edu.klimaka.gr

Εγκύκλιος Πρόσληψης Αναπληρωτών σε Δομές Φιλοξενίας - Εκπαίδευσης Προσφύγων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΔΥΕΠ)

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 3988/2016)

Αρ.Πρωτ.210616/Ε2/09-12-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
Πληροφορίες: (βλ. https://opsyd.sch.gr/)

ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 112158/Ε2/08-07-2016 (ΦΕΚ 2133/τ.Β΄/11-07-2016) υπουργικής απόφασης “Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017”

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του Ν. 4395/2016 (ΦΕΚ 110/Α΄/08.06.2016) και του άρθρου 38 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α΄/6.9.2016).
2. Την υπ’ αριθμ. 112158/Ε2/08-07-2016 (ΦΕΚ 2133/τ.Β΄/11-07-2016, ΑΔΑ: Ω4Κ84653ΠΣ-Α36) υπουργική απόφαση με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017».
3. Το Π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/05-11-2016) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την υπ’ αριθμ. 180647/ΓΔ4/27-10-2016 (ΦΕΚ 3502/τ.Β΄/31-10-2016) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών».
5. Την υπ΄ αριθμ. 161729/Ε2/03-10-2016 (ΦΕΚ 3168/τ.Β΄/03-10-2016, ΑΔΑ: ΨΓΚ64653ΠΣ-ΒΡ6) υπουργική απόφαση με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 112158/Ε2/8-7-2016 (ΦΕΚ 2133 τ.Β΄/11-7-2016) υπουργική απόφαση με θέμα “Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017”», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 164751/Ε1/05-10-2016 (ΦΕΚ 3210/τ.Β΄/05-10-2016, ΑΔΑ: 6Λ544653ΠΣ-2ΘΙ) υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 161729/Ε2/3-10-2016 (ΦΕΚ 3168/τ.Β΄/3-10-2016) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 112158/Ε2/8-7-2016 (ΦΕΚ 2133 τ.Β΄/11-7-2016) υπουργικής απόφασης “Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017”».
6. Την αριθμ. 35557/Δ2/09-04-2003 (ΦΕΚ 465/Β΄/17.04.2003) απόφαση όπως ισχύει.
7. Την αριθμ. 222/2015 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθ. 112158/Ε2/08-07-2016 (ΦΕΚ 2133/τ.Β΄/11-07-2016) υπουργική απόφαση “Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017”, και καλούμε τους εγγεγραμμένους στους υφιστάμενους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2016-2017, υποψήφιους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ18.41, ΠΕ19-ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ60 και ΠΕ70, οι οποίοι επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου (για τον κλάδο ΠΕ60) ή αναπληρωτές πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου (για τους λοιπούς κλάδους) σε Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτησή τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ, στην ιστοσελίδα https://opsyd.sch.gr/), εντός δύο (2) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με την παρούσα διαδικασία δεν υποβάλλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη προσληφθεί ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου κατά το τρέχον σχολικό έτος (από τους πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης ή τους πίνακες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως κλάδου πρόσληψης), εξαιρουμένων των εκπαιδευτικών που έχουν ήδη προσληφθεί ως αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου (και απασχολούνται) σε ΔΥΕΠ και στους οποίους παρέχεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα τροποποίησης της ήδη υπάρχουσας αίτησης, μόνο, για πρόσληψη/αναβάθμιση με πλήρες ωράριο σε οποιαδήποτε ΔΥΕΠ (σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην Ενότητα 2 του Κεφαλαίου Β΄ της παρούσας).

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη προσληφθεί (σε ΔΥΕΠ) ως αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο, εφόσον προσληφθούν με πλήρες, υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία με πλήρες ωράριο (και, ως εκ τούτου, να παραιτηθούν της πρόσληψης ως αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄- Στελέχωση των ΔΥΕΠ με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Με την υπ’ αριθμ. 180647/ΓΔ4/27-10-2016 (ΦΕΚ 3502/τ.Β΄/31-10-2016) κ.υ.α. ορίζονται – ανά άρθρο και εν συντομία – τα κάτωθι.

Στο άρθρο 1 «Ίδρυση και χώροι λειτουργίας Δ.Υ.Ε.Π.», ορίζεται ότι:

«1. Για την παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά πολιτών τρίτων χωρών ιδρύονται δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), οι οποίες ανήκουν στην τυπική εκπαίδευση και θα λειτουργούν, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, εντός των σχολικών μονάδων εκείνων των Περιφερειακών Διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, στα όρια των οποίων υφίστανται κέντρα φιλοξενίας. Οι Δ.Υ.Ε.Π. ιδρύονται σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μία (1) ανά σχολική μονάδα, και ανήκουν διοικητικά σε αυτές. Κάθε Δ.Υ.Ε.Π. μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα τμήματα, αναλόγως του αριθμού των μαθητών.

2. Ειδικά για την εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας 4-5 ετών που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας ιδρύονται Δ.Υ.Ε.Π. ως παραρτήματα Νηπιαγωγείων οι οποίες θα λειτουργούν εντός των κέντρων φιλοξενίας. Για τη λειτουργία των παραρτημάτων του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 σχετικά με τον εκπαιδευτικό που ορίζεται ως υπεύθυνος λειτουργίας.

3. Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 2 μπορούν να ιδρύονται για την εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 6-12 ετών (Δημοτικό) και 13-15 ετών (Γυμνάσιο) Δ.Υ.Ε.Π. ως παραρτήματα σχολικών μονάδων οι οποίες θα λειτουργούν εντός των κέντρων φιλοξενίας. Για τη λειτουργία των παραρτημάτων του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6.

4. …

5. Ο κατώτερος αριθμός μαθητών για τον οποίο δημιουργείται ένα τμήμα Δ.Υ.Ε.Π. ορίζεται στους 10 μαθητές και ο ανώτερος στους 20 μαθητές. Απόκλιση από τον προαναφερόμενο αριθμό μαθητών εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ). 6. […]»

Στο άρθρο 3 «Ώρες λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π.», ορίζεται ότι:

«1. Οι Δ.Υ.Ε.Π. που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 ως παραρτήματα Νηπιαγωγείων λειτουργούν κατά τις πρωινές ώρες από 8.20 έως 13.00.

2. Οι Δ.Υ.Ε.Π. που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 ως παραρτήματα Δημοτικών και Γυμνασίων λειτουργούν κατά τις πρωινές ώρες από 8.30 έως 12.30.

3. Οι Δ.Υ.Ε.Π. που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 λειτουργούν εντός των σχολικών μονάδων κατά τις μεσημεριανές ώρες από 14.00 έως 18.00. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή ΠΕ και ΔΕ, κατόπιν εισήγησης του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), δύναται να μεταβάλλεται η ώρα έναρξης και λήξης του ωραρίου χωρίς να μεταβάλλεται η χρονική διάρκεια του.»

Στο άρθρο 6 «Λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π.», ορίζεται ότι:

«1. Η λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις των τυπικών νόμων και των κανονιστικών αποφάσεων που διέπουν τη λειτουργία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, για την λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. εφαρμόζονται οι ακόλουθες παράγραφοι:

2. Οι οικείοι διευθυντές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πέραν των γενικότερων αρμοδιοτήτων τους, είναι υπεύθυνοι για: α) Την τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις Δ.Υ.Ε.Π., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περί τοποθετήσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των τμημάτων, στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.[…]

3.[…]

4.[…]

5. α) Ένας (1) εκ των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν την Δ.Υ.Ε.Π. απασχολείται σε αυτήν με πλήρες ωράριο και αποτελεί τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει την ευθύνη λειτουργίας της. Ως υπεύθυνος εκπαιδευτικός ορίζεται μόνιμος εκπαιδευτικός εκ των υπηρετούντων στην Δ.Υ.Ε.Π. δυνάμει του άρθρου 8 της παρούσας, κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων ή κλάδου ΠΕ 02 Φιλολόγων, αντιστοίχως ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού μόνιμου εκπαιδευτικού ως υπεύθυνου, προσλαμβάνεται στην Δ.Υ.Ε.Π. αναπληρωτής εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων ή κλάδου ΠΕ 02 Φιλολόγων. Στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό δεν χορηγείται επίδομα.

Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π., πέραν του προβλεπομένου διδακτικού ωραρίου του αντικειμένου του κλάδου του, ασκεί διδακτικά καθήκοντα καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π., ως εξής:
αα) Παρέχει διδακτικό έργο από κοινού συνεκπαίδευσης/συνδιδασκαλίας με τον κατά περίπτωση διδάσκοντα το μάθημα ή ταυτόχρονης παροχής διδασκαλίας σε υποομάδες μαθητών, προκειμένου να ικανοποιηθούν με τον βέλτιστο τρόπο οι εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού, κατόπιν σχετικής καθοδήγησης από τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης.
ββ) Πέραν της εκπλήρωσης των διδακτικών του καθηκόντων και έως την συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου προσέρχεται στο σχολείο μία (1) ώρα πριν από την έναρξη λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π, που λογίζεται ως διδακτική ώρα, για προετοιμασία που σχετίζεται με τα καθήκοντα του, όπως περιγράφονται κατωτέρω.

Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός, πέραν των ανωτέρω διδακτικών καθηκόντων του, είναι αρμόδιος για:
i) Την ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής «myschool» με τα στοιχεία λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π., όπως η καταχώριση των απουσιών των μαθητών, η ενημέρωση των λειτουργούντων τμημάτων και των αναθέσεων των εκπαιδευτικών, κ.α. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με το Διευθυντή του Σχολείου, προκειμένου να του χορηγηθούν οι σχετικοί κωδικοί.
ii) Τη συμπλήρωση του βιβλίου σχολικής ζωής της Δ.Υ.Ε.Π.
iii) To ασφαλές κλείσιμο του σχολείου κατά την αποχώρηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών. iv) Την τήρηση του ωρολογίου προγράμματος. v) Την τήρηση των κανόνων εφημερίας.
vi) Την εποπτεία και τον συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών από τις σχολικές μονάδες (όπως η ασφαλής επιβίβαση/ αποβίβαση των μαθητών), σε συνεργασία με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς της Δ.Υ.Ε.Π. και τους συνοδούς των μεταφορικών μέσων.
vii) Την οργάνωση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών κ.α. εκδηλώσεων σε συνεργασία με το σχολείο που λειτουργεί η Δ.Υ.Ε.Π.

β) Η πρόσληψη ενός (1) αναπληρωτή εκπαιδευτικού, ως υπεύθυνου, διενεργείται σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον οικείο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Η τοποθέτηση των προσλαμβανόμενων αναπληρωτών διενεργείται από τον οικείο Διευθυντή εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. γ) Έως τον ορισμό σε κάθε Δ.Υ.Ε.Π. ενός (1) υπεύθυνου εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ορίζεται προσωρινά με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ανά ημέρα ένας (1) υπεύθυνος εκ των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Δ.Υ.Ε.Π. Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π. δύναται να ανατίθεται στο σύνολο των διδασκόντων εκπαιδευτικών στη Δ.Υ.Ε.Π.. δ) Όλοι οι εκπαιδευτικοί των Δ.Υ.Ε.Π., πλην των υπευθύνων λειτουργίας, διδάσκουν σε όμορες Δ.Υ.Ε.Π. έως τη συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου. Εφόσον οι διδακτικές ανάγκες του αντικειμένου του κλάδου τους καλύπτονται στις όμορες Δ.Υ.Ε.Π., συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο σύμφωνα με την υποπερ. αα' της περ. α' της παρούσας.

6. […]

7.[…]».

Στο άρθρο 9 «Στελέχωση των Δ.Υ.Ε.Π. από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς», ορίζεται ότι:

«1. Οι Δ.Υ.Ε.Π. μπορούν να στελεχώνονται και από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται και απασχολούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο) που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, μπορεί να στελεχώνονται και από ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται και απασχολούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους, που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

2. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σε Δ.Υ.Ε.Π. δύνανται να διατίθενται, βάσει των εκάστοτε αναγκών της υπηρεσίας, εντός του σχολικού έτους, από τη Δ.Υ.Ε.Π. που αρχικώς τοποθετήθηκαν σε άλλη Δ.Υ.Ε.Π.: α) αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ με απόφαση των οικείων Διευθυντών εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, β) αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

3. Ο χρόνος υπηρεσίας στις Δ.Υ.Ε.Π. προσμετράται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας.

4. Οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και οι προσλήψεις ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ), γίνονται με τη χρήση των ενιαίων υφιστάμενων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ όλων των κλάδων του ΥΠΠΕΘ, καθώς και τη χρήση των αντίστοιχων υφιστάμενων πινάκων ΕΕΠ και ΕΒΠ. Επιπλέον προσόν πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και του ΕΕΠ που περιλαμβάνονται στους ενιαίους υφιστάμενους πίνακες αναπληρωτών δύναται να αποτελέσει η εξειδίκευση (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών/διδακτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄- Διαδικασία συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης

Ενότητα 1. Γενικά

Οι εκπαιδευτικοί που καλούνται με την παρούσα, εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν σε δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ) και δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση στο πλαίσιο των αριθμ. 161729/Ε2/30-09-2016 (ΦΕΚ 3168/τ.Β΄/03-10-2016, ΑΔΑ: ΨΓΚ64653ΠΣ-ΒΡ6) και 164751/Ε1/05-10-2016 (ΦΕΚ 3210/τ.Β΄/05-10-2016, ΑΔΑ: 6Λ544653ΠΣ-2ΘΙ) υ.α., συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση αναπληρωτή γενικής εκπ/σης στο ΟΠΣΥΔ, επιλέγοντας αρχικά το πεδίο «Αποδέχομαι πρόσληψη ως αναπληρωτής σε δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ)» και εν συνεχεία, με σειρά προτεραιότητας, τις περιοχές του επισυναπτόμενου Παραρτήματος «ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΥΕΠ». Στους εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση για πρόσληψη σε ΔΥΕΠ στο πλαίσιο των ως άνω υ.α. παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης/συμπλήρωσης της υφιστάμενης αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 2 του παρόντος Κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω περιοχές αντιστοιχούν στα υφιστάμενα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων σε κοντινή απόσταση των οποίων θα λειτουργήσουν οι ΔΥΕΠ.

Ενότητα 2. Συμπλήρωση «περιοχών ΔΥΕΠ» στην Αίτηση

Στον ιστότοπο του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/) έχει αναρτηθεί το Εγχειρίδιο Ρόλου Αναπληρωτή-Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού που περιέχει αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση των πεδίων της ηλεκτρονικής Αίτησης – Δήλωσης περιοχών προτίμησης ΔΥΕΠ του (υποψήφιου αναπληρωτή) εκπ/κού στο ΟΠΣΥΔ.

Ενδεικτικά και εν συντομία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Ο εκπ/κός μεταβαίνει στη σχετική φόρμα του Ιστορικού Αιτήσεων επιλέγοντας το εικονίδιο «Περιοχές ΔΥΕΠ», το οποίο οδηγεί σε μία νέα φόρμα τροποποίησης περιοχών προτίμησης μόνο για ΔΥΕΠ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος αυτής το Παράρτημα «ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΥΕΠ» με τις διαθέσιμες περιοχές προς επιλογή.

Για τους εκπ/κούς κλάδου ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ18.41, ΠΕ19-ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ70 παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης/απασχόλησης με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο απασχόλησης.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που επιθυμούν την πρόσληψή τους με πλήρες ωράριο σε περιοχή ΔΥΕΠ, θα πρέπει, στην αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών ΔΥΕΠ, οι περιοχές που θα επιλέξουν για πρόσληψη με πλήρες ωράριο να προηγούνται – κατά σειρά προτίμησης – των περιοχών με μειωμένο ωράριο (είτε τροποποιούν την ήδη υπάρχουσα αίτησή τους που υποβλήθηκε στο πλαίσιο των αριθμ. 161729/Ε2/30-09-2016 (ΦΕΚ 3168/τ.Β΄/03-10-2016, ΑΔΑ: ΨΓΚ64653ΠΣ-ΒΡ6) και 164751/Ε1/05-10-2016 (ΦΕΚ 3210/τ.Β΄/05-10-2016, ΑΔΑ: 6Λ544653ΠΣ-2ΘΙ) υ.α., είτε υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά).

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη προσληφθεί (σε ΔΥΕΠ) και απασχολούνται ως αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο, εφόσον επιθυμούν την πρόσληψή τους, στην ίδια ή σε άλλη περιοχή, με πλήρες, θα πρέπει να τροποποιήσουν, στην αίτησή τους, τη σειρά των περιοχών ΔΥΕΠ ώστε αυτές που θα επιλέξουν με πλήρες ωράριο να προηγούνται – κατά σειρά προτίμησης – των περιοχών ΔΥΕΠ με μειωμένο ωράριο.

Αντίθετα για τον κλάδο ΠΕ60 παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης/απασχόλησης αποκλειστικά με πλήρες ωράριο απασχόλησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

i. Σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού μόνιμου εκπαιδευτικού ως υπεύθυνου εκπαιδευτικού (ο οποίος έχει την ευθύνη λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π.), προσλαμβάνεται στην Δ.Υ.Ε.Π. αναπληρωτής εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων ή κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων (βλ. και Κεφ. Α΄). Με την παρούσα πρόσκληση οι εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ02 δηλώνοντας περιοχές ΔΥΕΠ με πλήρες ωράριο θεωρείται ότι είναι υποψήφιοι και για πρόσληψη/τοποθέτηση ως υπεύθυνοι εκπ/κοί Δ.Υ.Ε.Π. [οπότε και ασκούν τα καθήκοντα που περιγράφονται στο άρθρο 6, παρ. 5.α., της υπ’ αριθ. 180647/ΓΔ4/27-10-2016 (ΦΕΚ 3502/τ.Β΄/31-10-2016) κ.υ.α., βλ. και Κεφ. Α΄ της παρούσας].

