edu.klimaka.gr

Αιτήσεις για Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ 2021 2022 (Συμπληρωματική)

Αιτήσεις για προσλήψεις ΕΕΠ ΕΒΠ
Εκτύπωση  

Εγκύκλιος υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού ( ΕΕΠ - ΕΒΠ ) 2021-2022

Αρ.Πρωτ.32475/Ε4/22-03-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
e-mail: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
opsydhelp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 111 του ν. 4842/2021 (ΦΕΚ 190 Α΄) καλούνται:
α) τα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ2΄ του κλάδου ΔΕ01-ΕΒΠ όπως δημοσιεύθηκε αναμορφωμένος στο ΦΕΚ 364/Γ΄/22-2-2021, στο πλαίσιο της 1ΕΑ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ,
β) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ01.30-Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης A΄ του κλάδου όπως δημοσιεύθηκε αναμορφωμένος στο ΦΕΚ 293/Γ΄/14-2-2022, στο πλαίσιο της 1ΓΤ/2020 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 110 του ν. 4842/2021 (ΦΕΚ 190 Α΄),

να υποβάλουν αίτηση, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr/) για πρόσληψη ως αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για το διδακτικό έτος 2021-2022 σε: σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και γενικής εκπαίδευσης
από την Τετάρτη 23 έως και την Τρίτη 29 Μαρτίου 2022.

Ι. Νομικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (102 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4692/2020 (111 Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 111 του ν. 4842/2021 (190 Α΄):

«1. Μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών σε σχολικές μονάδες, καθώς και σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ή μη επάρκειας του αριθμού των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες που έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α' 13), μπορεί να πραγματοποιείται ειδική πρόσκληση πρόσληψης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων συγκεκριμένων σχολικών μονάδων και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Οι κενές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με την ειδική πρόσκληση δηλώνονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν.4589/2019 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δήλωση συμμετοχής στην ειδική πρόσκληση για σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α' 13) ή από το εάν οι περιοχές, στις οποίες βρίσκονται οι εν λόγω σχολικές μονάδες και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, συμπίπτουν με τις περιοχές και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., για τα οποία έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης στην πρόσκληση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019. Η παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.».
[Η παρ. 2 καταργήθηκε με την περ. γ του άρθρου 64 του ν. 4692/2020]

3. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., εφόσον ο μόνιμος εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. επιστρέψει στη θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί, σύμφωνα με την παρ. 1, διατίθεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε κενή θέση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

4. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική πρόσκληση, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του, και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνει υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, το πρόσωπο που αποκλείεται μπορεί να προσληφθεί μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.».

Σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4842/2021 (190 Α΄):

“Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 102 του ν. 4790/2021 (Α' 48), περί της πρόσληψης προσωρινών
αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό,
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) η δυνατότητα πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών
εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης του κλάδου ΤΕ01.30-Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων δεν αφορά
ειδικά στο σχολικό έτος 2020-2021, β) διαγράφεται η φράση «της προκήρυξης 1ΕΑ/2019 (Α.Σ.Ε.Π. 13)», γ)
η φράση «στον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α' της προκήρυξης ΑΓΤ/2020 του Α.Σ.Ε.Π.»
αντικαθίσταται από τη φράση «στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α' του Α.Σ.Ε.Π.» και το άρθρο 102
διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 102
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων- παιδοκόμων
Αν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) του κλάδου ΔΕ01Ε.Β.Π. δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα μέλη που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα Γ2' του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) του οικείου κλάδου, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων υποψηφίων, δύναται να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που έχουν ενταχθεί στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α' του Α.Σ.Ε.Π. του κλάδου ΤΕ01.30-Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΔΕ01-Ε.Β.Π.» Οι προσλήψεις του πρώτου εδαφίου δύναται να πραγματοποιούνται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α' 102). Κατά τη διαδικασία των προσλήψεων αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι του κλάδου ΔΕ01Ε.Β.Π.».”

ΙΙ. Επί της διαδικασίας

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι υποψήφιοι αναπληρωτές που δεν έχουν προσληφθεί έως σήμερα, ανεξαρτήτως υποβολής αίτησης αναπληρωτή με την αριθ. πρωτ. 100505/Ε4/13-8-2021 (ΑΔΑ: 6Ε4Δ46ΜΤΛΗ-Ζ1Ζ) πρόσκληση κατά το χρονικό διάστημα 13-23/8/2021. Ομοίως για τον κλάδο ΤΕ01.30-Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ανεξαρτήτως υποβολής αίτησης αναπληρωτή με την αριθ. πρωτ. 164516/Ε1/16-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΤ8Ω46ΜΤΛΗ-4ΤΤ) πρόσκληση κατά το χρονικό διάστημα 17-22/12/2021.

