edu.klimaka.gr

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Αρ.Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/28/8855/03-05-2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Πληροφορίες: Κλαίρη Γρηγοριάδη, Ειρήνη Χριστοφόρου, Βενετία Μπακαλούδη, Μαρία Χαλαζωνίτη
Τηλέφωνα: 210 3393372, 210 3393365, 210 3393339, 210 3393373, 210 3393375
Fax : 210 3393389

Θέμα: Επιδότηση αγοράς/ανέγερσης κατοικίας σε προβληματική περιοχή

Mε το άρθρο 10 του ν.3320/2005 (ΦΕΚ 48/τ.Α΄/23.2.2005) αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2085/1992 (ΦΕΚ 170/τ.Α΄/20.10.1992). Κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών, εκδόθηκε η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ43/4020/οικ.23301/17.11.2005 (ΦΕΚ 1663/τ.Β/29.11.2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορισμού των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση της επιδότησης κατοικίας.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι:

1. Από τη δημοσίευση του ν. 3320/2005, δηλαδή από τις 23.2.2005, επιδότηση κατοικίας καταβάλλεται σε υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, ν.π.δ.δ., ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των ν.π.δ.δ. αυτών, οι οποίοι τοποθετούνται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή μετατίθενται-μετατάσσονται από υπηρεσία μη προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή από υπηρεσία προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία άλλης προβληματικής περιοχής, εφόσον, μετά από πενταετή παραμονή, δηλώσουν ότι επιθυμούν να παραμείνουν στην ίδια περιοχή για μια ακόμα δεκαετία και προβούν στην αγορά κατοικίας ή σε ανέγερση κατοικίας επί ιδιόκτητου οικοπέδου στην περιοχή αυτή.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3320/05 ισχύουν μεταβατικά και για τους υπαλλήλους που υπηρετούσαν στην προβληματική περιοχή κατά την 23-2-05, ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3320/05 ως ακολούθως:

α) Για υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, ν.π.δ.δ., που έχουν τοποθετηθεί σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή έχουν μετατεθεί από υπηρεσία μη προβληματικής ή προβληματικής περιοχής σε άλλη προβληματική μετά την ημερομηνία εκδόσεως των αποφάσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.2085/1992 περί καθορισμού προβληματικών περιοχών, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 2085/1992, ήτοι μετά τις 11/11/1992, ΚΥΑ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ50/265/29847/30-10-1992 (ΦΕΚ 667/τ. Β΄/11-11-1992 ), τις 30/11/1999 ΚΥΑ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ42/2463/οικ /10-11-99 (ΦΕΚ 2097, τεύχος Β΄, 30-11-99), και 8/3/2000, ΚΥΑ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ42/2489/οικ.5659/6.3.2000 (ΦΕΚ 270/τ. Β΄/8.3.2000), αντίστοιχα.

β) Για υπαλλήλους δήμων και κοινοτήτων, καθώς και των ν.π.δ.δ. αυτών, οι οποίοι υπηρετούν ή έχουν μεταταγεί σε υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τοποθετηθεί-μεταταγεί εκεί μετά τις 30.5.1997, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 1, του Ν. 2503/30.5.97 (ΦΕΚ 107, τ. Α΄) και μέχρι τις 23.2.2005, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 3320/2005.

3. Όσοι υπάλληλοι υπηρετούσαν σε προβληματική περιοχή πριν την έναρξη ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.2085/92 και μετατέθηκαν- μετατάχθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού σε προβληματική περιοχή εντός του ιδίου νομού, δεν δικαιούνται επιδότησης. Το ίδιο ισχύει και για όσους υπαλλήλους υπηρετούσαν σε προβληματική περιοχή πριν την έναρξη ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.2085/92 και επαναπροσλήφθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής εντός του ιδίου νομού με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 2190/94.

