edu.klimaka.gr

Μετατάξεις Εκπαιδευτικών σε Άλλους Κλάδους Εκπαίδευσης 2022-23

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ / ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.91024/Ε4/21-07-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
-----
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
Πληροφορίες: Ν. Φυτουράκη - Κ. Μιλάνου
Τηλέφωνο: 210 344 2566 - 2332
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μετατάξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κλάδο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και μετάταξη μέλους ΕΕΠ σε άλλο κλάδο ΕΕΠ.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4589/2019 (Α΄13 ) όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις των άρθρων 69 και 73 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν.4440/2016 Α΄224) του ν.3528/2007 (Α΄26)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄38)
4. Τις διατάξεις των παρ. 1 & 3 του άρθρου 15 και της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4823/2021 (Α΄136)
5. Το π.δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων»
6. Τo π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
7. Το π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
8. Το π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
9. Την αριθ. 55292/Ε2/16-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2022-2023
10. Τις υπ’ αρ. 14/30-06-2022 Πράξη του του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και υπ’ αρ. 10/16-06-2022 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις οποίες αποδεσμεύτηκαν οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
11. Τις υπ’ αρ. 5/05-07-2022 και 6/06-07-2022 Πράξεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
12. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων
13. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/338/84495/Β1/08-07-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Μετατάσσουμε στον κλάδο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ23-Ψυχολόγων το κάτωθι μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

Β. Μετατάσσουμε σε κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού τις κάτωθι εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 12 μετατάξεις)

Οι ανωτέρω μετατάσσονται με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που διαθέτουν και τίθενται στη διάθεση των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις στην περιοχή/δομή μετάταξής τους.

Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(Αριθμός βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης: Γ.Δ.Ο.Υ./Υ.ΠΑΙ.Θ.: 4689/25-07-2022.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του αρχείου με τις Μετατάξεις Εκπαιδευτικών σε κλάδους 2022 2023


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1694/2022 τ.Γ

Αρ.Πρωτ.86595/Ε2/13-07-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Μαλαφούρη
Τηλέφωνο: 210 3442804

ΘΕΜΑ : «Μετατάξεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης, Β/θμιας Εκπαίδευσης και ΕΕΠ σε κλάδους της Β/θμιας Εκπαίδευσης και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και μετατάξεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2022-2023»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 12, παρ.5 του Ν.3260/2004 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του Ν.4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13 Α΄) και διαμορφώθηκε με την προσθήκη του τελευταίου εδαφίου με το άρθρο 167 του Ν.4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136 Α΄)
2. Των άρθρων 69,70 και 73 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.4440/2016 Φ.Ε.Κ. 224 Α΄) του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26 Α΄),
3. Του Κεφ. ΣΤ’ «Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 «Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Φ.Ε.Κ. 38 Α΄)»,
4. Του άρθρου 7 του Ν.3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τα άρθρα 59 παρ.1 και 60 παρ.2 του Ν.4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13 Α΄),
5. Των άρθρων 54 παρ.3 και 4 και 62 παρ.6 του Ν.4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13 Α΄),
6. Των άρθρων 15 παρ.1 και 3, 17, παρ.4 και 29, παρ. 1 περ. δ του Ν.4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136 Α΄),
7. Του άρθρου 62 παρ.5 του Ν.4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 42 του Ν.4722/2020 (Φ.Ε.Κ. 177 Α΄),
8. Του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 31 Α΄)»,
9. Του Π.Δ. 81/2019 αρ.4 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Φ.Ε.Κ. 119 Α΄)»,
10. Του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Φ.Ε.Κ. 121 Α΄)»,
11. Του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 123 Α΄)»,
12. Την αριθμ. πρωτ. 55292/Ε2/16-05-2022 (ΑΔΑ:ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2022-2023»,
13. Το αριθμ.πρωτ.84665/Β1/08-07-2022 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Δ/νση Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠ.Δ.Σ., Τμήμα Β΄ του Υπουργείου Παιδείας,
14. Την αριθμ.14/30-06-2022 Βεβαίωση της αντίστοιχης Πράξης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
15. Την αριθμ.5/05-07-2022 Βεβαίωση της αντίστοιχης Πράξης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού,
16. Το αριθμ.11/06-07-2022 Απόσπασμα Πράξης της Επιστημονικής Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας,
17. Το αριθμ.12/06-07-2022 Παράρτημα Πράξης της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας στο ορθό,
18. Τις αριθμ.14/04-07-2022 και 15/7-7-2022 Βεβαιώσεις των αντίστοιχων Πράξεων του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
19. Τις κενές οργανικές θέσεις,
20. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μετατάσσονται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί ύστερα από αίτησή τους σε κενές οργανικές θέσεις, ως ακολούθως:

Α. Από κλάδους Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και από θέση μέλους ΕΕΠ σε κλάδους της Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ

(...) (σ.σ. 04 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

(...) (σ.σ. 08 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

(...) (σ.σ. 06 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ

(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΩΝ

(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

(...) (σ.σ. 02 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(...) (σ.σ. 20 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

(...) (σ.σ. 03 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(...) (σ.σ. 10 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

(...) (σ.σ. 02 μετατάξεις)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

(...) (σ.σ. 03 μετατάξεις)

Β. Από κλάδο της Α/θμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

Γ. Από τον κλάδο ΠΕ79 της Α/θμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά Σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης

(...) (σ.σ. 21 μετατάξεις)

Δ. Από τον κλάδο ΠΕ91 της Α/θμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικό Σχολείο της Β/θμιας Εκπαίδευσης

(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

• Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε ανώτερο κλάδο, θα πρέπει να επανακαταταγούν βαθμολογικά και μισθολογικά στους αντίστοιχους βαθμούς και τα κλιμάκια της κατηγορίας στην οποία μετατάσσονται.

•Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί μετατάσσονται με τον βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν

Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Αριθμός βεβαίωσης Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. : 4393/13-7-2022 )

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του αρχείου με τις Μετατάξεις Εκπαιδευτικών σε Πρωτοβάθμια / Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 2022


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1691/2022 τ.Γ

Αρ.Πρωτ.83439/Ε2/06-07-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αικ. Σαραντοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3442467

ΘΕΜΑ: «Μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από κλάδους της Δευτεροβάθμιας σε κλάδους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.3260/2004 (Α’151), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 64 του Ν.4589/2019 (Α’ 13) και διαμορφώθηκε με την προσθήκη του τελευταίου εδαφίου με το άρθρο 167 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α΄)
β) των άρθρων 69, 70 και 73, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.4440/2016 (Α’ 224)΄ του Ν.3528/2007 (Α’ 26),
γ) του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) σε συνδυασμό με την παρ.3 του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 (Α’224),
δ) των άρθρων 15 και 19 του ν. 4440/2016 (Α’224), όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 70 και 71 σε συνδυασμό με το άρθρο 72 του ν. 4646/2019 (Α’201),
ε) του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 «Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (A΄ 38)».
2. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων».
3. Τo Π.Δ. 81/2019(Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄123) « Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Την υπ΄αρ. 55292/Ε2/16-5-2022 (ΑΔΑ:ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2022-2023».
7. Την υπ΄αρ. 10/16-6-2022 Πράξη του ΚΥΣΔΕ με την οποία αποδεσμεύτηκαν οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας Εκπαίδευσης.
8. Τις κενές οργανικές θέσεις των περιοχών που προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης.
9. Την υπ΄αρ. 14/30-6-2022 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
10. Το υπ΄αρ. 84040/B1/07-07-2022 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών - Δ/νση Τακτικού Προϋπολογισμού & Μ.Π.Δ.Σ. Τμήμα Β΄ του Υπουργείου Παιδείας.
11. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αποφασίζουμε

Α. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ06 -Αγγλικής σε κενές οργανικές θέσεις τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 03 μετατάξεις)

Β. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ07- Γερμανικής, σε κενή οργανική θέση την κατωτέρω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

Γ. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ08- Καλλιτεχνικών, σε κενές οργανικές θέσεις τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 05 μετατάξεις)

Δ. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής, σε κενές οργανικές θέσεις τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 03 μετατάξεις)

Ε. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ60- Νηπιαγωγοί, σε κενή οργανική θέση την κατωτέρω εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

ΣΤ. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δάσκαλοι, σε κενές οργανικές θέσεις τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 05 μετατάξεις)

Οι ανωτέρω μετατάσσονται και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων για να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 50/96, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3ε του Π.Δ. 100/97.

• Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε ανώτερο κλάδο, θα πρέπει να επανακαταταγούν βαθμολογικά και μισθολογικά στους αντίστοιχους βαθμούς και τα κλιμάκια της κατηγορίας στην οποία μετατάσσονται.

• Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί μετατάσσονται με τον βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Αριθμός βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης: Γ.Δ.Ο.Υ./Υ.ΠΑΙ.Θ.: 4308/11-07-2022).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του αρχείου με τις Μετατάξεις Εκπαιδευτικών σε Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2022


ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2021-2022

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1801/2021 τ.Γ

Αρ.Πρωτ.89014/Ε2/21-07-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αικ. Σαραντοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3442467

ΘΕΜΑ: «Μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από κλάδους της Δευτεροβάθμιας σε κλάδους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.3260/2004 (Α’151), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 64 του Ν.4589/2019 (Α’ 13)
β) των άρθρων 69, 70 και 73, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.4440/2016 (Α’ 224)΄ του Ν.3528/2007 (Α’ 26),
γ) του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) σε συνδυασμό με την παρ.3 του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 (Α’224),
δ) των άρθρων 15 και 19 του ν. 4440/2016 (Α’224), όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 70 και 71 σε συνδυασμό με το άρθρο 72 του ν. 4646/2019 (Α’201),
ε) του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 «Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (A΄ 38)».
2. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων».
3. Τo Π.Δ. 81/2019(Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄123) « Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Την υπ΄αρ. 50923/Ε2/07-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΒΤ46ΜΤΛΗ-9Υ5) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2021-2022.
7. Την υπ΄αρ. 10/11-6-2021 Πράξη του ΚΥΣΔΕ με την οποία αποδεσμεύτηκαν οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας Εκπαίδευσης.
8. Τις κενές οργανικές θέσεις των περιοχών που προέκυψαν μετά τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης.
9. Τις υπ΄αρ. 14/28-6-2021 και 16/8-7-2021 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
10. Το υπ΄αρ. 87139/B1/19-07-2021 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών - Δ/νση Τακτικού Προϋπολογισμού & Μ.Π.Δ.Σ. Τμήμα Β΄ του Υπουργείου Παιδείας.
11. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αποφασίζουμε

Α. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ05 - Γαλλικής τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής τους θέσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 07 μετατάξεις)

B. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ06 -Αγγλικήςτους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής τους θέσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 12 μετατάξεις)

Γ. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ07- Γερμανικής, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής τους θέσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 02 μετατάξεις)

Δ. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ08- Καλλιτεχνικών, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής τους θέσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 02 μετατάξεις)

Ε. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής τους θέσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 05 μετατάξεις)

ΣΤ. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ60 - Νηπιαγωγοί, σε κενή οργανική θέση την κατωτέρω εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

Z. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δάσκαλοι, σε κενή οργανική θέση τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 04 μετατάξεις)

Η. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ79.01 – Μουσικής Επιστήμης τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής τους θέσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 04 μετατάξεις)

Θ. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ86 - Πληροφορικής τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής τους θέσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 08 μετατάξεις)

Ι. Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ91.01 – Θεατρικών Σπουδών, την κατωτέρω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής της θέσης, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 01 μετάταξη)

Οι ανωτέρω μετατάσσονται και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων για να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 50/96, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3ε του Π.Δ. 100/97.

  • Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε ανώτερο κλάδο, θα πρέπει να επανακαταταγούν βαθμολογικά και μισθολογικά στους αντίστοιχους βαθμούς και τα κλιμάκια της κατηγορίας στην οποία μετατάσσονται.
  • Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί μετατάσσονται με τον βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Αριθμός βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης: Γ.Δ.Ο.Υ./Υ.ΠΑΙ.Θ.: ……………………………………..).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του αρχείου με τις Μετατάξεις Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1768/2021 τ.Γ

Αρ.Πρωτ.89969/Ε2/23-07-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ε. Τραϊφόρου
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3442804

ΘΕΜΑ : «Μετάταξη μονίμων Εκπ/κών Δ/θμιας Εκπ/σης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4186/2013(Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4547/2018(Α΄102).
2. Την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3260/2004(Α΄151), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4589/19(Α΄13).
3. Τα άρθρα 69, 70 και 73 του ν. 3528/2007(Α΄26)
4. Το π.δ.80/2016(Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
5. Το π.δ.18/2018(Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
6. Το π.δ.81/2019(Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
7. Το π.δ.83/2019(Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το π.δ.84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
9. Την υπ΄αρ.50937/Ε2/7-5-2021 (ΑΔΑ:60ΔΞ46ΜΤΛΗ-ΙΧ5) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) σχολικού έτους 2021-2022.
10. Την υπ΄αρ.10/11-6-2021 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτ/θμιας Εκπ/σης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).
11. Την υπ΄αρ.31/29-6-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων.
12. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων Εκπαιδευτικών.
13. Το γεγονός, ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού δοθέντος, ότι η δαπάνη των μετατάξεων αυτών θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑΕ: 0211, 0562 0564 και 0566 της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, σύμφωνα με το υπ΄αρ.5015/23-6-2021 έγγραφό της.