2. Οι διαθέσιμες προς επιλογή από τους υποψηφίους σχολικές μονάδες εμφανίζονται ανά κλάδο, περιοχή και τύπο πρόσληψης στο παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.

3. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας (και αποκλειστικά εντός αυτής) ο υποψήφιος μπορεί να τροποποιεί τις προτιμήσεις του.

4. Η αίτηση-δήλωση προτίμησης με την παρούσα πρόσκληση ισχύει για τις επόμενες είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων και δεν δύναται να τροποποιηθεί ή απενεργοποιηθεί [άρθρο 3, παρ. 3 της αριθ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344 Β΄) Υ.Α.].

5. Η παρούσα δήλωση προτίμησης από τον υποψήφιο ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια προσλήψεων υπό την παρούσα πρόσκληση.

Διευκρινίσεις επί της στήλης Τύπος Κενού στο Παράρτημα:
• Ειδικής Αγωγής αφορά σε πρόσληψη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
• Εξειδικευμένη αφορά σε πρόσληψη για την υποστήριξη μαθητών σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης

Κατά τα λοιπά, επί της διαδικασίας των αιτήσεων και των προσλήψεων υπό την παρούσα εγκύκλιο, ισχύουν τα γενικώς  ναφερόμενα στις αριθ. 100505/Ε4/13-8-2021 (ΑΔΑ: 6Ε4Δ46ΜΤΛΗ-Ζ1Ζ) και 164516/Ε1/16-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΤ8Ω46ΜΤΛΗ-4ΤΤ) εγκυκλίους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις προαναφερθείσες στις διατάξεις.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχει αναρτηθεί σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών στην ιστοσελίδα https://opsyd.sch.gr.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη της Εγκυκλίου με τις περιοχές για συμπληρωματικές προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ

 


Αρ.Πρωτ.13986/Ε4/08-02-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
e-mail: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
opsydhelp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020)

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 «Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.» του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ Α΄ 111), όπως τροποποίησε το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102), καλούνται:

τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ των κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών όπως δημοσιεύθηκαν αναμορφωμένοι στο ΦΕΚ Γ΄ 3211/2021 της 2ΕΑ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ

να υποβάλουν αίτηση, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr/), για πρόσληψη ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για το σχολικό έτος 2021-2022 σε συγκεκριμένες ομάδες σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης,

από την Τετάρτη 9 έως και τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022.

Ι. Νομικό Πλαίσιο

Στις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4547/2018, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 46, παρ. 1 & 2 και 64, περ. Γ΄ του ν. 4692/2020, ορίζονται τα ακόλουθα:

«1. Μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π., και Ε.Β.Π. σε σχολικές μονάδες, μπορεί να πραγματοποιείται ειδική πρόσκληση πρόσληψης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. Οι κενές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με την ειδική πρόσκληση δηλώνονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δήλωση συμμετοχής στην ειδική πρόσκληση για σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 ή από το εάν οι περιοχές, στις οποίες βρίσκονται οι εν λόγω σχολικές μονάδες, συμπίπτουν με τις περιοχές, για τις οποίες έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης στην πρόσκληση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019. Η παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.

[Η παρ. 2 καταργήθηκε με την παρ. γ του άρθρου 64 του ν. 4692/2020.]

3. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., εφόσον ο μόνιμος εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. επιστρέψει στη θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί, σύμφωνα με την παρ. 1, διατίθεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε κενή θέση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

4. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική πρόσκληση, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του, και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνει υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, το πρόσωπο που αποκλείεται μπορεί να προσληφθεί μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.»

ΙΙ. Επί της διαδικασίας

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

α. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές που δεν έχουν προσληφθεί έως σήμερα ανεξαρτήτως υποβολής αίτησης αναπληρωτή με την αριθ. πρωτ. 100505/Ε4/13-8-2021 (ΑΔΑ: 6Ε4Δ46ΜΤΛΗ-Ζ1Ζ) και την αριθ. πρωτ.: 102003/Ε4/19-8-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΝΤ46ΜΤΛΗ-09Θ) πρόσκληση κατά το χρονικό διάστημα 13-23/8/2021.

β. Οι υποψήφιοι που προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία είχαν προκύψει από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19 [άρθρο 111 του ν. 4821/2021 (ΦΕΚ Α΄ 134), όπως ισχύει]. Στην περίπτωση αυτή δεν καθίσταται εφικτή η διενέργεια πρόσληψης για τους υποψήφιους, οι οποίοι κατά τη μηχανογραφική ροή προσλήψεων με την παρούσα διαδικασία, θα έχουν ενεργή σύμβαση στο ΟΠΣΥΔ.

