ΦΕΚ 2626/2016 Προϋποθέσεις Λειτουργίας Τμημάτων Προσανατολισμού σε Λύκειο

Εκτύπωση  

ΦΕΚ 2626/2016
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2626
24 Αυγούστου 2016

Αριθμ. 131457/Δ2
Συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. 108279/Δ2/1-7-2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2182) με θέμα «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο».

Μετάβαση

στο πλήρες άρθρο με τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία τμημάτων Προσανατολισμού ή Επιλογής στο Γενικό Λύκειο

Περίληψη

Ορίζεται ότι κατά τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018 σε Γενικά Λύκεια, στα οποία η μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Γενικό Λύκειο δεν είναι δυνατή, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού μόνο για τη Γ΄ τάξη Ημερησίου και τη Δ΄ τάξη Εσπερινού, ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών, μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης υπό την προϋπόθεση ότι υπηρετούν στα σχολεία αυτά ειδικότητες εκπαιδευτικών που μπορούν να καλύψουν τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων.

Τροποποιήσεις

Συμπληρώνει την αρ.108279/Δ2 στο ΦΕΚ 2182/2016

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2626/2016

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα

Οργάνωση Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων

Οργάνωση / Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων 2019 2020

Εγγραφές Μαθητών

Εγγραφές Μαθητών περιόδου Σεπτεμβρίου 2019

Βάσεις εισαγωγής πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ 2019

Βάσεις Εισαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2019

βάσεις εισαγωγής πανελλαδικών εξετασέων 2019

Βάσεις Εισαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2019