4. Η αγορά/ανέγερση κατοικίας πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός της ιδίας προβληματικής περιοχής στην οποία τοποθετείται-μετατίθεται-μετατάσσεται ο υπάλληλος, όπως αυτή καθορίζεται από τις ισχύουσες αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσας εγκυκλίου. Υπάλληλοι που υπηρετούν σε προβληματική περιοχή τύπου Α΄, δεν έχουν κατοικία στην περιοχή αυτή και αγοράζουν κατοικία σε προβληματική περιοχή τύπου Β΄ ή το αντίστροφο, εντός του ιδίου νομού, δικαιούνται της επιδότησης, τηρουμένων πάντοτε και των λοιπών προϋποθέσεων που θέτουν οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3320/2005 και εφόσον η κατοικία αυτή βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον τόπο που υπηρετεί, έτσι ώστε να τελεί, κατά την κοινή πείρα, σε απόλυτη λειτουργική συνάφεια με την υπηρεσία του και είναι εφικτή η καθημερινή μετάβαση στον τόπο της υπηρεσίας του και η επιστροφή του από αυτόν (σχετική η αριθ. 577/2001 Γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.).

5. Ειδικά για υπαλλήλους που τοποθετούνται – μετατίθενται-μετατάσσονται σε νησιωτικούς νομούς οι οποίοι αποτελούνται από περισσότερες της μίας νήσους, και οι οποίοι νομοί έχουν χαρακτηριστεί ως μια προβληματική περιοχή (π.χ. νομός Δωδεκανήσου, Λέσβου κλπ), η οικία που επιδοτείται θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο νησί με την υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καθημερινή μετάβαση και επιστροφή του υπαλλήλου προς και από την υπηρεσία του (βλ. ανωτέρω παρ. 4).

6. Υπάλληλοι που τοποθετήθηκαν-μετατέθηκαν-μετατάχθηκαν στις Νομαρχιακές Υπηρεσίες των Υπουργείων μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 2085/1992 ή τοποθετήθηκαν απευθείας στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μετά την ίδρυσή τους δικαιούνται της επιδότησης, συντρεχουσών βέβαια των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου. Δεν δικαιούνται επιδότησης οι υπάλληλοι που τοποθετήθηκαν σε υπηρεσίες Υπουργείων και υπηρετούσαν στις κατά τόπους Νομαρχίες πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 2085/1992 και οι οποίοι μετατάχθηκαν αυτοδίκαια στις Ν.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2910/2001, άρθρο 77. Το ανωτέρω εδάφιο ισχύει αναλογικά και για όσους υπαλλήλους έχουν μεταταχθεί αυτοδίκαια με ειδικές διατάξεις σε υπηρεσίες προβληματικών περιοχών και οι οποίοι υπηρετούσαν στις υπηρεσίες αυτές πριν από την έναρξη ισχύος του παραπάνω νόμου.

7. Η έναρξη της πενταετίας και της μετέπειτα υποχρεωτικής με δέσμευση του υπαλλήλου δεκαετούς παραμονής ξεκινά από την τελευταία χρονικά υπηρεσιακή μεταβολή (τοποθέτηση-μετάθεση-μετάταξη) του υπαλλήλου στην προβληματική περιοχή. Σε περίπτωση που υπάλληλος μετατίθεται ή μετατάσσεται εντός της ίδιας προβληματικής περιοχής, η υποχρεωτική συνολικά δεκαπενταετής παραμονή υπολογίζεται αθροιστικά, δηλαδή από την αρχική τοποθέτηση – μετάθεση - μετάταξη του υπαλλήλου στην προβληματική περιοχή.

8. Η υποβολή της αίτησης για τη δήλωση της δεκαετούς παραμονής υποβάλλεται αποκλειστικώς μετά τη συμπλήρωση της πενταετίας από την ημερομηνία τοποθέτησης-μετάθεσης-μετάταξης του υπαλλήλου στην προβληματική περιοχή.

9. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα παραμονής του αιτούντος στην υπηρεσία είναι μικρότερο της δεκαετίας που υποχρεούται να παραμείνει στην προβληματική περιοχή (π.χ. λόγω συνταξιοδότησης) δεν παρέχεται η επιδότηση. Επομένως, είναι σημαντικό οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού να είναι προσεκτικές στον έλεγχο των δικαιολογητικών, ως προς την τήρηση της απαιτούμενης δεκαετίας και να εξετάζουν, κατά περίπτωση, πόσα χρόνια υπηρεσίας μπορεί να παραμείνει ο υπάλληλος στην υπηρεσία από τη στιγμή υποβολής της αίτησης επιδότησης κι έως την αυτοδίκαιη απόλυσή του. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί το απαιτούμενο από το νόμο χρονικό διάστημα της δεκαετίας, ολόκληρο το ποσό της επιδότησης καταλογίζεται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη και αναζητείται υποχρεωτικώς από την οικεία Υπηρεσία, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, πλέον των νομίμων τόκων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Για τους λόγους αυτούς πρέπει η παροχή της επιδότησης να καταχωρίζεται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου και να λαμβάνεται υπόψη σε αιτήματα υπηρεσιακών μεταβολών.