2. Οι διαθέσιμες προς επιλογή από τους υποψηφίους ομάδες σχολικών μονάδων είναι αριθμημένες και εμφανίζονται ανά κλάδο και περιοχή στα Παραρτήματα της παρούσας πρόσκλησης.

3. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας (και αποκλειστικά εντός αυτής) ο υποψήφιος μπορεί να τροποποιεί τις προτιμήσεις του.

4. Η αίτηση-δήλωση προτίμησης με την παρούσα πρόσκληση ισχύει για τις επόμενες είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων και δεν δύναται να τροποποιηθεί ή απενεργοποιηθεί [παρ. 3 του άρθρου 3 της αριθ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ Β΄ 3344) Υ.Α.].

5. Η παρούσα δήλωση προτίμησης από τον υποψήφιο για πρόσληψη σε συγκεκριμένες ομάδες σχολικών μονάδων ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια προσλήψεων υπό την παρούσα πρόσκληση.

Διευκρινίσεις επί των Παραρτημάτων:

• Παράρτημα Ι και ΙΙ: αφορούν σε πρόσληψη ΠΕ23 και ΠΕ30 για την υποστήριξη σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης αντίστοιχα όπως ορίστηκαν με την αριθ. πρωτ. 166162/ΓΔ4/20-12-2021 (ΦΕΚ 6205 Β΄/23-12-2021) απόφαση της Υφυπουργού με θέμα: «Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2021-2022».

Κατά τα λοιπά, επί της διαδικασίας των αιτήσεων και των προσλήψεων υπό την παρούσα εγκύκλιο, ισχύουν τα γενικώς αναφερόμενα στην αριθ. πρωτ. 100505/Ε4/13-8-2021 (ΑΔΑ: 6Ε4Δ46ΜΤΛΗ-Ζ1Ζ) εγκύκλιο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις προαναφερθείσες στις διατάξεις.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχει αναρτηθεί σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών στην ιστοσελίδα https://opsyd.sch.gr.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη της Εγκυκλίου με τις περιοχές για συμπληρωματικές προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ


Αρ.Πρωτ.160549/Ε4/08-12-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
e-mail: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
opsydhelp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 111 του ν. 4842/2021 (ΦΕΚ 190 Α΄) καλούνται:

α) τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ των κλάδων ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών όπως δημοσιεύθηκαν αναμορφωμένοι στο ΦΕΚ 1271/Γ΄/13-8-2020 και των κλάδων ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών όπως δημοσιεύθηκαν αναμορφωμένοι στο ΦΕΚ 586/Γ΄/12-3-2021 της 2ΕΑ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ,

β) τα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ2΄ του κλάδου ΔΕ01-ΕΒΠ όπως δημοσιεύθηκε αναμορφωμένος στο ΦΕΚ 364/Γ΄/22-2-2021 της 1ΕΑ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ,

γ) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α΄ της 2ΓΕ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1694/Γ΄/28-7-2021 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 109 του ν. 4842/2021 (ΦΕΚ 190 Α΄) και

δ) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ01.30-Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης A΄ της 1ΓΤ/2020 προκήρυξης του ΑΣΕΠ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2679/Γ΄/4-11-2021 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 110 του ν. 4842/2021 (ΦΕΚ 190 Α΄),

να υποβάλουν αίτηση, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr/) για πρόσληψη ως αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για το διδακτικό έτος 2021-2022 σε:

  • σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
  • Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

από την Πέμπτη 9 έως και τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021.

Ι. Νομικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (102 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν.4692/2020 (111 Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 111 του ν. 4842/2021 (190 Α΄):

«1. Μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών σε σχολικές μονάδες, καθώς και σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ή μη επάρκειας του αριθμού των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες που έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α' 13), μπορεί να πραγματοποιείται ειδική πρόσκληση πρόσληψης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων συγκεκριμένων σχολικών μονάδων και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Οι κενές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με την ειδική πρόσκληση δηλώνονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δήλωση συμμετοχής στην ειδική πρόσκληση για σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α' 13) ή από το εάν οι περιοχές, στις οποίες βρίσκονται οι εν λόγω σχολικές μονάδες και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, συμπίπτουν με τις περιοχές και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., για τα οποία έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης στην πρόσκληση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019. Η παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.».

[Η παρ. 2 καταργήθηκε με την περ. γ του άρθρου 64 του ν. 4692/2020]

3. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., εφόσον ο μόνιμος εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. επιστρέψει στη θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί, σύμφωνα με την παρ. 1, διατίθεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε κενή θέση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

4. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική πρόσκληση, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του, και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνει υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, το πρόσωπο που αποκλείεται μπορεί να προσληφθεί μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.».

