edu.klimaka.gr

Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ (Διευκρινίσεις - Αγωνίσματα - Βαθμολογίες)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ / ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1236/2016)

Αριθ. Φ. 251/66296/Α5
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄/10−12−2002) υπουργικής απόφασης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 188 Α΄/1997) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 90Α΄/2001).

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ253/128314/Β6/10−12−2002 υπουργικής απόφασης «Ορισμός των τμημάτων .... αναγκαία λεπτομέρεια», (ΦΕΚ 1538 Β΄/10−12−2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθ. Φ.253/34336/Β6/2003 (ΦΕΚ 448Β΄/14−04−2003), Φ.253/46196/Β6/2003 (ΦΕΚ 625 Β΄/20−05−2003), Φ.253/19726/Β6/2004 (ΦΕΚ 407 Β΄/01−03−2004), Φ.253/26507/Β6/2005, (ΦΕΚ 333 Β΄/15−03−2005), Φ.253/46301/Β6/2006 (ΦΕΚ 674 Β΄/31−05−2006), Φ.253/132614/Β6/2007, (ΦΕΚ 2301 Β΄/03−12−2007), Φ.253/ 27465/Β6/2009 (ΦΕΚ 493 Β΄/18−03−2009), Φ.253/151509/Β6/2009 (ΦΕΚ 2441 B΄/11−12−2009), Φ.253/ 27465/Β6/2009 (ΦΕΚ 493 Β΄/18−03−2009), Φ.253/17199/Β6/2011 (ΦΕΚ 346 Β΄/04−03−2011) και Φ.251/41735/Β6/2012 (ΦΕΚ 1280 B΄/11−4−2012) όμοιες.
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).
4. Την υπ’ αριθ. 64579/ΓΔ2/15−4−2016 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄/10−12−2002) υπουργικής απόφασης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄−98), κατ' εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄/10−12−2002) υπουργική απόφαση «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Οι πίνακες της παρ. 1 της περίπτωσης Β του άρθρου 3, αντικαθίστανται ως εξής:

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

ΒΑΘΜΟΙ

 

ΔΡΟΜΟΣ 400μ

 

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ

 

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

(Βάρος Σφαίρας 6Κ)

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

50μ Ελεύθερο

20

µέχρι 55"

6.20μ και άνω

14µ.και άνω

µέχρι 29"

19

55"01-55"50

6.19μ - 6.05μ

13.99µ.-13.60µ.

29"1-30"0

18

55"51-56"00

6.04μ - 5.90μ

13.59µ.-13.20µ.

30"1-31"0

17

56"01-56"50

5.89μ - 5.75μ

13.19µ.-12.80µ.

31"1-32"0

16

56"51-57"00

5.74 - 5.60μ

12.79µ.-12.40µ.

32"1-33"0

15

57"01-57"50

5.59μ - 5.45μ

12.39µ.-12.00µ.

33"1-34"0

14

57"51-58"00

5.44μ - 5.,30μ

11.99µ.-11.60µ.

34"1-35"0

13

58"01-58"50

5.29μ - 5.15μ

11.59µ.-11.20µ.

35"1-36"0

12

58"51-59"00

5.14μ - 5.00μ

11.19µ.-10.80µ.

36"1-37"0

11

59"01-59"50

4.99μ - 4.85μ

10.79µ.-10.40µ.

37"1-38"0

10

59"51-60"00

4.84μ - 4.70μ

 10.39µ.-10.00µ.

38"1-39"0

9

60"01-60"50

4.69μ - 4.55μ

9.99µ.- 9.60µ.

39"1-40"0

8

60"51-61"00

4.54μ - 4.40μ

9.59µ.- 9.20µ.

40"1-41"0

7

61"01-61"50

4.39μ - 4.25μ

9.19µ.- 8.80µ.

41"1-42"0

6

61"51-62"00

4.24μ - 4.10μ

8.79µ.- 8.40µ.

42"1-43"0

5

62"01-62"50

4.09μ - 3.95μ

8.39µ.- 8.00µ.

43"1-44"0

4

62"51-63"00

3.94μ - 3.80μ

7.99µ.- 7.60µ.

44"1-45"0

3

63"01-63"50

3.79μ - 3.65μ

7.59µ.- 7.20µ.

45"1-46"0

2

63"51-63"50

3.64μ - 3.50μ

7.19µ.- 6.80µ.

46"1-47"0

1

64"01-64"50

3.49μ - 3.35μ

6.79µ.- 6.40µ.

47"1-48"0

0

64"51 και άνω

3.34μ - και κάτω

6.39µ.και κάτω

48"1 και άνω

 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΘΗΛΕΩΝ

ΒΑΘΜΟΙ

 

ΔΡΟΜΟΣ 200µ.

 

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ

 

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

(βάρος σφαίρας 4Κ)

ΚΟΛYΜΒΗΣΗ

50µ Ελεύθερο

20

µέχρι 29"

5.15μ και άνω

11.00µ.και άνω

έως 31"0

19

29"01-29"50

5.14μ - 5.00μ

10.99µ.-10.60µ.

