Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Υποδιευθυντών ΣΔΕ 2021

Εκτύπωση  

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ 2021-2024

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ

05 Αυγούστου 2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Σ.Δ.Ε. 2021

Η Ορθή Επανάληψη αφορά διόρθωση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Λήψη του Οριστικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών ΣΔΕ


Εκτύπωση