edu.klimaka.gr

Πρόσβαση Αποφοίτων Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΦΕΚ)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2237/2024

Αριθμ. Φ.253/34783/Α5
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/25089/ Α5/20.2.2020 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το “νέο” σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 383 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 484 του ν. 4957/2022 (Α΄141) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 13 Δ του ν. 4186/2013 (Α΄193).
2. Την υπό στοιχεία Φ.253/66947/Α5/14.6.2023 υπουργική απόφαση «Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 383 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής» (Β’ 3927).
3. Την υπό στοιχεία Φ.253/19033/Α5/22.2.2024 υπουργική απόφαση «Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 383 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) καθώς και η σύσταση, η συγκρότηση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών» (Β’ 1519).
4. Την υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/20.2.2020 υπουργική απόφαση «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το “νέο” σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).
6. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
7. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
9. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/116/24119/Β1/6-3-2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/25089/ Α5/20.2.2020 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το “νέο” σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643), ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

1. Στο τέλος της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2024 και εφεξής, τη συμμετοχή στην εξέταση των 2 μουσικών μαθημάτων Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.253/66947/Α5/14.6.2023 (Β’ 3927) υπουργικής απόφασης όπως κάθε φορά ισχύει».

2. Στο τέλος του άρθρου 1Α προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελεί η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης: α) της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά μουσικό μάθημα για τα μαθήματα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (Ε.Β.Ε. μουσικών μαθημάτων) και β) της Ε.Β.Ε. ανά τμήμα (Ε.Β.Ε. τμήματος).

Για τον υπολογισμό των Ε.Β.Ε. των περ. α) και β) καθώς και τη διαδικασία διαπίστωσης της επίτευξής τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018.»

3. Μετά από το άρθρο 2Α προστίθεται άρθρο 2Β, το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 2Β Συντελεστές Βαρύτητας μουσικών μαθημάτων για όσους συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2024 και εφεξής.

Για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τα οποία απαιτείται εξέταση στα μουσικά μαθήματα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία όπως ορίζεται με την Φ.253/66947/Α5/14.6.2023 (Β’ 3927) υπουργική απόφαση, οι συντελεστές βαρύτητας των μουσικών μαθημάτων έχουν οριστεί με την υπό στοιχεία Φ.251/81919/Α5/21-7-2023 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των συντελεστών ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) τμήματος, των συντελεστών ελάχιστης βάσης εισαγωγής των μουσικών μαθημάτων και των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής» (Β’ 4805) και ισχύουν για όσους συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής».

4. Στο τέλος του άρθρου 3Α προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής, για την εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ισχύει ο τρόπος υπολογισμού μορίων που προβλέπεται από τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.253/66947/Α5/ 14.6.2023 (Β’ 3927) υπουργικής απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει».

5. Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθενται παρ. 4 και 5, οι οποίες έχουν ως εξής:

«4. Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής, οι υποψήφιοι Ημερήσιων ή Εσπερινών ΓΕΛ που διεκδικούν εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η υπό στοιχεία Φ.253/66947/ Α5/2023 (Β’ 3927) υπουργική απόφαση, μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου/ας για το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο που τους αντιστοιχεί σύμφωνα με την ως άνω υπουργική απόφαση, το ίδιο έτος που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Για τους εν λόγω υποψηφίους δεν εφαρμόζεται η διαδικασία της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

5. α) Οι υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022, δύνανται να διεκδικήσουν εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ με τη διαδικασία και τους όρους της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου αποδίδεται επιπλέον αριθμός θέσεων στα οικεία τμήματα που αντιστοιχεί στο τέσσερα τοις εκατό (4%) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 των θέσεων που τους αποδίδονται, σύμφωνα με την περ. θ) της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.

β) Αντίστοιχα οι υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023, δύνανται να διεκδικήσουν εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ με τη διαδικασία και τους όρους της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου αποδίδεται επιπλέον αριθμός θέσεων στα οικεία τμήματα που αντιστοιχεί στο έξι τοις εκατό (6%) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και στο τέσσερα τοις εκατό (4%) για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 των θέσεων που τους αποδίδονται, σύμφωνα με την περ. θ) της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013».

6. Η παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΓΕ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά από την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα, τα μουσικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σε αυτό επιλέγουν όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α του ν. 4186/2013 και το άρθρο 19 του ν. 4559/2018. Οι υποψήφιοι δύνανται να επιλέγουν σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των μουσικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση.»

7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η αρμόδια Διεύθυνση, αφού συγκεντρώσει τα κατατεθειμένα Μηχανογραφικά Δελτία των υποψηφίων, τους βαθμούς των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων τους και λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό εισακτέων της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν, τις τιμές των Ε.Β.Ε.:

α) ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και

β) των ειδικών μαθημάτων, των μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και το χαρακτηριστικό της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, ξεκινά τα στάδια της επεξεργασίας.».

8. Στο τέλος της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 7 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής, για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα 2 μουσικά μαθήματα, προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής είναι όσα ορίζονται με την Φ.253/66947/Α5/14.6.2023 (Β’ 3927) υπουργική απόφαση, όπως κάθε φορά ισχύει.

9. Στο τέλος της παρ. 4Α του άρθρου 7 προστίθεται παράγραφος ζ ως εξής:

«ζ. Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής, η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 της υπό στοιχεία Φ.253/19033/Α5/22.2.2024 (Β’ 1519) υπουργικής απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει.»

10. Στην παρ. 5 του άρθρου 8 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο λήψη της εικόνας του αποκόμματος (φωτογραφία με κινητό, βιντεοσκόπηση κ.τ.λ.) καθώς και η παραλαβή από τον υποψήφιο φωτοτυπίας του αποκόμματος».

11. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 22 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Με την ίδια απόφαση επιπλέον μπορεί να ορίζεται ένας (1) ιατρός του Δημοσίου, ανά ημέρα εξέτασης, ο οποίος παρευρίσκεται εντός του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των μελών της επιτροπής».

12. Η παρ. 1 του άρθρου 29 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τις ανάγκες της υποστήριξης των πανελλαδικά διεξαγόμενων εξετάσεων για κάθε εξεταστική διαδικασία και για την ηλεκτρονική μετάδοση των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕ.Λ., των ΕΠΑ.Λ. και των ειδικών μαθημάτων καθώς και των μουσικών μαθημάτων κατά την τακτική και την επαναληπτική εξεταστική περίοδο, συστήνεται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας του συστήματος ασφαλούς μετάδοσης θεμάτων εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου, η οποία αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη με ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ πληροφορικής, υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται ο πρόεδρος και ο γραμματέας της επιτροπής από τα μέλη της. Το έργο της επιτροπής δύναται να επικουρείται από διοικητικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι (20) άτομα και το οποίο ορίζεται με απόφαση του προέδρου της επιτροπής».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 4 Απριλίου 2024

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 5158/2020

Αριθμ. Φ.251/159037/Α5
Τροποποίηση της υπόστοιχεία Φ251/25089/Α5/20-2-2020 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), του άρθρου 4 Α του ιδίου νόμου, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), του άρθρου 13 Γ του ιδίου νόμου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 166 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 218 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4664/2020 (Α’ 32).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 61 και 138 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).
3. Τις διατάξεις των εδαφίων α, β, γ, θ, ι, ια, ιβ, ιγ και ιε της παραγράφου 1 του άρθρου 13 Δ του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
7. Την υπό στοιχεία Φ251/25089/Α5/20-2-2020 υπουργική απόφαση «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643).
8. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/584/157252/Β1/17-11-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ251/25089/Α5/20-2-2020 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)», (Β’ 643) ως ακολούθως:

1. Από την πρώτη περίοδο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ως άνω απόφασης διαγράφεται η φράση «και Δ’ τάξης τετραετούς εσπερινού».

2. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Την Ομάδα Προσανατολισμού με τα τέσσερα (4) μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα (1) συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

Οι μαθητές/τριες δηλώνουν υποχρεωτικά την Ομάδα Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν. Αν πρόκειται για μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας τότε αυτοί δηλώνουν υποχρεωτικά ως τέταρτο μάθημα το μάθημα που έχουν επιλέξει και παρακολουθούν δηλαδή είτε το μάθημα των Μαθηματικών προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του δεύτερου Επιστημονικού Πεδίου, είτε το μάθημα της Βιολογίας προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του τρίτου Επιστημονικού Πεδίου.».

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Την ανωτέρω Αίτηση Δήλωση υποβάλλουν και οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού Λυκείου οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό που απέκτησαν τον απολυτήριο τίτλο τους. Για τη συμμετοχή τους σε νέα εξέταση η Αίτηση- Δήλωση υποβάλλεται στο Γενικό Λύκειο από το οποίο αποφοίτησαν ή σε αυτό που είναι πλησιέστερο στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού. Ειδικότερα, αν επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας τότε θα πρέπει να δηλώσουν ως τέταρτο μάθημα είτε το μάθημα των Μαθηματικών προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του δεύτερου Επιστημονικού Πεδίου, είτε το μάθημα της Βιολογίας προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του τρίτου Επιστημονικού Πεδίου. Η Αίτηση Δήλωση των αποφοίτων συνοδεύεται υποχρεωτικά από ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.».

4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Υποψήφιοι/ες που υποβάλουν Αίτηση Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. δεν μπορούν να υποβάλουν το ίδιο έτος Αίτηση Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ. Η Αίτηση - Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, από τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/-η ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του/της, σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ., εκφράζει την αυθεντική βούληση του/της ενδιαφερόμενου/-ης επιβεβαιώνεται και δεν τροποποιείται. Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής της Αίτησης - Δήλωσης θα γίνεται εντός του μήνα Νοεμβρίου του σχολικού έτους, κατά το οποίο ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί τη συμμετοχή του/της στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου οι μαθητές θα υποβάλουν την Αίτηση - Δήλωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) στη σχολική τους μονάδα, η οποία και θα καταχωριστεί ηλεκτρονικά. Mε όμοια απόφαση θα καθοριστεί ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων - Δηλώσεων των αποφοίτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 20 Νοεμβρίου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

 

 


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3821/2020

Αριθμ. Φ.251/112720/Α5
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/20.2.2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 643) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α΄70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167)».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 165 παρ. 1 του ν. 4635/2019 (Α΄167), του άρθρου 4 Α του ιδίου νόμου, όπως προστέθηκε με το άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 4610/2019 (Α΄70), του άρθρου 13 Γ του ιδίου νόμου όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 166 του ν. 4635/2019 (Α΄167), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 218 του ν. 4610/2019 (Α΄70), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4664/2020 (Α΄ 32).
3. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/20.2.2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 643) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α΄70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α΄167)».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).
5. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/398/112572/Β1/31-8-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133), αποφασίζουμε:

A. Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/20.2.2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 643) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167)», ως ακολούθως:

Άρθρο ΜΟΝΟ

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 της τροποποιούμενης υπουργικής απόφασης, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής, ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής:

Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).

Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως ορίζονται παρακάτω. Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100). Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:

A. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

1ο Επιστημονικό Πεδίο: ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες:

α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας

2ο Επιστημονικό Πεδίο: θετικές και τεχνολογικές επιστήμες.

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

3ο Επιστημονικό Πεδίο επιστήμες υγείας και ζωής:

α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

4ο Επιστημονικό Πεδίο: επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής:

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Οικονομία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 31 Αυγούστου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.Φ251/32639/Α5/05-03-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α΄
-----
email: t01ode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληρ: Κων/να Ντούτσου 2103442684
Ανδρέας Λάμπος 210-3442702-3
Fax: 210-3442098

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης για θέματα που αφορούν στον καθορισμό των διαδικασιών πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου με το νέο σύστημα.

