ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Εκτύπωση  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Καραβέλλα 11 - Τ.Κ. 31100 -  Λευκάδα
 Τηλέφωνα 2645021729 - 2645021730
 Fax 2645021731
 Ιστοσελίδα    e-mail  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
- -
 Τηλέφωνα
 Fax 
 Ιστοσελίδα    e-mail  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Καραβέλλα 11 - Τ.Κ. 31100 -  Λευκάδα
 Τηλέφωνα 2645021712
 Fax 
 Ιστοσελίδα    e-mail  

Εκτύπωση