edu.klimaka.gr

Διαδικασίες επιλογής υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

Διαδικασίες / κριτήρια / καθήκοντα / αρμοδιότητες και επιλογή Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 5933/2018)

ΕΦΗΜΙΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Τεύχος Δεύτερο
Αρ.Φύλλου 5933

Αριθμ. 222180/ΓΔ4
Καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 και των περιπτ. α΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄98).
4. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-9-2015) «Ανασύσταση [...] και μετονομασία του [...] του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/05-11-2016) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ.Φ.1/Γ/535/213780/Β1 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως ισχύει, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης αποσπάται με τριετή θητεία, ύστερα από επιλογή και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, ένας (1) εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, ως υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού. Ειδικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπώνται δύο (2) εκπαιδευτικοί, ως Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού.

Άρθρο 2
Τυπικά προσόντα

1. Υποψήφιοι για τις θέσεις Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ11 που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν επταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες ή Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.

2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους της εκπαίδευσης με θητεία, όσοι τελούν σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας.

3. Τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Οι ιδιότητες της παρ. 2 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 8.

Άρθρο 3
Κριτήρια επιλογής

1. Οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού επιλέγονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1.  επιστημονική συγκρότηση, η οποία αναλύεται στα επιμέρους κριτήρια
  (αα) τίτλοι σπουδών,
  (ββ) γνώση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.),
  (γγ) γνώση ξένων γλωσσών,
  (δδ) επιμόρφωση,
  (εε) διδακτικό - επιμορφωτικό έργο,
  (στστ) συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και
  (ζζ) συγγραφικό έργο και εισηγήσεις σε συνέδρια,
 2. διοικητική-διδακτική εμπειρία, η οποία αναλύεται στα επιμέρους κριτήρια
  (αα) διοικητική εμπειρία και
  (ββ) διδακτική εμπειρία,
 3. γ) προσωπικότητα - γενική συγκρότηση.

2. Τα κριτήρια της παρ. 1 αποτιμώνται με σαράντα πέντε (45) μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο, σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως και 6.

Άρθρο 4
Επιστημονική συγκρότηση

1. Το κριτήριο της επιστημονικής συγκρότησης αποτιμάται κατ΄ ανώτατο όριο με δεκαεπτά (17) μονάδες, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

2. Οι τίτλοι σπουδών αποτιμώνται κατ΄ ανώτατο όριο με εννέα (9) μονάδες, ως εξής:

 1. Διδακτορικό δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο: έξι (6) μονάδες,
 2. Διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο μη συναφές με τη Φυσική Αγωγή: τρεις (3) μονάδες,
 3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (αα) στη Φυσική Αγωγή ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο: τέσσερις (4) μονάδες ή (ββ) σε γνωστικό αντικείμενο μη συναφές με τη Φυσική Αγωγή: δύο (2) μονάδες,
 4. Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: μία (1) μονάδα,
 5. Δεύτερο πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.): δύο (2) μονάδες.

3. Για την εφαρμογή της παρ. 2:

 1. σε περίπτωση σωρευτικής κατοχής τίτλων σπουδών των περιπτ. α΄και β΄ μοριοδοτείται μόνο ο τίτλος της περίπτ. α΄,
 2. η σωρευτική κατοχή τίτλων σπουδών των περιπτ. β΄ έως και ε΄ μοριοδοτείται κατ΄ ανώτατο όριο με επτά (7) μονάδες,
 3. τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν διορισμού δεν μοριοδοτείται,
 4. σε περίπτωση μετάταξης δεν μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν για τη μετάταξη και μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν του αρχικού διορισμού.

4. Η γνώση των Τ.Π.Ε. αποτιμάται κατ΄ ανώτατο όριο με μία μονάδα, ως εξής:

 1. πιστοποίηση επιμόρφωσης Επιπέδου Α΄: μισή (0,50) μονάδα,
 2. πιστοποίηση επιμόρφωσης Επιπέδου Β΄: μία (1) μονάδα,

5. Για την εφαρμογή της παρ. 4:

 1. από τα κριτήρια α) και β) μοριοδοτείται εκείνο που αντιστοιχεί στο ανώτερο επίπεδο γνώσης,
 2. η γνώση ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

6. Η γνώση ξένων γλωσσών αποτιμάται κατ΄ ανώτατο όριο με μία και μισή (1,50) μονάδα, ως εξής:

 1. πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2 (άριστη γνώση): μία (1) μονάδα,
 2. πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1 (πολύ καλή γνώση): ογδόντα εκατοστά (0,80) της μονάδας,
 3. πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2 (καλή γνώση): εξήντα εκατοστά (0,60) της μονάδας,
 4. πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: μισή (0,50) μονάδα,
 5. πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1: σαράντα εκατοστά (0,40) της μονάδας,
 6. πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: τριάντα εκατοστά (0,30) της μονάδας.

7. Για την εφαρμογή της παρ. 6:

 1. αν ο υποψήφιος κατέχει αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφορετικού επιπέδου, μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο,
 2. Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄39).

8. Η επιμόρφωση αποτιμάται κατ΄ ανώτατο όριο με μία (1) μονάδα, ως εξής:

α) βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.): μισή (0,50) μονάδα,

β) βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διάρκειας τριακοσίων (300) τουλάχιστον ωρών ή και εννεάμηνης διάρκειας, συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής: μισή (0,50) μονάδα,

γ) βεβαίωση παρακολούθησης πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), συναφών με το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής: δέκα εκατοστά (0,10) της μονάδας ανά δέκα (10) ώρες και έως μισή (0,50) μονάδα κατ΄ ανώτατο όριο.

9. Οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά της παρ. 8 μοριοδοτούνται, εφόσον δεν ήταν αναγκαία προσόντα για το διορισμό.

10. Το διδακτικό - επιμορφωτικό έργο αποτιμάται κατ΄ ανώτατο όριο με μία (1) μονάδα, ως εξής:

α) αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε Α.Ε.Ι. ή στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.: μισή (0,50) μονάδα ανά εξάμηνο διδασκαλίας,

β) συμμετοχή ως επιμορφωτής σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., του Ι.Ε.Π. ή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.): δέκα εκατοστά (0,10) της μονάδας ανά δέκα (10) ώρες και έως μισή (0,50) μονάδα κατ΄ ανώτατο όριο.

11. Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα αποτιμάται κατ΄ ανώτατο όριο με μία (1) μονάδα, ως εξής: συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, την ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.): μισή (0,50) μονάδα για κάθε εξάμηνο συμμετοχής και έως μία (1) μονάδα κατ΄ ανώτατο όριο.

12. Το συγγραφικό έργο και οι εισηγήσεις σε συνέδρια αποτιμώνται κατ΄ ανώτατο όριο με δύο και μισή (2,50) μονάδες, ως εξής:

α) συγγραφή σχολικών εγχειριδίων ή βιβλίων για το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής που έχουν εκδοθεί με ISBN, ατομικά ή ομαδικά: μισή (0,50) μονάδα για κάθε βιβλίο και έως μία (1) μονάδα κατ΄ ανώτατο όριο, β) δημοσιεύσεις άρθρων σχετικών με τη Φυσική Αγωγή σε επιστημονικά περιοδικά: είκοσι πέντε εκατοστά (0,25) της μονάδας για κάθε άρθρο και έως μία (1) μονάδα κατ΄ ανώτατο όριο,

γ) εισηγήσεις με περιεχόμενο σχετικό με τη Φυσική Αγωγή σε πρακτικά συνεδρίων που διοργανώνονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., Α.Ε.Ι. ή άλλους εποπτευόμενους από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. φορείς ή επιστημονικούς φορείς ή επιστημονικά περιοδικά με κριτές: είκοσι εκατοστά (0,20) της μονάδας για κάθε εισήγηση και έως μία (1) μονάδα κατ΄ ανώτατο όριο,

δ) σχεδίαση και παραγωγή εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού (εκπαιδευτικού λογισμικού, επιμορφωτι
κού υλικού) για τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής που αποτελεί προϊόν του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή εποπτευόμενου φορέα του: είκοσι πέντε εκατοστά (0,25) της μονάδας,

ε) συμμετοχή σε ομάδα του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι. για τη σύνταξη Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών - Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ. - Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή την αναμόρφωση - εξορθολογισμό Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης για τη Φυσική Αγωγή: είκοσι πέντε εκατοστά (0,25) της μονάδας και έως μισή (0,5) μονάδα κατ΄ ανώτατο όριο.

