ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Εκτύπωση  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Γαληνού 23 - Τ.Κ. 63100 -  Πολύγυρος
 Τηλέφωνα  2371022634 - 2371022134
 Fax  2371022600
 Ιστοσελίδα    e-mail  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
- -
 Τηλέφωνα    Fax  
 Ιστοσελίδα    e-mail  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΕΕ Πολυγύρου - Τ.Κ. 63100 -  Πολύγυρος
 Τηλέφωνα 2371022530
 Fax  
 Ιστοσελίδα    e-mail  

Εκτύπωση