edu.klimaka.gr

Μετατάξεις Εκπαιδευτικών σε Άλλους Κλάδους Εκπαίδευσης 2023 2024

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2023-2024

Δημοσιευμένο στο Φ.Ε.Κ. 2043 τ.Γ΄/10-8-2023

Αρ.Πρωτ.88494/Ε2/04-08-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Μαλαφούρη
Τηλέφωνο: 210 3442804

ΘΕΜΑ: «Μετατάξεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης, Β/θμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους της Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη :
1. Την παρ.5 του άρθρου 12 του ν.3260/2004 (Α΄151) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του ν.4589/2019 (Α΄13) και διαμορφώθηκε με την προσθήκη του τελευταίου εδαφίου με το άρθρο 167 του ν.4823/2021 (Α΄136).
2. Το άρθρο 7 του ν.3699/2008 (Α΄199) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με την παρ.1 του άρθρου 59 και την παρ.2 του άρθρου 60 του ν.4589/2019 (Α΄13).
3. Τα άρθρα 69,70 και 73 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν.4440/2016 Α΄224) του ν.3528/2007 (Α΄26).
4. Το Κεφ. ΣΤ’ «Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του άρθρου 29 του ν.4521/2018 (Α΄38) «Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
5. Τις παρ.3 και 4 του άρθρου 54 και την παρ.6 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄13).
6. Την παρ.5 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 42 του ν.4722/2020 (Α΄177).
7. Το άρθρο 37 του ν.4622/2019 (Α΄133) σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του ν.4903/2022 (Α΄46).
8. Το π.δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
9. Το π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
10. Το π.δ. 77/2023 (Α΄130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
11. Το π.δ. 79/2023 (Α΄131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
12. Το υπ’ αρ.256/21-06-2023 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.
13. Την υπ’ αρ.36165/Ε2/29-03-2023 (ΑΔΑ: 629Φ46ΜΤΛΗ-ΔΣΖ) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024».
14. Τα υπ’ αρ.78433/Β1/17-07-2023 & 83388/Β1/25-07-2023 έγγραφα της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Δ/νση Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠ.Δ.Σ., Τμήμα Β΄ του Υπουργείου Παιδείας,
15. Την υπ’ αρ. 9/22-06-2023 Βεβαίωση της αντίστοιχης Πράξης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
16. Τις υπ’ αρ. 13/06-07-2023 & 15/20-07-2023 Βεβαιώσεις των αντίστοιχων Πράξεων του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
17. Τις κενές οργανικές θέσεις,
18. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Μετατάσσονται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί ύστερα από αίτησή τους σε κενές οργανικές θέσεις, ως ακολούθως:

Α. Από κλάδους Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και από θέση μέλους ΕΕΠ σε κλάδους της Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

(...) (σ.σ. 03 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

(...) (σ.σ. 03 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ

(...) (σ.σ. 02 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

(...) (σ.σ. 03 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

(...) (σ.σ. 04 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(...) (σ.σ. 38 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

(...) (σ.σ. 02 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

(...) (σ.σ. 03 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(...) (σ.σ. 06 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

(...) (σ.σ. 02 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

(...) (σ.σ. 03 μετατάξεις)

Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε ανώτερο κλάδο, θα πρέπει να επανακαταταγούν βαθμολογικά και μισθολογικά στους αντίστοιχους βαθμούς και τα κλιμάκια της κατηγορίας στην οποία μετατάσσονται.

Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί μετατάσσονται με τον βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν.

Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Αριθμός βεβαίωσης Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. : 4904/07-08-2023)


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 

Λήψη του αρχείου με τις Μετατάξεις Εκπαιδευτικών σε άλλους Κλάδους Εκπαίδευσης

Σχετικά Άρθρα