Σας ενημερώνουμε ότι υπογράφηκε και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η με αριθμ. Φ.251/25089/Α5 (ΦΕΚ 643 Β΄/2020) Υ.Α. που αφορά την πρόσβαση, τις διαδικασίες και τα όργανα των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ με το ΝΕΟ σύστημα, από το 2020 και εφεξής. Συνοπτικά παρουσιάζουμε κατά κεφάλαιο τη συνημμένη Υπουργική Απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Καθορίζεται το πλαίσιο της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι συντελεστές Βαρύτητας ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, ο τρόπος υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η υποβολή δήλωσης προτίμησης -Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, η συγκέντρωση βαθμολογιών και προτιμήσεων υποψηφίων, οι προϋποθέσεις συμμετοχής και η διαδικασία επιλογής εισαγομένων, η έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής και η προθεσμία εγγραφής εισαγομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Καθορισμός των διαδικασιών σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου.

Καθορίζονται οι διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως ο τόπος διεξαγωγής, τα θέματα και το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων, οι διαδικασία επιλογής, διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων, οι υποχρεώσεις των επιτηρητών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η βαθμολόγηση και αναβαθμολόγηση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων, ο τελικός γραπτός βαθμός μαθήματος, η συγκέντρωση-γνωστοποίηση τελικών γραπτών βαθμών, η επιστροφή και φύλαξη γραπτών δοκιμίων, η εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ο τρόπος εξέτασης μαθητών από ξένα σχολεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Σύσταση και συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Καθορίζεται η σύσταση και η συγκρότηση των οργάνων για τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων, ο Περιφερειακός επόπτης εξετάσεων, η Επιτροπή Εξετάσεων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΔΔΕ), η Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων (ΛΕΕ), οι Ομάδες επιτηρητών και οι Ομάδες για τη βαθμολόγηση και αναβαθμολόγηση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων.

Συνημμένη : η Φ.251/25089/Α5 (ΦΕΚ 643 Β΄/2020) Υ.Α

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 643/2020)

Αριθμ. Φ.251/25089/Α5
Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 165 παρ. 1 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄), του άρθρου 4 Α του ιδίου νόμου, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄), του άρθρου 13 Γ του ιδίου νόμου όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 166 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 218 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4664/2020 (ΦΕΚ 32 Α΄).
2. Τις διατάξεις των εδαφίων α, β, γ, θ, ι, ια, ιβ, ιγ και ιε της παραγράφου 1 του άρθρου 13 Δ του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 165 παρ. 2 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Τη με αριθμ. Φ.1/Γ/064/19117/Β1/10-2-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α΄),

αποφασίζουμε:

A. Τον καθορισμό του τρόπου πρόσβασης και επιλογής των υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 165 παρ. 1 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄), του άρθρου 4 Α του ιδίου νόμου, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) καθώς και του άρθρου 13 Γ του ιδίου νόμου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 166 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄),

Β. Tον καθορισμό των διαδικασιών σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄), που αφορούν τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, το πρόγραμμα εξετάσεων, τον τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, τον τρόπο ορισμού και τις υποχρεώσεις των επιτηρητών, τις υποχρεώσεις των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τον τρόπο βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, τον τρόπο φύλαξής τους, καθώς και τον τρόπο ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

Γ. Τη σύσταση και συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο για την προετοιμασία, οργάνωση, διεξαγωγή, συντονισμό, εποπτεία και έκδοση αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄) με τις αντίστοιχες για καθένα αρμοδιότητες, ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Άρθρο 1
Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

1. Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης ημερήσιου, Γ΄ τάξης τριετούς εσπερινού και Δ΄ τάξης τετραετούς εσπερινού Γενικού Λυκείου οι οποίοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου, αντίστοιχα, υποβάλλουν στο Λύκειο φοίτησής τους σχετική Αίτηση - Δήλωση.

Με την Αίτηση Δήλωση ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει:

 1. Την Ομάδα Προσανατολισμού με τα τέσσερα (4) μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα (1) συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄). Οι μαθητές/τριες δηλώνουν υποχρεωτικά την Ομάδα Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν
 2. Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί.
 3. Τη συμμετοχή στην υγειονομική εξέταση και στις πρακτικές δοκιμασίες που απαιτούνται για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.).
 4. Τη συμμετοχή στην εξέταση των 2 μουσικών μαθημάτων Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ.253/23170/Α5/2019 (ΦΕΚ 504 Β΄/2019) υπουργικής απόφασης όπως κάθε φορά ισχύει.

Η δήλωση των ανωτέρω στοιχείων είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων.

2. Την ανωτέρω Αίτηση - Δήλωση υποβάλλουν και οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού Λυκείου οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό που απέκτησαν τον απολυτήριο τίτλο τους. Για τη συμμετοχή τους σε νέα εξέταση η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται στο Γενικό Λύκειο από το οποίο αποφοίτησαν ή σε αυτό που είναι πλησιέστερο στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού.
Η Αίτηση - Δήλωση των αποφοίτων συνοδεύεται υποχρεωτικά από ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. α) Αν πρόκειται για υποψήφιο/α τετραετούς εσπερινού Γενικού Λυκείου που επιθυμεί να συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των εσπερινών Γενικών Λυκείων, τότε η Αίτηση - Δήλωση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά απόδειξης συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται από τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63Α΄).

β) Αν πρόκειται για υποψήφιο/α τριετούς εσπερινού Γενικού Λυκείου που επιθυμεί να συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των εσπερινών Γενικών Λυκείων, τότε η Αίτηση - Δήλωση συνοδεύεται από βεβαίωση του εσπερινού ΓΕΛ αποφοίτησης και τα δικαιολογητικά απόδειξης συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 165 παρ. 1 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄) ή από τις διατάξεις του άρθρου 218 του ν. 4610/2019(Α΄70), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4664/2020 (ΦΕΚ 32 Α΄).

γ) Οι προϋποθέσεις των ανωτέρω περιπτώσεων α ή β πρέπει να πληρούνται και από τους μαθητές/τριες εσπερινών ΓΕΛ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εσπερινών ΓΕΛ. Η σχετική βεβαίωση του εσπερινού ΓΕΛ αποφοίτησης προσκομίζεται κατά τη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου από τους μαθητές-υποψηφίους του τρέχοντος έτους, ενώ από τους παλαιούς αποφοίτους-υποψηφίους η σχετική βεβαίωση προσκομίζεται κατά την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης.

4. Όσοι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης τριετούς Εσπερινού ΓΕΛ επιθυμούν κατά το έτος της αποφοίτησής τους να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τα ημερήσια ΓΕΛ, το δηλώνουν στην ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 4 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 165 παρ. 1 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄). 5. Αν ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο, συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο σχολείο, από την οποία βεβαίωση να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.

6. Οι μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης ξένων σχολείων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι μαθητές/ τριες της τελευταίας τάξης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) στο Ηράκλειο της Κρήτης μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις και οφείλουν να καταθέσουν το αντίγραφο του απολυτηρίου στο Λύκειο που υπέβαλαν την Αίτηση - Δήλωση το αργότερο έως την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Γενικού Λυκείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής/τρια δεν καταθέσει το απολυτήριό του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τότε ο/η Διευθυντής/τρια του Λυκείου στο οποίο υποβλήθηκε η Αίτηση ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΙΘ ότι ο μαθητής/τρια δεν κατέθεσε απολυτήριο.

7. Υποψήφιοι/ες που υποβάλουν Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. δεν μπορούν να υποβάλουν το ίδιο έτος Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ. Η ΑίτησηΔήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το ΥΠΑΙΘ, από τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/η ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του/της, εντός του μηνός Μαρτίου, του έτους που επιθυμεί τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η Αίτηση - Δήλωση εκφράζει την αυθεντική βούληση του ενδιαφερόμενου/ης και δεν τροποποιείται.

Άρθρο 2
Συντελεστές Βαρύτητας ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών

1. Για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ενός ή περισσοτέρων ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, όπως αυτά έχουν οριστεί με την αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1538 Β΄/2002) «Ορισμός των Τμημάτων … για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες …», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι συντελεστές του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών κατά περίπτωση είναι:

 1. Δύο (2) για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα: «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο» «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».
 2. Δύο (2) για τα Τμήματα: Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
 3. Ένα (1) για όλες τις λοιπές Σχολές και Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, με την επιφύλαξη της περίπτωσης ii του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3
Τρόπος υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

1. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου/ας για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄70) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).
Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 υπολογίζεται μόνο ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων.
Για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων ο ανωτέρω μέσος όρος πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1.000).

2. Προκειμένου για Σχολές ή Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου/ας γίνεται ως εξής:

Στο σύνολο μορίων της προηγούμενης παραγράφου, προστίθενται τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο του βαθμού του υποψηφίου/ας στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες με τον αντίστοιχο συντελεστή κατά περίπτωση, πολλαπλασιασμένο επί το εκατό (100). Κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης:

i) Βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο γραπτός βαθμός που σημείωσε στην απαιτούμενη εξέταση ο υποψήφιος μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου. Για τις περιπτώσεις που εξετάζονται δύο ειδικά μαθήματα, είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο ειδικών μαθημάτων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή των βαθμών των δύο μαθημάτων στην εικοσάβαθμη κλίμακα και εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.
Στην περίπτωση που υποψήφιος/α έχει εξετασθεί σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός στο μάθημα της ξένης γλώσσας, για τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.

ii) Βαθμός πρακτικών δοκιμασιών είναι ο μέσος όρος των βαθμών που αντιστοιχούν στις τρεις δοκιμασίες αγωνίσματα που διαγωνίστηκε ο υποψήφιος και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού. Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο, παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5), παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του πρώτου δεκαδικά ψηφία. Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση εκατοστού, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα των δύο δεκαδικά ψηφία, τότε, αν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο, παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5), παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του δεύτερου δεκαδικά ψηφία.

3. Αν ο υποψήφιος/α δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος Ομάδας Προσανατολισμού ή γενικής παιδείας που επέλεξε να εξετασθεί πανελλαδικά, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0).
Για να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις Σχολές και τα Τμήματα στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4 Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) θα πρέπει να έχει συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε δύο από τα εξεταζόμενα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που είχε δηλώσει.

4. Για την εισαγωγή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ισχύει ο τρόπος υπολογισμού μορίων που προβλέπεται από τις διατάξεις της Φ.253/23170/Α5 (ΦΕΚ 504 Β΄/2019) υπουργικής απόφασης όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 4
Δικαιούχοι υποβολής Δήλωσης προτίμησης Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

1. Δικαίωμα υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου προτιμήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων που είναι ενταγμένα στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4 Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄), έχουν οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιου Γενικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄), με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της παρούσας.

2. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου/ας για ένα (1) συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού στα μαθήματα της οποίας εξετάστηκαν πανελλαδικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄), για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων.

Οι ως άνω υποψήφιοι:

α) εφόσον υποβάλλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου/ας το ίδιο έτος που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, διεκδικούν αριθμό θέσεων εισακτέων, όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται από i) το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρου 13 Γ του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄), ii) την παρ. 1 του αρ. 13 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 241 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 και iii) την παρ. 1 Α (περ. β) του άρθρου 13 Γ του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 166 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄).

β) Διεκδικούν ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με την υποβολή μηχανογραφικού, με βάση την τελευταία συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το δικαίωμα αυτό:

αα) δεν αφορά τους υποψηφίους/ες που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων και

ββ) μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για όσους/ες συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για όσους/ες συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής μηχανογραφικού χωρίς νέα εξέταση, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, σχετικά με τις προκαταρκτικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των συναρμόδιων Υπουργών, όπου απαιτείται, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού των εισακτέων ανά κατηγορία ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ..
Θέσεις του παραπάνω ποσοστού που δεν καλύπτονται μεταφέρονται στις θέσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. Υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις τα δύο προηγούμενα έτη, εφόσον συμμετάσχουν εκ νέου έστω και σε ένα μάθημα στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο με βάση τη βαθμολογία προηγούμενης εξέτασής τους για το ποσοστό του 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση.

3. Οι υποψήφιοι/ες Εσπερινού Γενικού Λυκείου που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται:

α) από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 165 παρ. 1 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄) καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 218 του ν. 4610/2019(Α΄70), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4664/2020 (ΦΕΚ 32 Α΄).

β) από τις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄), μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου/ας για ένα (1) συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού στα μαθήματα της οποίας εξετάστηκαν πανελλαδικά με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167Α΄), για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, το ίδιο έτος που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της παρούσας και για το ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε χρόνο για τους υποψηφίους/ες της κατηγορίας αυτής πέραν του αριθμού εισακτέων.

Άρθρο 5
Υποβολή της Δήλωσης προτίμησης Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

1. Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες επιθυμούν την εισαγωγή στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων του άρθρου 4 Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄), και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 της παρούσας, υποβάλλουν ηλεκτρονικά, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις των Τμημάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2.α) Στο μηχανογραφικό δελτίο ο/η υποψήφιος/α μπορεί να δηλώνει προτίμηση για όσες Σχολές ή Τμήματα επιθυμεί, από αυτά που περιλαμβάνονται σε ένα (1) συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού στα μαθήματα της οποίας εξετάστηκε πανελλαδικά και με οποιαδήποτε σειρά. Με τη δήλωσή του ο/η υποψήφιος/α προσδιορίζει για ποιες Σχολές ή ποια Τμήματα επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο/η υποψήφιος/α δεν δικαιούται να δηλώσει προτίμηση για Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος στο οποίο είναι ήδη φοιτητής/τρια, εφόσον υποβάλει ΜΔ για το ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση.

β) Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης γίνεται με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση για τις Σχολές ή τα Τμήματα, που επιθυμεί ο/η υποψήφιος/α. Με τη δήλωση προτίμησής του ο/η υποψήφιος/α αποδέχεται ότι σε σύγκριση με τους άλλους υποψηφίους/ες δεν μπορεί να εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα που δεν έχει δηλώσει. Αποδέχεται, επίσης, ότι δεν μπορεί να εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του/ης, αν το σύνολο των μορίων του/της είναι μικρότερο από το σύνολο των μορίων του τελευταίου εισαγομένου που, σύμφωνα με τον αριθμό εισακτέων, εισάγεται στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα. Επίσης, αποδέχεται ότι, αν με το σύνολο των μορίων του/της μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες Σχολές ή Τμήματα, θα εισαχθεί τελικά μόνο σε εκείνη τη Σχολή ή το Τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του/της, με ένδειξη προγενέστερη σε σχέση με τις άλλες Σχολές ή Τμήματα, που έχει δηλώσει.

γ) Η δήλωση προτίμησης Σχολών ή Τμημάτων στο Μηχανογραφικό Δελτίο υποψηφίου/ας, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με τα ατομικά στοιχεία και τις επιλογές προτίμησης Σχολών ή Τμημάτων εισαγωγής, αποτελεί επίσημο παραστατικό για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων του/της υποψηφίου/ας. Η δήλωση προτιμήσεων κάθε υποψηφίου/ας στο Μηχανογραφικό Δελτίο αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησής του/της, η οποία είναι οριστική, και μόνο εντός της προθεσμίας υποβολής της επιτρέπεται η συμπλήρωση ή η τροποποίησή της. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και εντός χρονικού διαστήματος, καθοριζόμενου από την Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής, επιτρέπεται μόνο η μερική ή ολική ανάκληση της δήλωσης προτιμήσεών του.

3. Προκειμένου για κάτοχο απολυτηρίου τίτλου τριετούς Γενικού Εσπερινού Λυκείου, ο τίτλος αυτός θα πρέπει να συνοδεύεται από Βεβαίωση του εσπερινού ΓΕΛ αποφοίτησης από την οποία να προκύπτει ότι ο/η κάτοχός της δικαιούται να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών ΓΕΛ, εφόσον:

 1. είχε πλήρη φοίτηση από την έναρξη και έως τη λήξη κάθε διδακτικού έτους και στις τρεις τάξεις του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ή
 2. εγγράφηκε ή μετεγγράφηκε στην Γ΄ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. μετά την αποφοίτησή του από τη Β΄ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ. ή στη Β΄ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. μετά την αποφοίτησή του/της από την Α΄ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ., ότι εργάζεται και μετά την αποφοίτησή του/της από την Β΄ ή την Α΄ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. αντίστοιχα ή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στις τάξεις αυτές, επήλθε: α) θάνατος του ενός γονέα ή β) αναπηρία του ενός γονέα, ο οποίος ασκεί μόνος ή από κοινού με τον άλλο γονέα την επιμέλεια, σε ποσοστό άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή
 3. εγγράφηκε στη Β΄ ή στη Γ΄ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. είτε μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή
 4. μετεγγράφηκε από την Α΄ τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ. στην Α΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντός της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίας για μετεγγραφή ή
 5. πρόκειται για μαθητές-υποψηφίους που, κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019, φοίτησαν στην Α΄ τάξη ημερησίου Λυκείου (Γ.Ε.Λ. - ΕΠΑ.Λ.) και ότι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα εσπερινά λύκεια, εφόσον φοίτησαν, τα δύο (2) επόμενα πλήρη σχολικά έτη, στις Β΄ και Γ΄ τάξεις εσπερινού Λυκείου (Γ.Ε.Λ. - ΕΠΑ.Λ.).

Η εν λόγω βεβαίωση του εσπερινού ΓΕΛ αποφοίτησης για τις παραπάνω περιπτώσεις θα συνοδεύεται από:

Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός τουλάχιστον των γονέων (περ. iiα) ή Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής, από την οποία να προκύπτει αναπηρία του ενός γονέα, ο οποίος ασκεί μόνος ή από κοινού με τον άλλο γονέα την επιμέλεια, σε ποσοστό άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%). Στην περίπτωση της επιμέλειας υποβάλλεται και αντίγραφο της σχετικής απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας (περ. iiβ) ή αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου για την εξακρίβωση της συμπλήρωσης του 25ου έτους της ηλικίας του/της (περ. iii), είτε Βεβαίωση οικείου φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α, κατά τη διάρκεια της φοίτησής του/της στην προτελευταία ή στην τελευταία τάξη του Γενικού Εσπερινού Λυκείου, ακολουθούσε πρόγραμμα απεξάρτησης (περ iii). Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, η βεβαίωση του εσπερινού ΓΕΛ αποφοίτησης εκδίδεται χωρίς επιπλέον δικαιολογητικά, εφόσον αφορούν θέματα εγγραφής, μετεγγραφής και φοίτησης που το εσπερινό ΓΕΛ αποφοίτησης έχει ήδη ελέγξει.

4. Προκειμένου για κάτοχο απολυτηρίου τίτλου τετραετούς Γενικού Εσπερινού Λυκείου, του οποίου ο τίτλος αποκτήθηκε από το σχολικό έτος 2001 και εφεξής, ο τίτλος αυτός θα πρέπει να συνοδεύεται από Βεβαίωση του εσπερινού ΓΕΛ αποφοίτησης, από την οποία να προκύπτει ότι ο κάτοχός της φοίτησε και στις δύο τελευταίες τάξεις σε τετραετές Εσπερινό Γενικό Λύκειο. Αν ο υποψήφιος υπάγεται στις διατάξεις της περίπτωσης ii του εδαφίου β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001, η σχετική βεβαίωση του παρόντος εδαφίου, βεβαιώνει και συμπεριλαμβάνει, κατά περίπτωση:

 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός τουλάχιστον των γονέων ή
 2. απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων του ή ο γονέας, που έχει την επιμέλειά του, έχει αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%. Στην περίπτωση της επιμέλειας υποβάλλεται και αντίγραφο της σχετικής απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας ή
 3. Βεβαίωση του οικείου Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι ενεγράφη στην τελευταία τάξη του τετραετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του, συνοδευόμενη από αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή
 4. Βεβαίωση οικείου φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος, κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στην τελευταία τάξη του τετραετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου, ακολουθούσε πρόγραμμα απεξάρτησης, το οποίο λειτουργούσε στις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας. Όσοι αποκτούν απολυτήριο τετραετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου από το σχολικό έτος 2012-2013 και εφεξής πρέπει να έχουν πλήρη φοίτηση και στις δύο τελευταίες τάξεις του τετραετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Πλήρης φοίτηση κατά την έννοια της διάταξης αυτής, υπάρχει όταν ο μαθητής έχει παρακολουθήσει τα μαθήματα και των δύο τελευταίων τάξεων του τετραετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου, από την έναρξη και έως τη λήξη κάθε διδακτικού έτους.

5. Η βεβαίωση του εσπερινού ΓΕΛ αποφοίτησης των ανωτέρω παραγράφων 3 ή 4 προσκομίζεται κατά τη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου από τους μαθητές-υποψηφίους του τρέχοντος έτους, ενώ από τους παλαιούς αποφοίτους - υποψηφίους η βεβαίωση προσκομίζεται κατά την υποβολή της Αίτησης - Δήλωσης.

6. Προκειμένου για κάτοχο απολυτηρίου τίτλου ξένου σχολείου, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει και βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας, το πρόγραμμα των σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αυτό, από το οποίο να προκύπτει η δυνατότητα εισαγωγής του/της σε πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Εφόσον ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, εκτός της ανωτέρω βεβαίωσης, απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.

Άρθρο 6
Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

1. Στους κατόχους απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του ημερησίου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου χορηγείται Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους εξέτασης.
Στη Βεβαίωση Συμμετοχής αναγράφονται αριθμός πρωτοκόλλου, τα στοιχεία και ο κωδικός αριθμός του Λυκείου που την χορηγεί, τα ατομικά στοιχεία του/της υποψηφίου/ας και το Λύκειο αποφοίτησής του/της, το σχολικό έτος συμμετοχής του/ης υποψηφίου/ας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού Λυκείου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και ο κωδικός αριθμός με τον οποίο έλαβε μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Στη Βεβαίωση Συμμετοχής αναγράφονται επίσης η Ομάδα Προσανατολισμού στην οποία εξετάστηκε ο/η υποψήφιος/α, τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε πανελλαδικά, ο γραπτός βαθμός που πέτυχε για κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα και το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει για το επιστημονικό πεδίο που δύναται να είναι υποψήφιος/α.

