ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ : ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ζητήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με γενικές πληροφορίες αλλά και ειδικότερες για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα Τμήματα και τις Σχολές

Αποτελέσματα Εισαγωγής σε Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ 2017

Αποτελέσματα εισαγωγής φοιτητών στο ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)Από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο δόθηκαν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της κλήρωσης για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2016 και αφορούν σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχικά Προγράμματα Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Εκτύπωση