edu.klimaka.gr

Απαλλαγή Πολύτεκνων Εκπαιδευτικών από Εξωδιδακτικές Εργασίες

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αρ.Πρωτ.155175/Ε1/19-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Πληροφορίες: Χ. Μυλωνά
Τηλέφωνο: 210- 344 3131
FAX: 210-344 2909
e-mail: t09ppe2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Εφημερίες πολυτέκνων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων, που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σχετικά με την απαλλαγή των πολυτέκνων εκπαιδευτικών από τις εφημερίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α’/01.08.2017), «Η εφημερία δεν ανήκει στις υποχρεωτικές εξωδιδακτικές υπηρεσίες που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και από την υποχρέωση άσκησής της απαλλάσσονται μόνο ο Διευθυντής καθώς και ο Υποδιευθυντής.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, μπορεί να απαλλαγεί εκπαιδευτικός από την εφημερία, όταν διαπιστώνεται ότι συντρέχει λόγος που δικαιολογεί την αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών εκ μέρους του εκπαιδευτικού».

Επιπλέον, στην αριθ. Φ.7/ΦΜ/143016/Δ1/31.08.2017 (ΑΔΑ: 7Α484653ΠΣ-850), εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Α/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018», αναφέρεται ότι «για τα θέματα της επιτήρησης των μαθητών τηρούνται χωρίς καμία παρέκκλιση όσα αναφέρονται στα άρθρα 12 και 18Β του ΠΔ 79/2017, (ΦΕΚ 109Α) και στην παράγραφο 18 του άρθρου 36 της με αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, (ΦΕΚ 1340Β) Υ.Α.» και ότι «από την υποχρέωση άσκησης της εφημερίας απαλλάσσονται ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΝΘΗ ΓΩΡΟΥ

 

 

 


Αρ.Πρωτ.Φ.350/12/59201/Δ1/07-05-2008/ΥΠΕΠΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε
ΤΜΗΜΑ Ε
Τηλ.: 210-34.42.125

ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες»

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με το ωράριο των πολύτεκνων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της βαθμίδας ( αντιστοιχία ενός εκπαιδευτικού ανά τμήμα, μονοθέσια και ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία κ.λ.π. ) παρέχονται εφεξής στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι εξής διευκολύνσεις -απαλλαγές:

1. Στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οργανικότητας άνω του έξι (6), παρέχεται συνεχές ωράριο διδασκαλίας και απαλλαγή από την οργάνωση εορταστικών, αθλητικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιπάτων. Η απαλλαγή αυτή όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν εμφανίζονται καθόλου στο σχολείο. Αντίθετα, η παραμονή τους στο σχολείο για χρόνο ίσο με το διδακτικό τους ωράριο είναι υποχρεωτική, όταν πρόκειται να εκτελέσουν συγκεκριμένο έργο που τους ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου. Επιπλέον απαλλάσσονται και από τις ακόλουθες εξωδιδακτικές εργασίες: τήρηση βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών, εφημερίες, καθήκοντα υπευθύνου βιβλιοθήκης. Δεν απαλλάσσονται όμως από τις εξωδιδακτικές εργασίες που έχουν άμεση σχέση με τα διδακτικά τους καθήκοντα ( υποχρέωση ενημέρωσης γονέων και παράδοση βαθμολογίας).

2. Στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οργανικότητας έξι (6) και κάτω, παρέχεται συνεχές ωράριο διδασκαλίας και απαλλαγή από τις ανωτέρω εξωδιδακτικές εργασίες, όπου αυτό είναι δυνατό χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Οι παραπάνω διευκολύνσεις παρέχονται στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς μέχρι τα παιδιά τους να αποφοιτήσουν από τη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ο Υφυπουργός

Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος

Σχετικά Άρθρα