edu.klimaka.gr

Κριτήρια Τοποθέτησης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών σε Σχολεία

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

27-09-16
Τα κριτήρια τοποθέτησης αναπληρωτών στα σχολεία

Τα κριτήρια της σειράς τοποθέτησης των αναπληρωτών στα σχολεία παρουσιάζει μέσα από έγγραφο που διαβίβασε στη Βουλή ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.Μετά λοιπόν, την πρόσληψη των προσωρινών αναπληρωτών και προκειμένου για την τοποθέτηση τους σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 της αρ. 35557/Δ2/09-04-2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 465 Β΄) «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι:

 

«Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από δήλωση των εκπαιδευτικών σε σχολεία της ίδιας περιοχής διορισμού προσλαμβανομένων για την τοποθέτηση τους στα λειτουργικά κενά. […] Κατά την τοποθέτηση σε σχολεία της διεύθυνσης εκπαίδευσης των προερχομένων από τον πίνακα Β προτιμώνται κατά σειρά:

α) οι γονείς τεσσάρων παιδιών, που είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,

β) οι πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία,

γ) οι γονείς με τρία ή δύο ή ένα παιδί,

δ) οι έγγαμοι χωρίς παιδιά και

ε) οι έχοντες τα περισσότερα μόρια.

Μεταξύ των ανηκόντων στην ίδια κατηγορία, που προέρχονται από τον πίνακα Β' προτιμώνται οι έχοντες και εντοπιότητα».

Επιπλέον, ο Νίκος Φίλης ενημερώνει ότι επί του ζητήματος έχουν εκδοθεί και οι αρ. Φ.361.1/697/126794/14-10-2009 και Φ.361.1/74/28599/Δ1/18-03-2010 διευκρινιστικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το σύνολο των διαδικασιών του Υπουργείου έχει ως αποκλειστική μέριμνα την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης, στα πλαίσια των υφιστάμενων διατάξεων και των εγκεκριμένων από τα αρμόδια όργανα πιστώσεων.

 


Αρ.Πρωτ.Φ.361.1/1059/105160/Δ1/11-10-2006/ΥΠΕΠΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ &
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ  Α
Πληροφορίες : Μ. Κρόμπα – Γ. Ζαχαρή
Τηλέφωνο : 210.32 28 776-210.32 29 664
FAX: 210.32 29

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε λειτουργικά κενά

Με αφορμή ερωτήματα για την τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιφερείας σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

1. Στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ 3 της αριθ. 35557/Δ2/9.4.2003 (ΦΕΚ.465/17.4.2003 τ.Β) Ρυθμιστικής Απόφασης ορίζεται ότι: « Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες  γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από δήλωση των προσλαμβανομένων για την τοποθέτησή τους στα λειτουργικά κενά. … Κατά την τοποθέτηση σε σχολεία της διεύθυνσης εκπαίδευσης των προερχομένων από τον πίνακα Β΄ προτιμώνται κατά σειρά:

α) οι γονείς τεσσάρων παιδιών, που είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία

β) οι πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία

γ) οι γονείς με τρία ή δύο ή ένα παιδί

δ) οι έγγαμοι χωρίς παιδιά και

ε) οι έχοντες τα περισσότερα μόρια. Μεταξύ των ανηκόντων στην ίδια κατηγορία που προέρχονται από τον πίνακα Β΄ προτιμώνται οι έχοντες και εντοπιότητα.

2. Στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ. 267/20.11.2003τ. Α΄) ορίζεται ότι: «Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών αμέσως μετά τους υποψηφίους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία. Η πρόταξη αυτή εφαρμόζεται καις τις περιπτώσεις μεταθέσεων-αποσπάσεων και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών».

3. Στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.4α του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ.75/7.4.2006 τ.Α) ορίζεται ότι: «Από την έναρξη του σχολ. έτους 2006-2007 και εφεξής, κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών …ποσοστό 20% κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαμβανομένων αναπληρωτών, προσλαμβάνεται από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα εκπαιδευτικούς που έχουν τρία τέκνα. …Η πρόσληψη γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής στον ανωτέρω πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται οι προσλήψεις. … Αν οι εγγεγραμμένοι στον ανωτέρω πίνακα προσλαμβάνονται δεν επαρκούν, τότε για τη συμπλήρωση του ποσοστού προσλαμβάνονται υποψήφιοι χωρίς προϋπηρεσία από συμπληρωματικό πίνακα στον οποίο κατατάσσονται οι αιτούντες με βάση την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύμπτωσης της ημερομηνίας αυτής με το βαθμό του πτυχίου τους…».

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών εκπαιδευτικών γίνεται σε συνδυασμό των προαναφερθεισών διατάξεων. Ειδικότερα: μετά την κατηγορία των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία προτιμώνται οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας (άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003) και οι έχοντες την ιδιότητα του τριτέκνου γονέα είτε προσλαμβάνονται από τον πίνακα με μόρια (πίνακα Β΄) είτε από τον πίνακα με μηδενική προϋπηρεσία τοποθετούνται με την ιδιότητα του γονέα με τρία παιδιά) εφόσον προσλαμβάνονται σε συγκεκριμένο ποσοστό 20% επί των εκάστοτε προσλαμβανομένων είτε από τον πίνακα Β΄ είτε και από τον πίνακα με μηδενική προϋπηρεσία για τη συμπλήρωση του ποσοστού αυτού (άρθρο 2 παρ. 4α του Ν. 3454/2006).

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ


Αρ.Πρωτ.Φ.361.1/566/111195/Δ1/14-09-2009/ΥΠΕΠΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες : Σ. Χανιαλίδης
Τηλέφωνο : 210.344 3333
FAX: 210.344 2582
Email: t09ppela(ΑΤ)ypepth.gr

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών.

ΣΧΕΤ:(α) Το αριθμ. f.16.1/2059/11-09-2009 έγγραφο σας.
(β) Η αριθμ. 35557/Δ2/09-04-2003 Υπουργική Απόφαση.
(γ) Το αριθμ. δ.361.1/1059/105160/Δ1/11-10-2006 έγγραφο μας.

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου σας, σχετικά με τα ειδικότερα κριτήρια που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, σας αναφέρουμε τα εξής:

Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, βάσει των αναφερομένων στις διατάξεις της παρ.3 του αρθρ.8 της ανωτέρω (β) σχετικής Υπουργικής Απόφασης καθώς και της παρ.8 του αρθρ.1 του Ν.3194/2003, υπάρχουν δύο ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί που υπάγονται στην τελευταία κατηγορία κριτηρίων, ήτοι αυτή των μορίων [π.χ. στην περίπτωση εκπαιδευτικών χωρίς προϋπηρεσία, αγάμων και χωρίς παιδιά], τότε ως επιμέρους κριτήριο θα πρέπει να λαμβάνεται η σειρά τους στον πίνακα αναπληρωτών, βάσει της οποίας και πραγματοποιείται η πρόσληψη τους στις Δ/νσεις Π.Ε..

Υπενθυμίζεται ότι, για την κατάταξη των υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στους πίνακες της παρ.5 περίπτ. α' του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (Πίνακας Β') και του άρθρου 13 παρ.1 του Ν.3149/2003 (Πίνακας Γ') λαμβάνονται υπόψη ,κατά σειρά, τα εξής κριτήρια: τα μόρια προϋπηρεσίας ή επιτυχίας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (μόνο για τον Πίνακα Β'), η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου και ο βαθμός του πτυχίου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ


Αρ.Πρωτ.Φ.361.1/697/126794/Δ1/14-10-2009/ΥΠΔΒΜΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ,
ΤΜΗΜΑΤΑ Α

Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ:
Πληροφορίες :Σ. Χανιαλίδης, Τηλέφωνο: 210.344 3333, FAX: 210.344 2582
Email: t09ppe1a(ΑΤ)ypepth.gr

Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ:
Πληροφορίες : Θ. Βερύκιος, Τηλέφωνο: 210.344 2789, FAX: 210.344 2867
Email: t09pde1(ΑΤ)ypepth.gr

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών.


