3η Μαθητική Διημερίδα για τον Αριστοτέλη στην Ημαθία 2019

Εκτύπωση  

3η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.Φ16/218436/Δ2/19-12-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
Πληροφορίες: Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
Π. Κανελλοπούλου (Δ.Ε.)
Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)
Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210 344.3272, 3005 (Δ.Ε.)
210 344.2212 (Ε.Ε.)
Φαξ : 210 344.3390
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Έγκριση διεξαγωγής της 3ης Μαθητικής Διημερίδας για τον Αριστοτέλη με θέμα «Αριστοτέλης, ο διαχρονικός δάσκαλος»

Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 207006/ΓΔ4/30-11-2018 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 14381/30-11-2018 έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση Διημερίδας με θέμα «Αριστοτέλης, ο διαχρονικός δάσκαλος», που προτίθεται να οργανώσει η Διεύθυνσή σας σε συνεργασία με το 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ημαθίας.

Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2018-2019.

Η Διημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 και την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019, στην πόλη της Νάουσας , στην αίθουσα Κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ «ΕΡΙΑ» και στην Αρχαία Μίεζα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλη.

Σκοπός της Διημερίδας είναι να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών/-τριών για το έργο του Αριστοτέλη και να εμπλακούν αυτοί/-ές σε ζητήματα που αφορούν την αριστοτελική σκέψη και φιλοσοφία στον τόπο όπου ο μεγάλος στοχαστής της αρχαιότητας, με την τεράστια επιρροή στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και στην παγκόσμια διανόηση, δίδαξε τον Μ. Αλέξανδρο, στην αρχαία Μίεζα. Οι θεματικοί άξονες της Διημερίδας είναι:

Α. Ο Αριστοτέλης σε σχέση με τον Φυσικό Κόσμο

Β. Ο Αριστοτέλης σε σχέση με τον Άνθρωπο

Η Διημερίδα απευθύνεται σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας (δημόσια και ιδιωτικά), τα οποία θα συμμετάσχουν με ομαδικές εργασίες των μαθητών/-τριών τους, οι οποίες θα υποβληθούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας μέχρι την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019.

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στην εν λόγω Διημερίδα είναι προαιρετική και δωρεάν, ενώ απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους. Επισημαίνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στη Διημερίδα θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail(ΣΤΟ)dide.ima.sch.gr ή στο τηλέφωνο 23310.78926.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


Αρ.Πρωτ.120/08-01-2019/ΔΙΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ε' - ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση '· Δ. Μούμογλου 1
Ταχ. Κώδικας 59132 Βέροια
Τηλέφωνο : 23310-78922
FAX 1: 23310-78929
Πληροφορίες Μαρία Σουμελίδου
E-mail mail(ΣΤΟ)dide.ima.sch.gr
Ιστοσελίδα http://dideimathias.gr

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στη 3η Μαθητική Διημερίδα για τον Αριστοτέλη με θέμα: «Αριστοτέλης, ο Διαχρονικός δάσκαλος» της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας σε συνεργασία με το 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας προσκαλεί τις/τους μαθήτριες/ές των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς σας να συμμετάσχουν στη 3η Μαθητική Διημερίδα για τον Αριστοτέλη με θέμα: «Αριστοτέλης, ο διαχρονικός δάσκαλος», την οποία συνδιοργανώνουν η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας με το 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Η Διημερίδα θα διεξαχθεί στις 17 και 18 Απριλίου 2019 (Τετάρτη και Πέμπτη) στην πόλη της Νάουσας, στην αίθουσα του Κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ «EPIA», και στην Αρχαία Μίεζα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλη.

Σκοπός της διημερίδας είναι να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για το έργο του Αριστοτέλη και να εμπλακούν σε ζητήματα που αφορούν την αριστοτελική σκέψη και φιλοσοφία στην αρχαία Μίεζα, τον τόπο όπου ο μεγάλος στοχαστής της αρχαιότητας με την τεράστια επιρροή στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και στην παγκόσμια διανόηση δίδαξε τον Μ. Αλέξανδρο. Επιπλέον, στοχεύουμε οι μαθητές να γνωρίσουν την περιοχή μας, η οποία .εκτός από την Σχολή του Αριστοτέλη (Μίεζα) διαθέτει ένα πλήθος μνημείων (Αρχαίες Αιγές-Βεργίνα).

Η διημερίδα απευθύνεται στα Σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας, που θα συμμετάσχουν με ομαδικές εργασίες των μαθητών τους σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες του έργου του Αριστοτέλη.

Οι ομάδες ανά Σχολείο θα καθοδηγηθούν από τους καθηγητές τους και θα αποτελούνται από 5 έως 10 μαθητές.

Οι Θεματικοί Άξονες της διημερίδας είναι:

  1. Ο Αριστοτέλης σε σχέση με τον Φυσικό Κόσμο ( Φυσική, Βιολογία, Μαθηματικά, Αστρονομία, Τεχνολογία)
  2. Ο Αριστοτέλης σε σχέση με τον Άνθρωπο (Ηθική, Ψυχολογία, Κοινώνιολογία, Πολιτική και Δίκαιο, Φιλοσοφία, Ρητορική, Παιδαγωγική, Θεολογία, Επιστημολογία, Λογική, Τέχνη, Ιατρική)

Οι προτάσεις εργασιών, στις οποίες πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται αναφορά στον άξονα στον οποίο εντάσσονται, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη ΔΔΕ Ημαθίας τό άργότερο μέχρι την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019. Η αξιολόγηση των εργασιών θα γίνει από Επιστημονική Επιτροπή, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν στις σχολικές μονάδες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 15/3/2019. Η παρουσίαση των εργασιών μπορεί να γίνει με εισήγηση, ανάρτηση poster, τέχνημα ή βίντεο και δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε καμία περίπτωση τα 15 λεπτά. Για το ακριβές πρόγραμμα, οι ciυμμετέχοvτες θα ενημερωθούν μετά το πέρας της διαδικασίας της τελικής επιλογής. Κατόπιν, τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα μεριμνήσουν για την έγκριση μετακίνησης των μαθητών τους, αποστέλλοντας ·εγκαίρως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.2.2017 (ΦΕΚ 681/6.3.2017), Άρθρο 9 «Συμμετοχή μαθητών και μαθητριών σε διαγωνισμούς, μαθητικά συνέδρια, ημερίδες και λοιπές εκδηλώσεις», στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας. Η μετακίνηση και η συμμετοχή των μαθητών των σχολικών μονάδων στη διημερίδα θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Επισημαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα δωρεάν φιλοξενίας των μαθητών και των συνοδών καθηγητών τους σε εγκαταστάσεις στο Δήμο Νάουσας, με προτεραιότητα στις ομάδες εκτός νομού Ημαθίας.

Η μετακίνηση τών συμμετεχόντων δύναται να πραγματοποιηθεί με λεωφορείο (http://www.ktel-imathias.gr/) ή με τραίνο (με μετεπιβίβαση στο Πλατύ Ημαθίας, httρs://tickets.trainose.gr/dromologia/) έως την πόλη της Νάουσας. Το κοντινότερο στην πόλη αεροδρόμιο είναι ο Διεθνής Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «Μακεδονία».

Η Διευθύντρια
Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας
Αναστασία Ε. Μαυρίδου


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Μαθητική Διημερίδα
«Αριστοτέλης, ο διαχρονικός δάσκαλος»

17 και 18 Απριλίου 2019
Αίθουσα Κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ «ΕΡΙΑ»

Πολιτιστικό κέντρο σχολής Αριστοτέλους Αρχαιολογικός χώρος Μίεζας
Νάουσας Ημαθίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019

08:45 – 09:15

Προσέλευση – Εγγραφές

09:15 - 09:45

Χαιρετισμοί

09:45 - 10:00

Εναρκτήρια Ομιλία

Έναρξη Εργασιών Μαθητικής Διημερίδας

10:00 - 12:30

Α΄ Συνεδρία

Συζήτηση 10΄

12:40 - 13:00

Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα

13:00 - 15:30

Β΄ Συνεδρία

Συζήτηση 10΄

15:30

Λήξη 1ης ημέρας

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

08:45-09:15

Προσέλευση – Εγγραφές

09:15–11:30

Γ΄ Συνεδρία

Συζήτηση 10΄

11:30–12:00

Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα

12:00–14:00

Μετάβαση στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μίεζας, ξενάγηση στη Σχολή Αριστοτέλη, στους Μακεδονικούς τάφους Λευκαδίων και στο αρχαίο θέατρο της Μίεζας. 

14:00–14:30

Συμπεράσματα – Λήξη Εργασιών Μαθητικής Διημερίδας

 

 


Εκτύπωση