edu.klimaka.gr

Προσλήψεις αναπληρωτών αρμενικής γλώσσας

Προσλήψεις Αναπληρωτών σε Σχολεία Αρμενικού Κυανού Σταυρού 2023 2024

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΙΚΟΥ ΚΥΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 2023-2024

Αρ.Πρωτ.102257/Ν1/15-09-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες:, Πηνελόπη Φουγιαξή
Τηλέφωνο: 210.3443022
E-mail: protocol(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη 10 (δέκα) εκπαιδευτικών αρμένικης γλώσσας και ιστορίας στα σχολεία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Αρμενικού Κυανού Σταυρού για το σχολικό έτος 2023-2024 με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.2517/1997 (Α’ 160),
(β) του ν. 682/1977 (Α’ 244) «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων», όπως τροποποιήθηκε με το ν.4713/2020 (Α’ 147) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» και ισχύει,
(γ) του άρθρου 9, παρ. 6, του ν.2986/2002 (Α’ 24) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
(δ) το άρθρο 20, παρ. 1-9, του ν. 5027/2023 (Α΄48) «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»
2. Το π.δ 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», ά. 53 παρ. 5.
3. Το π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
4. Το π.δ 77/2023 (Α΄ 130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.», ά. 1 παρ. 3
5. Το π.δ 79/2023 (Α΄131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
6. Την ΥΑ με αριθμό πρωτοκόλλου 73897/Γ/04.07.2023 «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.» (ΦΕΚ 627 ΥΟΔΔ/04.07.2023)
7. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2/9978/ΔΠΓΚ/13.03.2023 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού»
8. Την ΚΥΑ με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/52/3267/Σχετ.:4713/11.04.2023 (ΕΙΣ ΚΠ ΥΠΑΙΘΑ 43396/Ν1/12.04.2023) «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης δέκα (10) Εκπαιδευτικών Αρμένικης Γλώσσας και Ιστορίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα ενός (1) σχολικού έτους [δώδεκα (12) μηνών], στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού για το σχολικό έτος 2023-2024 (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)».
9. Την ΥΑ με αριθμό απόφασης Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 200 1019 000420 και αριθμό πρωτοκόλλου 2/64702/04.08.2023 με θέμα «Μεταβολές Εκτελούμενου Προϋπολογισμού».
10. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΙΣ ΚΠ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 157838/Ν1/20-12-2022 εισήγηση του διοικούντος οργάνου του Αρμενικού Κυανού Σταυρού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την πρόσληψη εννέα (9) εκπαιδευτικών αρμένικης γλώσσας και ιστορίας στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αρμενικού Κυανού Σταυρού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για να καλύψουν εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων της εν λόγω βαθμίδας του Αρμενικού Κυανού Σταυρού στο μάθημα της αρμένικης γλώσσας και ιστορίας για το σχολικό έτος 2023-2024, όπως αναφέρονται παρακάτω:

  1. Κασαμπιάν Παπκέν(Kasbian Babkin), ως διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής,
  2. ΝτιρΚουρκιάν Αλίνα, ως δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός » που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής,
  3. Σαφαριάν Άννα (Safaryan Anna), ως δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής,
  4. Τζεναμπιάν Μάνια, ως δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής,
  5. Μαγακιάν Βικτώρια, ως προϊσταμένη νηπιαγωγός του Νηπιαγωγείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής,
  6. Μινασιάν Χαϊγκανούς, ως διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στη Νίκαια Αττικής,
  7. Απικιάν Άννα, ως προϊσταμένη νηπιαγωγός του Νηπιαγωγείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στη Νίκαια Αττικής,
  8. Μικαελιάν Αράξια (Mikayelyan Araksya), ως δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στη Νίκαια Αττικής,
  9. Φεντιάν Ανούς (Fendyan Anoush), ως δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στη Νίκαια Αττικής,

Β. Την πρόσληψη της Σαπριτζιάν Αρσαλούς, ως διευθύντριας του Γυμνασίου «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Αρμενικού Κυανού Σταυρού στο μάθημα της αρμένικης γλώσσας και ιστορίας για το σχολικό έτος 2023-2024.

Οι ανωτέρω προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν από την 26.09.2023 έως και την 03.10.2023 στις κατά περίπτωση οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας και υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η οποία άρχεται με την ανάληψη υπηρεσίας και λήγει στις 31.08.2024. Οι αποδοχές τους είναι αντίστοιχες με των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
(Αριθ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Α: 5638/Β3/21.09.2023).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα