Περιεχόμενο και ανακοινώσεις για τις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2019

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 2019 για υποψηφίους Γενικών Λυκείων

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2019

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2019 για  υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων - ΕΠΑΛ

Πανελλαδικές εξετάσεις για Μαθητές απο Σχολεία Εξωτερικού

Συμπεριλαμβάνονται οδηγίες για μαθητές από σχολεία εξωτερικού οι οποίοι το πρώτο έτος στην Ελλάδα έχουν εγγραφεί στη Γ΄ τάξη Γενικών Λυκείων

Υποβολή Δικαιολογητικών για προφορική εξέταση στις Πανελλαδικές 2019

Υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες, για να εξεταστούν προφορικά στις πανελλαδικές εξετάσεις 2019, χρειάζεται να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά το διάστημα από την Τετάρτη 20 έως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.

Αίτηση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2019

Καλούνται ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2019, να καταθέσουν αίτηση / δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις, το χρονικό διάστημα από 20 Μαρτίου μέχρι και 29 Μαρτίου 2019.

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ : Εξεταστέα Ύλη 2018 - 2019

Δόθηκαν νέες διορθώσεις και τροποποιήσεις για την εξεταστέα ύλη σε Ανατομία - Φυσιολογία των πανελληνίων εξετάσεων ΕΠΑΛ

ΥΓΙΕΙΝΗ (Τομέα Υγεία Πρόνοιας) : Εξεταστέα Ύλη 2018 - 2019

Προστέθηκαν διευκρινίσεις για την εξεταστέα ύλη στην Υγιεινή πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ

Εισαγωγή Φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών

Αλλάζει πλήρως ο τρόπος εισαγωγή σε τμήματα μουσικών σπουδών όπου πλέον συνυπολογίζεται και ο βαθμός του απολυτηρίου. Πανελλαδικού επιπέδου εξετάσεις γίνονται μόνο σε δύο μουσικά μαθήματα και στη Νεοελληνική γλώσσα, ενώ περιγράφονται πολύ χαμηλού επιπέδου ελάχιστες βάσεις εισαγωγής.

Ενημέρωση Μαθητών Λυκείου για Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019

Ενημέρωση για τους μαθητές που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις γενικών λυκείων 2019, για τα εξεταζόμενα μαθήματα και τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο

Εγκύκλιος Εισαγωγής Ατόμων με Σοβαρές Παθήσεις (Ποσοστό 5%) 2018 2019

Οδηγίες για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις.

Πιστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ 2018 - 2019

Πληροφορίες για την πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για συμμετοχή υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2019 με τις κατηγορίες:
Α. Ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για προφορική ή γραπτή εξέταση
Β. Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις (εισαγωγή σε ποσοστό 5%)