13. Για την εφαρμογή της παρ. 12, σε περίπτωση ομαδικής συγγραφής σχολικών εγχειριδίων, βιβλίων ή άρθρων, καθώς και σε περίπτωση ομαδικής εισήγησης ή ομαδικής σχεδίασης και παραγωγής εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού, λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.

Άρθρο 5
Διοικητική - διδακτική εμπειρία

1. Το κριτήριο της διοικητικής - διδακτικής εμπειρίας αποτιμάται κατ΄ ανώτατο όριο με δέκα τέσσερις (14) μονάδες, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

2. Η διοικητική εμπειρία αποτιμάται κατ΄ ανώτατο όριο με τέσσερις (4) μονάδες, ως εξής:

α) άσκηση καθηκόντων της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ.α΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: μία (1) μονάδα ανά έτος και έως τρεις (3) μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο,

β) άσκηση καθηκόντων της υποπερίπτ. ββ΄της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: μισή (0,50) μονάδα ανά έτος και έως δύο (2) μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο,

γ) άσκηση καθηκόντων της υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ.α΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: τριάντα εκατοστά (0,30) της μονάδας ανά έτος και έως μία και μισή (1,50) μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο,

δ) άσκηση καθηκόντων της υποπερίπτ. δδ΄ της περίπτ.α΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: είκοσι πέντε εκατοστά (0,25) της μονάδας ανά έτος και έως μία (1) μονάδα κατ΄ ανώτατο όριο.

3. Η διδακτική εμπειρία αποτιμάται κατ΄ ανώτατο όριο με δέκα (10) μονάδες, ως εξής:

α) άσκηση διδακτικών καθηκόντων της περίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: μία (1) μονάδα ανά έτος, πέραν των απαιτούμενων πέντε (5) ετών άσκησης διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες ή Ε.Κ. για τη θεμελίωση δικαιώματος υποβολής υποψηφιότητας, και έως δέκα (10) μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο,

β) διδακτική υπηρεσία ως Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού του άρθρου 15 του ν.4547/2018: μία (1) μονάδα ανά έτος και έως (4) μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο,

γ) διδακτική υπηρεσία της περίπτ. ββ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018, πλην της οριζόμενης στην περίπτ. β΄ της παρούσας παραγράφου: μία (1) μονάδα ανά έτος και έως δύο (2) μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο.

4. Για την εφαρμογή των παρ. 2 και 3:

α) όπου γίνεται αναφορά σε έτος, νοείται το σχολικό,

β) χρόνος διδακτικής εμπειρίας μικρότερος του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο,

γ) χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

Άρθρο 6
Προσωπικότητα - γενική συγκρότηση

1. Το κριτήριο της προσωπικότητας - γενικής συγκρότησης αποτιμάται κατ΄ ανώτατο όριο με δεκατέσσερις (14) μονάδες. Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, η οποία μαγνητοφωνείται για να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η παιδαγωγική και οργανωτική συγκρότηση, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και η επικοινωνιακή και εκφραστική ικανότητα, ενώ συνεκτιμώνται τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου, καθώς και τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης με τη χρήση έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία. Στο πρακτικό καταγράφεται η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου και η αιτιολόγησή της, καθώς και η εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου.

2. Κατά την αποτίμηση του κριτηρίου της παρ. 1 λαμβάνονται ιδίως υπόψη η συμμετοχή του υποψηφίου σε προγράμματα καινοτόμων εκπαιδευτικών αθλητικών δραστηριοτήτων, η συμμετοχή σε δράσεις που σχετίζονται με το σχολικό αθλητισμό, την οργάνωση και την αξιοποίηση υλικοτεχνικών αθλητικών υποδομών εκπαίδευσης (αθλητικές αίθουσες, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων), η συμμετοχή σε επιτροπές εμπειρογνωμόνων που έχουν συσταθεί από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., σχετικά με τις αθλητικές εγκαταστάσεις των Γυμναστηρίων, των αθλητικών χώρων και των αύλειων χώρων, οι συμμετοχές του σε οργανωτικές ή επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων, συμποσίων κ.α. σχετικά με το Σχολικό Αθλητισμό, οι διακρίσεις σε διαγωνισμούς που σχετίζονται με τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής.

