edu.klimaka.gr

Προσλήψεις αναπληρωτών μειονοτικής εκπαίδευσης

Προσλήψεις Αναπληρωτών σε Μειονοτικά Σχολεία 2019 2020

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020

Αρ.Πρωτ.153531/Η2/02-10-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Email : dipode3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Παπαηλιάδου
Τηλέφωνο : 210 344.2301

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη 37 αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειονοτικού προγράμματος Μειονοτικών Σχολεί-ων κλάδου ΠΕ73 ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρό-νου για το διδακτικό έτος 2019-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των Νόμων 694/1977 «Περί Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής Μειονότητας εις Δ. Θράκην» και 695/1977 (Α’ 264) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού των Μειονοτικών Σχολείων και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας.
2. Τις διατάξεις του Ν.1566/1985 (Α’ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν.2986/2002 (Α’ 24) με θέμα «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρε-σιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
4. Το Π.Δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
5. Το Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-ρισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
6. Το Π.Δ. 83/2019 (Α’121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπο-υργών και Υφυπουργών».
7. Το Π.Δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματει-ών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
8. Την αριθμ.6631/Υ1/20-7-2019(Β΄3009) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»
9. Την αριθμ. 122795/Γ1/30-7-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 523) Απόφαση «Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
10. Την αριθμ. Φ.821/136077/Η2/2-09-2015 Υ.Α. (Β’ 1872) «Καθορισμός κριτηρίων κατάταξης στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμια Εκπαίδευ-σης Θράκης της παρ.5 του άρθρου 7Α του Ν.3848/2010 (Α’ 71)»
11. Την αριθμ. Φ.821/142332/Η2/11-09-2015 Υ.Α. (Β’ 2032) «Τροποποίηση της με αριθ. Φ.821/136077/Η2/02-09-2015 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1872)».
12. Την αριθμ. Φ.821/95740/Η2/10-6-2016 (Β’1798) «Τροποποίηση της με αρ.Φ.821/136077/Η2/02/09/2015 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1872), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. Φ.821/142332/Η2/15 (Β’ 2032) Υπουργική Απόφαση»
13. Την αριθ. 144652/Η2/18/9/2019 (Β’ 1283) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ73 για τη δήλωση των περιοχών προτίμησης για πρόσληψη στα Μειονοτικά Σχολεία κατά το σχολικό έτος 2019-2020».
14. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./168 /οικ.29406/23-8-2019 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (Α΄280).
15. Την αριθμ. 133171/Ε1/29-8-2019 Υπουργική απόφαση με θέμα «Κατανομή πιστώσεων 1.988 αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 10 Εκπαιδευτικών Αρμένικης Γλώσσας και Ιστορίας, στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού για το σχολικό έτος 2019-2020,του τακτικού προϋπολογισμού»
16. Την αριθμ. 139814/Η2/28-8-2018 (ΑΔΑ 72ΜΠ4653ΠΣ-ΤΘ3) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειονοτικού προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ73 για το διδακτικό έτος 2018-2019».
17. Την αριθμ. 133501/Η2/29-8 -2019( ΑΔΑ: ΩΒΥΥ4653ΠΣ-Υ5Π) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειονοτικού προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ73 διδακτικού έτους 2018-2019» (Β’/3409)
18. Το αριθμ. 2/67050/4-9-2019 έγγραφο του ΓΛΚ (Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης) περί Βεβαίωσης επάρκειας πιστώσεων για την πρόσληψη χιλίων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ (1.988) εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δέκα (10) Εκπαιδευτικών Αρμενικής Γλώσσας και Ιστορίας, στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού.
19. Το αριθμ. Φ.8.2/16.1/10465 /4-09-2019 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης σχετικά με τα κενά αναπληρωτών εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος μειονοτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ73-Εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης.

Αποφασίζουμε

Την πρόσληψη τριάντα επτά (37) αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ73-Εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για να καλύψουν τις διδακτικές ανάγκες των περιοχών πρόσληψης, ως ακολούθως:

(...)

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αναφερόμενες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης από τις 3 έως 7-10-2019, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.