10. Η απόσπαση υπαλλήλου σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής σε καμία περίπτωση δεν προσμετράται κατά τον υπολογισμό της συνολικής δεκαπενταετούς παραμονής, καθώς αποτελεί προσωρινή υπηρεσιακή μεταβολή. Στο υπολογισμό της δεκαπενταετίας δεν λαμβάνεται επίσης υπόψη ο χρόνος της απόσπασης του υπαλλήλου από την υπηρεσία της προβληματικής περιοχής.

11. Η καταβολή της επιδότησης ανέρχεται στο 40% της αξίας της κατοικίας ή της αξίας του κτίσματος σε περίπτωση ανέγερσης, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή, κατά το χρόνο αγοράς της κατοικίας ή κατά το χρόνο περάτωσης των εργασιών ανέγερσης. Προϋπόθεση για την παροχή της επιδότησης είναι η αγορά να έχει πραγματοποιηθεί ή οι εργασίες για την ανέγερση να έχουν αρχίσει και ολοκληρωθεί είτε κατά τη διάρκεια της πενταετίας είτε μετά τη συμπλήρωσή της.

12. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής λαμβάνεται υπόψη το μέρος της αξίας της κατοικίας μέχρι εμβαδού 50 τ.μ. για τον άγαμο και 70 τ.μ. για τον έγγαμο, προστιθεμένων 20 τ.μ. για κάθε ανήλικο τέκνο. Στην περίπτωση δύο υπαλλήλων συζύγων, αμφοτέρων δικαιούχων της επιδότησης, το ποσοστό προσμετράται προσθετικά και για τους δυο συζύγους (50τμ+50τμ), ενώ τα επιπλέον τετραγωνικά των τέκνων προστίθενται μία μόνον φορά.

13. Για τον προσδιορισμό των τετραγωνικών μέτρων που δικαιούται ο υπάλληλος που ζητεί την επιδότηση, λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου κατά το χρόνο αγοράς της κατοικίας ή κατά το χρόνο περάτωσης των εργασιών ανέγερσης.

14. Δικαιούχοι υπάλληλοι που κατά τη στιγμή της αγοράς / περάτωσης της κατοικίας είναι ανύπαντροι ή διαζευγμένοι ή σε διάσταση και οι οποίοι είναι γονείς ανηλίκων τέκνων, των οποίων ασκούν την επιμέλεια, δικαιούνται επιδότησης για 50τ.μ., προστιθεμένων 20τ.μ. για κάθε ανήλικο παιδί του οποίου έχουν την επιμέλεια.

15. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3320/2005 ανήλικο τέκνο θεωρείται το τέκνο μέχρι της συμπληρώσεως των 18 ετών από την ημερομηνία γεννήσεώς του.

16. Η ανέγερση κατοικίας πρέπει να γίνει επί ιδιόκτητου οικοπέδου. Η σχετική οικοδομική άδεια ανέγερσης του ακινήτου πρέπει να περιλαμβάνει και το όνομα του δικαιούχου. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους έγγαμους δικαιούχους της επιδότησης.

17. Το ακίνητο θα πρέπει να ανήκει στην κυριότητα του υπαλλήλου που δικαιούται την επιδότηση. Σε περίπτωση που το ποσοστό κυριότητας επί του ακινήτου είναι μικρότερο από αυτό που ορίζεται στο άρθρο 10 του ν. 3320/2005, θα καταβάλλεται επιδότηση κατ’ ανώτατο όριο μέχρι το 40% της αξίας όπως καθορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή και μέχρι του ποσοστού κυριότητας που του ανήκει.

