Πρόσκληση για Μετατάξεις Εκπαιδευτικών 2021

Πρόσκληση μετάταξης εκπαιδευιτκών
Εκτύπωση  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2021

Αρ.Πρωτ.50923/E2/07-05-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
TMHMATA A΄ & B΄
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες:
Α/ΘΜΙΑ: ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Α. Σαραντοπούλου2103442467,asarantopoulou(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Β/ΘΜΙΑ: dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Α. Μαλαφούρη 2103442804, aggeliki.malafouri(ΣΤΟ)minedu.gov,gr
Ε. Τραϊφόρου 2103442804, etraiforou(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΕΠ & ΕΒΠ: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Κ. Μιλάνου, 2103442082
Β. Νούτσου, 2103442931

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2021-2022.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μετατάξεων κατά το σχολικό έτος 2021-2022, καλεί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Β/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) να υποβάλουν αιτήσεις μετάταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μετατάξεων:

1. Από την Α/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:
α. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
β. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) .

2. Από την Β/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:
α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού (ΕΒΠ) Προσωπικού.

3. Από τη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση σε κλάδους:
α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης.
γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ)

4. Από θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε άλλους κλάδους:
α. μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)
β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
γ. της Β/θμιας Εκπαίδευσης

NOMIKO ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι ισχύουσες διατάξεις, βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι μετατάξεις, είναι οι ακόλουθες:
- άρθρα 64, 54, παρ.3, άρθρο 62, παρ.6 και 66 παρ. 1δ & 2 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- άρθρα 69, 70 και 73 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄),
- άρθρο 53, παρ.2 του Ν.2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α΄),
- άρθρο 23 παρ.1 & 7 του Ν.3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄)
- άρθρο 7 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τα άρθρα 59, παρ. 1 και 60, παρ. 2 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)
- άρθρο 35 παρ.5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ.3 του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α’)
- η αριθμ. 26139/Α2/3-11-2011 Υπουργική Απόφαση, Κεφ. Δ΄ Μετατάξεις, άρθρο 14 & Κεφ. Ε΄, άρθρο 15 (ΦΕΚ 561 Β΄),

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 10-05-2021 έως και 17-05-2021.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης υποβάλλουν την/τις αίτηση/αιτήσεις μετάταξής τους ηλεκτρονικά στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΠΕ & ΔΕ), στις οποίες ανήκουν οργανικά.

2. Οι εκπαιδευτικοί της Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά (μέσω Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) στο Τμήμα Α΄ της Δ/νσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης & Διαθρησκευτικών Σχέσεων (τηλ. επικοινωνίας: 210 344 2412 & 210 344 2172).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Α. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση για περισσότερους του ενός/μίας κλάδου/ειδικότητας, εφόσον κατέχουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών ή/και για περισσότερες από μία περιοχές της Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα στείλει ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:
Θέμα: Κλάδος_αίτηση μετάταξης για (κλάδο)_Επώνυμο
Κείμενο email: Επώνυμο, όνομα, ΑΜ, κλάδος, αίτηση για (κλάδο).

B. Εκπαιδευτικοί κλάδου/κατηγορίας ΔΕ που ζητούν μετάταξη σε κλάδο/κατηγορία ΤΕ εκπαιδευτικού πρέπει να κατέχουν πλέον του τίτλου σπουδών, παιδαγωγική επάρκεια (π.χ. ΑΣΠΑΙΤΕ).

Εκπαιδευτικοί κλάδου/κατηγορίας ΔΕ ή ΤΕ που ζητούν μετάταξη σε κλάδο/κατηγορία ΠΕ εκπαιδευτικού πρέπει να κατέχουν πλέον του τίτλου σπουδών, παιδαγωγική επάρκεια, με εξαίρεση τους τίτλους σπουδών Παιδαγωγικών Σχολών. (Παράρτημα 4)

ΜΕΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης για όσους ανήκουν οργανικά σε ΣΜΕΑΕ και στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης για όσους ανήκουν οργανικά σε ΚΕΣΥ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Α. Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ δύνανται να υποβάλουν αίτηση για περισσότερους του ενός/μίας κλάδου/ειδικότητας, εφόσον κατέχουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών ή/και για περισσότερες από μία περιοχές της Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα στείλει ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:
Θέμα: Κλάδος_αίτηση μετάταξης για (κλάδο)_Επώνυμο
Κείμενο email: Επώνυμο, όνομα, ΑΜ, κλάδος, αίτηση για (κλάδο).

Β. Τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) παρακαλούνται να ψηφιοποιήσουν σε ξεχωριστό αρχείο pdf την αίτηση και σε ξεχωριστό αρχείο pdf τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν όπως το πτυχίο και πρόσθετα προσόντα που τυχόν απαιτούνται για ένταξη στον κλάδο που αιτούνται μετάταξη (πχ άδεια άσκησης επαγγέλματος για τον ενδιαφερόμενο να μεταταχθεί σε κλάδο ΠΕ23- ψυχολόγων ΕΕΠ).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ανάκληση της αίτησης μετάταξης μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους στις υπηρεσίες που απέστειλαν τις αιτήσεις μέχρι 31-05-2021.

Οι ανωτέρω μετατάξεις πραγματοποιούνται σε κενές οργανικές θέσεις, όπως αυτές παρατίθενται στα Παραρτήματα που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας εγκυκλίου:

Παράρτημα 1: οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Παράρτημα 2: οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Παράρτημα 3: οργανικά κενά ανά κλάδο μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ ανά περιοχή.