Άρθρο 7
Όργανα και διαδικασία επιλογής

1. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού είναι το οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε.).

2. Για την επιλογή εκδίδεται προκήρυξη από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και, παράλληλα, αποστέλλεται σε όλες τις σχολικές μονάδες μέσω της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

3. Με την προκήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.

4. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα.

Ο ως άνω φάκελος περιλαμβάνει:

α) Βιογραφικό σημείωμα.

β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης.

γ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

δ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου και εισηγήσεων σε συνέδρια. Τα εν λόγω αποδεικτικά υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή (CD ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης). Για κάθε βιβλίο αναφέρεται αντίστοιχα στο βιογραφικό σημείωμα ο Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου (ISBN). Αντίτυπα του συγγραφικού έργου δεν υποβάλλονται.

ε) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό - επιμορφωτικό έργο, τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και στην διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

στ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) με την οποία βεβαιώνεται:
 αα) ότι ο υποψήφιος δεν κατέχει θέση στελέχους της εκπαίδευσης, δεν τελεί σε εκπαιδευτική άδεια και δεν επίκειται η υποχρεωτική αποχώρηση του από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας,
 ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

5. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις, εκδίδουν πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο διατυπώνουν τυχόν παρατηρήσεις σε περίπτωση που διαπιστώνονται διαφορές μεταξύ των δηλούμενων στοιχείων της αίτησης και των στοιχείων που τηρεί η Υπηρεσία. Το ως άνω πιστοποιητικό διαβιβάζεται μαζί με την αίτηση και το φάκελο υποψηφιότητας στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο. Οι αιτήσεις και οι φάκελοι υποψηφιότητας μαζί με το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών τίθενται υπόψη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και διατηρούνται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθ΄ όλη τη διάρκεια της θητείας των Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού.

6. Το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, σε συνεδρίαση του που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει τους σχετικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων, κατά αλφαβητική σειρά, παραθέτοντας την αιτιολογία περιπτώσεων υποψηφίων που δεν γίνονται δεκτοί. Οι πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

7. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτηση τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

8. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις και αναπροσαρμόζει τους πίνακες. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6.

9. Το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, βάσει των κριτηρίων των περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, καταρτίζει προσωρινό πίνακα κατάταξης των δεκτών υποψηφίων, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του παρόντος άρθρου, οι οποίες εφαρμόζονται κατά τα λοιπά.

10. Ύστερα από την κρίση επί των ενστάσεων και την ανάρτηση του αναμορφωμένου προσωρινού πίνακα κατάταξης στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη. Η πρόσκληση, με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι στη συνέντευξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

11. Μετά το πέρας της συνέντευξης του υποψηφίου, κάθε μέλος του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου καταγράφει αιτιολογημένα τις αξιολογικές μονάδες όπως αυτές προκύπτουν από τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες για το κριτήριο της περίπτ.γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 είναι ο μέσος όρος των μονάδων όλων των παρόντων μελών του Συμβουλίου. Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο καταρτίζει τον οριστικό αξιολογικό πίνακα βάσει των συνολικών αξιολογικών μονάδων του κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων των επιμέρους κατηγοριών. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

12. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον οριστικό αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια κατά τη σειρά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 3.

13. Ο οριστικός αξιολογικός πίνακας επιλογής Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης επικυρώνεται από το Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από έλεγχο νομιμότητας. Ο πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των επόμενων Υπευθύνων. Οι πίνακες είναι ενιαίοι για τις θέσεις Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Άρθρο 8
Όργανα και διαδικασία τοποθέτησης

1. Οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής αποσπώνται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τοποθετούνται στα Τμήματα Εκπαιδευτικών θεμάτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης τους. Αν μετά τις τοποθετήσεις κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος στο άρθρο 1 της παρούσας αριθμός Υπευθύνων για την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ο αριθμός αυτός συμπληρώνεται με την απόσπαση και τοποθέτηση υποψηφίων του τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής, κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα.

2. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων ή εξάντλησης του πίνακα, οι σχετικές λειτουργικές ανάγκες καλύπτονται έως τη λήξη του σχολικού έτους με την απόσπαση και τοποθέτηση του αναλογούντος αριθμού εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 11, που διαθέτουν τα προσόντα του άρθρου 2. Η απόσπαση πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.. Κατά τη λήξη του σχολικού έτους, εκδίδεται νέα προκήρυξη για την επιλογή και τοποθέτηση Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού για το υπόλοιπο της θητείας και, εφόσον η σχετική διαδικασία αποβεί άγονη, επαναλαμβάνεται η διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων.

3. Η επιλογή και τοποθέτηση των Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτηση τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί μετά την επιλογή τους. Υποψήφιοι που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών από την τοποθέτηση τους, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής.

Άρθρο 9
Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες

1. Οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού αποσπώνται και τοποθετούνται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων και εποπτεύονται στην άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού τους έργου από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

2. Ο Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού:

α) διοργανώνει, συντονίζει και εποπτεύει τις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες, τους σχολικούς αγώνες, τους Πανελλήνιους αγώνες Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου, τις παρελάσεις και κάθε άλλη εγκεκριμένη από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. αθλητική δραστηριότητα και δράση των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης του,

β) διοργανώνει σχολικές αθλητικές δραστηριότητες και αθλητικά γεγονότα δράσης με τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης του σε συνεργασία με τους αθλητικούς οργανισμούς των Δήμων και των Περιφερειών,

γ) έχει την ευθύνη της διοργάνωσης και επίβλεψης του εξεταστικού κέντρου πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή τους στις Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.),

δ) συμμετέχει σε Επιτροπές ελέγχου αθλητικών εγκαταστάσεων και γυμναστηρίων και Επιτροπές εξέτασης στις οποίες προβλέπονται αθλητικές δοκιμασίες,

ε) Υποβάλλει στο οικείο ΠΕΚΕΣ:

- αα) στην αρχή κάθε σχολικού έτους έκθεση προγραμματισμού αθλητικών δραστηριοτήτων,

-  ββ) στο τέλος κάθε σχολικού έτους έκθεση αποτίμησης με καταγραφή τυχόν προβλημάτων τα οποία εντοπίστηκαν και προτάσεις διαχείρισης και επίλυσής τους.

στ) Υπό την εποπτεία του οικείου ΠΕΚΕΣ:

- αα) οργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠE11 Φυσικής Αγωγής της περιοχής ευθύνης του για θέματα ανάπτυξης και εφαρμογής αθλητικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων,

- ββ) συνεργάζεται με φορείς του αθλητισμού για την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής,

- γγ) εισηγείται τη χορήγηση αθλητικού υλικού στις σχολικές μονάδες και τη βελτίωση λειτουργίας ή και τη δημιουργία νέων σχολικών γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων στις σχολικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

- δδ) συνεργάζεται με φορείς της Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς για θέματα τα οποία αφορούν στην υλοποίηση εγκεκριμένων από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. αθλητικών δράσεων από κοινού με τις σχολικές μονάδες, καθώς και την προαγωγή του εξωσχολικού αθλητισμού.

3. Ο Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συντονίζει την υλοποίηση του αντικειμένου της κολύμβησης, σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

4. Οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού εργάζονται σύμφωνα με το ωράριο των διοικητικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν.

Άρθρο 10
Παράρτημα

Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται Παράρτημα με τον τύπο του έντυπου υποδείγματος για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης των υποψηφίων, στο πλαίσιο της συνέντευξης του άρθρου 6 της παρούσας, ως εξής:

(...)

Άρθρο 11
Λοιπές διατάξεις - έναρξη ισχύος

1. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4547/2018.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 27 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

Σχετικά Άρθρα