18. Σε περίπτωση που υπάλληλος κατέχει ποσοστά συνιδιοκτησίας επί οικίας και ζητεί να επιδοτηθεί για την αγορά των υπολοίπων ποσοστών, δύναται να επιδοτηθεί για την αγορά των ποσοστών που κατέχουν οι λοιποί συνιδιοκτήτες, ώστε να έχει τη δυνατότητα αυτοτελούς χρήσης και εγκατάστασής του στο ακίνητο αυτό. Επισημαίνεται πάντως ότι σε περίπτωση συνιδιοκτησίας μεταξύ του δικαιούχου της επιδότησης και του/της συζύγου της/του ή των τέκνων αυτών, υφίσταται η δυνατότητα αυτοτελούς χρήσης και εγκατάστασης στο ακίνητο αυτό, συνεπώς δεν θεμελιώνεται δικαίωμα επιδότησης όταν ο υπάλληλος προβαίνει σε αγορά των λοιπών ποσοστών της οικίας αυτής ή σε αγορά άλλης οικίας.

19. Για τους υπαλλήλους που οι ίδιοι, οι σύζυγοι ή τα ανήλικα τέκνα τους έχουν κατά το χρόνο τοποθέτησης /μετάθεσης /μετάταξής τους στην προβληματική περιοχή ή αποκτούν στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της τοποθέτησης και της υποβολής της αίτησης για επιδότηση, το 100% της πλήρους κυριότητας ή της επικαρπίας άλλης κατοικίας από αυτήν για την οποία ζητεί την επιδότηση στην προβληματική περιοχή, ισχύουν τα εξής:

α) εφόσον η κατοικία, την οποία ήδη έχει ο υπάλληλος ή ο/η σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα αυτών κατά το χρόνο τοποθέτησης/μετάθεσης/μετάταξης ή αποκτούν μεταγενέστερα και μέχρι την υποβολή της αίτησης για επιδότηση άλλης κατοικίας, καλύπτει το εμβαδόν που αναφέρεται στην παράγραφο 12, ο υπάλληλος δεν δικαιούται την επιδότηση.

β) εφόσον το εμβαδόν της ήδη υπάρχουσας κατοικίας ή αποκτώμενης μετέπειτα και μέχρι την υποβολή της αίτησης για επιδότηση δεύτερης οικίας, είναι μικρότερο από το εμβαδόν που προβλέπεται στο άρθρο 10 του ν. 3320/2005, ο υπάλληλος δικαιούται το 40% της διαφοράς της αξίας μεταξύ της επιδοτούμενης και της προαναφερόμενης κατοικίας.

Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξαρτήτως του αν η κατοικία, την οποία ήδη έχει ο υπάλληλος ή ο/η σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα αυτών κατά το χρόνο τοποθέτησης/μετάθεσης/μετάταξης ή αποκτούν μεταγενέστερα και μέχρι την υποβολή της αίτησης για επιδότηση άλλης κατοικίας, έχει μεταβιβαστεί για οποιαδήποτε αιτία ή είναι ημιτελής ή πεπαλαιωμένη ή σεισμόπληκτη (σχετική η αριθ. 178/2002 Γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ).

20. Δεν επιδοτούνται κατοικίες που έχουν αγοραστεί από συγγενή α’ ή β΄ βαθμού (γονείς-τέκνα) ή οικίες που μεταβιβάζονται με δωρεά ή γονική παροχή. Δεν επιδοτούνται επίσης κατοικίες που αγοράζονται από τον/την σύζυγο του δικαιούχου υπαλλήλου.

21. Το γεγονός ότι η αγορά / ανέγερση οικίας μπορεί να έγινε με δάνειο δεν επηρεάζει τη θεμελίωση δικαιώματος επιδότησης.

22. Από τις ισχύουσες διατάξεις δεν τίθεται ως αρνητική προϋπόθεση για την παροχή της επιδότησης η κατοχή κατά πλήρη κυριότητα από το δικαιούχο, τον/την σύζυγο της/του ή τα ανήλικα τέκνα τους οικοπέδων, καταστημάτων, αγροτικών εκτάσεων στην ίδια προβληματική περιοχή.

23. Για τη θεμελίωση δικαιώματος επιδότησης δεν αποτελεί αρνητική προϋπόθεση η κατοχή ψιλής κυριότητας άλλης κατοικίας στην ίδια προβληματική περιοχή από τον δικαιούχο υπάλληλο ή από το σύζυγο ή από τα τέκνα αυτού.