2. Η Βεβαίωση Συμμετοχής φέρει στο άνω αριστερό μέρος το εθνόσημο, υπογράφεται από τον Διευθυντή του Λυκείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Λυκείου που την εκδίδει. Η Βεβαίωση Συμμετοχής χορηγείται στους υποψηφίους μετά την οριστικοποίηση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων του οικείου έτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Άρθρο 7
Συγκέντρωση βαθμολογιών και προτιμήσεων υποψηφίων - Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία επιλογής εισαγομένων

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής τα Βαθμολογικά Κέντρα καταχωρίζουν τις βαθμολογίες των υποψηφίων στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα, που υποστηρίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΙΘ, η οποία αποστέλλει ηλεκτρονικά τις καταστάσεις βαθμολογιών ανά Λύκειο. Η αρμόδια Διεύθυνση, αφού συγκεντρώσει τα κατατεθειμένα Μηχανογραφικά Δελτία των υποψηφίων, τους βαθμούς των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων τους και λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό εισακτέων της κατηγορίας που διεκδικούν, καθώς και το χαρακτηριστικό της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, ξεκινά τα στάδια της επεξεργασίας. Η Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής ελέγχει και δίνει τις απαιτούμενες κατευθύνσεις στα ενδιάμεσα στάδια της επεξεργασίας αποτελεσμάτων. Μετά τον τελικό έλεγχο, η αρμόδια Διεύθυνση προβαίνει στην τελική επεξεργασία, τα αποτελέσματα της οποίας διαβιβάζονται στην Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής προκειμένου να διενεργήσει τους τελικούς ελέγχους και να εκδώσει τα αποτελέσματα επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

2. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής:

i) να είναι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄), με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας και να πληρούν όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας

ii) να έχουν υποβάλει οριστικοποιημένο Μηχανογραφικό Δελτίο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσας.

iii) Επιπλέον προϋποθέσεις για τη συμμετοχή υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής:

 1. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων, είναι να έχουν κριθεί ικανοί το έτος υποβολής του ΜΔ για τις Σχολές αυτές κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται για το σκοπό αυτό από τις ίδιες τις Σχολές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 2. των Τμημάτων για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, είναι η επιτυχία βαθμού στο ειδικό μάθημα ίσου με το μισό τουλάχιστον του μέγιστου δυνατού. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, η προϋπόθεση αυτή ισχύει χωριστά για το καθένα από τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα.
 3. των Τμημάτων για τα οποία απαιτείται εξέταση στα 2 μουσικά μαθήματα, είναι όσα ορίζονται με την Φ.253/23170/Α5/2019 (ΦΕΚ 504 Β΄/2019) υπουργική απόφαση, όπως κάθε φορά ισχύει.
 4. των ΤΕΦΑΑ, να πληρούνται οι προϋποθέσεις της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄/2002) υπουργικής απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Οι μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης ΓΕΛ που έχουν υποβάλει Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου για λήψη απολυτηρίου, μπορούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του ίδιου έτους και εφόσον αποκτήσουν απολυτήριο τον Ιούνιο του ίδιου έτους, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Στην περίπτωση που οι ανωτέρω μαθητές/τριες δεν αποκτήσουν απολυτήριο τον Ιούνιο, ύστερα από τις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, η συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις θεωρείται άκυρη και αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αν ο ίδιος υποψήφιος/α τον επόμενο χρόνο επιθυμεί την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις.

4. Διαδικασία επιλογής:

α. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μόνο για τις Σχολές ή τα Τμήματα που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά μορίων, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα κατά περίπτωση.

β. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε Σχολή ή Τμήμα, εισάγεται ο/η υποψήφιος/α που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο Α΄ μάθημα της παρακάτω περίπτωσης γ. Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο/η υποψήφιος/α με μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα Β΄ της παρακάτω περίπτωσης γ. Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο/η υποψήφιος/α με μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα Γ΄ και Δ΄ της παρακάτω περίπτωσης γ. Αν και μετά την εξάντληση όλων των παραπάνω κριτηρίων, εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται με την επιφύλαξη της παρακάτω περίπτωσης δ, όλοι οι ισοβαθμούντες.

γ. Για κάθε επιστημονικό πεδίο τα μαθήματα που υπολογίζονται για τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα ακόλουθα:

αα) για το πρώτο (1ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α΄ Αρχαία Ελληνικά, Β΄ Ιστορία, Γ΄ Κοινωνιολογία, Δ΄ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

ββ) για το δεύτερο (2ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α΄ Μαθηματικά, Β΄ Φυσική, Γ΄ Χημεία, Δ΄ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,

γγ) για το τρίτο (3ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α΄ Βιολογία, Β΄ Χημεία, Γ΄ Φυσική, Δ΄ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,

δδ) για το τέταρτο (4ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α΄ Μαθηματικά, Β΄ Οικονομία, Γ΄ Πληροφορική, Δ΄ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

δ. Στην περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο σε σχολή των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπ/ κών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων, καθώς και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και μετά την εξάντληση των κριτηρίων της προηγούμενης περίπτωσης β, εισάγεται ο/η υποψήφιος/α που δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη σειρά προτίμησης. Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Αν και πάλι υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες.

ε. Για κάθε Σχολή της περ. δ της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και εφόσον προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, συντάσσονται πίνακες επιλαχόντων υποψηφίων, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τους υποψηφίους που έχουν κριθεί ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις και την έχουν δηλώσει στο Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) σε σειρά προγενέστερη από τη σχολή επιτυχίας τους. Η σύνταξη αυτών των πινάκων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά μορίων και σύμφωνα με τα κριτήρια των ανωτέρω περιπτώσεων β ,γ και δ της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 8
Έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής - προθεσμία εγγραφής εισαγομένων

1. Τα αποτελέσματα της επιλογής για κάθε κατηγορία υποψηφίων του άρθρου 4 της απόφασης αυτής εκδίδονται από την Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής. Οι ονομαστικοί πίνακες αποδίδονται κατά αύξουσα σειρά και κατά σειρά επιτυχίας των εισαγομένων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα, εγκρίνονται από την ανωτέρω Επιτροπή και κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Σε κάθε Σχολή ή Τμήμα αποστέλλεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα αυτών που επιλέχθηκαν.

3. Η προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων στα Τμήματα και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πλην των σχολών των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπ/κών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων, ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

4. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα Γενικά Λύκεια αποστέλλονται πίνακες επιτυχόντων αρμοδιότητάς τους, για να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της επιλογής όσοι/ες υποψήφιοι/ες επιθυμούν και για να εκδίδονται σχετικές βεβαιώσεις επιτυχίας, βαθμολογικών στοιχείων κ.λπ., όταν το ζητούν οι ενδιαφερόμενοι/ες. Επιπρόσθετα, στέλνονται πίνακες με στοιχεία όλων των υποψηφίων αρμοδιότητάς τους.

5. Το μήνα Σεπτέμβριο καθορίζεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια κάθε Γενικού Λυκείου, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι/ες, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και του δελτίου εξεταζομένου, θα μπορούν να βλέπουν τα αποκόμματα των τετραδίων των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση της αναλυτικής βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Καθορισμός των διαδικασιών σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου

Άρθρο 9
Τόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων

1. Οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξάγονται μετά τη λήξη των μαθημάτων του Β’ Τετραμήνου σε εξεταστικά κέντρα που είναι Γενικά Λύκεια. Όπου κρίνεται αντικειμενικά αναγκαίο για την διεξαγωγή τους, μπορεί να ορίζονται ως Εξεταστικά Κέντρα, σχολικά συγκροτήματα ή άλλες εκπαιδευτικές δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα εξεταστικά κέντρα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Μετά την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καθορίζει την κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα για την οποία λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες κάθε περιοχής καθώς και τυχόν άλλες αντικειμενικές ανάγκες.

2. Οι πανελλαδικές εξετάσεις διενεργούνται στις αίθουσες των Εξεταστικών Κέντρων ενώπιον δύο (2) επιτηρητών.

Άρθρο 10
Θέματα και πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων

1. Οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλα τα Εξεταστικά Κέντρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέματα που επιλέγονται αποκλειστικά από την Κ.Ε.Ε., κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11 της παρούσης και είναι κοινά για όλα τα Εξεταστικά Κέντρα της χώρας.

2. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ Τετραμήνου, το πρόγραμμα διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων. Το πρόγραμμα των εξετάσεων αυτών γνωστοποιείται στις Διευθύνσεις Δ.Ε. και στη συνέχεια στα Γενικά Λύκεια της χώρας όπου και αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων.

Άρθρο 11
Διαδικασία επιλογής, διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων

1. Στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα τα θέματα των εξετάσεων καθορίζονται από την οικεία Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) του Κεφαλαίου Γ΄ της παρούσας. Για το σκοπό αυτό η Κ.Ε.Ε. συνέρχεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Με ευθύνη της Κ.Ε.Ε. γίνονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες για να αποφευχθούν τυχόν λάθη, ελλείψεις ή ασάφειες στα θέματα και για να διασφαλισθεί ότι αυτά είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των υποψηφίων και μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που οι τελευταίοι έχουν στη διάθεση τους. Η Κ.Ε.Ε. καθορίζει τις διευκρινίσεις και τις συμπληρωματικές πληροφορίες, που πρέπει να δοθούν στους εξεταζομένους/ες.

2. Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να προσέρχονται στα Εξεταστικά Κέντρα σε χρόνο που ορίζεται κάθε φορά από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα θέματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε όλα τα Εξεταστικά Κέντρα της χώρας την ώρα της έναρξης των εξετάσεων και μετά την είσοδο των υποψηφίων σε αυτά. Επίσης μπορεί να αποστέλλονται και στις Επιτροπές Εξετάσεων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.), οι οποίες τα διαβιβάζουν με ηλεκτρονικό τρόπο ή με τηλεομοιοτυπία (FAX) ή με καθηγητές - συνδέσμους, όπου δεν είναι δυνατή η διαβίβασή τους απευθείας από την Κ.Ε.Ε. Μαζί με τα θέματα αποστέλλονται και όλες οι αναγκαίες διευκρινίσεις για τους υποψηφίους/ες.

3. Οι Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων (Λ.Ε.Ε.) αναπαράγουν τα θέματα σε τόσα φωτοαντίγραφα όσος είναι ο αριθμός των εξεταζομένων.

4. Τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων δίνονται στους υποψηφίους σε φωτοαντίγραφα και οι απαντήσεις τους σημειώνονται σε ειδικό τετράδιο (εκτός αν δίνεται άλλη ειδική οδηγία), στο οποίο προβλέπεται ειδικός χώρος για την αναγραφή των ατομικών στοιχείων του κάθε υποψηφίου, καθώς και ειδικός χώρος αναγραφής της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών και του τυχόν τρίτου βαθμολογητή, σε περίπτωση που το γραπτό παραπέμπεται σε αναβαθμολόγηση.

5. Τα μέλη τόσο της Κ.Ε.Ε. όσο και των Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. και Λ.Ε.Ε. δεν επιτρέπεται να εξέλθουν από τον χώρο συνεδρίασης των Επιτροπών ή τον χώρο του Εξεταστικού Κέντρου αντίστοιχα, αν δεν παρέλθει ο προσδιορισμένος από την Κ.Ε.Ε. ελάχιστος χρόνος δυνατής αποχώρησης των εξεταζομένων. Δεν επιτρέπεται να επικοινωνούν τηλεφωνικά με οποιοδήποτε πρόσωπο και απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο ή άλλο μέσο επικοινωνίας. Αν απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με προϊστάμενες επιτροπές, αυτή γίνεται μόνο από τους Προέδρους των Λ.Ε.Ε. ή των Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στις αίθουσες εξετάσεων άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα οικεία Λύκεια, εκτός από τους επιτηρητές και τα μέλη της Λυκειακής Επιτροπής. Εξαιρείται το προσωπικό παροχής βοήθειας σε έκτακτες ανάγκες όπως αυτό ορίζεται κατά περίσταση από τον πρόεδρο της οικείας Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.

Άρθρο 12
Υποχρεώσεις των επιτηρητών

1. Οι οριζόμενοι επιτηρητές/τριες του άρθρου 26 της παρούσας επιτηρούν σε Εξεταστικά Κέντρα διαφορετικά από εκείνα στα οποία εξετάζονται υποψήφιοι που ήταν μαθητές τους το τρέχον έτος. Στα Ιδιωτικά Λύκεια οι επιτηρητές/τριες είναι υποχρεωτικά καθηγητές/τριες του Δημοσίου.

2. Οι επιτηρητές/τριες προσέρχονται έγκαιρα στο Εξεταστικό Κέντρο, εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες της Λυκειακής Επιτροπής, είναι προσωπικά υπεύθυνοι/ες για την τάξη και την επιτήρηση των υποψηφίων κατά την ώρα της εξέτασης και αναφέρουν αμέσως στην Λυκειακή Επιτροπή όποιο πρόβλημα προκύψει. Ακόμη, οι επιτηρητές/τριες παραλαμβάνουν από τη Λυκειακή Επιτροπή το φάκελο της εξέτασης, εκφωνούν τον κατάλογο των υποψηφίων, σημειώνουν τους απόντες, διανέμουν το χάρτη γραφής ή το ειδικό τετράδιο, μεριμνούν για την επικόλληση σ’ αυτό των τυχόν μηχανογραφικών αυτοκόλλητων που αντιστοιχούν στον υποψήφιο και στο εξεταζόμενο μάθημα, διανέμουν τα φωτοτυπημένα θέματα της εξέτασης, και αναγράφουν στον πίνακα τον χρόνο έναρξης και λήξης της εξέτασης. Οι επιτηρητές απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των θεμάτων. Κατά την παραλαβή των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων διαγράφουν χιαστί τα κενά διαστήματα, θέτουν την υπογραφή τους στο τέλος του κειμένου και διαγράφουν χιαστί τον κενό χώρο κάτω από την υπογραφή τους καθώς και αυτόν της τυχόν επόμενης λευκής σελίδας.

3. Οι επιτηρητές/τριες, κατά την παραλαβή των δοκιμίων, είναι υπεύθυνοι/ες για τον έλεγχο των ατομικών στοιχείων των υποψηφίων ενώπιον τους, τα οποία καλύπτουν με ευθύνη τους με επικόλληση αδιαφανούς ταινίας κατά την παράδοσή τους από τον υποψήφιο και εξετάζουν τα γραπτά δοκίμια με ιδιαίτερη προσοχή για τυχόν σημείωση ονομαστικών ή άλλων διακριτικών στοιχείων που μπορούν να αποκαλύψουν την ταυτότητα του εξεταζομένου. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων παραδίδονται μέσα σε φάκελο με πρωτόκολλο παραλαβής παράδοσης από τους επιτηρητές στη Λυκειακή Επιτροπή.

Άρθρο 13
Υποχρεώσεις των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξέτασης

1. Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, γίνεται με αλφαβητική σειρά και με την ευθύνη της Λυκειακής Επιτροπής, η οποία συντάσσει ονομαστική κατάσταση εξεταζομένων σε κάθε αίθουσα. Η τοποθέτηση των υποψηφίων στις θέσεις και ο έλεγχος είναι ευθύνη των επιτηρητών/τριών. Παρέκκλιση επιβάλλεται στην περίπτωση αδελφών ή συγγενών υποψηφίων.

2. Οι υποψήφιοι/ες, κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης, δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό ή ταινία, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή αποθήκευσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε. ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές/τριες.

3. Αν ο υποψήφιος/α που εξετάζεται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, φέρει μαζί του/της στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται, αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών, επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής επιτροπής και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από τη Λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0). Η Λυκειακή επιτροπή, πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής, καλεί σε προφορική απολογία τον υποψήφιο και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από την τριμελή Λυκειακή Επιτροπή και τον γραμματέα αυτής. Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό.

Άρθρο 14
Βαθμολόγηση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτούνται τα αναγκαία Βαθμολογικά Κέντρα (Β.Κ.) για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των μαθημάτων, που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Με την απόφαση συγκρότησης των Β.Κ. ορίζονται οι Δ/νσεις Δ.Ε. στις περιφέρειες των οποίων θα λειτουργήσουν Β.Κ., το σχολικό συγκρότημα στο οποίο θα λειτουργήσει το καθένα από αυτά και οι πρόεδροί τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης. Με όμοια απόφαση ορίζεται σε ποια Β.Κ. βαθμολογούνται τα γραπτά των εξεταστικών κέντρων κατά τρόπον, ώστε τα γραπτά που ανήκουν στα εξεταστικά κέντρα κάθε Διεύθυνσης Δ.Ε να βαθμολογούνται σε Β.Κ. που εδρεύει σε άλλη Διεύθυνση Δ.Ε.

2. Τα μέλη κάθε Β.Κ. είναι και συντονιστές των βαθμολογητών για τα αντίστοιχα με την ειδικότητά τους εξεταζόμενα μαθήματα, μεταφέρουν στους βαθμολογητές οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων, παρακολουθούν τη διαδικασία βαθμολόγησης και παρεμβαίνουν όταν κριθεί αναγκαίο, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή σύγκλιση στην αξιολόγηση των βαθμολογητών σε κάθε Β.Κ., μπορούν, δε, να ορίζονται και ως αναβαθμολογητές.

3. Ο/Η Πρόεδρος της Λυκειακής Επιτροπής αποστέλλει με καθηγητή ή με άλλον τρόπο που εγγυάται ασφάλεια, τους φακέλους με τα γραπτά του Εξεταστικού Κέντρου στον Πρόεδρο της οικείας Ε.Ε.Δ.Δ.Ε., ο οποίος τους παραλαμβάνει με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής και τους αποστέλλει, χωρίς να τους ανοίξει, μαζί με τους αντίστοιχους φακέλους των λοιπών Εξεταστικών Κέντρων αρμοδιότητάς του στο οικείο Β.Κ. Αν οι συγκοινωνιακές συνθήκες το επιβάλλουν, για την ταχύτητα και ασφάλεια διακίνησης των γραπτών, μπορεί ο/η πρόεδρος της Λυκειακής Επιτροπής, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Δ.Δ.Ε., να αποστέλλει απευθείας στον/ στη πρόεδρο του οικείου Β.Κ. τους φακέλους με τα γραπτά. Σε κάθε περίπτωση ο/η Πρόεδρος ή ο/η Γραμματέας της Επιτροπής του Β.Κ. παραλαμβάνει τους φακέλους με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής ή με άλλη διαδικασία παραλαβής και καταγράφει σε ειδικό βιβλίο τον αριθμό των φακέλων και γραπτών που παρέλαβε από κάθε Εξεταστικό Κέντρο για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

4. Ο/Η Πρόεδρος του Β.Κ. ελέγχει αν έχουν επικαλυφθεί με αδιαφανές αυτοκόλλητο τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο στο εξώφυλλο που προδίδει την ταυτότητα του κατόχου του τετραδίου ή του σχολείου προέλευσης.

5. Τα γραπτά δοκίμια, πριν παραδοθούν στους βαθμολογητές για βαθμολόγηση, αναμειγνύονται τυχαία ενώπιον μελών της Επιτροπής, τοποθετούνται σε φακέλους ανά 25 και παραδίδονται στους βαθμολογητές για βαθμολόγηση.

6. Ο/Η Πρόεδρος του Β.Κ. διανέμει στους πρώτους βαθμολογητές τους φακέλους. Κάθε γραπτό δοκίμιο αξιολογείται από δύο βαθμολογητές. Ο/η πρώτος/η βαθμολογητής/τρια αναγράφει με κόκκινο στυλό τον βαθμό στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού, υπογράφει στην ειδική θέση του γραπτού και μετά την ολοκλήρωση της διόρθωσης επιστρέφει τα γραπτά στην επιτροπή του Β.Κ.

7. Η Επιτροπή του Β.Κ. μεριμνά για την κάλυψη με αδιαφανές χαρτί του βαθμού του πρώτου βαθμολογητή/τριας, την τυχαία ανάμειξη των γραπτών και την τοποθέτηση τους σε φακέλους ανά 25, τους οποίους παραδίδει σε δεύτερο βαθμολογητή/τρια που υποδεικνύεται από τον/ τη Πρόεδρο του Β.Κ. Ο/Η δεύτερος/η βαθμολογητής/ τρια σημειώνει με πράσινο στυλό ελλείψεις, σφάλματα, αδυναμίες ή ατέλειες πάνω στο γραπτό και αναγράφει το βαθμό στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού. Όταν ολοκληρώσει τη διόρθωση των γραπτών, τα παραδίδει στην επιτροπή του Β.Κ.

8. Κάθε βαθμολογητής/τρια μπορεί να διορθώνει μέχρι τριακόσια γραπτά για πρώτη βαθμολόγηση και μέχρι τριακόσια γραπτά για δεύτερη βαθμολόγηση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως έλλειψη επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει το μάθημα και με αιτιολογημένη απόφαση του προέδρου του Β.Κ., μπορεί να επιτραπεί σε βαθμολογητές η βαθμολόγηση περισσότερων γραπτών για πρώτη και δεύτερη βαθμολόγηση. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. της Διεύθυνσης στην οποία εδρεύει το Β.Κ., οι οποίοι δίδαξαν το οικείο μάθημα, για ένα τουλάχιστον έτος την τελευταία διετία, εφόσον ορισθούν από τον/την Πρόεδρο του οικείου Β.Κ., υποχρεούνται να συμμετάσχουν στη βαθμολόγηση γραπτών, είτε για την πρώτη είτε για τη δεύτερη βαθμολόγηση, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πενήντα (50).

9. Η βαθμολόγηση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων γίνεται στην κλίμακα 0-100 ανά βαθμολογητή/τρια, με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός γραπτός βαθμός, όπως υπολογίζεται στο άρθρο 15 της παρούσας, ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται.

10. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών για κάθε διαδικασία, η Επιτροπή του Βαθμολογικού κέντρου συντάσσει σχετικό πρακτικό.

Άρθρο 15
Αναβαθμολόγηση - τελικός γραπτός βαθμός μαθήματος

1. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων κάθε μαθήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, η επιτροπή του Β.Κ. ελέγχει τις διαφορές βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών κάθε γραπτού δοκιμίου. Αν η διαφορά βαθμολογίας είναι ίση ή μικρότερη των δώδεκα (12) μονάδων στην κλίμακα 0-100, τελικός γραπτός βαθμός υπολογιζόμενος στην κλίμακα (0-20) είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών των δύο βαθμολογητών δια του δέκα (10).

2. Αν η διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών του α΄ και β΄ βαθμολογητή είναι μεγαλύτερη από δώδεκα (12) μονάδες στην κλίμακα 0-100, τότε καλύπτονται από την Επιτροπή του Β.Κ. οι βαθμοί και των δύο βαθμολογητών και το γραπτό δίνεται για αναβαθμολόγηση σε τρίτο βαθμολογητή (αναβαθμολογητή). Ο τρίτος βαθμολογητής (αναβαθμολογητής), ο οποίος επιλέγεται μεταξύ των βαθμολογητών με μεγαλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία και είναι κατά προτίμηση ΣΕΕ ή Διευθυντής Λυκείου ή καθηγητής με βαθμό Α΄ της οικείας ειδικότητας που έχει διδάξει το μάθημα κατά το τελευταίο έτος διδασκαλίας του, διορθώνει το γραπτό δοκίμιο με μαύρο στυλό με την ίδια διαδικασία του δεύτερου βαθμολογητή που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο της παρούσας και αναγράφει αριθμητικώς και ολογράφως στο ειδικό πλαίσιο του γραπτού δοκιμίου το βαθμό αναβαθμολόγησης.