(Αριθ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υ.ΠΑΙ.Θ.: 6582/2-10-2019)

Η YΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις προσλήψεις 37 αναπληρωτών σε σχολεία μειονοτικής εκπαίδευσης 2019 2020


 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2018-2019

Αρ.Πρωτ.143309/Η2/04-09-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Email : dipode3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Παπαηλιάδου
Τηλέφωνο : 210 344.2301

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη 42 αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειονοτικού προγράμματος Μειονοτικών Σχολεί-ων κλάδου ΠΕ73 ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρό-νου για το διδακτικό έτος 2018-2019»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των Νόμων 694/1977 «Περί Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής Μειονότητας εις Δ. Θράκην» και 695/1977 (Α’ 264) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού των Μειονοτικών Σχολείων και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας.
2. Τις διατάξεις του Ν.1566/1985 (Α’ 167) για τη δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-βάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
3. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν.2986/2002 (Α’ 24) με θέμα «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρε-σιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
4. Το Π.Δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Π.Δ. 22/2018 (Α’ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
6. Το Π.Δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
7. Την αριθμ. 52935/Υ1/30-3-2018 (Β’ 1227) Υπουργική Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-πουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη».
8. Την αριθμ. Φ.821/136077/Η2/2-09-2015 Υ.Α. (Β’ 1872) «Καθορισμός κριτηρίων κατάταξης στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμια Εκπαίδευ-σης Θράκης της παρ.5 του άρθρου 7Α του Ν.3848/2010 (Α’ 71)»
9. Την αριθμ. Φ.821/142332/Η2/11-09-2015 Υ.Α. (Β’ 2032) «Τροποποίηση της με αριθ. Φ.821/136077/Η2/02-09-2015 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1872)».
10. Την αριθμ. Φ.821/95740/Η2/10-6-2016 (Β’1798) «Τροποποίηση της με αρ. Φ.821/136077/Η2/02/09/2015 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1872), όπως έχει τροποποιηθεί με την α-ριθμ. Φ.821/142332/Η2/15 (Β’ 2032) Υπουργική Απόφαση»
11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 56263/Ε1/11-4-2018 (Β’ 1283) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόσκληση υπο-ψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευ-σης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολι-κού έτους 2018-2019».
12. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./219/22206/30-7-2018 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του αρ. 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (Α’ 280).
13. Την αριθμ. 138820/Ε1/24-8-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κατανομή πιστώσεων 1.988 ανα-πληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 10 Εκπαιδευτικών Αρμενικής Γλώσσας και Ιστορίας, στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού για το σχολικό έτος 2018-2019, του τακτικού προϋπολογισμού».
14. Την αριθμ. 139814/Η2/28-8-2018 (ΑΔΑ 72ΜΠ4653ΠΣ-ΤΘ3) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειονοτικού προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ73 για το διδακτικό έτος 2018-2019».
15. Το αριθμ. πρωτ. 2/64765/4-9-2018 έγγραφο του ΓΛΚ (Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης) περί Βεβαίωσης επάρκειας πιστώσεων για την πρόσληψη χιλίων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ (1.988) εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 10 Εκπαιδευτικών Αρμενικής Γλώσσας και Ιστορίας, στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού.
16. Το αριθμ. πρωτ. Φ.8.2/16.1/7595/29-8-2018 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης σχετικά με τα κενά αναπληρωτών εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος μειονοτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 73.

Αποφασίζουμε

Την πρόσληψη σαράντα δύο (42) αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειο-νοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ73 ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορι-σμένου χρόνου, για να καλύψουν τις διδακτικές ανάγκες των περιοχών πρόσληψης, ως ακολούθως:

(...)

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αναφερόμενες Διευθύνσεις Πρωτοβάθ-μιας Εκπαίδευσης Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης από τις 5-9-2018 έως 6-9-2018, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.

O YΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις προσλήψεις 42 αναπληρωτών σε σχολεία μειονοτικής εκπαίδευσης 2018 - 2019

Σχετικά Άρθρα