Υποτροφίες απο Κληροδοτήματα Διαχείρισης Υπουργείου Οικονομικών 2018

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για κάθε κοινωφελή περιουσία, από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, δηλώνοντας και τη σειρά προτίμησης, από την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 έως και την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας

Προκήρυξη Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών HELMEPA 2018 - 2019

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA, προκηρύσσει τρεις Υποτροφίες για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Master’s, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αιτήσεις και δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν μέχρι την 8η Ιουνίου 2018

Υποτροφίες για Εκμάθηση της Αραβικής Γλώσσας

Το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα ανακοίνωσε δύο (2) υποτροφίες εκμάθησης της Αραβικής Γλώσσας, από το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου σε αλλοδαπούς υπηκόους για το έτος 2018. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως τη 30η Μαΐου 2018

Προκήρυξη Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών στο Εξωτερικό 2017

Τα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών σε χώρες του εξωτερικού αφορούν Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ, όπως και Υποψηφίους Διδάκτορες.
Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018

Μεταπτυχιακό στη "Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών" ΕΚΠΑ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ "Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών" να υποβάλουν σχετική αίτηση από τη Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 έως και την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018.