ΣΧΕΤ: Η παρ.3 του άρθρου 8 της αριθμ. 35557/09-04-2003 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 465/17-04-2003 τ.Β')

Με αφορμή ερωτήματα πολλών Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετικά με τα κριτήρια τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σας αναφέρουμε τα εξής:

Στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 της αριθμ. 35557/09-04-2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 465/17-04-2003 τ.Β) ορίζεται ότι: «Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από δήλωση των εκπαιδευτικών σε σχολεία της ίδιας περιοχής διορισμού προσλαμβανομένων για την τοποθέτηση τους στα λειτουργικά κενά. Κατά την τοποθέτηση αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σε σχολεία της ίδιας περιοχής διορισμού από υποψηφίους του πίνακα Α λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 138, παρ.1, περίπτωση γ' του Ν.2725/1999. Κατά την τοποθέτηση σε σχολεία της διεύθυνσης εκπαίδευσης των προερχομένων από τον πίνακα Β προτιμώνται κατά σειρά:

α) οι γονείς τεσσάρων παιδιών, που είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,

β) οι πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία,

γ) οι γονείς με τρία ή δύο ή ένα παιδί,

δ) οι έγγαμοι χωρίς παιδιά και

ε) οι έχοντες τα περισσότερα μόρια. Μεταξύ των ανηκόντων στην ίδιο κατηγορία, που προέρχονται από τον πίνακα Β' προτιμώνται οι έχοντες και εντοπιότητα»

Στις διατάξεις του άρθρου 13, παρ.1 του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141/10-06-2003 τ.Α) ορίζεται ότι «αν εξαντληθούν οι πίνακες των υποψήφιων του ενιαίου πίνακα, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές από συμπληρωματικό πίνακα υποψηφίων, ο οποίος συντάσσεται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος και στον οποίο κατατάσσονται οι αιτούντες με βάση την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύμπτωσης της ημερομηνίας αυτής με το βαθμό του πτυχίου τους».

Στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ.Α) ορίζεται ότι «Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, αμέσως μετά τους υποψήφιους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία. Η πρόταξη αυτή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις μεταθέσεων - αποσπάσεων και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών.»

Στις διατάξεις του άρθρου 17του Ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258/17-10-2005 τ.Α) ορίζεται ότι «Οι μορφές αναιμίας δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική, ισοδυναμούν, ως προς τα ιατρικά και κοινωνικά προβλήματα που προκαλούν στους πάσχοντες, προς την ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, και οι πάσχοντες τυγχάνουν των ευεργετημάτων που απολαμβάνουν κατά νόμο όσοι πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία»

Στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/01-08-2008 τ.Α) ορίζεται ότι: «.. δ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. Κάθε σχετική διάταξη, η οποία αναφέρεται στο ίδιο θέμα, καταργείται.»

Μέχρι την έκδοση νέας υπουργικής απόφασης για ρύθμιση του εν λόγω θέματος, σε εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν.3687/2008, συνεχίζει να ισχύει η αριθμ.35557/09-04-2003 Υπουργική Απόφαση. Λόγω ερωτημάτων που προέρχονται από τις Δ/νσεις και τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σχετικά με την τοποθέτηση τους, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι;

1. Στην περίπτωση (β) εμπίπτουν και οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.

2. Οι εκπαιδευτικοί με σκλήρυνση κατά πλάκας τοποθετούνται στα σχολεία της διεύθυνσης αμέσως μετά τους εκπαιδευτικούς της περίπτωσης (β) και πριν από αυτούς της περίπτωσης (γ).

3. Στην περίπτωση (ε) η πρόταξη εκπαιδευτικών με εντοπιότητα θα εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση εκπαιδευτικών με ίδια συνολικά μορία προϋπηρεσίας ή/και επιτυχίας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

4. Ως επιμέρους κριτήριο κατάταξης-τοποθέτησης εκπαιδευτικών στις περιπτώσεις (α), ((b), (γ) και (δ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά μόρια προϋπηρεσίας ή/και επιτυχίας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση, δε, σύμπτωσης και των μορίων θα λαμβάνεται υπόψη και η εντοπιότητα.

