edu.klimaka.gr

Υπερωριακή Εργασία σε Εκπαιδευτικούς

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Αρ.Πρωτ.2/85329/0022/02-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Α
Πληροφορίες: Γ. Κόττη
Τηλέφωνο:210 33 38 404

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες»
ΣΧΕΤ: Υπ αριθ.1128/10-11-2011 έγγραφο σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας πληροφορούμε τα εξής: Με τις διατάξεις των παρ.16 και 18 του άρθρου 14 του ν.1566/1985 ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς, με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, αν πρόκειται για το ίδιο σχολείο, ή με απόφαση περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, αν πρόκειται για άλλο σχολείο και εφόσον και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει προσφορά για προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία και μέχρι πέντε (5) ώρες την εβδομάδα.

Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου είναι δυνατόν να αυξηθούν μέχρι δέκα (10) ώρες οι ώρες προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, αν δεν καλύπτεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Από 1-11-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις της πσρ.1 του άρθρου 20 του ν.4024/2011, η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. επιτρέπεται μόνο γιο την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Επιπλέον, σύμφωνα με το εδάφιο 4 της ίδιας παραγράφου, όρθρου και νόμου, οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν.4024/11, ορίζεται ότι γιο το εκπαιδευτικό προσωπικό της Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της ειδικότητάς του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιμίσθιο) η ωριαία αμοιβή ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1566/85 εξακολουθούν να ισχύουν για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιος εκπαίδευσης, με τον αυστηρό περιορισμό στον αριθμό των ωρών, που δεν μπορούν να υπερβαίνουν για υπερωριακή εργασία τις είκοσι (20) ώρες ανά εκπαιδευτικό μηνιαίως.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

α.α. ΠΑΥΛΟΣ ΞΕΝΟΣ 


Αρ. Πρωτ.Φ.361.1/953/146655/Δ1/19-12-2007/ΥΠΕΠΘ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α

Θέμα: Ανάθεση υπερωριακής εργασίας-συμπλήρωση ωραρίου για κάλυψη λειτουργικών κενών στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατόπιν ερωτημάτων σας και σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, που αφορά στην ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε μόνιμους εκπαιδευτικούς, προσωρινούς αναπληρωτές ή εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Βάσει του άρθρου 14 παρ.16 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30.9.1985 τ.Α΄) η υπερωριακή απασχόληση μέχρι πέντε (5) ώρες την εβδομάδα ανατίθεται με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων ή του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Επισημαίνεται δε, ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει προσφορά για προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία από εκπαιδευτικούς η απόφαση ανάθεσης είναι υποχρεωτική (βάσει του εν λόγω άρθρου, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 6, παρ.17 του Ν.3027/2002).

2. Βάσει του άρθρου 14 παρ.18 του Ν.1566/1985 η ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης από έξι (6) έως δέκα (10) ώρες εγκρίνεται με Υπουργική Απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε στην κάλυψη λειτουργικών κενών με ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης πέραν των 5 ωρών  για την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε έγγραφο στις Υπηρεσίες μας με τα προτεινόμενα ονόματα εκπαιδευτικών και τις προτεινόμενες ώρες εβδομαδιαίας υπερωριακής απασχόλησης ανά εκπαιδευτικό, συνοδευόμενο από την πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου.

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Κουτρομάνος


Αρ.Πρωτ.Φ.361.1/857/131179/Δ1/19-11-2007/ΥΠΕΠΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α
Α/ΘΜΙΑ: 210.3442281, 210.3442281, 210.3443316, 210.3443327, 210.3443304, 210.3442566
Β/ΘΜΙΑ: 210.3442387, 210.3442995, 210.3443164, 210.3443417, 210.3443345, 210.3442274

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με υπερωριακή εργασία-συμπλήρωση ωραρίου για κάλυψη λειτουργικών κενών στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.16 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30.9.1985 τ.Α΄) ορίζεται ότι: «στις περιπτώσεις που οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και οι απομένουσες δε δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού, ή αν δικαιολογούν, μέχρι να προσληφθεί προσωρινός αναπληρωτής και εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, ο σύλλογος των διδασκόντων αναθέτει την κάλυψη των ωρών αυτών σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Για την κάλυψη των ωρών του προγράμματος μπορεί να ανατεθεί προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία μέχρι πέντε (5) ώρες την εβδομάδα σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων και σε εκπαιδευτικούς άλλου σχολείου με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, αν πρόκειται για το ίδιο σχολείο, ή με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, αν πρόκειται για άλλο σχολείο και εφόσον και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει προσφορά για προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία…».