ii. Η επιλογή ωραρίου απασχόλησης στις Περιοχές ΔΥΕΠ του Παραρτήματος (ήτοι με πλήρες ή με μειωμένο ωράριο) δηλώνεται από τον ίδιο τον υποψήφιο (π.χ. εκπ/κός που επιθυμεί να απασχοληθεί με μειωμένο ωράριο σε ΔΥΕΠ πλησίον του Κέντρου Φιλοξενίας «Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ – ΛΑΥΡΙΟ» οφείλει να επιλέξει την περιοχή προτίμησης «Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ – ΛΑΥΡΙΟ - Μειωμένου Ωραρίου», ενώ, εάν επιθυμεί να απασχοληθεί με πλήρες ωράριο οφείλει να δηλώσει την περιοχή «Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ – ΛΑΥΡΙΟ»

iii. Μετά το πέρας της προθεσμίας που τίθεται με την παρούσα απόφαση για την υποβολή της αίτησης-δήλωσης για πρόσληψη σε ΔΥΕΠ, ουδεμία τροποποίηση αυτής είναι δυνατή. Ο υποψήφιος δύναται – μέσω του ΟΠΣΥΔ – να προεικονίσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφο της Αίτησης-Δήλωσής του (στην οποία εμφανίζονται οι περιοχές προτίμησης ΔΥΕΠ) με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της.

iv. Σε περίπτωση ίδρυσης νέων κέντρων φιλοξενίας σε λοιπές περιοχές (πλην αυτών που εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα και παρέχονται διαθέσιμες προς επιλογή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΣΥΔ), θα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού, να συμπεριλάβουν στη δήλωσή τους και τις αντίστοιχες περιοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄- Προσλήψεις σε ΔΥΕΠ

1. Οι αναπληρωτές που προσλαμβάνονται (και απασχολούνται) με μειωμένο ωράριο σε ΔΥΕΠ μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης, παραμένουν διαθέσιμοι για πρόσληψη-αναβάθμιση με πλήρες ωράριο στην οικεία ΔΥΕΠ (και όχι σε οποιαδήποτε ΔΥΕΠ, όπως, κατ’ εξαίρεση, ισχύει για τους εκπ/κούς που ήδη απασχολούνται με μειωμένο ωράριο), καθώς και στη γενική εκπ/ση βάσει των αναφερομένων στην αριθμ. 112158/Ε2/8-7-2016 (ΦΕΚ 2133 τ.Β΄/11-7-2016) υπουργική απόφαση (βλ. Μέρος Β΄- Κεφ. Δ΄ - Ενότ. 2 - παρ. 1 και 2).

2. Κατά τα λοιπά, και σε ό,τι δεν ρυθμίζεται με διαφορετικό τρόπο στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 112158/Ε2/8-7-2016 (ΦΕΚ 2133/τ.Β΄/11-07-2016, ΑΔΑ: Ω4Κ84653ΠΣ-Α36) υ.α..

3. Οι υπ’ αριθ. 161729/Ε2/30-9-2016 (ΦΕΚ 3168/τ.Β΄/03-10-2016, ΑΔΑ: ΨΓΚ64653ΠΣ-ΒΡ6) και 164751/Ε1/05-10-2016 (ΦΕΚ 3210/τ.Β΄/05-10-2016, ΑΔΑ: 6Λ544653ΠΣ-2ΘΙ) υπουργικές αποφάσεις καταργούνται. Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτιμήσεων των εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε ΔΥΕΠ που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο των ως άνω υ.α., παραμένουν σε ισχύ, με την επιφύλαξη της προβλεπόμενης, στην παρούσα, διαδικασίας συμπλήρωσης/τροποποίησης.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΥΕΠ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΥΕΠ

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ

1. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

Β-Α΄ Ανατ. Αττικής

2. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΑΙΩΝΑΣ

 

Α-Α΄ Αθηνών

Β-Α΄ Αθήνας

3. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

 

Α-Δυτ. Αττικής

Β-Δυτ. Αττικής

4. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΛΑΥΡΙΟ

(ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ)

Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

Β-Α΄ Ανατ. Αττικής

5. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΑΛΑΚΑΣΑ

 

Α-Β΄ Ανατ. Αττικής

Β-B΄ Ανατ. Αττικής

6. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΡΑΦΗΝΑ

 

Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

Β-Α΄ Ανατ. Αττικής

7. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

 

Α-Γ΄ Αθηνών

Β-Γ΄ Αθήνας

8. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΧΙΣΤΟ

 

Α-Α΄ Πειραιά

Β-Α΄ Πειραιά

9. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΟΙΝΟΗ

 

