ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ 2009 (4Π/2008 - 5Π/2008)

Εκτύπωση  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ 2009
(4Π/2008 - 5Π/2008)

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
(ΠΡΟΚ. 4Π/2008-5Π/208)

Καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι ορθές απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στις οποίες εξετάστηκαν οι διαγωνισθέντες υποψήφιοι του γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει της προκήρυξης 4Π/2008  (ΦΕΚ 531/15.10.2008, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Οι συνημμένες απαντήσεις είναι οι μόνες που αναγνωρίζονται ως ορθές από το ΑΣΕΠ και αυτές με βάση τις οποίες θα γίνει η βαθμολόγηση των διαγωνισθέντων.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

α. ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ 4Π/2008

β. ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ 5Π/2008Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ 3Π/2008

ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΕΠ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΣΕΠ 2008

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΣΕΠ 2008

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΕΠ