edu.klimaka.gr

ΑΔΕΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΟΤΑ)

ΑΔΕΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ)

Αρ.Πρωτ. Φ.351.5/77/165375/Δ1/29-12-2010/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4ΙΙΛ9-Α5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Ε΄- Γ΄ & Δ’

Α/θμια:
Τηλ: 210-3442125
Fax: 210-3442897
Mail: dppe(ΑΤ)minedu.gov.gr

Β/θμια:
Τηλ: 210-3442250, 210-3443258
Fax: 2103442282
Mail: dprb(ΑΤ)ypepth.gr
stelexi(ΑΤ)minedu.gov.gr

Θέμα: « Αιρετοί εκπρόσωποι Ο.Τ.Α. »

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, μετά τη δημοσίευση του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87 τ. Α΄ ) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης », σας θέτουμε υπόψη ότι τα στελέχη διοίκησης της εκπαίδευσης καθώς και οι εκπαιδευτικοί που έχουν εκλεγεί και ασκούν καθήκοντα αιρετών εκπροσώπων Ο.Τ.Α. απαλλάσσονται των καθηκόντων τους ή δικαιούνται ειδικής άδειας κατά περίπτωση, ως ακολούθως:

I. Α΄ Βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87 τ. Α΄ ) στους δημάρχους, αντιδημάρχους και προέδρους δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων, καθώς και στους προέδρους συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.

Την ειδική άδεια του παρόντος άρθρου λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης. Το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν.

Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών κατ’ έτος επιπλέον της κανονικής και με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν είναι δήμαρχοι ή αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων.

Με τις ίδιες προϋποθέσεις χορηγείται ειδική άδεια μέχρι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, κατ’ έτος, επιπλέον της κανονικής τους άδειας, στους προέδρους των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, καθώς και στους προέδρους των Συνδέσμων Δήμων. Ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών λαμβάνουν, επίσης, και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων και τριάντα (30) ημερών οι πρόεδροι ή οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων.

Η ειδική άδεια των εξήντα (60) και τριάντα (30) ημερών μπορεί να χορηγείται και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά από σχετική αίτηση του αιρετού.

Η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία του αιρετού και το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν.

Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

II. Β΄ Βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 182 του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87 τ. Α) στους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και προέδρους του περιφερειακού συμβουλίου που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, ειδική άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και ως προς τον περιφερειακό συμπαραστάτη του πολίτη και της
επιχείρησης.

Στα μέλη της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών της περιφέρειας, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. χορηγείται από την υπηρεσία τους ειδική άδεια έως εξήντα (60) ημέρες το χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους. Στους επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων που έχουν την ανωτέρω ιδιότητα χορηγείται από την υπηρεσία τους ειδική άδεια τριάντα (30) εργάσιμων ημερών επιπλέον της κανονικής άδειας. Στα μέλη του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών, που δεν έχουν την ιδιότητα του περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη ή του Περιφερειακού συμβούλου, χορηγείται άδεια εξήντα (60) ημερών το χρόνο.

Η ειδική άδεια των τριάντα (30) ή εξήντα (60) ημερών μπορεί να χορηγείται και τμηματικά σε εργάσιμες
ημέρες και ώρες με αίτηση του αιρετού και χορηγείται επιπλέον των ημερών απουσίας του άρθρου 183
του ανωτέρω νόμου.

Το χρονικό διάστημα χρήσης της ειδικής άδειας θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν.

Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87 τ. Α΄ ) οι περιφερειακοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους για δύο (2) ημέρες περιλαμβανομένης της ημέρας της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι που κατοικούν και εργάζονται σε νησί έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους μία (1) ημέρα επιπλέον των ανωτέρω.

III. Απαλλαγή στελεχών εκπαίδευσης - Πλήρωση κενούμενων θέσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ.12 και 117 παρ.11 του ανωτέρω νόμου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ 114 τ. Α΄), του άρθρου 21 του Π.Δ. 30/1996 ( ΦΕΚ 21 τ. Α΄), του άρθρου 2 παρ.14 του Ν.2621/1998 ( ΦΕΚ 136 τ.Α΄), του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.2641/1998 ( ΦΕΚ 211 τ.Α΄) και της αριθμ. 588/2006 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. προκύπτει ότι:

Α) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης που έχουν εκλεγεί, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι κοινότητας, υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών από την ανάληψη των αξιωμάτων τους στους Ο.Τ.Α. να καταθέσουν δήλωση απαλλαγής από τα διοικητικά τους καθήκοντα στην εκπαίδευση. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, απαλλάσσονται από τα διοικητικά καθήκοντά τους στην εκπαίδευση για το χρονικό διάστημα άσκησης των καθηκόντων τους στους Ο.Τ.Α. και μετά την αποχώρησή τους από τους Ο.Τ.Α., επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.

Οι κενούμενες θέσεις πληρούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 α ) του Ν.3260/2004 ( ΦΕΚ 151 τ. Α).

Β) Διευθυντές εκπαίδευσης που έχουν εκλεγεί, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι κοινότητας, υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών από την ανάληψη των αξιωμάτων τους στους Ο.Τ.Α. να καταθέσουν δήλωση για την προσωρινή απαλλαγή από τα διοικητικά τους καθήκοντα στην εκπαίδευση. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, απαλλάσσονται από τα διοικητικά καθήκοντά τους στην εκπαίδευση για το χρονικό διάστημα άσκησης των καθηκόντων τους στους Ο.Τ.Α., διατηρούν τη σειρά τους στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και μετά την αποχώρησή τους από τους Ο.Τ.Α., τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις, για τις οποίες είχαν επιλεγεί με απόλυτη προτίμηση, για συμπλήρωση της τετραετούς θητείας τους, εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς των πινάκων επιλογής.
  Οι κενούμενες θέσεις πληρούνται με τοποθέτηση των περιλαμβανομένων στους οικείους πίνακες επιλογής κατά τις δηλώσεις προτίμησής τους. Αν δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι ορίζονται αναπληρωτές στις κενωθείσες θέσεις κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Με την ίδια ανωτέρω διαδικασία πληρούνται και οι κενούμενες θέσεις σχολικών συμβούλων, προϊσταμένων γραφείων και διευθυντών σχολικών μονάδων (οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση απαλλαγής από τα διοικητικά τους καθήκοντα) και στους οποίους χορηγείται ειδική άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους βάσει των διατάξεων των άρθρων 93 και 182 του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87 τ. Α).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

(σ.σ. Η συγκεκριμένη διευκρίνιση προέκυψε από την εφαρμογή του "Καλλικράτη" στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε αντικατάσταση του ΦΕΚ 114 τ.Α΄/8-6-2006 - NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3463 - Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.)

Σχετικά Άρθρα