edu.klimaka.gr

Πρόγραμμα «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» 2022 2023

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ» 2022-2023
(European Parliament Ambassadors Schools - EPAS)

Αρ.Πρωτ.105707/ΓΔ4/01-09-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ,
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου (Δ.Ε.)
Ι. Καπουτσής (Ε.Ε.)
Σ. Παπαδημητρίου (Δ.Υ.Π.Ε.Α., Τμ. Δ΄)
Τηλέφωνο: 210-3443422 (Δ.Ε.)
210-3443617 (Ε.Ε.)
210-3443820 (Δ.Υ.Π.Ε.Α, Τμ. Δ΄)

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα "Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου"
Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 101963/Δ2/22-08-2022 έγγραφο
2. Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8)

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τμήμα Δ΄, Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων, συνεχίζει κατά το σχολικό έτος 2022-2023 την υλοποίηση του Προγράμματος «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (European Parliament Ambassador School - EPAS).

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση από Λύκεια Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, αλλά κυρίως σε μαθητές/τριες των τριών τάξεων του Λυκείου.

Κεντρικοί στόχοι του Προγράμματος είναι η προβολή των αξιών του κοινοβουλευτισμού και της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, η βασική εκμάθηση θεμάτων που αφορούν στη δομή, στη λειτουργία και στο ρόλο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα δε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και η βασική κατανόηση του πολιτικού και νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω των διαφόρων δράσεων οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος, οι μαθητές/τριες ενημερώνονται για τα θεμελιώδη δικαιώματά τους ως Ευρωπαίοι πολίτες, με απώτερο στόχο την ενεργή συμμετοχή τους στο «δημοκρατικό γίγνεσθαι» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προβλέπεται εύρος αυτονομίας στην επιλογή και μορφή των δράσεων αυτών, οι οποίες πραγματοποιούνται από τα σχολεία σύμφωνα με τις συμβουλευτικές οδηγίες του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Το Πρόγραμμα βασίζεται εν πολλοίς στη χρήση των εκπαιδευτικών εργαλείων που προσφέρονται στα συμμετέχοντα σχολεία και στην ενεργό στήριξη της Διεύθυνσης και των Συλλόγων Καθηγητών και Γονέων κάθε σχολείου. Μέσω του EPAS μαθητές και διδάσκοντες παρακινούνται να έρθουν σε επαφή με Ευρωβουλευτές, Μ.Μ.Ε., τοπικούς και άλλους παράγοντες και τους παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής, είτε διά ζώσης είτε διαδικτυακά, σε προγράμματα και ημερίδες που διοργανώνονται στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο.

Ακαδημαϊκή υποστήριξη στα συμμετέχοντα σχολεία παρέχεται κατά τη διάρκεια όλου του σχολικού έτους από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Στο τέλος του σχολικού έτους οι δράσεις των σχολείων αξιολογούνται και, εφόσον κριθούν ικανοποιητικές, απονέμεται ο τίτλος του «Σχολείου Πρέσβη» στα συμμετέχοντα σχολεία, καθώς και του «Καθηγητή-Πρέσβη» και «Μαθητή-Πρέσβη» στους συμμετέχοντες καθηγητές και μαθητές.

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022, στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ.) στην Ελλάδα υποβλήθηκαν εκατό τριάντα (130) αιτήσεις, από τις οποίες επιλέχθηκαν οι ογδόντα επτά (87), με εξήντα πέντε (65) σχολεία τελικά να αναγορεύονται «Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Συνολικά, τον τίτλο του "Πρέσβη" έλαβαν 929 μαθητές και 359 εκπαιδευτικοί.

Ο πίνακας με τα επιτυχόντα σχολεία είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα (https://www.europarl.europa.eu/greece) καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης (http://edutv.gr/index.php/epasambassadors).

Διαδικασία για συμμετοχή στο Πρόγραμμα τη σχολική χρονιά 2022-2023

Το Πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να δεχθεί για τη σχολική χρονιά 2022-2023 εκατό (100) σχολεία.

