Ενημερωτικό υλικό που σχετίζεται με τη συνεχιζόμενη κατάρτηση και δια βίου εκπαίδευση

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων ΙΕΚ

Οι αιτήσεις συμμετοχής σε πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων ΙΕΚ υποβάλλονται από την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 12:00.

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής Μαθηματικών 2017

Πρόσληση συμμετοχής και ανακοινώσεις για το 7ο Διεθνές Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών (ΕΝΕΔΙΜ)