Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση; 

ΠΔ 100*/97 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ.Φύλλου 94

22 Μαΐου 1997

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 100
Τροποποίηση του Π.Δ.50/96 (ΦΕΚ 45Α) Μεταθέσεις και το­ποθετήσεις των Εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθ­μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Περιεχόμενα:

Άρθρο 1 (Κατηγορίε μεταθέσεων)

Άρθρο 2. (Είδη τοποθετήσεων)

Άρθρο 3. (Αρμόδια όργανα)

Άρθρο 4. (Χωρισμός πινάκων για Πειραματικά, Μουσικά και ΣΜΕΑ)

Άρθρο 5. (Ομάδες σχολείων)

Άρθρο 6. (Ανάληψη υπηρεσίας)

Άρθρο 7. (Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης)

Άρθρο 8. (Μεταθέσεις σε Πειραματικά Σχολεία, Μουσικά Σχολεία και Σχολεία Αποδήμων Ελληνοπαίδων)

Άρθρο 9. (Αμοιβαίες μεταθέσεις)

Άρθρο 10. (Μεταθέσεις σε ΣΜΕΑ)

Άρθρο 11. (Αρμοδιότητες κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων)

Άρθρο 12. (Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών)

Άρθρο 13. (Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών)

Άρθρο 14. (Κατηγορίες σχολείων)

Άρθρο 15. (Κατάργηση του ΠΔ 373/93 - ΦΕΚ 156/1993)

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με το ΠΔ 100/97


Εκτύπωση