24. Η επιδότηση χορηγείται μόνο για αγορά κατοικίας ή για ανέγερση κατοικίας επί ιδιόκτητου οικοπέδου. Κατά συνέπεια, δεν χορηγείται επιδότηση για εργασίες επισκευής, αναπαλαίωσης ή επέκτασης σε ήδη υπάρχουσα κατά τον χρόνο τοποθέτησης/ μετάθεσης /μετάταξης κατοικία ή για κατοικία που αποκτήθηκε με άλλο τρόπο (γονική παροχή, δωρεά, κληρονομιά κ.λ.π.).

25. Για τον υπολογισμό των τ.μ. και τον καθορισμό της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας που θα επιδοτείται, λαμβάνεται υπόψη το καθαρό εμβαδόν της επιδοτούμενης οικίας.

26. Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στην υπηρεσία προσωπικού όπου ανήκει οργανικά ο υπάλληλος, η οποία μετά τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου του υπαλλήλου, θα αποφαίνεται σχετικά με το δικαίωμα του υπαλλήλου στην εν λόγω επιδότηση. Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά θα διαβιβάζονται, μέσω της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας, στην οικεία Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και προκειμένου για τους ΟΤΑ στην αρμόδια υπηρεσία.

27. Για διευκρινίσεις επί του περιεχομένου της εγκυκλίου οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα απευθύνονται μόνο στις υπηρεσίες προσωπικού του φορέα στον οποίο ανήκουν οργανικά. Επισημαίνεται ότι η υπηρεσία μας δεν ελέγχει δικαιολογητικά ούτε απαντά σε μεμονωμένους υπαλλήλους σχετικά με το δικαίωμα για επιδότηση, για το λόγο ότι η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στον εκάστοτε εφαρμοστέο κανόνα ανήκει στη Δ/νση Προσωπικού/ Διοικητικού του φορέα στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος οργανικά, καθώς η υπηρεσία του υπαλλήλου διαθέτει με πληρότητα όλα τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που συμβάλλουν στην εξαγωγή νόμιμης κρίσης (σχετική εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ1/1/21470/26.07.1994). Εάν οι υπηρεσίες προσωπικού δεν μπορούν να επιλύσουν ερμηνευτικά ζητήματα, θα απευθύνονται στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Μεταβολών, Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα, με ταυτόχρονη παράθεση των απόψεων τους επί του θέματος και των σχετικών στοιχείων που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου, για τον οποίο το ερώτημα. Ερωτήματα που δεν θα πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα επιστρέφονται.

28. Στις περιπτώσεις που αρμόδια για την εκκαθάριση και την έκδοση χρηματικού εντάλματος για τη δαπάνη της επιδότησης αγοράς κατοικίας είναι Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Διατάκτη θα πρέπει να απευθύνονται στην Υπηρεσία αυτή για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με οικονομικά ζητήματα. Εφόσον κατά την εκκαθάριση της δαπάνης προκύψουν ερμηνευτικά προβλήματα, η Υ.Δ.Ε. μπορεί να απευθύνεται στην 26η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Πανεπιστημίου 37, 10165 Αθήνα), με παράθεση των απόψεών της επί του θέματος και με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών (Σχετική η αριθ. 2/52807/0026/26-9-2002 εγκύκλιος).

29. Οι υπηρεσίες, στις οποίες εκκρεμούν αιτήσεις υπαλλήλων για επιδότηση κατοικίας, οι οποίες έχουν κατατεθεί είτε πριν είτε μετά τις 23.2.2005, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3320/2005, θα αποφαίνονται για τη θεμελίωση ή όχι του δικαιώματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3320/2005, τη σχετική ΚΥΑ των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την καταβολή της επιδότησης και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα ερμηνευτική εγκύκλιο.

30. Σχετικά ερωτήματα που εκκρεμούν στις υπηρεσίες μας και τα οποία καλύπτονται από το περιεχόμενο της παρούσας εγκυκλίου δεν θα απαντηθούν μεμονωμένα.

Οι Διευθύνσεις Προσωπικού/ Διοικητικού των Υπουργείων, Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, των Περιφερειών καθώς και η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στις Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Απ. Ανδρεουλάκος

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Οικονομίας και Οικονομικών
Πέτρος Δούκας

Σχετικά Άρθρα