edu.klimaka.gr

ΦΕΚ 1807/2014 Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων ΙΕΚ

Εκτύπωση  

ΦΕΚ 1807/2014
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1807
02 Ιουλίου 2014

Αριθμ. 5954
Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).

 Μετάβαση

 στο άθρο με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων ΙΕΚ ΓΓΔΒΜ

 Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Άρθρο 1.
Σκοπός

Άρθρο 2.
Προγράμματα και Οδηγοί Σπουδών − Κατατάξεις – Αντιστοιχίσεις − Τεχνικά Εγχειρίδια − Πιστωτικές Μονάδες − Κινητικότητα

Άρθρο 3
Πρακτική άσκηση ή Μαθητεία

Άρθρο 4
Παροχή κινήτρων και αναγνώριση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 5
Αυτοαξιολόγηση − Δείκτες ποιότητας − Στοχοθέτηση

Άρθρο 6
Διαμορφωτική αξιολόγηση – Έρευνες

Άρθρο 7
Εξωτερική Αξιολόγηση − Έλεγχος

Άρθρο 8
Επάρκεια εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών μέσων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ : ΦΟΙΤΗΣΗ

Άρθρο 9
Έτος και εξάμηνα κατάρτισης

Άρθρο 10
Διάρκεια μαθημάτων − Παρουσίες − Αριθμός εκπαιδευτών

Άρθρο 11
Διακοπές, αργίες

Άρθρο 12
Επιλογή Καταρτιζομένων στα Δημόσια ΙΕΚ

Άρθρο 13
Αρχική εγγραφή

Άρθρο 14
Ανανέωση Εγγραφής

Άρθρο 15
Οριστικοποίηση λειτουργίας Τμημάτων Δημοσίων ΙΕΚ

Άρθρο 16
Απαλλαγές μαθημάτων

Άρθρο 17
Μετεγγραφές

Άρθρο 18
Αξιολόγηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων

Άρθρο 19
Βαθμολόγηση

Άρθρο 20
Πρόοδος καταρτιζόμενου

Άρθρο 21
Χαρακτηρισμός Φοίτησης

Άρθρο 22
Αποφοίτηση

Άρθρο 23
Ενημέρωση για τον Κανονισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ − ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 24
Οργανωτική δομή − Αρμοδιότητες

Άρθρο 25
Υπηρεσιακά βιβλία

Άρθρο 26
Ενημέρωση, αποστολή και θεώρηση εγγράφων των ιδιωτικών ΙΕΚ

Άρθρο 27
Ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα Καταγραφής Στοιχείων ΙΕΚ

Άρθρο 28
Λοιπές Διατάξεις

Άρθρο 29
Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 30
Έναρξη ισχύος

 Τροποποιήσεις

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 8 §1), §2) και §4) θα τεθούν σε εφαρμογή με την ισχύ του Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Β 2844/23.10.2012) και (Ν.4115/2013 παρ.3 αρ.21, Α΄ 24, τροποποίηση §4 αρ.38 Ν.4186/2013).

3. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος θα τεθούν σε εφαρμογή με τη θέση σε ισχύ του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την αναμόρφωση του περιεχομένου των Προγραμμάτων Σπουδών (Οδηγοί Σπουδών και Τεχνικά Εγχειρίδια).

4. Καταργείται η υπ’ αριθμ. Υ.Α. 12081/21−10−2013 (Β΄ 2708/24−10−2013).

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1807/2014

Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ


Εκτύπωση