ΦΕΚ 318/2011 Σχολικές Επιτροπές σε Καλλικρατικούς Δήμους

Εκτύπωση  

ΦΕΚ 318/2011 - Αρ.8440
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 318
25 Φεβρουαρίου 2011

Aριθμ. 8440
Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών.

Περιεχόμενα:

Άρθρο 1- Λειτουργία Σχολικών Επιτροπών

Άρθρο 2 - Κατανομή πιστώσεων

Άρθρο 3

Άρθρο 4 - Υποδείγματα βιβλίων και εντύπων

Άρθρο 5

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς στη παρούσα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Δ.Κ. (ν.3463/2006).

Άρθρο 6

Ο Υπουργός Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Γιάννης Ραγκούσης

Μετάβαση στο πλήρες άρθρο με το ΦΕΚ 318/2011 σχετικά με τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών
 


Λήψη των εντύπων για τις σχολικές επιτροπές

Λήψη του ΦΕΚ 318/2011 περί σχολικών επιτροπών

Pin It

Εκτύπωση