Από τις διατάξεις του ίδιου άρθρου παρ.18 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι: «Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, προαιρετικής ή υποχρεωτικής, καθώς και ανάθεση διδασκαλίας με ωριαία αντιμισθία επιτρέπεται μόνον αν οι καθηγητές της ίδιας ειδικότητας έχουν καλύψει το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας τους…Με Υπουργική Απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι δυνατό να αυξηθούν μέχρι δέκα (10) οι ώρες προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, αν δεν καλύπτεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας».

Από τις διατάξεις του ίδιου άρθρου παρ.21 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 και των παραγράφων 13 έως 20 αυτού του άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους προσωρινούς αναπληρωτές και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου».

Από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.17 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/28.6.2002 τ.Α΄) ορίζεται ότι:
17. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ.16 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Αν ο σύλλογος διδασκόντων παραλείπει να αναθέσει την κάλυψη των ωρών αυτών, η ανάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου».

Συναφείς και οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ.5 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/13.7.2006 τ.Α΄) για την εφαρμογή των οποίων σας απεστάλη το αριθ.Φ.361.1/757/122514/Δ1/30.10.2007 έγγραφό μας.

Οι προαναφερθείσες διατάξεις στόχο έχουν τη διαρκή παρουσία εκπαιδευτικών στα σχολεία για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας αυτών.

Κατόπιν ερωτημάτων-αιτημάτων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, τα οποία προκύπτουν, κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή των προαναφερθεισών διατάξεων τόσο στους κοινούς κλάδους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και στους αποκλειστικά, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, κλάδους, όπως π.χ. στον κλάδο ΠΕ70-Δασκάλων καθόσον έχει εξαντληθεί ο πίνακας υποψηφίων αναπληρωτών αλλά και στους λοιπούς κλάδους για τους οποίους δεν υπάρχουν υποψήφιοι προς πρόσληψη στην εκάστοτε περιοχή, στην οποία υπάρχει λειτουργικό κενό αναπληρωτή ή ωρομισθίου.

Ειδικότερα στις περιπτώσεις που εκπαιδευτικοί, μόνιμοι ή αναπληρωτές, του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων έχουν τοποθετηθεί σε Τμήματα ΄Ενταξης ή για την κάλυψη αναγκών παράλληλης στήριξης και υπάρχουν λειτουργικά κενά στα κανονικά σχολεία, θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα κάλυψης των αναγκών των σχολείων αυτών, για τους προαναφερθέντες λόγους, και για την κάλυψη των αναγκών στα Τμήματα ΄Ενταξης κ.λ.π. να προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί από τους πίνακες υποψηφίων των ειδικοτήτων ειδικής αγωγής ή σε περίπτωση έλλειψης να εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις αυτές οι ίδιες ως άνω διατάξεις.

Επισημαίνεται η αναγκαιότητα διαρκούς συνεργασίας μεταξύ των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την άμεση αντιμετώπιση των προκυπτόντων λειτουργικών κενών και τη συνετή διαχείριση του υπηρετούντος προσωπικού σε κάθε εκπαιδευτική περιφέρεια.

Το Υπουργείο είναι σε επαγρύπνηση για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών και επίλυση των προβλημάτων στο πλαίσιο των εφικτών λύσεων που εξασφαλίζεται με την ορθή διαχείριση του συνόλου των διοικητικών και οικονομικών μέσων λειτουργίας, με τη συνεργασία σας

Ο Υφυπουργός

 

Σχετικά Άρθρα