edu.klimaka.gr

ΑΔΕΙΕΣ : ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Αρ. Πρωτ.146303/Δ2/25-11-2009 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Ε΄- Γ

Πληροφορίες:
Β/ΘΜΙΑ: 210-3442750
FAX: (Α/θμια - Β/θμια): 2103442897 - 210-3442282
e-mail: dppe(α)ypepth.gr , dprb(α)ypepth.gr

Θέμα: «Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Με αφορμή ερωτήματα και αιτήματα που υποβάλλονται στις υπηρεσίες μας αναφορικά με τη χορήγηση ειδικών αδειών στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Με την αρ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1340 Β/16-10-2002), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθορίστηκαν τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων.

Σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΧ. της αρ. πρωτ. 74275/Δ2/10-7-2007 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση αδειών στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς είναι η υπηρεσία στην οποία είναι αποσπασμένοι, με εξαίρεση τη χορήγηση αδειών για την οποία απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.

2. Κατά τα ανωτέρω, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση ειδικών αδειών για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους, (άρθρο 59 του ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26Α΄/9-2-2007), στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου η’ του άρθρου 6 της αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002/ΦΕΚ-Β-1340 Υ.Α., εφόσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του εκπαιδευτικού είναι συμφέρουσα για την υπηρεσία, δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και αφού συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αίτηση του εκπαιδευτικού, επίσημη ονομαστική πρόσκληση του εκπαιδευτικού από τον φορέα διοργάνωσης του προγράμματος ,σεμιναρίου κτλ. ή πρόγραμμα του σεμιναρίου).

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 και την παράγραφο 28 του άρθρου 24 της αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002/ΦΕΚ-Β-1340 Υ.Α. αντίστοιχα, είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση:

i. ειδικών αδειών για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σε αγώνες της εθνικής ομάδας, που διεξάγονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ως προπονητών, συνοδών, αθλητών ή διαιτητών, (άρθρο 5 του Ν. 665/1977, ΦΕΚ 225 Α΄/18-9-1977), εφόσον κρίνουν ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και αφού συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αίτηση του εκπαιδευτικού, ονομαστική πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας θεωρημένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Προκειμένου για μετάβαση στην αλλοδαπή, απαιτείται και η έγκριση της υπηρεσίας για τη μετακίνηση του εκπαιδευτικού στο εξωτερικό).

ii. ειδικών αδειών για τη διευκόλυνση των δημοσίων υπαλλήλων – αθλητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 16117/7-6-2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διευκολύνσεις σε αθλητές – υπαλλήλους του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ 885 τ.Β’/18-6-2000) των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 τ.Α’/17-6-1999), εφόσον διαπιστώσουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων που τάσσονται από τις ρυθμίσεις των άρθρων 1,2,3 και 4 της προαναφερόμενης ΚΥΑ και αφού συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 3 της ιδίας.

Ύστερα από τα ανωτέρω, τα αρμόδια Τμήματα των Διευθύνσεων Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, θα επιστρέφουν στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Εκπαίδευσης αιτήματα τα οποία αφορούν σε χορηγήσεις των αδειών που προαναφέρθηκαν, προκειμένου να ενεργήσουν σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σχετικά Άρθρα