Αποφασίζουμε

Μετατάσσουμε τους παρακάτω μόνιμους Εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κενές οργανικές θέσεις της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν, ως ακολούθως:.

(...) (σ.σ. 05 μετατάξεις)

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του αρχείου με τις Μετατάξεις Εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο Σχολή


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1762/2021 τ.Γ

Αρ.Πρωτ.94107/Ε2/29-07-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Μαλαφούρη
Τηλέφωνο: 210 3442804

ΘΕΜΑ : «Μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από κλάδους της Πρωτοβάθμιας σε κλάδους της Δ/θμιας Εκπαίδευσης, από κλάδους της Δ/θμιας Εκκλησιαστικής σε κλάδους της Δ/θμιας Εκπαίδευσης και από μέλος Ε.Ε.Π. της Ειδικής Αγωγής σε κλάδο της Δ/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 53,παρ. 2 του Ν.2721/1999 (Φ.Ε.Κ. 112 τ.Α’),
2. Του άρθρου 12, παρ.5 του Ν.3260/2004 (Φ.Ε.Κ. 151 τ.Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του Ν.4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13 τ.Α’),
3. Του άρθρου 20, του Ν.3475/2006 (Φ.Ε.Κ. 146 τ.Α’),
4. Του άρθρου 23 παρ.1 & 7 του Ν.3432/2006 (Φ.Ε.Κ. 14 τ.Α’),
5. Των άρθρων 69,70 και 73 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α’),
6. Του άρθρου 7 του Ν.3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199 τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τα άρθρα 59,παρ.1 και 60 , παρ.2 του Ν.4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13 τ.Α’)
7. Των άρθρων 64, 54, παρ.3, άρθρο 62, παρ.6 και 66 παρ.1δ & 2 του Ν.4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13 τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Του Κεφ. ΣΤ’ «Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 «Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Φ.Ε.Κ. 38/ τ.Α΄)»,
9. Του άρθρου 55, του Ν.4897/2021 (Φ.Ε.Κ. 96 τ.Γ΄)
10. Του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 31 τ.Α΄)»,
11. Του Π.Δ. 81/2019 αρ.4 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Φ.Ε.Κ. 119 τ.Α΄)»,
12. Του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Φ.Ε.Κ. 121 τ.Α΄)»,
13. Του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 123 τ.Α΄)»,
14. Της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ.26139/Α2/03-03-2011 του Κεφ. Δ’ Μετατάξεις & Κεφ. Ε’ άρθρο 15 (Φ.Ε.Κ. 561/τ.Β’/08-04-2011),
15. Την αριθμ.πρωτ. 50923/Ε2/07-05-2021 (ΑΔΑ:ΨΥΒΤ46ΜΤΛΗ-9Υ5) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2021-2022»,
16. Το αριθμ.πρωτ.90329/Β1/23-07-2021 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Δ/νση Τακτικού Προϋπολογισμού & ΜΠ.Δ.Σ. Τμήμα Β΄ του Υπουργείου Παιδείας,
17. Την αριθμ. 4η/16-06-2021 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
18. Την αριθμ. 2η/18-06-2021 βεβαίωση Πράξης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού.
19. Την αριθμ. 13η/17-06-2021 βεβαίωση Πράξης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Π/θμιας Εκπ/σης.
20. Την αριθμ. 13η/06-07-2021 βεβαίωση Πράξης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δ/θμιας Εκπ/σης.
21. Τις κενές οργανικές θέσεις.
22. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μετατάσσονται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί σε κενές οργανικές θέσεις κλάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και τοποθετούνται στις περιοχές που αναγράφονται δίπλα στο όνομά τους.

  • Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε ανώτερο κλάδο, θα πρέπει να επανακαταταγούν βαθμολογικά και μισθολογικά στους αντίστοιχους βαθμούς και τα κλιμάκια της κατηγορίας στην οποία μετατάσσονται.
  • Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί μετατάσσονται με τον βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν:

(...) (σ.σ. 82 μετατάξεις σε κλάδους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Αριθμός βεβαίωσης Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. : 4617/30-07-2021 )

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του αρχείου με τις Μετατάξεις Εκπαιδευτικών σε Κλάδους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση

Σχετικά Άρθρα