Α-Βοιωτία

Β-Βοιωτίας

10. Ν. ΔΡΑΜΑΣ - ΔΡΑΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

 

Α-Δράμα

Β-Δράμας

11. Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ - ΡΙΤΣΩΝΑ

 

Α-Εύβοια

Β-Α΄ Ευβοίας

12. Ν. ΗΛΕΙΑΣ - ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ (ΚΥΛΛΗΝΗ)

 

Α-Ηλεία

Β-Ηλείας

13. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

Α-Ημαθία

Β-Ημαθίας

14. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΒΕΡΟΙΑ

 

Α-Ημαθία

Β-Ημαθίας

15. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ

 

Α-Β΄ Θεσσαλονίκης

Β-Β΄ Θεσσαλονίκης

16. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ

 

Α-Α΄ Θεσσαλονίκης

Β-Α΄ Θεσσαλονίκης

17. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΕΡΒΕΝΙ

ALEXIL, ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ

Α-Β΄ Θεσσαλονίκης

Β-Β΄ Θεσσαλονίκης

18. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΑΒΑΤΑ

 

Α-Β΄ Θεσσαλονίκης

Β-Β΄ Θεσσαλονίκης

19. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΡΙ

 

Α-Β΄ Θεσσαλονίκης

Β-Β΄ Θεσσαλονίκης

20. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ

 

Α-Β΄ Θεσσαλονίκης

Β-Β΄ Θεσσαλονίκης

21. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ

 

Α-Β΄ Θεσσαλονίκης

Β-Β΄ Θεσσαλονίκης

22. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΟΥΡΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

 

Α-Β΄ Θεσσαλονίκης

Β-Β΄ Θεσσαλονίκης

23. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΣΙΝΔΟΣ

FRAKAPOR, ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Α-Β΄ Θεσσαλονίκης

Β-Β΄ Θεσσαλονίκης

24. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

 

Α-Β΄ Θεσσαλονίκης

Β-Β΄ Θεσσαλονίκης

25. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Α-Ιωαννίνων

Β-Ιωαννίνων

26. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΑΤΣΙΚΑΣ

 

Α-Ιωαννίνων

Β-Ιωαννίνων

27. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΝΙΤΣΑ

 

Α-Ιωαννίνων

Β-Ιωαννίνων

28. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Α-Ιωαννίνων

Β-Ιωαννίνων

29. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΒΑΛΑ

 

Α-Καβάλας

Β-Καβάλας

30. Ν. ΚΙΛΚΙΣ - ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ)

 

Α-Κιλκίς

Β-Κιλκίς

31. Ν. ΚΙΛΚΙΣ - ΧΕΡΣΟ

 

Α-Κιλκίς

Β-Κιλκίς

32. Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ - ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Α-Λάρισας

Β-Λάρισας

33. Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ - ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙ

 

Α-Λάρισας

Β-Λάρισας

34. Ν. ΛΕΣΒΟΥ - ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ

 

Α-Α΄ Λέσβου

Β-Α΄ Λέσβου

35. Ν. ΛΕΣΒΟΥ - ΜΟΡΙΑ

 

Α-Α΄ Λέσβου

Β-Α΄ Λέσβου

36. Ν. ΛΕΣΒΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ

 

Α-Α΄ Λέσβου

Β-Α΄ Λέσβου

37. Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΒΟΛΟΣ

 

Α-Α΄ Μαγνησίας

Β-Α΄ Μαγνησίας

38. Ν. ΠΕΛΛΗΣ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

 

Α-Πέλλα

Β-Πέλλας

39. Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ - ΠΕΤΡΑ ΟΛΥΜΠΟΥ

 

Α-Πιερία

Β-Πιερίας

40. Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ - ΠΙΕΡΙΑ

 

Α-Πιερία

Β-Πιερίας

41. Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ - ΠΡΕΒΕΖΑ

 

Α-Πρέβεζα

Β-Πρέβεζας

42. Ν. ΣΑΜΟΥ - ΣΑΜΟΣ

 

Α-Α΄ Σάμου

Β-Α΄ Σάμου

43. Ν. ΣΕΡΡΩΝ - ΣΕΡΡΕΣ

 

Α-Σέρρες

Β-Σερρών

44. Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΤΡΙΚΑΛΑ

 

Α-Τρίκαλα

Β-Τρικάλων

45. Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

 

Α-Φθιώτιδα

Β-Φθιώτιδος

46. Ν. ΧΙΟΥ - ΧΙΟΣ

 

Α-Α΄ Χίου

Β-Α΄ Χίου

 

 

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

05-10-16 Παράταση αιτήσεων αναπληρωτών για ΔΥΕΠ και δυνατότητα αναβάθμισης

Κατόπιν εξέτασης του αιτήματος των αναπληρωτών για μη απενεργοποίηση της αίτησης όσων προσλαμβάνονται σε ΔΥΕΠ, το ΥΠΠΕΘ ανακοινώνει ότι εκκρεμεί προς δημοσίευση σχετική διοικητική πράξη με την οποία ο αναπληρωτής που προσλαμβάνεται με μειωμένο ωράριο σε ΔΥΕΠ, παραμένει διαθέσιμος για πρόσληψη-αναβάθμιση με πλήρες ωράριο στη Γενική Εκπαίδευση στην περιοχή πρόσληψής του.