Επισημαίνεται ότι:

  1. τα εξήντα πέντε (65) σχολεία τα οποία πέτυχαν στο Πρόγραμμα τη χρονιά 2021-22, εφόσον το επιθυμούν, έχουν κατοχυρωμένη θέση στο Πρόγραμμα. Οι υπόλοιπες θέσεις προορίζονται για νέα σχολεία.
  2. από την σχολική χρονιά 2021-2022 η συμμετοχή κάθε σχολείου έχει μέγιστη διάρκεια τρία συνεχόμενα χρόνια. Ωστόσο τα εξήντα πέντε (65) σχολεία τα οποία συμπλήρωσαν με επιτυχία την αξιολόγηση των δράσεων για τη χρονιά 2021-22, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται με την παρούσα πρόσκληση. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν κατά τη νέα σχολική χρονιά.

Η υποβολή των αιτήσεων από τα σχολεία ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2022 (09:00) και λήγει την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 (12:00).

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://epasgreece.eu/registration/.
Την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα ο κατάλογος των εκατό (100) σχολείων τα οποία θα γίνουν αρχικώς δεκτά στο Πρόγραμμα. Στη συνέχεια τα σχολεία αυτά θα λάβουν ηλεκτρονικά πληροφορίες για τα επόμενα βήματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν, ώστε να ολοκληρωθεί η υποβολή της συμμετοχής τους.

Μέχρι την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 (12:00) τα σχολεία θα πρέπει να έχουν υποβάλει τα στοιχεία των εκπαιδευτικών καθώς και των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα (μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα κοινοποιηθεί).

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι για την σχολική χρονιά 2022-2023 οι μέγιστοι αριθμοί των συμμετεχόντων τροποποιούνται ως ακολούθως:

  • Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ανά σχολείο είναι δύο (2), ενώ ο μέγιστος αριθμός είναι έξι (6). Για τους/τις μαθητές/τριες, ο ελάχιστος αριθμός είναι έξι (6) ενώ ο μέγιστος  είναι δώδεκα (12). Καμία παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα δεν είναι δυνατή.

Η διαδικασία συμμετοχής συμπληρώνεται μόνο μετά την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Επιμορφωτικές ημερίδες

Μέχρι την 17η Οκτωβρίου 2022 θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα και οι τοποθεσίες των επιμορφωτικών ημερίδων των νεοεισερχομένων στο Πρόγραμμα.

Η πρώτη εξ αυτών θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 για τα σχολεία της Αττικής και των νησιών, με εξαίρεση την Κρήτη. Η ημερίδα αυτή θα έχει υβριδικό χαρακτήρα και πρόκειται να πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην Αθήνα και διαδικτυακά για τους εκπαιδευόμενους από τα νησιά και για όσους δεν μπορούν να παραστούν. Οι υπόλοιπες ημερίδες θα λάβουν χώρα τέλη Οκτωβρίου με μέσα Νοεμβρίου. Οι ημερίδες ξεκινούν στις 09:00 και τελειώνουν στις 18:00μμ..

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τους στόχους του Προγράμματος εμπεριέχονται στο έγγραφο «Πρόγραμμα Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS) - Σχολική χρονιά 2022 -2023. Περιγραφή - Δομή - Κανόνες του Προγράμματος». Το έγγραφο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα την Πέμπτη 25 Αυγούστου: https://www.europarl.europa.eu/greece.

Για ερωτήσεις και τυχόν διευκρινίσεις οι σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται:

• Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ERDIC): Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα:
• Για το πρόγραμμα EPAS: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (τηλ.: 2103271011), κ. Θεοφιλοπούλου Αικατερίνη
• Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Δ’ Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών μέσων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), κ. Πουλοπούλου Άλκηστις, τηλ.: 210 3443042

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ,
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Σχετικά Άρθρα