ΦΕΚ 2544/2009 ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ --

Εκτύπωση  

ΦΕΚ 2544/2009
ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2544
30 Δεκεμβρίου 2009

Αριθμ. Φ.253/155439/Β6
Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Μετάβαση:

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο της αριθμ.Φ.253/155439/Β6

Περιεχόμενα:

Προφορική εξέταση
Μαθητές με φάσμα αυτισμού
Μαθητές με ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής
Μαθητές που είναι τυφλοί,
Σε διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και ΙΠΔ
Ισχύς γνωματεύσεων ΚΔΑΥ ή Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων
Άλλες γνωματεύσεις

Ενδοσχολικές εξετάσεις

Πανελλαδικές εξετάσεις.

Κώλυμα συμμετοχής στις Επιτροπές

 

Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄−65), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 12/2009 (ΦΕΚΑ΄−22).

Η ΥΠΟΥΡΓOΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου ΦΕΚ 2544/2009 περί εξέτασης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες


Εκτύπωση