edu.klimaka.gr

Προκήρυξη Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Προκήρυξη για Θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.Φ.353.1/1/24/Ε3/03-01-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Δ΄ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Ε & Δ.Ε.
E-mail: dppe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλ: 210-3442268, 210-3442952

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.353.1/21/170016/Ε3/28-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΧΨΖ46ΜΤΛΗ-ΨΨΠ) προκήρυξης – πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν.4823/2021 (Α΄136) και ιδίως του άρθρου 39,
β) της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),
γ) του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
δ) των άρθρων 4 και 7 του ν. 1304/82 (Α΄ 144), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.1566/85 (Α΄ 167),
ε) του άρθρου 6 του ν. 2043/92 (Α΄ 79), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
στ) του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
ζ) του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους….. »,
η) του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
θ) του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
2. Την αριθμ. Φ.353.1/20/163161/Ε3/14-12-2021 (Β΄5833) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.353.1/21/170016/Ε3/28-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΧΨΖ46ΜΤΛΗ-ΨΨΠ) προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο σημείο που αφορά στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, ως εξής:

Οι αιτήσεις - δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 4-1-2022 έως 24-1-2022 και ώρα 14:00.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ.353.1/21/170016/Ε3/28-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΧΨΖ46ΜΤΛΗ-ΨΨΠ) προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και να διαβιβασθεί στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ


Αρ.Πρωτ.Φ.353.1/21/170016/Ε3/28-12-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Ε & Δ.Ε.
E-mail: dppe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλ: 210-3442333, 210-3442268,210-3442952

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν.4823/2021 (Α΄136) και ιδίως του άρθρου 39,
β) της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),
γ) του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
δ) των άρθρων 4 και 7 του ν. 1304/82 (Α΄ 144), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.1566/85 (Α΄ 167),
ε) του άρθρου 6 του ν. 2043/92 (Α΄ 79), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
στ) του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
ζ) του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους….. »,
η) του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
θ) του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
2. Την αριθμ. Φ.353.1/20/163161/Ε3/14-12-2021 (Β΄5833) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω πενήντα οκτώ (58) θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

1) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας
2) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας
3) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης
4) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης
5) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας
7) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας
8) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας
9) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας
10) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής
11) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής
12) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

13) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου
14) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου
15) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

16) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας
17) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας
18) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

19) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης
20) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών
21) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
22) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

23) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας
24) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας
25) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
26) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

27) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας
28) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
29) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας
30) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

31) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας
32) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας
33) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας
34) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

35) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
36) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης
37) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
38) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας
39) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας
40) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς
41) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
42) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

43) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων
44) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης
45) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου
46) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

47) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
48) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

49) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας
50) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας
51) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας
52) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
53) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

54) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας
55) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας
56) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
57) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας
58) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται και τοποθετούνται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή. Όσοι τοποθετούνται εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά και μετά τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι πίνακες των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που θα καταρτιστούν θα ισχύσουν από την κύρωσή τους μέχρι την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την κύρωση, οι δε υποψήφιοι που θα περιληφθούν σ’ αυτούς θα καλύπτουν τις κενές ή κενούμενες θέσεις που θα προκύπτουν κατά το χρόνο ισχύος των πινάκων.

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να:

 1. είναι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
 2. έχουν διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών εκ των οποίων τα τέσσερα (4) πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης,
 3. έχουν πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α` 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) και τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86 και,
 4. έχουν ασκήσει καθήκοντα για δύο (2) τουλάχιστον έτη σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.4823/2021, Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Οργανωτικού Συντονιστή Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού, Προϊσταμένου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, Σχολικού Συμβούλου, Προϊσταμένου Γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης, Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), Κέντρου Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., Διευθυντή Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), Σ.Δ.Ε. ή Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. ή Προϊσταμένου οργανικής μονάδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εκπαιδευτικοί που υπάγονται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εφόσον, πριν υπαχθούν στην ΠΔΕ η τελευταία οργανική τους θέση ήταν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή ούτε να τοποθετηθεί σε θέση Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα.

Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή, ούτε να τοποθετηθεί σε όμοια ή ανώτερη θέση στελέχους της εκπαίδευσης για τα τέσσερα (4) έτη που έπονται της απαλλαγής. Η ιεράρχηση των θέσεων των στελεχών της εκπαίδευσης ακολουθεί τη σειρά αναγραφής τους στο άρθρο 58 του ίδιου νόμου. Οι θέσεις των περ. η΄ και θ΄ του άρθρου 58 θεωρούνται όμοιες. Οι θέσεις των περ. ι΄ και ια΄ του ίδιου άρθρου θεωρούνται επίσης όμοιες.

Εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.4823/2021, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, δεν επιλέγεται ως Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/. Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με την χρήση των κωδικών φορολογίας φυσικών προσώπων (TAXIS). Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την οποία ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον.

Η αίτηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 1. Στοιχεία ατομικής και υπηρεσιακής κατάστασης του υποψηφίου
 2. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης επιλογής
 3. Προϋποθέσεις συμμετοχής κατά τις διατάξεις των παρ. 1,2,11 και 12 του άρθρου 31 του ν.4823/2021 (Α΄ 136)
 4. Θέσεις υπηρέτησης υποψηφίου
 5. Στοιχεία επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και συμμετοχής σε υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια
 6. Στοιχεία διδακτικής, συμβουλευτικής – καθοδηγητικής και διοικητικής– υποστηρικτικής εμπειρίας
 7. Δήλωση περί ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων

• Με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι αναρτούν υποχρεωτικά βιογραφικό σημείωμα και πιστοποιητικό υπηρεσιακό μεταβολών. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, είναι αρμόδιες για την άμεση και κατά προτεραιότητα έκδοση του πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών που θα τους ζητηθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα 1 και υποχρεούνται στη χορήγησή του εντός της προθεσμίας υποβολής των εν λόγω αιτήσεων – δηλώσεων υποψηφιότητας.

Οι αιτήσεις - δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με τα ως άνω αναγκαία δικαιολογητικά, από 3-1-2022 έως 14-1-2022 και ώρα 14:00. Επισημαίνεται ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας δεν είναι δυνατή η τροποποίησή της.

3. ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Με τις αιτήσεις – δηλώσεις υποψηφιότητας αναρτώνται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, τα οποία είναι:

α) Βιογραφικό σημείωμα.

β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

στ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό – επιμορφωτικό – καθοδηγητικό έργο καθώς και στη διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

ζ) Αποδεικτικά συγγραφικού και ερευνητικού έργου επιστημονικού περιεχομένου συναφούς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.

η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του.

Η γνώση ξένης γλώσσας καθώς και χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) αποδεικνύεται με βάση τίτλους που ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) / Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά διατηρούνται, σε ψηφιακή μορφή, στο Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και με το Τμήμα Δ΄ Στελεχών της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (τηλ. 210-3442125, 210-3442852, 210-3442884, 210-3442287, 210-3442353, 210-3442366, 210-3442268, 210-3442952, 210-3442895, 210-3442333).

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και να διαβιβασθεί στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Σχετικά Άρθρα