edu.klimaka.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

(ΦΕΚ 96/1995 -Αριθ. Φ.27/148/Γ1/160

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 96
14 Φεβρουαρίου 1995

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. Φ.27/148/Γ1/160
«Οργάνωση, λειτουργία και υπαγωγή Πειραματικών σχολείων πρώην Παιδαγωγικών Ακαδημιών στα Παιδ. Τμήματα Δημ. Εκπ/σης και Νηπιαγωγών των Α.Ε.Ι.».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Το άρθρο 31 του νόμου 1566/85 (ΦΕΚ167 τ.Α), «Για τη δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2.Το άρθρο 111, παράγραφο 1 του νόμου 1892/90 (ΦΕΚ 101 τ.Α), «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

3.Τις προτάσεις των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτι­κής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών για την υπαγωγή, αναδιοργάνωση και λειτουργία των Πειραματικών Σχολείων των πρώην Παιδ. Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών των Α.Ε.Ι.

4.Εισηγήσεις των Προϊσταμένων Δ/νσεων Π.Ε. στις έδρες των οποίων λειτουργούσαν Π.Α. και Σχ. Νηπιαγω­γών και σήμερα λειτουργούν Παιδαγωγικά Τμήματα Α.Ε.Ι.

5.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, διότι τα σχολεία αυτά ήδη λειτουργούν, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Υπαγωγή Πειραματικών Σχολείων στα Παιδαγωγικά Τμήματα Στο εξής υπάγονται στα Παιδαγωγικά τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών των Α.Ε.Ι. τα Πειραμ. Σχολεία των πρώην Παιδαγωγικών Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών ως ακολούθως:

1.Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημ. Εκπ/οης του Παν. Αθη­νών τα Πειραματικά Σχολεία της πρώην Μαρασλείου Παιδ. Ακαδημίας και της πρώην Ραλλείου Παιδ. Ακαδημίας.

2.Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημ. Εκπ/σης θεσσαλονίκης τα Πειραματικά Σχολεία της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας θεσσαλονίκης.

3.Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημ. Εκπ/σης θεσσαλονίκης, Παράρτημα Φλώρινας, τα Π.Σ. της πρώην Π.Α. Φλώρινας.

4.Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης τα Πειραματικά Νηπιαγωγεία της πρώην Σχολής Νηπιαγωγών θεσσαλονίκης.

5.Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημ. Εκπ/οης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τα Πειραματικά Σχολεία της πρώην Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων.

6.Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημ. Εκπ/οης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης τα Πειραμ. Σχολεία της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αλεξανδρούπολης.

7.Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημ. Εκπ/σης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος) τα Πειραμ. Σχολεία της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου.

Άρθρο 2
Σκοπός, οργάνωση και λειτουργία των Πειραματικών Σχολείων

1. Σκοπός των Πειραμ. Σχολείων είναι η προαγωγή της ψυχοπαιδαγωγικής και εκπαιδευτικής έρευνας και η πρακτική άσκηση των φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και του εκπαιδευτικού προσωπικού της περιοχής στην οποία ανήκουν.

2.Τα Πειραματικά Σχολεία διοικητικά υπάγονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης του Νομού στην περιοχή του οποίου λειτουργούν και εποπτεύονται επιστημονικά από το οικείο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης ή Νηπιαγωγών. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης και το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ασκούν τις Ίδιες αρμοδιότητες σ' αυτά που ασκούν στα υπόλοιπα σχολεία της περιοχής τους, με τις δεσμεύσεις που καθορίζονται από την απόφαση αυτή.

3.Τα Πειραμ. Σχολεία χρηματοδοτούνται:

α) Μέσω της διαδικασίας και των κονδυλίων που χρηματοδοτούνται οι λοιπές σχολικές επιτροπές.

β) Από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας.

γ) Από ειδικό λογαριασμό του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας.

δ) Από τον προϋπολογισμό των δημοσίων επενδύσεων των Πανεπιστημίων.

4. Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής των Πειρ. Σχολ., στην οποία μετέχουν όλοι οι Δ/ντές και οι Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων, είναι ο Επόπτης. Σε περίπτωση που υπηρεσιακές ανάγκες δεν επιτρέπουν στον Επόπτη να ασκεί αυτή την αρμοδιότητα, με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου Πρόεδρος ορίζεται ένας από τους ανα­πληρωτές επότες. Όταν και οι Αναπληρωτές επόπτες αδυνατούν να ασκήσουν αυτή την αρμοδιότητα, με απόφαση του Εποπτ. Συμβουλίου Πρόεδρος ορίζεται ο Συντονιστής Δ/ντής.

5. Το Πειραμ. Σχολείο κάθε Παιδαγωγικού Τμήματος μπορεί να αποτελείται από σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου. Όλο το Πειραμ. Σχολείο λειτουργεί ως ενιαίο σχολικό συγκρότημα, χωρίς να χάνουν τη διοικητική τους αυτοτέλεια οι σχολικές μονάδες.

6. Ο Σύλλογος διδασκόντων του Πειραματικού σχολείου αποτελείται από όλους τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο Πειραματικό σχολείο και έχει ως πρόεδρο το Συντονιστή Διευθυντή.

Ο σύλλογος διδασκόντων της σχολικής μονάδας αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας και συνεδριάζει για θέματα που αφορούν μόνο τη μονάδα αυτή και έχει ως πρόεδρο το Δ/ντή της.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Συλλόγου των διδασκόντων και του διδακτικού προσωπικού κάθε σχολικής μονάδας είναι εκείνα που καθορίζονται και για τα λοιπά σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί του Πειραματικού σχολείου έχουν την ευθύνη για την ακριβή εφαρμογή του προγράμματος άσκησης των φοιτητών, καθώς και του πειραματικού προγράμματος, που εισηγείται το Εποπτικό Συμβούλιο σε διάφορους τομείς.

7.Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας για το Συντονιστή Δ/ντή ορίζονται σε (5) για το Δ/ντή σε (10) για δε το διδακτικό προσωπικό, όπως ορίζει η παρ.7 του άρθρου 13 του Ν. 1566/85, μειωμένο κατά τις ώρες των μαθημάτων φυσικής αγωγής και αισθηματικής αγωγής, οι οποίες προβλέπονατι από το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα για τα μαθήματα αυτά και αφού είναι τοποθετημένοι εκπ/κοί ειδικοτήτων. Οι εκπ/κοί αυτοί, όπως και των Ξένων Γλωσσών, τοποθετούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες για όλα τα σχολεία διατάξεις και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις που έχουν και οι δάσκαλοι των πειραματικών.

Άρθρο 3
Επτοπτεία Πειραματικών Σχολείων

1.Τα Πειραματικά σχολεία των Παιδαγωγικών Τμημάτων εποπτεύονται επιστημονικώς από το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) που αποτελείται από τον Επόπτη και δύο αναπληρωτές επόπτες, μέλη ΔΕΠ Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικότητας των Επιστημών της Αγωγής που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από την Γενική Συνέλευση του οικείου Παιδαγωγικού Τμήματος, η οποία συγκαλείται για το λόγο αυτό από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ορίζονται με πενταετή θητεία η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη πενταετία με την Ίδια διαδικασία.

Στην περίπτωση που το όργανο που έχει επιλέξει τον Επόπτη και τους Αναπληρωτές Επόπτες αποφανθεί αιτιολογημένα ότι υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης μέλους ή μελών του Εποπτικού Συμβουλίου ή μεσολαβήσει παραίτηση, η Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος επιλέγει τον αντικαταστάτη.

2.Το Εποπτικό Συμβούλιο ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Εισηγείται στη Γ.Σ. του τομέα ή, του τμήματος που το εξέλεξε το πρόγραμμα του πειραματισμού στους διάφο­ρους τομείς και το πρόγραμμα άσκησης των φοιτητών και υλοποιεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. του τμήματος.

