ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ..

Εκτύπωση  

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Στο Μηχανογραφικό Δελτίο των πανελληνίων εξετάσεων, βρίσκεται και ένα πλήθος σχολών, για την εισαγωγή στις οποίες απαιτείται η εξέταση σε κάποιο ειδικό μάθημα. Το πλήθος όπως και το είδος των ειδικών μαθημάτων διαφοροποιείται ανάλογα με τη σχολή και τις απαιτήσεις της φοίτησης σε αυτήν.

Αναλυτικότερα, οι σχολές στις οποίες χρειάζεται εξέταση σε ειδικό μάθημα, το ειδικό μάθημα όπως και ο τρόπος βαθμολογίας των μαθημάτων, παρουσιάζονται στις παρακάτω ενότητες.


ΣΧΟΛΕΣ / ΤΜΗΜΑΤΑ

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Ιταλικών)

Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Ισπανικών)

Ξένων Γλωσσών και Φιλολογία (Αγγλικών, Γαλλικών) Παν/μίου Κύπρου

Ξένων Γλωσσών Μετάφρ. & Διερ/νείας Ιονίου Παν/μίου (ειδίκευση Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού)

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Για κάθε μία από τις παραπάνω σχολές που θα δηλωθεί στο μηχανογραφικό δελτίο απαιτείται η εξέταση στο αντίστοιχο μάθημα Ξένης Γλώσσας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

Ο βαθμός προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του μαθήματος με το συντελεστή μαθήματος 2 (βαθμός * 2)


ΣΧΟΛΕΣ / ΤΜΗΜΑΤΑ

Ξένων Γλωσσών Μεταφρ. & Διερ/νείας Ιουνίου Πανεπιστημίου (ειδίκευση Μετάφρασης ή Διερμηνείας)

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Χρειάζεται η εξέταση σε δύο (02) μαθήματα Ξένης Γλώσσας, τα οποία επιλέγονται από τα Αγγλικά, τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

Υπολογίζουμε το Μέσο Όρο των βαθμών των δύο μαθημάτων και τον πολλαπλασιάζουμε με το συντελεστή του μαθήματος που είναι το 2.


ΣΧΟΛΕΣ / ΤΜΗΜΑΤΑ

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Γραφικών Τεχνών και Σχεδίασης Συστημάτων

Φωτογραφίας

Διακοσμητικής

Τεχν. Γραφικών Τεχνών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Απαιτείται η εξέταση σε δύο μαθήματα τα οποία είναι το ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ και το ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

Ο βαθμός προκύπτει από το Μέσο Όρο των βαθμών των δύο μαθημάτων, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή του μαθήματος που είναι το 2.


ΣΧΟΛΕΣ / ΤΜΗΜΑΤΑ

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Παν/μιο Παντείο και Πειραιά)

Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών (Παν/μιο Μακεδονίας)

Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο (ΤΕΙ Ηπείρου)

Τουριστικών Επιχειρήσεων (σχολές ΤΕΙ)

Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΤΕΙ Ρόδου και Αγ. Νικολάου Κρήτης)

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Εξετάζεται μία ξένη γλώσσα από την Αγγλική, τη Γαλλική, τη Γερμανική ή την Ιταλική.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

Προκύπτει από το βαθμό στην ξένη γλώσσα ο οποίος πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή του μαθήματος που είναι το 1.


ΣΧΟΛΕΣ / ΤΜΗΜΑΤΑ

Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Χρειάζεται η εξέταση σε τρία αγωνίσματα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

Προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών στα τρία αγωνίσματα, ο οποίος πολλαπλασιάζεταιμε το συντελεστή 2.

ΣΧΟΛΕΣ / ΤΜΗΜΑΤΑ

Μουδικής Σπουδών

Μουδικής Επιστήμης και Τέχνης

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Χρειάζεται η εξέταση σε δύο μαθήματα, τα οποία είναι η ΑΡΜΟΝΙΑ και η ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

Προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών στα δύο μαθήματα, ο οποίος πολλαπλασιάζεταιμε το συντελεστή 2.

ΣΧΟΛΕΣ / ΤΜΗΜΑΤΑ

Ναυτιλιακών Σπουδών Παν/μίου Πειραιά

Τούρκικων Σπουδών Παν/μίου Κύπρου

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Εξετάζεται μόνο η Αγγλική Γλώσσα ως ειδικό μάθημα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

Προκύπτει από το βαθμό στην ξένη γλώσσα, το οποίο έχει συντελεστή 1.

Εκτύπωση