5. Σε περίπτωση σύμπτωσης όλων των ανωτέρω αναφερόμενων κριτηρίων, ως τελικό κριτήριο κατάταξης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σειρά στον πίνακα αναπληρωτών ή ωρομισθίων, βάσει της οποίας και πραγματοποιείται η πρόσληψη των εκπαιδευτικών στις Δ/νσεις Π.Ε..

6. Για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών προερχόμενων από τον πίνακα Γισχύουν τα ίδια κριτήρια τοποθέτησης.

7. Κατά αναλογία τα ίδια κριτήρια ισχύουν και κατά την τοποθέτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών.

Υπενθυμίζεται ότι, για την κατάταξη των υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στους πίνακες της παρ.5 περίπτ. α' του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (Πίνακας Β)και του άρθρου 13 παρ.1 του Ν.3149/2003 (Πίνακας Γ)καθώς και των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών στους πίνακες της παρ.5 περίπτ.β του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 λαμβάνονται υπόψη, κατά σειρά, τα εξής κριτήρια: τα συνολικά μόρια προϋπηρεσίας ή/και επιτυχίας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου και ο ραθμός του πτυχίου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ


Αρ.Πρωτ.Φ.361.1/74/28599/Δ1/12-03-2010/ΥΠΔΒΜΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α

Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ:
Πληροφορίες: Σ. Χανιαλίδης, Δ. Αβραντίνης Τηλέφωνο : 210 344 3333 - 344 3327, Fax: 210 344 2582
Εmail: t09ppe1a(AT)ypepth.gr

Β/ΘΜΙΑΕΚΠ/ΣΗ:
Πληροφορίες: Θ. Βερύκιος, Τηλέφωνο : 210 344 2789 Fax:210 344 2867
Email: t09pde1a(AT)ypepth.gr

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών

ΣΧΕΤ. : Το αριθ. Φ.361.1/697/126794/Δ1/14.10.2009 έγγραφο

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σχετικά με τα κριτήρια τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σας αναφέρουμε τα εξής:

Στις διατάξεις του άρθρου 12 (πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών μετά την εξάντληση των πινάκων υποψηφίων) της αριθ. 35557/09-04-2003 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 465/17-04-2003 τ.Β') στην παρ.2 ορίζεται ότι: «Μετά την συγκέντρωση και επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων εγγράφονται οι υποψήφιοι σε πίνακα Γ'.κατά σειρά, πουε ξαρτάται από την ημερομηνία λήψης του απαιτούμενου για διορισμό βασικού τίτλου σπουδών και σε περίπτωση σύγχρονης "απόκτησης του τίτλου σπουδών από το βαθμό αυτού", και στην παρ.3 ορίζεται ότι: «Για την εγγραφή υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών στον πίνακα Γ'και την κύρωση αυτού, καθώς και την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών από τον πίνακα αυτόν και τις κυρώσεις για τους προσλαμβανόμενους και μη προσερχόμενους για ανάληψη υπηρεσίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης, που προβλέπονται για τους υποψηφίους του πίνακα Β'».

Λόγω ερωτημάτων που προέρχονται από τις Δ/νσεις και τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σχετικά με την τοποθέτηση τους στην περίπτωση που οι προσλαμβάνονται ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή διορισμού εκπαιδευτικοί από τους πίνακες Β'και Γ' (ενιαίος πίνακας και συμπληρωματικός πίνακας αντίστοιχα, ήτοι «με» και «χωρίς» μόρια προϋπηρεσίας ή/και επιτυχίας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ αντίστοιχα), προσθέτουμε την αριθ.8 επισήμανση στο σχετικό έγγραφο ως εξής:

8. Για την τοποθέτηση αναπληρωτών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών προερχόμενων από τους πίνακες Β και Γ (Ενιαίος Πίνακας και συμπληρωματικός πίνακας αντίστοιχα) προηγούνται οι προερχόμενοι από τον πίνακα Β (οι έχοντες μόρια προϋπηρεσίας ή/και επιτυχίας σε διανωνισμό του ΑΣ Ε Π) και ακολουθούν οι προερχόμενοι από τον πίνακα Γ(οι μη έχοντες μόρια προϋπηρεσίας και μόρια επιτυχίας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

Σχετικά Άρθρα