31"1-32"0

18

29"51-30"00

4.99μ - 4.85μ

10.59µ.-10.20µ.

32"1-33"0

17

30"01-30"50

4.84μ - 4.70μ

10.19µ.-9.80µ.

33"1-34"0

16

30"51-31"00

4.69μ - 4.55μ

9.79µ.-9.40µ.

34"1-35"0

15

31"01-31"50

4.54μ - 4.40μ

9.39µ.-9.00µ.

35"1-36"0

14

31"51-32"00

4.39μ - 4.25μ

8.99µ.- 8.60µ.

36"1-37"0

13

32"01-32"50

4.24μ - 4.10μ

8.59µ.- 8.20µ.

37"1-38"0

12

32"51-33"00

4.09μ - 3.95μ

8.19µ.-7.80µ.

38"1-39"0

11

33"01-33"50

3.94μ - 3.80μ

7.79µ.-7.40µ.

39"1-40"0

10

33"51-34"00

3.79μ - 3.65μ

7.39µ.-7.00µ.

40"1-41"0

9

34"01-34"50

3.64μ - 3.50μ

6.99µ.-6.60µ.

41"1-42"0

8

34"51-35"00

3.49μ - 3.35μ

6.59µ.-6.20µ.

42"1-43"0

7

35"01-35"50

3.34μ - 3.20μ

6.19µ.-5.80µ.

43"1-44"0

6

35"51-36"00

3.19μ - 3.05μ

5.79µ.-5.40µ.

44"1-45"0

5

36"01-36"50

3.04μ - 2.90μ

5.39µ.-5.00µ.

45"1-46"0

4

36"51-37"00

2.89μ - 2.75μ

4.99µ.-4.60µ.

46"1-47"0

3

37"01-37"50

2.74μ - 2.60μ

4.59µ.-4.20µ.

47"1-48"0

2

37"51-38"00

2.59μ - 2.45μ

4.19µ.-3.80µ.

48"1-49"0

1

38"01-38"50

2.44μ - 2.30μ

3.79µ.-3.40µ.

49"1-50"0

0

38"51 και άνω

2.29μ και κάτω

3.39 µ. και κάτω

50" και άνω

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 


edu.klimaka.gr
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ

Οι ενδιαφερόμενοι γαι εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΦΑ) χρειάζεται πέρα από τις γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων , να "επιτύχουν" σε υγειονομικές εξετάσεις αλλά και να αγωνιστούν σε πρακτικές δοκιμασίες.

Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ απαιτείται να προσκομίσουν παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις, καθώς και πρακτική δοκιμασία σε τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα.

Κατά τις πρακτικές δοκιμασίες στα αθλήματα, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι επιδόσεις. Οι επιδόσεις, σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες μετετρέπονται σε μόρια. Αυτά τα μόρια προστίθενται στα συνολικά μόρια εισαγωγής που έχουν συγκεντρωθεί από τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα των πανελληνίων εξετάσεων. Αυτή η πρόσθεση γίνεται μόνο για τις σχολές των ΤΕΦΑΑ, ενώ οι υπόλοιπες σχολές επηρεάζονται μόνο από τα γραπώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Πρακτικά, κάποιος υποψήφιος που "αριστεύει" στα αθλήματα, είναι δυνατό να αυξήσει τα συνολικά του μόρια για εισαγωγή στις σχολές ΤΕΦΑΑ κατά 4.000 μόρια!

Πιο συγκεκριμένες ρυθμίσεις ορίζουν ότι:

  • Στον δρόμο 400μ και στην κολύμβηση υπάρχει δικαίωμα για μία μόνο προσπάθεια.
  • Στο άλμα σε μήκος αλλά και στη σφαιροβολία, προσφέρεται η δυνατότητα για τρείς συνολικά προσπάθειες. Από τις τρείς προσπάθειες λαμβάνεται υπόψη μόνο η καλύτερη, από την οποία προσδιορίζεται και η τελική βαθμολογία στο αγώνισμα.
  • Ο τελικός βαθμός των πρακτικών δοκιμασιών προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών που συγκεντρώνονται στα τρία από τα τέσσερα αγωνίσματα που έχουν  επιλεγεί για εξέταση.
  • Τα πρόσθετα μόρια, που συνυπολογίζονται για την εισαγωγής στα ΤΕΦΑΑ, προκύπτουν από το γινόμενο του τελικού βαθμού με το 200.

Έτσι για παράδειγμα υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει στα τρία αγωνίσματα που επέλεξε, βαθμούς 20, 17, και 15 θα έχει:

Τελικό βαθμό: ( 20 + 17 +  15 ) : 3 = 52 : 3 =  17,33

Πρόσθετα μόρια εισαγωγής: 17,33 * 200 = 3.466

{jcomments on}

 

Σχετικά Άρθρα