β) Συνδέει και συντονίζει το σχετικό τομέα ή το τμήμα με τα Πειραματικά Σχολεία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των προγραμμάτων ή της άσκησης των φοιτητών.

γ) Επιβλέπει και κατευθύνει, πάντοτε σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη του τομέα ή του τμήματος, το διευθυντή, το Σύλλογο διδασκόντων, την πορεία όλων των εργασιών του πειραματικού σχολείου εκτός των διοικητικών.

δ) Παρακολουθεί και καθοδηγεί το διδακτικό έργο του διδακτικού προσωπικού, καλεί τους εκπαιδευτικούς των σχολείων σε συνεδρίαση παιδαγωγικού περιεχομένου και οργανώνει σεμινάρια παιδαγωγικής, διδακτικής και έρευνας.

ε) Μπορεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση του Συλλόγου των διδασκόντων.

Στην περίπτωση αυτή, προεδρεύει ο επόπτης ή άλλο μέλος του που συμμετέχει.

στ) Εισηγείται στον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τμήματος στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου και στο ΥΠΕΠΘ, σε συνεργασία με το Συντονιστή Δ/ντή, τον προϋπολογισμό που αφορά τις διοικητικές δαπάνες ή τις δαπάνες για την εφαρμογή των επιστημονικών προγραμμάτων έρευνας και λειτουργίας των σχολείων και υποβάλλει τον απολογισμό των δαπανών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ζ) Για λόγους έρευνας, εισηγείται στο Σύλλογο των διδασκόντων, την τροποποίηση αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων της διάταξης της ύλης, των μεθόδων και μέσων διδασκαλίας, τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών, τον τρόπο προαγωγής και ανάλυσης τους.

η) Εγκρίνει οποιαδήποτε έρευνα ζητηθεί να γίνει στα Πειραματικά Σχολεία.

3.Ο Σχολικός Σύμβουλος της Περιφέρειας επισκέπτεται τα Πειραματικά Σχολεία και συνεργάζεται με το εποπτικό Συμβούλιο και το Διδακτικό Προσωπικό. Παρακολουθεί τις διδακτικές εργασίες και συνδέει το Παιδαγγικό Τμήμα και τα Πειραματικά Σχολεία με τα υπόλοιπα σχολεία της Περιφέρειας, λειτουργώντας ως φορέας αμφίδρομης ενημέρωσης και μεταφοράς γνώσεων, κυρίως στον τομέα της καινοτομίας της διδακτικής μεθοδολογίας που εφαρμόζεται στα Πειραματικά Σχολεία.

Άρθρο 4 Διοίκηση Πειραματικών Σχολείων

1. Όργανα Διοίκησης των σχολικών μονάδων των Πειραματικών Σχολείων είναι ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος και ο Σύλλογος Διδασκόντων.

2. Ως συντονιστής των σχολικών μονάδων του Πειραματικού Σχολείου, ορίζεται ένας από τους Δ/ντές με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός Διευθυντές, έχουν τον ίδιο χρόνο, συντονιστής ορίζεται ο Διευθυντής με το μεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Α'.

3.α) Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη θέση Διευθυντή Πειραματικού Σχολείου έχουν εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης με βαθμό Α' και δωδεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία. Κατά την επιλογή συνεκτιμούνται τα ακόλουθα: Συνολική εκπ/κή υπηρεσία, μεταπτυχιακές σπουδές, άλλα πτυχία Α.Ε.Ι., μετεκπαίδευσης - επιμόρφωσης, επιστημονική συγκρότηση, διοικητική ικανότητα και συγγραφική δράση.

β) Για την πλήρωση των θέσεων ο επόπτης γνωστοποιεί με έγγραφο του κατά το μήνα Δεκέμβριο, τις προς πλή­ρωση κενές ή κενωθησόμενες μέχρι 31 Αυγούστου θέσεις Δ/ντών των Πειραματικών Σχολείων στη Δ/νση Προσωπικού Α/θμιας εκπ/σης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. η οποία κοινοποιεί το έγγραφο αυτό στις διευθύνσεις και τα Γραφεία Α/θμιας Εκπ/σης της χώρας, απευθύνοντας ταυτόχρονα πρόσκληση στους εκπ/κούς για υποβολή αίτησης εντός τα­κτής προθεσμίας που ορίζεται στο έγγραφο.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται στη Δ/νση και στα Γραφεία εκπ/σης που υπάγονται.

γ) Ο Σχολικός Σύμβουλος, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ή του Γραφείου στους οποίους υπάγονται οι υποψήφιοι όταν πρόκειται για Δ/ντή σχολείου ή ο Δ/ντής όταν πρόκειται για δάσκαλο, συντάσσουν γραπτές εισηγήσεις - εκθέσεις για κάθε υποψήφιο οι οποίες μέχρι 20 Φεβρουαρίου διαβιβάζονται μαζί με τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Π.Ε. στο Εποπτικό Συμβούλιο του Πειραματικού Σχολείου για το οποίο έγιναν οι αιτήσεις. Αντίγραφα των εισηγήσεων κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση μπορεί να εκθέσει γραπτά τις απόψεις του για το περιεχόμενο των εισηγήσεων στην Επιτροπή του επόμενου εδαφίου.

Το Εποπτικό Συμβούλιο συγκεντρώνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και τα θέτει υπόψη Επιτροπής, οτην οποία μετέχουν τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, ο Σχολικός Σύμβολος και ο Προϊστάμενος Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης της Περιφέρειας του Πειραματικού Σχολείου. Η επιτροπή γνωμοδοτεί για κάθε υποψήφιο χωριστά. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Επόπτης.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων διαβιβάζονται εντός του Μαρτίου στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΚΥΣΠΕ), το οποίο αφού λάβει υπόψη του τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής και τα στοιχεία του φακέλου των υποψηφίων και τις ισχύουσες για την επιλογή Δ/ντών διατάζεις, καταρτίεζει εντός του Απριλίου πίνακαυ ποψηφίων διευθυντών των σχολικών μονάδων των Πειραματικών Σχολείων.

δ) Οι πίνακες κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και ισχύουν για μια τριετία. Η τοποθέτηση των Δ/ντών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και η θητεία τους είναι τριετής.

ε) Η συμμετοχή στην παραπάνω διαδικασία δεν στερεί απ' τον εκπ/κό το δικαίωμα να πάρει μέρος και στη διαδικασία επιλογής και εγγραφής στον πίνακα των Διευθυντών για τα υπόλοιπα σχολεία.

στ) Μετά τη λήξη της θητείας του, αν δεν επανεπιλεγεί ως Διευθυντής Π. Σχ. μπορεί, εφόσον το επιθυμεί να τοποθετηθεί σε κενή θέση Διευθυντή σχολείου, στην περιφέρεια του οποίου υπάρχει σε ισχύ αξιολογικός πίνακας στον οποίο ο εν λόγω Διευθυντής έχει συμπεριληφθεί. Σε διαφορετική περίπτωση εφαρμόζεται η διάταξη του εδ. β' της παρ. 9 του άρθρου 5 της παρούσης.

3) Οι σημερινοί Δ/ντές και Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων των Πειρ. Σχολ. διατηρούν τη θέση τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους, σύμφωνα με τις διτατάξεις που ισχύουν για τους Δ/ντές και Προϊσταμένους των λοιπών σχολείων.

4.Οι Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων (δημοτικών και νηπιαγωγείων) επιλέγονται από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ) ύστερα από πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου και η θητεία τους είναι τριετής.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι εκπ/κοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες του οικείου Πειραμ. Σχολείου.

Τα στοιχεία που συνεκτιμώνται τόσο από το Εποπτικό Συμβούλιο για να διαμορφώσει την πρόταση του όσο και από το ΠΥΣΠΕ για να κάνει την επιλογή είναι τα αναφερόμενα στο εδάφιο α της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

5.Οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Αυτές που ορίζονται από το Ν. 1566/85 και τις άλλες σχετικές διατάξεις για τους Δ/ντές και τους Προϊστάμενους των σχολείων.

β) Συνεργάζονται με τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και το Συντονιστή για την οργάνωση των παιδαγωγικών ερευνών και πειραμάτων για τη διευκόλυνση της άσκησης των φοιτητών.

γ) Προσαρμόζουν τον προγραμματισμό της άσκησης των φοιτητών στο πρόγραμμα του σχολείου σε συνεργασία με τον επόπτη, τους άλλους Δ/ντές και το διδακτικό προσωπικό.

δ) Έχουν την ευθύνη για την καλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.

ε) Συγκαλούν το διδακτικό προσωπικό σε συνεδριάσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. .

6.Ο Συντονιστής Δ/ντής ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Συντονίζει το έργο των Δ/ντών και των Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων.

β) Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τον Επόπτη και το Εποπτικό Συμβούλιο.

γ) Έχει τη γενική ευθύνη για τη λειτουργία του Πειραμ. Σχολείου.

δ) Προεδρεύει των συνεδριάσεων του διδ. προσωπικού του Πειρ. Σχολείου.

ε) Συγκαλεί σε συνεργασία με τον Επόπτη, τους Δ/ντές και τους Προϊσταμένους, το διδακτικό προσωπικό του Πει-ραμ. Σχολείου για να εξετάσουν θέματα σχετικά με το επιστημονικό διδακτικό, παιδαγωγικό και ερευνητικό μέρος της λειτουργίας των Πειραμ. Σχολείων.

Αρθρο 5 Διδακτικό Προσωπικό

1.Το Εποπτικό Συμβούλιο των Πειραματικών Σχολείων των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι. γνωστοποιεί με έγγραφο του στη Δ/νση Προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΕΠΘ τις κενές οργανικές θέσεις των Π.Σ. που πρόκειται να πληρωθούν από το επόμενο σχολικό έτος.

Το έγγραφο αυτό αποστέλλεται από το ΥΠΕΠΘ στις Δ/ νσεις και τα Γραφεία Α/θμιας Εκπ/σης μέσα στο μήνα Οκτώβριο και κοινοποείται αμέσως από τους Προϊσταμένους σε όλα τα σχολεία της περιφέρειας τους προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι εκπ/κoί αρμοδιότητας τους.

2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάθεση στα Πειραματικά σχολεία έχουν οι εκπ/κοί της Α/θμιας Εκπ/σης που έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό ή τη μετάταξη σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης και 1 έτος υπηρεσία στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

3. Οι ενδιαφερόμενοι για μετάθεση στα Πειραματικά Σχολεία των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημόσιας Εκπαίδευσης υποβάλλουν μέσω της Δ/νσης και του Γραφείου Π.Ε. που ανήκουν σχετική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα στο μήνα Νοέμβριο. Στην αίτηση αναγράφονται κατά σειρά προτίμησης τα σχολεία στα οποία επιθυμούν να τοποθετηθούν.

Για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη οι μεταπτυχιακές σπουδές, η μετεκπαίδευση, η επιμόρφωση, η επιστημονική συγκρότηση και γενικότερα τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατά την αξιολογική εκτίμηση του αρμοδίου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΚΥΣΠΕ).

4. Ο Σχολικός Σύμβουλος της περιφέρειας που ανήκει το σχολείο του υποψηφίου συντάσσει ειδική έκθεση -πρόταση που αφορά τη διδακτική του ικανότητα και γενικά το εκπαιδευτικό του έργο, την οποία αποστέλλει στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η έκθεση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση μπορεί να εκθέσει γραπτά τις απόψεις του για το περιεχόμενο της έκθεσης - πρότασης στο οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

5. Το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη του τα προσόντα του υποψηφίου, τα στοιχεία του ατομικού του φακέλου και την ειδική έκθεση - πρόταση του Σχ. Συμβούλου συντάσσει τη δική του πρόταση.

6. Όλα τα στοιχεία υποβάλλονται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Π.Ε. στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ και αντίγραφα στο Εποπτικό Συμβούλιο του Πειραματικού το οποίο αφορά η αίτηση, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

7. Το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να κάνει τη δική του πρόταση και να την υποβάλει μέχρι 20 Ιανουαρίου στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ.

8. Το αρμόδιο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, στο οποίο διαβιβάζονται όλα τα στοιχεία, αποφασίζει για τις μεταθέσεις αυτής της κατηγορίας μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, αφού λάβει υπόψη του τα προσόντα του υποψηφίου τα στοιχεία που αφορούν το διδακτικό του έργο (έκθεση Σχολικού Συμβούλου, στοιχεία του ατομικού του φακέλ-λου κ.λπ.) την πρόταση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου και την πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου του οικείου Περιφερειακού (αν υπάρχει).

9. Μετά τη συμπλήρωση τριετίας από τη μετάθεση τους δικαιούνται να ζητήσουν μετάθεση σε άλλα σχολεία μη πειραματικά, συγκρινόμενοι με όλους τους άλλους ενδιαφερομένους για μετάθεση εκπ/κούς σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 16 του Π.Δ. 115/89 ή να επανακριθούν από το ΚΥΣΠΕ με τους άλλους ενδιαφερόμενους για την ανανέωση της θητείας τους στα Πειραματικά Σχολεία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Όσοι δεν επανακριθούν από το αρμόδιο ΚΥΣΠΕ τίθενται με αίτηση τους στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ που ανήκει χωροταξικά το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή του ΠΥΣΠΕ απ' όπου προήλθαν και τοποθετούνται οργανικά κατά προτεραιότητα και πριν τις γενικές μεταθέσεις.

10. Εκπαιδευτικοί που για οποιαδήποτε αιτία δεν ανταποκρίνονται πλήρως στα αυξημένα εκπαιδευτικά καθήκοντα που απαιτούνται για τα πειραματικά σχολεία, ή επιθυμούν πριν της συμπλήρωση 5/ετίας να μετατεθούν σε μη πειραματικά σχολεία, ύστερα από γνωμοδότηση της προβλεπόμενης από το β' εδάφιο της παραγράφου 3γ του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης Επιτροπής, μπορούν να μετατεθούν σε άλλα σχολεία μη πειραματικά συγκρινόμενοι με όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους για μετάθεση του άρθρου 16 του Π.Δ. 115/89.

11. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών μπορεί να γίνει πρόσκαιρη κάλυψη κενής θέσης με απόσπαση εκπ/κών για ένα μόνο έτος, με απόφαση του οικείου Περ. Υπηρ. Συμβουλίου (Π.Υ.-Σ.Π.Ε.), ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και γνωμοδότηση του Εποπτικού Συμβουλίου.

12. Κατά την πρώτη εφαρμογή της υπουργικής απόφασης όλες οι θέσεις θεωρούνται κενές και οι υπηρετούντες με οργανική θέση εκπ/κοί, τίθενται στη διάθεση της Δ/ νσης Π.Ε. και τοποθετούνται οργανικά σε κενές θέσεις με αίτηση τους και κατά προτεραιότητα, πριν από τις γενικές μεταθέσεις.

Άρθρο 6 Μαθητές Πειραματικών Σχολείων

1. Εισαγωγική τάξη των Πειραματικών Σχολείων είναι η Α' τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Δικαίωμα αίτησης στην Α' τάξη έχουν τα παιδιά που συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία, ανεξάρτητα από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας.

2. Οι γονείς που επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στην εισαγωγική τάξη του Πειραματικού Σχολείου υποβάλλουν στο Συντονιστή Δ/ντή των Πειραματικών Σχολείων από 20 μέχρι 31 Μαΐου του προηγούμενου σχολικού έτος σχετική αίτηση και πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας.

Ο συντονιστής Διευθυντής των Πειραματικών Σχολείων σε περιπτώσεις που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, παραλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και καταχωρίζει αμέσως τα στοιχεία του κάθε υποψηφίου σε αριθμημένη κατ' αύξοντα αριθμό ενιαία για αγόρια και κορίτσια ονομαστικής κατάσταση γνωστοποιώντας με επικυρωμένο σχετικό σημείωμα στον ενδιαφερόμενο γονέα τον αύξοντα αριθμό που φέρει ο υποψήφιος στην ονομαστική κατάσταση στην οποία καταχωρήθηκαν τα στοιχεία του.

3.Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων, αν ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό θέσεων, που κατά περίπτωση το Εποπτικό Συμβούλιο, οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι των Πειραματικών Σχολείων αποφασίζουν την εισαγωγή όλων ανεξαίρετα των υποψηφίων.

Αν αντίθετα, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό θέσεων, επιλέγονται με κλήρωση όσοι, μαθητές απαιτούνται για την πλήρωση όλων των κενών θέσεων.

4.Η κλήρωση διεξάγεται στο διάστημα από 1 μέχρι και 5 Ιουνίου μέσα στο χώρο του σχολείου, παρουσία των ενδιαφερομένων γονέων, των Δ/ντών και Προϊσταμένων, των Πειραματικών σχολείων. Ο Συντονιστής Δ/ντής καθορίζει τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή, της κλήρωσης, τον ακριβή χώρο και χρόνο που θα γίνει η διαδικασία επιλογής.

Πριν από την κλήρωση ορίζεται από τους ενδιαφερόμενους γονείς που παρευρίσκονται, τριμελής επιτροπή γονέων, η οποία έχει την ευθύνη της διεξαγωγής της κλήρωσης και της σύνταξης ειδικού σχετικού πρακτικού. Αμέσως το Εποπτικό Συμβούλιο των Πειραματικών Σχολείων επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετικό έγγραφο πίνακα τα ονόματα των παιδιών που θα φοιτήσουν στην εισαγωγική τάξη των Πειραματικών σχολείων κατά το επόμενο σχολικό έτος.

5. Οι δίδυμοι αδελφοί αυτών που κληρώθηκαν για φοίτηση στην εισαγωγική τάξη των Πειραματικών σχολείων μπορούν, αν επιθυμούν να συμφοιτήσουν, να εγγραφούν στην ίδια τάξη του Πειραματικού σχολείου «καθ' υπέρβαση» του καθορισμένου ανωτάτου κατά τμήμα τάξης αριθμού.

6. Καθ' υπέρβαση εγγράφονται και τα τέκνα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ίδια Πειραματικά Σχολεία.

7. Οι κενές θέσεις των λοιπών τάξεων που δημιουργούνται με την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους καλύπτονται με πλήρωση εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τον αριθμό των κενών θέσεων, και ύστερα από σχετική προκήρυξη που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Πειραματικού Σχολείου το αργότερο μέχρι τέλους Ιουνίου. Η κλήρωση διενεργείται στο διάστημα από 1 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου με τη διαδικασία που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

8. Οι μαθητές της Α' τάξης των οποίων αδέρφια φοιτούν στο Πειρ. Σχολείο εγγράφονται χωρίς κλήρωση, όταν ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού που προβλέπεται για την Α' τάξη. Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων για τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού.

9. Κάθε τάξη αποτελείται από 25 το πολύ μαθητές. Ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη στις ολιγοθέσιες σχολικές μονάδες των Πειραμ. Σχολείων, όπου ο συνολικός αριθμός κατά τμήμα συνδιδασκαλίας δεν υπερβαίνει τους 25 μαθητές, ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο, μετά από συνεργασία με τους Δ/ντές και τους'Προϊσταμένους των μονάδων.

10.Ο αριθμός των νηπίων, για την εγγραφή των οποίων ακολουθείται ανάλογη διαδικασία μ' αυτή των Δημ. Σχολείων, δεν υπερβαίνει τα 25 κατά τμήμα. Η αναλογία νηπίων και προνηπίων για τη συμπλήρωση του αριθμού 25, ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο μετά από συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Νηπιαγωγείων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 1995

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου (ΦΕΚ 96/1995) περί οργάνωσης και λειτουργίας Πειραματικών σχολείων

Σχετικά Άρθρα