Παράρτημα 4: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 46/24-12-2019)

Παράρτημα 5: Πρόσθετα προσόντα ένταξης σε κλάδο ΕΕΠ

Παράρτημα 6: αίτηση (επεξεργάσιμη)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αιτήσεις μετάταξης μόνον για τα οργανικά κενά των παραρτημάτων.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι για μετάταξη σε κλάδους ΕΕΠ με επάρκεια στη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ή/και της Ελληνικής Γραφής Braille (ΕΓΒ) και οι υποψήφιοι για μετάταξη στον κλάδο ΕΒΠ με επάρκεια στη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) -εφόσον το επιθυμούν- μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (με χρήση του ίδιου εντύπου) και για ή μόνο για ΕΝΓ-ΕΓΒ η οποία θα εξεταστεί κατά προτεραιότητα, στις περιοχές με ΕΝΓ-ΕΓΒ που θα δηλώσουν στο σχετικό πεδίο της αίτησης.

Εφιστούμε την προσοχή ως προς την λεπτομερή ανάγνωση της παρούσας πρόσκλησης-εγκυκλίου τόσο από τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή της αίτησής τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και βάσει τον οργανικών κενών που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα, όσο και από τις Διευθύνσεις Π.Ε./Δ.Ε. και Π.Δ.Ε. προκειμένου να αποσταλούν ορθά συμπληρωμένες αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση μετάταξης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Για τη μετάταξη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν.
- Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.
- Μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερο κλάδο δεν επιτρέπεται πριν από την συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ Π.Ε.& Δ.Ε. ΕΚΠ/ΣΗΣ

Οι αρμόδιες Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης καλούνται να προβούν στον απαραίτητο έλεγχο των αιτήσεων που λαμβάνουν, τις οποίες εν συνεχεία θα αποστείλουν ηλεκτρονικά έως 25-05-2021 μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε ένα ενιαίο αρχείο, ψηφιοποιημένα σε μορφή pdf ως εξής:

 • Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών μέσω Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (με κωδικό Ε2) στα αρμόδια Τμήματα Α΄ και Β΄ Κινητικότητας της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
 • Τις αιτήσεις των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ μέσω Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (με κωδικό Ε4) με κοινοποίηση στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. στο αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που θα αποσταλούν θα πρέπει να έχουν την εξής μορφή:

Θέμα: Ε2/Ε4_Μετάταξη από κλάδο, ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ
Κείμενο email: Επώνυμο, όνομα, ΑΜ, κλάδος, αίτηση για (κλάδο)

Τα αρχεία που θα αποστέλλονται σε μορφή pdf για τον εκάστοτε αιτούντα μετάταξης θα περιλαμβάνουν:

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου με τις περιοχές προτίμησής του (Δ.Π.Ε./Δ.Δ.Ε. ανάλογα με την κατηγορία μετάταξης).
 2. Πλήρες επικαιροποιημένο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, το οποίο θα περιλαμβάνει: ΦΕΚ διορισμού, απόφαση μονιμοποίησης, συνολική πραγματική υπηρεσία (συμπεριλαμβανόμενης και ενδεχόμενης εκπ/κής προϋπηρεσίας), άδειες άνευ αποδοχών και υπηρεσιακής εκπαίδευσης (με αναγραφή της ημερομηνίας λήψης τους, καθώς και τη διάρκειά τους), ποινές ή/και πειθαρχικά παραπτώματα, βαθμολογική/μισθολογική εξέλιξη.
  ! Εάν ο εκπαιδευτικός δεν έχει λάβει άδειες άνευ αποδοχών ή υπηρεσιακής εκπαίδευσης, αυτό θα πρέπει να δηλώνεται ρητώς.
 3. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου διορισμού και του πτυχίου, βάσει του οποίου αιτείται μετάταξης σε άλλο κλάδο.
 4. Βεβαίωση Ελέγχου Γνησιότητας τίτλου/τίτλων σπουδών (πτυχίο διορισμού, πτυχίο με το οποίο ζητά την μετάταξη, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, παιδαγωγική επάρκεια).
 5. Ειδικά για τις περιπτώσεις αίτησης μετάταξης για κλάδο ΕΕΠ στα απαραίτητα δικαιολογητικά (που επίσης χρήζουν ελέγχου γνησιότητας) συμπεριλαμβάνονται και αυτά που αποδεικνύουν τα πρόσθετα προσόντα ένταξης στον κλάδο όπως είναι οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή οι βεβαιώσεις συλλόγων/φορέων όπως αναλυτικά παρατίθενται στο παράρτημα 5.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να ελέγχουν την ορθότητα των αναγραφόμενων στην αίτηση στοιχείων με βάση τους φακέλους των ενδιαφερομένων όπως αυτοί τηρούνται στα αρχεία της Υπηρεσίας.

Εφιστούμε την προσοχή:

 1. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου δεν θα ληφθούν υπόψη.
 2. Οι υπηρεσίες δεν θα αποστέλλουν αιτήσεις, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά σε προτιμήσεις, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα συνημμένα Παραρτήματα με τα οργανικά κενά.
 3. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών, όπου προβλέπεται, πρέπει να γίνεται από την Υπηρεσία.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του Πίνακα με οργανικά κενά ενά περιοχή και κλάδο για μετατάξεις εκπαιδευτικών

Λήψη του Πίνακα με τίτλους σπουδών που προσφέρουν Παιδαγωγική Επάρκεια

Λήψη της Αίτησης Μετάταξης Εκπαιδευτικού


Εκτύπωση