edu.klimaka.gr

Διευκρινίσεις για Τοποθετήσεις - Υπεραριθμίες Εκπαιδευτιών ΠΕ04

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04

Αρ.Πρωτ.111364/Ε2/03-07-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Παν. Μπεκρή 2103442750
Αικ. Δημακοπούλου 2103442278

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για υπεραριθμίες εκπαιδευτικών ΠΕ04.

Αναφορικά με πληθώρα ερωτημάτων προς την Υπηρεσία μας σχετικά με την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών ΠΕ04 που προέρχονται από υπεραριθμία, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Τα ζητήματα που σχετίζονται με τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ΠΔ 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α΄), όπως ισχύει.

Ειδικότερα για τον κλάδο ΠΕ04 ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 36 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) το εξής :

«στο άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του π.δ. 100/1997 (Α΄ 94), προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής: «Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η λέξη «ρύθμιση» αναφέρεται σε όλη τη διαδικασία από τη διαπίστωση της υπεραριθμίας ως και την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ


Αρ.Πρωτ.111105/Ε2/03-07-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες:
Αικ. Δημακοπούλου : 210 344 2278
Π. Μπεκρή : 210 344 2750

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για εκπαιδευτικούς του καταργημένου κλάδου ΠΕ12.10 που επέλεξαν την ένταξή τους στον Κλάδο ΠΕ 04.01.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄):

6. Το άρθρο 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) τροποποιείται ως εξής: Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 η φράση «β) αρχίζει από 30.6.2018 για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ 04-01.» αντικαθίσταται από τη φράση «β) για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ 04-01, αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι η αρχαιότητα τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες για τους εκπαιδευτικούς του καταργημένου κλάδου ΠΕ12.10 που επέλεξαν την ένταξή τους στον κλάδο ΠΕ04.01 αρχίζει από την έναρξη ισχύος του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 37 Α΄), ήτοι από 02-03-2018.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ

 


Αρ.Πρωτ.60818/Δ2/27-05-2011/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4ΑΘΑ9-ΥΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες:
Α. Γράψα 210-3442010
Β. Στράτου 210-3442116
Ξ. Ρωσσέτη 210-3442116
FAX: 210 3442282
dprb(at)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε

Ύστερα από ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Ύστερα από την ανακοίνωση των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2011 και σχετικά με τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04, σας γνωρίζουμε ότι:

1) Η κρίση και άρση της υπεραριθμίας των εν λόγω εκπαιδευτικών θα γίνει ενιαία στον κλάδο.

2) Οι τοποθετήσεις των υπεραρίθμων όπως και οι βελτιώσεις, οι τοποθετήσεις των νεομετατιθέμενων και όσων εκπαιδευτικών βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ στον κλάδο ΠΕ04 θα γίνουν κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με τις αρ. 45686/Δ2/14-4-2001 και 3508/Δ2/14-01-2010 εγκυκλίους για υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων. Τυχόν κενά μετά την προηγούμενη διαδικασία θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα από την ειδικότητα με τις περισσότερες ώρες, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα δεύτερης ανάθεσης.

Τέλος τα λειτουργικά κενά που θα προκύψουν με την έναρξη του νέου σχολικού έτους θα δίνονται σε εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου και ειδικότητας με τον εκπαιδευτικό που αντικαθίσταται.

Σε κάθε περίπτωση η περιγραφή των κενών θα γίνεται αναλυτικά ανά ώρες ειδικότητας.

2. Για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών, που κρίνονται υπεράριθμοι λόγω ίδρυσης, συγχώνευσης ή κατάργησης σχολικών μονάδων, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ΠΔ50/96 και άρθρο 12 του ΠΔ100/97.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι όσοι εξ αυτών έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης πριν το χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμοι, διατηρούν το δικαίωμα αυτό και μετά την τοποθέτησή τους με τις ανωτέρω διαδικασίες και επομένως δεν απαιτείται υπηρέτηση της οποιαδήποτε νέας οργανικής τους θέσης, καθώς η μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης οφείλεται στις ανάγκες της υπηρεσίας (§8 του άρθρου 14 του ΠΔ50/96).

3. Σύμφωνα με την §12 του άρθρου 9 του Ν.3848/2010, οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται προσωρινά τα δύο πρώτα χρόνια του διορισμού τους και οριστικά στο τέλος της διετίας. Ως εκ τούτου οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θα πρέπει να τοποθετηθούν προσωρινά και για το σχ. έτος 2011-12.

Επειδή προφανώς θα υπάρξουν περιπτώσεις νεοδιόριστων, οι οποίοι θα επανατοποθετηθούν ενδεχομένως προσωρινά σε άλλη σχολική μονάδα, λόγω μη ύπαρξης κενού στη σχολική μονάδα που τοποθετήθηκαν προσωρινά κατά το διορισμό τους, η τοποθέτησή τους θα θεωρείται ενιαία για τον υπολογισμό της διετίας, προκειμένου να κριθούν για τη μονιμοποίησή τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ

Σχετικά Άρθρα