑΣ

9.165,00

 

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΕΛΒΠΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ

2.558,00

 

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΕΥΡΩ

1.166,00

 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΕΥΡΩ

1.334,00

 

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΕΥΡΩ

822,00

 

ΙΤΑΛΙΑ

ΕΥΡΩ

939,00

 

ΚΡΟΑΤΙΑ

ΕΥΡΩ

1.062,00

 

ΛΕΤΟΝΙΑ

ΔΟΛΑΡΙΑ .ΗΠΑ

874,00

 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

ΔΟΛΑΡΙΑ. ΗΠΑ

874,00

 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΕΥΡΩ

1.205,00

 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΚΟΡΩΝΕΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

9.002,00

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΕΥΡΩ

1.224,00

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΕΥΡΩ

1.192,00

 

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΕΥΡΩ

1.192,00

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΕΥΡΩ

822,00

 

POYMANIA

ΕΥΡΩ

1.192,00

 

ΡΩΣΙΑ

ΕΥΡΩ

1.425,00

 

ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

ΕΥΡΩ

1.062,00

 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΕΥΡΩ

1.166,00

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΕΥΡΩ

1.017,00

 

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΚΟΡΩΝΕΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

8.958,00

 

TOYPKIA (ομογενείς)

ΕΥΡΩ

1.250,00

 

TOYPKIA (αποσπασμένοι)

ΕΥΡΩ

1.328,00

1.995,00

ΤΣΕΧΙΑ

ΕΥΡΩ

1.192,00

 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΕΥΡΩ

1.010,00

 

ΧΩΡΕΣΚ.Α.Κ.*

ΕΥΡΩ

1.425,00

2.296,00

*Οuκραvία-Μολδαβία-Λεuκορωσία-Καζακστάv-Γεωργία-Αρμεvία-Αζερμπαϊτζάv-Κιργιζία-Οuζμπεκιστάv-τατζικιστάv-τοuρκμεvιστάv

AMEPIKH      

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

ΕΥΡΩ

1.295,00

2.422,00

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

ΕΥΡΩ

1.004,00

 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΕΥΡΩ

817,00

 

ΗΠΑ

ΕΥΡΩ

1.943,00

2.655,00

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

ΕΥΡΩ

1.008,00

 

ΚΑΝΑΔΑΣ

ΔΟΛΑΡΙΑ ΚΑΝΑΔΑ

1.781,00

2.704,00

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

ΕΥΡΩ

1.008,00

 

ΚΟΣΤΑPIKA

ΕΥΡΩ

1.008,00

 

ΚΟΥΒΑ

ΕΥΡΩ

1.008,00

 

ΜΕΞΙΚΟ

ΔΟΛΑΡΙΑ. ΗΠΑ

1.749,00

 

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

ΔΟΛΑΡΙΑ. ΗΠΑ

1.425,00

 

ΠΑΝΑΜΑΣ

ΔΟΛΑΡΙΑ. ΗΠΑ

1.749,00

 

ΠΕΡΟΥ

ΔΟΛΑΡΙΑ. ΗΠΑ

998,00

 

ΧΙΛΗ

ΔΟΛΑΡΙΑ. ΗΠΑ

1.101,00

 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ

ΔΟΛΑΡΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ  1.878,00 2.299,00

ΑΦΡΙΚΗ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΕΥΡΩ

971,00

1.178,00

ΑΙΘΙΟΠΙΑ

ΕΥΡΩ

926,00

 

ΖΑΜΠΙΑ

ΕΥΡΩ

855,00

 

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

ΕΥΡΩ

855,00

 

ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ

ΕΥΡΩ

914,00

 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ

ΕΥΡΩ

855,00

 

ΚΕΝΥΑ

ΕΥΡΩ

971,00

 

ΚΟΓΚΟ

ΕΥΡΩ

971,00

 

ΛΙΒΥΗ

ΕΥΡΩ

1.036,00

 

ΜΑΓΑΔΑΣΚΑΡΗ

ΕΥΡΩ

914,00

 

ΜΑΛΑΟΥΙ

ΕΥΡΩ

778,00

 

ΜΑΡΟΚΟ

ΕΥΡΩ

971,00

 

MOZAMBIKH

ΕΥΡΩ

914,00

 

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ

ΕΥΡΩ

648,00

 

ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ

ΕΥΡΩ

745,00

 

Ν.ΑΦΡΙΚΗ

ΕΥΡΩ

914,00

1.567,00

ΝΙΓΗΡΙΑ

ΕΥΡΩ

822,00

 

ΣΟΥΔΑΝ

ΕΥΡΩ

914,00

 

TANZANIA

ΕΥΡΩ

577,00

 

ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ

ΕΥΡΩ

642,00

 

ΤΥΝΗΣΙΑ

ΕΥΡΩ

887,00

 

ΑΣΙΑ

ΗΑΕ

ΕΥΡΩ

1.237,00

 

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

ΕΥΡΩ

697,00

 

IPAK

ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ

686,00

 

IPAN

ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ

534,00

 

ΙΣΡΑΗΛ

ΕΥΡΩ

946,00

 

ΚΑΤΑΡ

ΕΥΡΩ

1.166,00

 

KINA

ΕΥΡΩ

1.425,00

 

ΚΟΡΕΑ

ΕΥΡΩ

1.363,00

 

KOYBEΪT

ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ

1.282,00

 

ΛΙΒΑΝΟΣ

ΕΥΡΩ

894,00

 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩ

1.069,00

 

ΣΑΟΥΔΙΚΗ APABIA

ΕΥΡΩ

1.237,00

 

ΣΥΡΙΑ

ΕΥΡΩ

1.101,00

 

ΤΑΥΛΑΝΔΗ

ΕΥΡΩ

1.363,00

 

ΧΟΓΚΚΟΓΚ

ΕΥΡΩ

1.425,00

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 01-01-2012

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε άλλη που ρυθμίζει διαφορετικά το αναφερόμενο θέμα.

Ως προς τους όρους καταβολής του ειδικού επιμισθίου που χορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθμ.2/58492/0022/3-8-2009 (ΦΕΚ 1840/Β/3-9-2009) ΚΥΑ, με εξαίρεση την παρ.Α περ.6 αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

Ο ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ BIOY ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

 

 

Σχετικά Άρθρα