ΦΕΚ 1938/2014 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ / ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015

ΦΕΚ 1938/2014
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ - ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014-2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1938
17 Ιουλίου 2014

Αριθμ. 104968/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015.

Μετάβαση

στην ενότητα με την εξεταστεά-διδακτέα ύλη των πανελλαδικών εξεταζομένων μαθημάτων των Λυκείων, διαχωρισμένη ανά μάθημα

Περίληψη

Ορίζεται αναλυτικά η εξεταστέα - διδακτέα ύλη των πανελλαδικών εξεταζομένων μαθημάτων των Λυκείων.

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1938/2014

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ


Εκτύπωση