Ως εκ τούτου, παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μέχρι αύριο ημέρα Πέμπτη, 6/10/16 και ώρα 12:00.

Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει πρόσκληση αναπληρωτών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ02 για διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας.

 


Αρ.Πρωτ.161729/Ε2/30-09-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
Πληροφορίες (βλ. https://opsyd.sch.gr/)

ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση της αριθμ. 112158/Ε2/8-7-2016 (ΦΕΚ 2133 τ. Β΄/11-7-2016) υ.α. «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθ. πρωτ. 112158/Ε2/8-7-2016 (ΦΕΚ 2133/τ.Β΄/11-7-2016) υ.α. «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017»
2. Την με αριθ. πρωτ. 152360/ΓΔ4/19-9-2016 κ.υ.α. (ΦΕΚ 3049/τ. Β΄/23-9-2016) με θέμα «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών», ιδίως το άρθρο 9 αυτής.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καλούμε τους εγγεγραμμένους στους υφιστάμενους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2016-2017, υποψήφιους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ18.41, ΠΕ19-ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ60 και ΠΕ70, οι οποίοι επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου (για τον κλάδο ΠΕ60) ή αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου (για τους λοιπούς κλάδους) σε Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτησή τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ), από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου έως και Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12.00.

Από την παρούσα διαδικασία, εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη προσληφθεί ως αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου), κατά το τρέχον σχολικό έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄- Στελέχωση των ΔΥΕΠ από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

1. Σύμφωνα με το άρθρο 1-«Ίδρυση και χώροι λειτουργίας ΔΥΕΠ» της υπ’ αριθμ.152360/ΓΔ4/19-9-2016 κ.υ.α.:

«1. Για την παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά πολιτών τρίτων χωρών ιδρύονται δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ), οι οποίες θα λειτουργούν, πλην των περιπτώσεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, εντός των σχολικών μονάδων εκείνων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, στα όρια των οποίων υφίστανται κέντρα φιλοξενίας. Σε κάθε σχολική μονάδα αντιστοιχεί μία αυτοτελής ΔΥΕΠ, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα τμήματα, αναλόγως του αριθμού των μαθητών.

2. Ειδικά για την εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας 4-5 ετών που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας ιδρύονται ΔΥΕΠ ως Παραρτήματα Νηπιαγωγείων οι οποίες θα λειτουργούν εντός των κέντρων φιλοξενίας.

3. Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 2 μπορούν να ιδρύονται για την εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 6-12 ετών (Δημοτικό) και 13-15 ετών (Γυμνάσιο) ΔΥΕΠ ως Παραρτήματα σχολικών μονάδων οι οποίες θα λειτουργούν εντός των κέντρων φιλοξενίας. …»

2. Στο άρθρο 9 της ίδιας ως άνω κ.υ.α. ορίζεται ότι:

«1. Οι ΔΥΕΠ μπορούν να στελεχώνονται και από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται και απασχολούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο) που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

2. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σε ΔΥΕΠ δύνανται να διατίθενται, βάσει των εκάστοτε αναγκών της υπηρεσίας, εντός του σχολικού έτους, από τη ΔΥΕΠ που αρχικώς τοποθετήθηκαν σε άλλη ΔΥΕΠ:
 α) αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου,
 β) αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.»

3. Ο χρόνος υπηρεσίας στις ΔΥΕΠ προσμετράται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας.

4. Οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και οι προσλήψεις ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ), γίνονται με τη χρήση των ενιαίων υφιστάμενων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ όλων των κλάδων του ΥΠΠΕΘ, καθώς και τη χρήση των αντίστοιχων υφιστάμενων πινάκων ΕΕΠ και ΕΒΠ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄- Διαδικασία συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να προσληφθούν σε δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ), συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση αναπληρωτή γενικής εκπ/σης στο ΟΠΣΥΔ, επιλέγοντας αρχικά το πεδίο «Αποδέχομαι πρόσληψη ως αναπληρωτής σε δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ)» και εν συνεχεία, με σειρά προτεραιότητας, τις περιοχές του επισυναπτόμενου Παραρτήματος «ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΥΕΠ» Σημειώνεται ότι οι εν λόγω περιοχές αντιστοιχούν στα υφιστάμενα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων σε κοντινή απόσταση των οποίων θα λειτουργήσουν οι ΔΥΕΠ.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων θα αναρτηθούν στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

i. Για τους εκπ/κούς κλάδου ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ18.41, ΠΕ19-ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ70 παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης/απασχόλησης αποκλειστικά με μειωμένο ωράριο απασχόλησης.
Αντίθετα για τον κλάδο ΠΕ60 παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης/απασχόλησης αποκλειστικά με πλήρες ωράριο απασχόλησης.

ii. Σε περίπτωση πρόσληψης υποψήφιου εκπαιδευτικού ως αναπληρωτή σε ΔΥΕΠ στο πλαίσιο της παρούσας, απενεργοποιείται αυτοδικαίως η αίτηση υποψηφίου αναπληρωτή που έχει υποβάλει για τη Γενική εκπ/ση και την Ειδική Αγωγή και Εκπ/ση και ως εκ τούτου δεν καθίσταται εφικτή οποιαδήποτε, περαιτέρω, πρόσληψή του (με πλήρες ή μειωμένο ωράριο) στις εν λόγω δομές.

iii. Μετά το πέρας της προθεσμίας που τίθεται με την παρούσα απόφαση για την υποβολή της αίτησης-δήλωσης για πρόσληψη σε ΔΥΕΠ, ουδεμία τροποποίηση αυτής είναι δυνατή.

iv. Σε περίπτωση ίδρυσης νέων κέντρων φιλοξενίας σε λοιπές περιοχές (πλην αυτών που εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα και παρέχονται διαθέσιμες προς επιλογή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΣΥΔ), θα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού, να συμπεριλάβουν στη δήλωσή τους και τις αντίστοιχες περιοχές.

Στην παρούσα επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος αυτής το Παράρτημα «ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΥΕΠ» με τις διαθέσιμες περιοχές προς επιλογή.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΥΕΠ

1. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

2. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΑΙΩΝΑΣ

 

3. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

 

4. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΛΑΥΡΙΟ

(ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ)

5. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΑΛΑΚΑΣΑ

 

6. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΡΑΦΗΝΑ

 

7. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

 

8. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΧΙΣΤΟ

 

9. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ- ΟΙΝΟΗ

 

10. Ν. ΔΡΑΜΑΣ - ΔΡΑΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

 

11. Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ -ΡΙΤΣΩΝΑ

 

12. Ν. ΗΛΕΙΑΣ - ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ (ΚΥΛΛΗΝΗ)

 

13. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

14. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΒΕΡΟΙΑ

 

15. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ

 

16. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΒΑΣΙΛΙΚΑ

 

17. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΔΕΡΒΕΝΙ

ALEXIL,ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ

18. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΔΙΑΒΑΤΑ

 

19. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΚΑΒΑΛΑΡΙ

 

20. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΚΑΛΟΧΩΡΙ

 

21. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ

 

22. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΜΟΥΡΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

 

23. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΣΙΝΔΟΣ

FRAKAPOR, ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

24. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

 

25. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

26. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΑΤΣΙΚΑΣ

 

27. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΝΙΤΣΑ

 

28. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

29. Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΒΑΛΑ

 

30. Ν.ΚΙΛΚΙΣ -ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ)

 

31. Ν.ΚΙΛΚΙΣ -ΧΕΡΣΟ

 

32. Ν.ΛΑΡΙΣΗΣ -ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

33. Ν.ΛΑΡΙΣΗΣ -ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙ

 

34. Ν.ΛΕΣΒΟΥ- ΚΑΡΑΤΕΠΕ

 

35. Ν.ΛΕΣΒΟΥ-ΜΟΡΙΑ

 

36. Ν.ΛΕΣΒΟΥ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ

 

37. Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΒΟΛΟΣ

 

38. Ν. ΠΕΛΛΗΣ -ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

 

39. Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ - ΠΕΤΡΑ ΟΛΥΜΠΟΥ

 

40. Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ - ΠΙΕΡΙΑ

 

41. Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ -ΠΡΕΒΕΖΑ

 

42. Ν. ΣΑΜΟΥ - ΣΑΜΟΣ

 

43. Ν. ΣΕΡΡΩΝ - ΣΕΡΡΕΣ

 

44. Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ -ΤΡΙΚΑΛΑ

 

45. Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ- ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

 

46. Ν.ΧΙΟΥ-ΧΙΟΣ

 

 

Σχετικά Άρθρα