3. Τελικός γραπτός βαθμός, του γραπτού δοκιμίου σε περίπτωση αναβαθμολόγησής του, είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των δύο μεγαλύτερων βαθμών των βαθμολογητών δια του δέκα (10).

4. Η Επιτροπή κάθε Β.Κ. ελέγχει τον τρόπο βαθμολόγησης, την ποιότητα των αναβαθμολογήσεων, απευθύνει οδηγίες και συστάσεις στους βαθμολογητές και μεριμνά ώστε τα γραπτά δοκίμια να βαθμολογούνται από διαφορετικούς βαθμολογητές.

5. Ο κάθε βαθμολογητής ή αναβαθμολογητής αναγράφει στον ειδικό χώρο του γραπτού το βαθμό με τον οποίο βαθμολογεί το κάθε ερώτημα ή υποερώτημα με βάση την καθορισμένη από την Κ.Ε.Ε. βαθμολογία.

Άρθρο 16
Συγκέντρωση - γνωστοποίηση τελικών γραπτών βαθμών.

1. Μετά την οριστικοποίηση του τελικού γραπτού βαθμού, η Επιτροπή του Β.Κ. αποκόπτει το απόκομμα κάθε γραπτού δοκιμίου, αποκαλύπτει τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου που βρίσκονται στην οικεία θέση του αποκόμματος και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καταχωρίζει τους βαθμούς του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή και του τυχόν αναβαθμολογητή. Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης των βαθμών των μαθημάτων, γίνεται έλεγχος των καταχωρισμένων στοιχείων με τα αποκόμματα από την Επιτροπή του Β.Κ. Αφού πιστοποιηθεί η σωστή καταχώριση, γίνεται κλείδωμα των μαθημάτων και ενημερώνεται ηλεκτρονικά η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΙΘ.

2. Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, το Βαθμολογικό κέντρο στέλνει τις βαθμολογικές καταστάσεις και τα αποκόμματα των τετραδίων μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Γενικά Λύκεια των υποψηφίων για να αναρτηθούν προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι. Ο Διευθυντής του Λυκείου, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, μετά την παραλαβή των καταστάσεων και των αποκομμάτων των γραπτών δοκιμίων, με δύο (2) τουλάχιστον μέλη του συλλόγου διδασκόντων, παραβάλλουν τα βαθμολογικά στοιχεία των καταστάσεων με αυτά των αποκομμάτων. Εάν διαπιστωθεί λάθος, επικοινωνεί με τον Πρόεδρο του Β.Κ. για τη διόρθωση του λάθους σε όλες τις καταστάσεις, εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί και από το στέλεχος του γραπτού.

Άρθρο 17
Επιστροφή και φύλαξη γραπτών δοκιμίων

1. Μετά τη λήξη της βαθμολόγησης και του ελέγχου για τη σωστή ηλεκτρονική καταχώριση των βαθμών, τα στελέχη των γραπτών δοκιμίων παραδίδονται από την Επιτροπή του Β.Κ. στο Διευθυντή της οικείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και φυλάσσονται στο οικείο Βαθμολογικό κέντρο ή σε άλλο ασφαλή χώρο που ορίζεται από αυτόν, μέχρι τις 15 Μαΐου του επόμενου έτους, οπότε και καταστρέφονται.

2. Το Ι.Ε.Π. μπορεί, για ερευνητικούς και παιδαγωγικούς λόγους, να ζητήσει από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δείγματα γραπτών δοκιμίων υποψηφίων, τα οποία παραλαμβάνει με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής και καταστρέφει με πράξη του στο τέλος Μαΐου του επόμενου σχολικού έτους. Τα γραπτά αυτά θα είναι φωτοαντίγραφα γραπτών δοκιμίων, στα οποία δεν θα φαίνεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Άρθρο 18
Πανελλαδικές εξετάσεις Εσπερινών Γενικών Λυκείων

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν ανάλογα και για τις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των Εσπερινών Γενικών Λυκείων στα μαθήματα που προβλέπονται από το ισχύον για τα Λύκεια αυτά πρόγραμμα.

Άρθρο 19
Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Η εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.253/155439/Β6/2009 (ΦΕΚ 2544 Β΄) υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 20
Τρόπος εξέτασης μαθητών από ξένα σχολεία

1. Μαθητές/τριες, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασής τους, ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, που φοίτησαν για ένα τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας και κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο εγγράφονται στην Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου, μπορούν να εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προφορικά στα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας και Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού, ενώ στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται γραπτά.

2. Οι μαθητές/τριες του άρθρου αυτού, στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά το έτος αποφοίτησης, στα μαθήματα για τα οποία προβλέπεται προφορική εξέταση, εξετάζονται από την επιτροπή εξέτασης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των εδαφίων α και β της παραγράφου 3 της Φ.253/155439/Β6/ 16-12-2009 7180 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 643/27.02.2020 (ΦΕΚ 2544/Β/2009) υπουργικής απόφασης, κατά περίπτωση εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων εξέτασης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Σύσταση και συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο

Άρθρο 21
Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων

1. Η Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων αποτελείται από τρία μέλη και τον γραμματέα, υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως πρόεδρος της επιτροπής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο/η γραμματέας της επιτροπής. Έργο της επιτροπής είναι η δημιουργία του ηλεκτρονικού αρχείου των υποψηφίων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ, η συγκέντρωση και καταχώριση των στοιχείων τους σε κεντρικό επίπεδο, ο εφοδιασμός των Λυκείων που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα με το απαραίτητο έντυπο υλικό και με τις μηχανογραφικές καταστάσεις των υποψηφίων για την διεξαγωγή των εξετάσεων και γενικά η αντιμετώπιση κάθε θέματος που αφορά στην προετοιμασία για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.

2. Για την υποβοήθηση της επιτροπής στο έργο της καθ΄ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας των εξετάσεων, με απόφαση του Προέδρου ορίζονται μέχρι εκατόν σαράντα (140) υπάλληλοι του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 22
Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων.

1. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) συγκροτείται από τακτικά και έκτακτα μέλη και την γραμματεία ως ακολούθως:

α) Τακτικά μέλη:

Τακτικά μέλη ορίζονται μέχρι δεκαεννέα (19), ως ακολούθως:

 1. Ως πρόεδρος ορίζεται ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος του ΙΕΠ ή ένα μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι.
 2. Ως αντιπρόεδρος ορίζεται ο αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. ή μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι.
 3. μέχρι δεκατέσσερα (14) μέλη, μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή συντονιστές εκπαιδευτικού έργου (ΣΕΕ) ή εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α΄ , από τα οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, τουλάχιστον δύο (2) ΣΕΕ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δύο (2) τουλάχιστον καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α΄. Από τα μέλη αυτά, δύο (2) τουλάχιστον είναι ειδικότητας φιλολόγου και τουλάχιστον ένας ειδικότητας σχετικής με τα εξεταζόμενα μαθήματα. Οι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ορίζονται ως τακτικά μέλη πρέπει να έχουν διδάξει το ίδιο σχολικό έτος τουλάχιστον ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα ΓΕΛ. Ως πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή μέλος της Κ.Ε.Ε. μπορεί να ορίζεται και ομότιμος καθηγητής πανεπιστημίου.
 4. Ο νομικός Σύμβουλος του ΥΠΑΙΘ ή άλλος εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘ.
 5. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ ή άλλος διοικητικός υπάλληλος της ίδιας Δ/νσης ή εκπαιδευτικός Δ.Ε. με βαθμό Α΄ αποσπασμένος στην Διεύθυνση αυτή.
 6. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ ή άλλος διοικητικός υπάλληλος Π.Ε. με βαθμό Α΄ της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ.

β) Έκτακτα μέλη:

Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα ορίζονται τέσσερα (4) έκτακτα μέλη, τα οποία μαζί με ένα τακτικό μέλος της Κ.Ε.Ε. συναφούς ειδικότητας, εισηγούνται στην ολομέλεια της Επιτροπής τα θέματα, που θα δοθούν στους εξεταζομένους. Από τα τέσσερα (4) έκτακτα μέλη, το ένα (1) είναι μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι. ή ΣΕΕ ή καθηγητής Δ.Ε. με βαθμό Α΄ και τα άλλα τρία (3) καθηγητές Δ.Ε. με βαθμό Α΄, ειδικότητας αντίστοιχης με το εξεταζόμενο μάθημα. Τα μέλη της Κ.Ε.Ε ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη των Πανεπιστημίων, προκειμένου για τα μέλη ΔΕΠ και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δ.Ε. (ΚΥΣΔΕ), προκειμένου για τους ΣΕΕ και τους καθηγητές Δ.Ε., οι οποίοι πρέπει να έχουν διδάξει το οικείο μάθημα κατά το ίδιο σχολικό έτος. Με την ίδια απόφαση ορίζονται η γραμματεία και τα αναπληρωματικά μέλη του αντιπροέδρου, των τακτικών μελών και του γραμματέα.

γ) Γραμματεία.

Η γραμματεία αποτελείται από τον γραμματέα και μέχρι δέκα (10) βοηθούς γραμματείς από διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΑΙΘ ή εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

2. Με υπουργική απόφαση ορίζονται μέχρι πενήντα (50) δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ΝΠΔΔ ή εκπαιδευτικοί Δ.Ε. για την υποβοήθηση της Κ.Ε.Ε. στο έργο της. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζονται επιπλέον εκπαιδευτικοί Δ.Ε. και ως δύο (2) για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, στο πλαίσιο της εκτίμησης των προς επιλογή θεμάτων, ενώπιον της ΚΕΕ, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 11 της παρούσας.

3. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων βρίσκεται σε απαρτία όταν στη συνεδρίαση παρευρίσκονται ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρός της και τα μισά τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη της. Αν η συνεδρίαση αφορά επεξεργασία, επιλογή και τελική διαμόρφωση θεμάτων ή διευκρινίσεις επί των δοθέντων θεμάτων απαιτείται επιπλέον και η παρουσία των δύο (2) τουλάχιστον από τα τέσσερα (4) έκτακτα μέλη-εισηγητές του μαθήματος.

4. Έργο της Κ.Ε.Ε. είναι η γενική εποπτεία και ο συντονισμός διενέργειας των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων και των εσπερινών ΓΕΛ, η επιλογή και τελική διαμόρφωση των θεμάτων των εξετάσεων αυτών, η αποστολή τους με τον ασφαλέστερο τρόπο στα λύκεια που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα ή/και στις ΕΕΔΔΕ ή/ και στα βαθμολογικά κέντρα και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την διασφάλιση της αδιάβλητης διεξαγωγής των εξετάσεων, η παροχή των αναγκαίων, κατά την κρίση της, διευκρινίσεων και οδηγιών στα Βαθμολογικά Κέντρα για την ομαλή και απρόσκοπτη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και τη διασφάλιση ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης, η επίλυση οποιουδήποτε θέματος προκύψει στα εξεταστικά ή βαθμολογικά κέντρα και για το οποίο δεν προβλέπεται λύση από τις κείμενες διατάξεις, η διασφάλιση εφαρμογής των κείμενων διατάξεων από όλους τους εμπλεκόμενους στις εξετάσεις, η παράταση του χρόνου της εξέτασης σε ορισμένα ή σε όλα τα εξεταστικά κέντρα, εφόσον κατά την κρίση της συντρέχουν λόγοι που επιβάλλουν την παράταση αυτή και γενικά η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών των εξετάσεων, της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων, καθώς και η αποτίμηση όλων των δεδομένων του έργου της μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης. Η Κ.Ε.Ε., εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων, είναι δυνατόν να ζητά τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών και άλλων δημόσιων υπηρεσιών και Οργανισμών του Δημοσίου.

5. Αν οι πανελλαδικές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα μαθήματα δεν πραγματοποιηθούν ή διακοπούν για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλους αντικειμενικούς λόγους σε ένα ή περισσότερα από τα εξεταστικά κέντρα ή καταστεί αδύνατη η ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας και της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων υποψηφίων που εξετάστηκαν σε ένα ή περισσότερα από τα εξεταστικά αυτά κέντρα για τους ίδιους λόγους, οι εξετάσεις στα συγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα επαναλαμβάνονται για τα αντίστοιχα μαθήματα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών, οι οποίες διενεργούνται επί θεμάτων που ορίζονται εκ νέου από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.

6. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην ΚΕΕ όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο υποψήφιο ή είναι σύζυγος υποψηφίου των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στην ΚΕΕ όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος υποψηφίους για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος, το οποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα και όποιος (συν) διαχειρίζεται ηλεκτρονικές ιστοσελίδες όπου δημοσιεύονται θέματα πανελλαδικών εξετάσεων.

Άρθρο 23
Περιφερειακός επόπτης εξετάσεων

1. Με υπουργική απόφαση ορίζεται ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ή σε περίπτωση κωλύματος, ο νόμιμος αναπληρωτής του ως Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων, ο οποίος έχει την εποπτεία των εξετάσεων στο επίπεδο της περιφέρειάς του. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ή, σε περίπτωση κωλύματος, ο νόμιμος αναπληρωτής του ως Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων συγκροτεί με απόφασή του τις ΕΕΔΔΕ, ύστερα από πρόταση των οικείων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην αρμοδιότητά του αποφασίζει, σε συνεργασία με τους οικείους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τη μετακίνηση εκπαιδευτικών μεταξύ όμορων Διευθύνσεων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως επιτηρητές ή βαθμολογητές ή ως μέλη της επιτροπής εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συντονίζει τις ΕΕΔΔΕ κατά τη διακίνηση των γραπτών δοκιμίων από τα εξεταστικά κέντρα στα βαθμολογικά κέντρα και τη διακίνηση των βαθμών και των αποκομμάτων των γραπτών δοκιμίων από τα βαθμολογικά κέντρα προς τις ΕΕΔΔΕ και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα αρμοδιότητάς του που προκύπτει από τις διατάξεις της παρούσας.

2. Στην εκτέλεση των καθηκόντων του ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ή, σε περίπτωση κωλύματος, ο νόμιμος αναπληρωτής του ως Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων συνεπικουρείται από τον προϊστάμενο της αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της οικείας ΠΔΕ και σε περίπτωση κωλύματος, από το νόμιμο αναπληρωτή του, καθώς και από δύο διοικητικούς υπαλλήλους ή καθηγητές Δ.Ε. της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

3. Δεν μπορεί να ορίζεται Περιφερειακός επόπτης εξετάσεων όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο υποψήφιο/α ή είναι σύζυγος υποψηφίου των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ.

Άρθρο 24
Επιτροπή Εξετάσεων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΔΔΕ).

1. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκροτείται ΕΕΔΔΕ, η οποία αποτελείται από:

 1. τον διευθυντή της Δ/νσης ως πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος, τον νόμιμο αναπληρωτή του ή καθηγητή με βαθμό Α΄
 2. Δύο ΣΕΕ ή καθηγητές Δ.Ε. με βαθμό Α΄.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΕΕΔΔΕ ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ή σε περίπτωση κωλύματος, του νόμιμου αναπληρωτή του ως Περιφερειακού Επόπτη Εξετάσεων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας διοικητικός υπάλληλος ή καθηγητής Δ.Ε. ως γραμματέας, ένας βοηθός γραμματέας, ένας χειριστής του συστήματος λήψης των θεμάτων, ο σύνδεσμος της ΕΕΔΔΕ με το οικείο βαθμολογικό κέντρο ή το χώρο συγκέντρωσης των γραπτών δοκιμίων, που ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ή σε περίπτωση κωλύματος, τον νόμιμο αναπληρωτή του ως Περιφερειακό Επόπτη Εξετάσεων και ο οδηγός για τη διακίνηση των γραπτών και των βαθμών. Αν τα εξεταστικά κέντρα αρμοδιότητας της ΕΕΔΔΕ είναι περισσότερα από επτά και μέχρι δεκατέσσερα, μπορεί να ορίζεται και δεύτερος βοηθός γραμματέας, αν είναι περισσότερα από δεκατέσσερα και μέχρι είκοσι ένα, τρίτος κ.ο.κ. Ο σύνδεσμος της ΕΕΔΔΕ με το ΒΚ και ο οδηγός μπορεί να είναι και διαφορετικοί για κάθε ημέρα των εξετάσεων.

2. Έργο της ΕΕΔΔΕ είναι η διαβίβαση των θεμάτων στα εξεταστικά κέντρα στα οποία δεν κατέστη εφικτή η απευθείας αποστολή τους από την Κεντρική Επιτροπή, η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων στην περιφέρεια ευθύνης της, η επίβλεψη εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και των οδηγιών της Κεντρικής Επιτροπής από τις Λυκειακές επιτροπές, τους επιτηρητές και κάθε εμπλεκόμενο στις εξετάσεις, η άμεση αντικατάσταση και η παραπομπή για πειθαρχικό έλεγχο οποιουδήποτε μέλους Λυκειακής επιτροπής, επιτηρητή, γραμματέα ή βοηθού γραμματέα ή επικουρικού προσωπικού που δεν ασκεί με την ενδεδειγμένη υπευθυνότητα την αποστολή του ή θέτει σε κίνδυνο το αδιάβλητο των εξετάσεων και η άμεση ενημέρωση του Περιφερειακού Επόπτη και της Κ.Ε.Ε., η αποστολή των γραπτών δοκιμίων στο οικείο βαθμολογικό κέντρο και η παραλαβή των βαθμών από αυτό και η αποστολή τους στα λύκεια, η συνδρομή των προέδρων των βαθμολογικών κέντρων για την εξασφάλιση των αναγκαίων βαθμολογητών και η λήψη γενικά κάθε μέτρου αναγκαίου για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών των εξετάσεων στην περιοχή ευθύνης τους.

3. Δεν μπορεί να μετέχει στην ΕΕΔΔΕ με οποιαδήποτε ιδιότητα όποιος/α έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο ή είναι σύζυγος υποψηφίου που εξετάζεται σε εξεταστικό κέντρο της οικείας ΔΔΕ.

Άρθρο 25
Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων (ΛΕΕ)

1. Σε κάθε εξεταστικό κέντρο συγκροτείται τριμελής Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων αποτελούμενη από

 1. τον Διευθυντή του οικείου Λυκείου και σε περίπτωση κωλύματος, από τον Υποδιευθυντή ή καθηγητή του οικείου Λυκείου με βαθμό Α΄ και σε περίπτωση κωλύματος, από καθηγητή άλλου Λυκείου με βαθμό Α΄, ως πρόεδρο και
 2. δύο καθηγητές Δ.Ε., κατά προτίμηση από άλλο Λύκειο, ως μέλη που ορίζονται από τον οικείο Διευθυντή της Δ.Ε ή σε περίπτωση κωλύματος, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ως Πρόεδρο της ΕΕΔΔΕ.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται ένας/μια διοικητικός ή υπάλληλος ή καθηγητής Δ.Ε. ως γραμματέας, ένας βοηθός γραμματέας, δύο χειριστές του συστήματος λήψης των θεμάτων, ένας καθηγητής Δ.Ε. σύνδεσμος με την ΕΕΔΔΕ, που μπορεί να είναι και ο βοηθός γραμματέας, για τη διακίνηση των γραπτών και των βαθμών προς και από την ΕΕΔΔΕ και μέχρι τρία άτομα βοηθητικό προσωπικό.
Αν οι εξεταζόμενοι μαθητές είναι περισσότεροι από εξήντα και μέχρι εκατόν τριάντα, μπορεί να ορίζεται και δεύτερος βοηθός γραμματέας και αν είναι περισσότεροι από εκατόν τριάντα και μέχρι εκατόν ογδόντα, τρίτος και αν είναι περισσότεροι από εκατόν ογδόντα, τέταρτος βοηθός γραμματέας.
Ο ένας τουλάχιστον από τους δύο χειριστές του συστήματος λήψης των θεμάτων στις ΛΕΕ, μπορεί να είναι καθηγητής Πληροφορικής Γυμνασίου.
Στα ιδιωτικά λύκεια η ΛΕΕ είναι επίσης τριμελής και αποτελείται από δυο καθηγητές δημόσιων ΓΕΛ και έναν καθηγητή του αντίστοιχου Ιδιωτικού Λυκείου. Πρόεδρος της επιτροπής αυτής ορίζεται ο αρχαιότερος από τους δυο καθηγητές των δημόσιων ΓΕΛ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

2. Έργο της Λ.Ε.Ε. είναι η διοργάνωση του εξεταστικού κέντρου, η εποπτεία για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων στο εξεταστικό κέντρο ευθύνης της, η κατανομή των επιτηρητών στις αίθουσες εξετάσεων, μεριμνώντας να μην είναι στην ίδια αίθουσα οι ίδιοι επιτηρητές όλες τις ημέρες των εξετάσεων, αλλά να εναλλάσσονται κάθε ημέρα εξετάσεων, η αναπαραγωγή των θεμάτων σε φωτοαντίγραφα, ο έλεγχος της πιστής και ακριβούς αναπαραγωγής των θεμάτων και η διανομή τους στους εξεταζομένους, η άμεση ενημέρωση της ΕΕΔΔΕ και της ΚΕΕ για οποιοδήποτε σοβαρό ζήτημα προκύψει στο εξεταστικό κέντρο, η εποπτεία και ο έλεγχος των επιτηρητών που δεν εκτελούν με την επιβεβλημένη υπευθυνότητα τα καθήκοντά τους και η γνωστοποίηση των παρατηρήσεών της στην ΕΕΔΔΕ, η συγκέντρωση και αποστολή στην ΕΕΔΔΕ των γραπτών δοκιμίων και γενικά η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων. Τα τακτικά μέλη της ΛΕΕ δεν απαλλάσσονται από την βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων, εφόσον ορισθούν ως βαθμολογητές από πρόεδρο Β.Κ. και μπορούν να συμμετέχουν ως εξεταστές/ βαθμολογητές στις Επιτροπές Εξέτασης των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εφόσον παραστεί ανάγκη. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα της Επιτροπής.

3. Δεν μπορεί να μετέχει στη Λυκειακή Επιτροπή όποιος έχει συγγένεια εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο ή είναι σύζυγος υποψηφίου/ας που εξετάζεται στο συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο.

