Ενημερωτικό υλικό που σχετίζεται με τη συνεχιζόμενη κατάρτηση και δια βίου εκπαίδευση

Κριτήρια Επιλογής Διευθυντών σε Δημόσια ΙΕΚ

Καθορίζεται η νέα μοριοδότηση των κριτηρίων για την επιλογή Διευθυντών στα Δημόσια ΙΕΚ, τα οποία χαρακτηρίζονται από τη μείωση της βαρύτητας των τυπικών προσόντων και τη διατήρηση της συνέντευξης.

Θερινά Σεμινάρια Βουλγαρικής Γλώσσας

Αιτήσεις συμμετοχής σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού

 Στις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού συμμετέχουν πολίτες τρίτων χωρών και οι αιτούντες άσυλο για την απόκτηση του καθεστώτος του «επί μακρόν διαμένοντος»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από τη Δευτέρα 9/10/2017 έως και την Τρίτη, 31/10/2017, ενώ οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο, 20/05/2017