ΦΕΚ 768/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 --

ΦΕΚ 768/2014
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 768
28 Μαρτίου 2014

Αριθμ. Βαθμός Προτερ. Φ.253.1/46539/Β6
Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2014−2015.

Μετάβαση

στο σχετικό άρθρο με τον αριθμό εισακτέων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ ανά επιστημονικό πεδίο της τρέχουσας σχολικής χρονίας

Περιεχόμενα:

Καθορίζεται ο αριθμός των εισακτέων σε Σχολές και Τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 768/2014

Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Εκτύπωση