Άρθρο 26
Ομάδες επιτηρητών

1. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δ.Ε ή σε περίπτωση κωλύματος, του νόμιμου αναπληρωτή του, ως Προέδρου της ΕΕΔΔΕ, η οποία εκδίδεται πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων ορίζονται ως επιτηρητές καθηγητές Δ.Ε. οι οποίοι κατανέμονται από τη Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων κάθε Εξεταστικού Κέντρου σε διαφορετικές αίθουσες εξετάσεων κάθε ημέρα. Ως επιτηρητές στα Δημόσια Λύκεια μπορούν να χρησιμοποιούνται, επίσης, καθηγητές των Ιδιωτικών σχολείων. Για την άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, που πιθανόν να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ορίζεται ανά πέντε (5) αίθουσες ένας (1) εφεδρικός επιτηρητής.

2. Δεν μπορεί να μετέχει στην οικεία ομάδα επιτηρητών όποιος έχει συγγένεια εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο ή είναι σύζυγος υποψηφίου/ας που εξετάζεται στο συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο.

Άρθρο 27
Ομάδες για τη βαθμολόγηση και αναβαθμολόγηση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων.

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτούνται τα αναγκαία Βαθμολογικά Κέντρα (Β.Κ.) για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Με την απόφαση συγκρότησης των Β.Κ. ορίζονται οι Δ/νσεις Δ.Ε. στις οποίες θα λειτουργήσουν τα Β.Κ., το σχολικό συγκρότημα στο οποίο θα λειτουργήσει το καθένα από αυτά και οι πρόεδροί τους, οι οποίοι μπορεί να είναι ΣΕΕ ή εκπαιδευτικοί δημόσιας Δ.Ε με βαθμό Α΄.

2. Με απόφαση του Προέδρου του Β.Κ., ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων, συνολικά και ανά μάθημα, που πρόκειται να βαθμολογηθούν σε αυτό, ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής του Β.Κ., μέχρι δεκαοκτώ (18), από τα οποία το ένα ορίζεται ως αντιπρόεδρος. Ως μέλη μπορούν να ορίζονται ΣΕΕ ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δημοσίων Λυκείων με βαθμό Α΄ κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ80, ΠΕ78, και ΠΕ86. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν διδάξει ένα τουλάχιστον από τα εξεταζόμενα μαθήματα κατά το τελευταίο έτος διδασκαλίας του. Τα μέλη κάθε Β.Κ. είναι και συντονιστές των βαθμολογητών για τα αντίστοιχα με την ειδικότητά τους εξεταζόμενα μαθήματα, μπορούν, δε, να ορίζονται και αναβαθμολογητές.

3. Με την ίδια απόφαση ο Πρόεδρος του Β.Κ. ορίζει τον Γραμματέα της Επιτροπής του Β.Κ. και μέχρι τρεις (3) βοηθούς γραμματείς. Με την ίδια ή όμοια απόφαση ορίζει τους απαραίτητους υπαλλήλους, οι οποίοι προέρχονται από το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό για την υποβοήθηση της επιτροπής στο έργο της, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων, τα γραπτά των οποίων βαθμολογούνται στο οικείο ΒΚ και συγκεκριμένα για γραπτά μέχρι:

2.500 υποψηφίων ορίζονται από 25 μέχρι 35 άτομα
3.000 » » » 30 » 40 άτομα
3.500 » » » 40 » 50 άτομα
4.000 » » » 60 » 70 άτομα
4.500 » » » 70 » 80 άτομα

Με την ίδια απόφαση ορίζονται επιπλέον μέχρι τρία άτομα από το βοηθητικό προσωπικό.

4. Με όμοια απόφαση ο πρόεδρος του Β.Κ. ορίζει τους αναγκαίους βαθμολογητές των γραπτών κάθε μαθήματος, οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. της οικείας ή όμορης Δ/νσης και κατά προτεραιότητα από αυτούς που έχουν διδάξει το οικείο μάθημα στην τελευταία τάξη του ΓΕΛ για ένα τουλάχιστον σχολικό έτος κατά την τελευταία διετία. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. της Διεύθυνσης στην οποία εδρεύει το Β.Κ., οι οποίοι δίδαξαν το οικείο μάθημα κατά το τελευταίο έτος διδασκαλίας του, υποχρεούνται να συμμετάσχουν στη βαθμολόγηση γραπτών, είτε για την πρώτη είτε για τη δεύτερη βαθμολόγηση, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πενήντα (50), εφ’ όσον ορισθούν από τον Πρόεδρο του οικείου Β.Κ.

5. Ο τρίτος βαθμολογητής (αναβαθμολογητής), επιλέγεται μεταξύ των βαθμολογητών ή των μελών της επιτροπής του ΒΚ με μεγαλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία και είναι κατά προτίμηση ΣΕΕ ή Διευθυντής Λυκείου ή καθηγητής με βαθμό Α΄ της οικείας ειδικότητας που έχει διδάξει το μάθημα κατά το τελευταίο έτος διδασκαλίας του.

6. Δεν μπορεί να μετέχει στην Επιτροπή Β.Κ. με οποιαδήποτε ιδιότητα ή ως βαθμολογητής / αναβαθμολογητής σε Β.Κ., όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο ή είναι σύζυγος υποψηφίου, τα γραπτά του οποίου βαθμολογούνται σ’ αυτό το Β.Κ. Δεν μπορεί να είναι Πρόεδρος Βαθμολογικού Κέντρου όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο ή είναι σύζυγος υποψηφίου που συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων.

Άρθρο 28
Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής

1. Για την έκδοση των αποτελεσμάτων επιλογής των υποψηφίων κατά κατηγορία συνίσταται τριμελής επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής αποτελούμενη από:

 1. Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων ή άλλον υπάλληλο του ΥΠΑΙΘ με βαθμό Α΄.
 2. Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ή άλλον υπάλληλο του ΥΠΑΙΘ με βαθμό Α΄.
 3. Τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων ή προϊστάμενο τμήματος της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης του ΥΠΑΙΘ συναφούς αντικειμένου ή άλλον υπάλληλο του ΥΠΑΙΘ με βαθμό Α΄.

Τα μέλη της Επιτροπής και ο Γραμματέας αυτής, που μπορεί να είναι διοικητικός υπάλληλος του ΥΠΑΙΘ με βαθμό Α΄ ή εκπαιδευτικός λειτουργός Δ.Ε., ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζει και ένα από τα μέλη ως Πρόεδρο αυτής.

Με απόφαση του προέδρου της επιτροπής ορίζονται μέχρι εκατόν σαράντα (140) εκπαιδευτικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι του ΥΠΑΙΘ ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. για την πραγμάτωση των σκοπών της επιτροπής έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής.

2. Έργο της Επιτροπής είναι η δημιουργία αρχείου των υποψηφίων και των προτιμήσεών τους, η ενημέρωσή του με τα βαθμολογικά δεδομένα των υποψηφίων και ιδιαίτερα ο έλεγχο της ορθής καταχώρισης των προτιμήσεων των υποψηφίων στο μηχανογραφικό αρχείο και της ορθής καταχώρισης των βαθμολογικών δεδομένων των υποψηφίων κατά κατηγορία, η επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και η παροχή των αναγκαίων υποδείξεων για την εξασφάλιση της ακρίβειας, της πληρότητας και της συνέπειας των στοιχείων, με βάση τα οποία γίνεται η έκδοση των αποτελεσμάτων της επιλογής και η έγκριση των σχετικών πινάκων, τους οποίους υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για κύρωση.

3. Στην παρούσα επιτροπή δεν μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα όποιος συνδέεται με σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο ή είναι σύζυγος υποψηφίου για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ή στις διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται η επιτροπή αυτή. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται από τους οριζόμενους υπεύθυνη δήλωση προς το αρμόδιο για τον ορισμό του όργανο.

Άρθρο 29
Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων εξετάσεων και πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ

1. Για τις ανάγκες της συνεχούς υποστήριξης των πανελλαδικώς διεξαγόμενων εξετάσεων, συγκροτείται Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας του συστήματος ασφαλούς μετάδοσης θεμάτων εξετάσεων και πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με υπουργική απόφαση, ένας εκ των οποίων πρόεδρος και ένας γραμματέας, και είναι δεκαπέντε (15) με ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ πληροφορικής, μόνιμοι υπάλληλοι της Δ/νσης Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων και της Δ/νσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΑΙΘ. Το έργο της επιτροπής δύναται να επικουρείται από διοικητικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι (20) άτομα και το οποίο ορίζεται με απόφαση του προέδρου της Επιτροπής.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή των μελών της Επιτροπής.

3. Στην παρούσα επιτροπή και στην επικουρία της, δεν μπορεί να συμμετέχει όποιος συνδέεται με σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο ή είναι σύζυγος υποψηφίου, ή στις διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται η επιτροπή αυτή.

Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται από τους οριζόμενους υπεύθυνη δήλωση προς το αρμόδιο για τον ορισμό του όργανο.

Άρθρο 30
Μεταβατικές διατάξεις.

1. Οι διατάξεις της παρούσας που αφορούν τα ατομικά και συλλογικά όργανα της τακτικής εξεταστικής περιόδου ισχύουν αντίστοιχα και για τις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ, με την επιφύλαξη ότι η κεντρική επιτροπή εξετάσεων (ΚΕΕ) που συγκροτείται και λειτουργεί για τις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ είναι αρμόδια και για τις εξετάσεις των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997.

2. Ειδικά για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2020, τα ανωτέρω ατομικά και συλλογικά όργανα είναι κοινά ως προς την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων, με το παλιό και το νέο σύστημα.

3. Ειδικά, για τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το έτος 2020, τα μαθήματα του νέου συστήματος εισαγωγής του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α΄) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167Α΄), τα οποία έχουν διαφορετικό τίτλο ή/και διαφορετική ύλη από τα αντίστοιχα μαθήματα του παλαιού συστήματος εισαγωγής, θεωρούνται διαφορετικά εξεταζόμενα μαθήματα. Ως εκ τούτου, για τα μαθήματα του προηγούμενου εδαφίου, ορίζονται στην ΚΕΕ διαφορετικές ομάδες έκτακτων μελών, οι οποίες εισηγούνται τα θέματα που θα δοθούν στους εξεταζόμενους. Για τα 2 μαθήματα του παλαιού συστήματος «Λατινικά Προσανατολισμού» και «Βιολογία Γενικής Παιδείας», καθώς και για το μάθημα του νέου συστήματος «Κοινωνιολογία Προσανατολισμού» ορίζεται μία εισηγητική ομάδα για κάθε μάθημα. Για κάθε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα απαιτείται οι εκπαιδευτικοί που ορίζονται ως έκτακτα μέλη να έχουν διδακτική εμπειρία κατά το τελευταίο έτος διδασκαλίας του μαθήματος. Επιπροσθέτως, για τη διαδικασία βαθμολόγησης - αναβαθμολόγησης επιλέγονται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί με διδακτική εμπειρία κατά το τελευταίο έτος διδασκαλίας του μαθήματος. Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών είτε για το παλαιό είτε για το νέο σύστημα, ως (ανα) βαθμολογητές μπορούν εναλλακτικά να ορίζονται εκπαιδευτικοί, κατά προτεραιότητα με διδακτική εμπειρία κατά την τελευταία διετία στο αντίστοιχο πανελλαδικό μάθημα του άλλου συστήματος.

4. Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 οι παλαιοί απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων γενικού λυκείου μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν σε αυτές είτε α) με τους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν το σχολικό έτος 2019 - 2020 είτε β) με τους όρους, προϋποθέσεις, εξεταστέα ύλη και διαδικασίες, που ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018-2019. Η επιλογή θα γίνει κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων δηλώσεων των υποψηφίων Γενικού Λυκείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 20 Φεβρουαρίου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα