Ενημερωτικό υλικό που σχετίζεται με τη συνεχιζόμενη κατάρτηση και δια βίου εκπαίδευση

Αποτελέσματα Εισαγωγής Σπουδαστών σε ΙΕΚ Υπουργείου Τουρισμού 2018 - 2019

Μετά και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής σπουδαστών σε ΙΕΚ Υπουργείου Τουρισμού, καλούνται οι επιτυχόντες να καταθέσουν αίτηση εγγραφής και δικαιολογητικά το διάστημα από 05 έως και 11 Οκτωβρίου 2018

Ανανέωση Άδειας Φροντιστηρίου, Κέντρων Ξένων Γλωσσών, ΚΔΒΜ

Καλούνται Φροντιστήρια και Κέντρα ξένων Γλωσσών που έχουν υποβάλλει είτε νέα αίτηση είτε έχουν αδειοδοτηθεί κατά τη διάρκεια των ετών 2017 και 2018 ή υπέβαλλαν αίτηση επικαιροποίησης της άδειάς τους, να υποβάλλουν έως την 31η Οκτωβρίο τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον ΕΟΠΠΕΠ

Υποδιευθυντές Δημοσίων ΙΕΚ 2018 - 2021

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις υποδιευθυντών στα δημόσια ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ περιόδου 2018 - 2021

Επιστημονικό Συνέδριο "Οι Τέχνες στο ελληνικό σχολείο: παρόν και μέλλον" 2018

Τα τμήματα Θεατρικών Σπουδών και Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ, διοργανώνουν συνέδριο με θέμα χολών "Οι τέχνες στο ελληνικό σχολείο: παρόν και μέλλον" στη Φιλοσοφική Σχολή, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. στις 11, 12 και 13 Οκτωβρίου 2018

Προκήρυξη Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) Νοεμβρίου 2018

Αιτήσεις για Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας 2018Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις ΚΠΓ Νοεμβρίου 2018 ορίζεται από την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 έως και την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018, ώρα 15:00.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018 για τα επίπεδα Β και Γ στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

Τρόπος Βαθμολόγησης στις Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)

Αναφέρονται οι βαθμολογίες ανά ενότητα και οι βάσεις για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδων Νοεμβρίου και Μαΐου

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων, Βόλος 2018

Το 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικά Τμήματα, 30 χρόνια μετά: Αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις», θα πραγματοποιηθεί στις 28-30 Σεπτεμβρίου 2018 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο.

Αιτήσεις Εισαγωγής στη Σχολή Δυτών στην Κάλυμνο 2018 - 2019

Οι σχετικές αιτήσεις με τα παραπάνω δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή το αργότερο μέχρι την 08-10-2018 και να διαβιβάζονται άμεσα στο Λ/Χ ΚΑΛΥΜΝΟΥ.

Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ (1η περίοδος 2018) (Παράταση)

Από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ανακοινώθηκε η περιόδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ 1ης Περιόδου 2018

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης ορίζεται στο διάστημα από 14 Αυγούστου 2018 έως και 3 Σεπτεμβρίου 2018.

(Δόθηκε νέα παράταση μέχρι Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018.)

Πληρωμές Εκπαίδευτών - Προμηθευτών Δημοσίων ΙΕΚ

Με νέο δελτίο τύπου από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, παρέχονται διευκρινίσεις για το νέο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των οφειλών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ προς προμηθευτές και εκπαιδευτικές δημοσίων ΙΕΚ