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4842/2021 (190 Α΄):

“Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 165 του ν. 4763/2020 (254 Α΄), περί της πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Σχολικούς Νοσηλευτές, τροποποιείται, ώστε η δυνατότητα πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής να μην αφορά ειδικά στο σχολικό έτος 2020-2021, και το άρθρο 165 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 165
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών

Αν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Σχολικούς Νοσηλευτές του κλάδου ΠΕ25 δεν είναι δυνατό να καλυφθούν από τα μέλη που είναι ενταγμένα στον αξιολογικό πίνακα Γ1 του Α.Σ.Ε.Π. του οικείου κλάδου, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων υποψηφίων, μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που είναι ενταγμένοι στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α' του Α.Σ.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής. Οι προσλήψεις του πρώτου εδαφίου μπορεί να πραγματοποιούνται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α' 102). Κατά τη διαδικασία των προσλήψεων αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ25. Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ87.02 δύνανται να συμμετέχουν στην ανωτέρω διαδικασία υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν: α) πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΠΕ25, β) σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος και γ) ταυτότητα μέλους του οικείου συλλόγου.»

Σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4842/2021 (190 Α΄):

“Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 102 του ν. 4790/2021 (Α' 48), περί της πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) η δυνατότητα πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης του κλάδου ΤΕ01.30-Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων δεν αφορά ειδικά στο σχολικό έτος 2020-2021, β) διαγράφεται η φράση «της προκήρυξης 1ΕΑ/2019 (Α.Σ.Ε.Π. 13)», γ) η φράση «στον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α' της προκήρυξης ΑΓΤ/2020 του Α.Σ.Ε.Π.» αντικαθίσταται από τη φράση «στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α' του Α.Σ.Ε.Π.» και το άρθρο 102 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 102
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων- παιδοκόμων

Αν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) του κλάδου ΔΕ01Ε.Β.Π. δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα μέλη που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα Γ2' του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) του οικείου κλάδου, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων υποψηφίων, δύναται να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που έχουν ενταχθεί στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α' του Α.Σ.Ε.Π. του κλάδου ΤΕ01.30-Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΔΕ01-Ε.Β.Π.» Οι προσλήψεις του πρώτου εδαφίου δύναται να πραγματοποιούνται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α' 102). Κατά τη διαδικασία των προσλήψεων αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι του κλάδου ΔΕ01Ε.Β.Π.».”

ΙΙ. Επί της διαδικασίας

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι υποψήφιοι αναπληρωτές που δεν έχουν προσληφθεί έως σήμερα, ανεξαρτήτως υποβολής αίτησης αναπληρωτή με την αριθ. πρωτ. 100505/Ε4/13-8-2021 (ΑΔΑ: 6Ε4Δ46ΜΤΛΗ-Ζ1Ζ) πρόσκληση κατά το χρονικό διάστημα 13-23/8/2021. Ομοίως για τον κλάδο ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής, ανεξαρτήτως υποβολής αίτησης αναπληρωτή με την αριθ. πρωτ. 100322/Ε1/12-8-2021 (ΑΔΑ: 6Η1Ζ46ΜΤΛΗ-ΠΣΔ) πρόσκληση κατά το χρονικό διάστημα 13-20/8/2021.

2. Οι διαθέσιμες προς επιλογή από τους υποψηφίους σχολικές μονάδες / ΚΕΔΑΣΥ εμφανίζονται ανά κλάδο, περιοχή και τύπο πρόσληψης στα παραρτήματα της παρούσας πρόσκλησης.

3. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας (και αποκλειστικά εντός αυτής) ο υποψήφιος μπορεί να τροποποιεί τις προτιμήσεις του.

4. Η αίτηση-δήλωση προτίμησης με την παρούσα πρόσκληση ισχύει για τις επόμενες είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων και δεν δύναται να τροποποιηθεί ή απενεργοποιηθεί [άρθρο 3, παρ. 3 της αριθ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344 Β΄) Υ.Α.].

5. Η παρούσα δήλωση προτίμησης από τον υποψήφιο ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια προσλήψεων υπό την παρούσα πρόσκληση.

Διευκρινίσεις επί της στήλης Τύπος Κενού στο Παράρτημα Ι:
• Ειδικής Αγωγής αφορά σε πρόσληψη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
• Εξειδικευμένη αφορά σε πρόσληψη για την υποστήριξη μαθητών σε σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

Κατά τα λοιπά, επί της διαδικασίας των αιτήσεων και των προσλήψεων υπό την παρούσα εγκύκλιο, ισχύουν τα γενικώς αναφερόμενα στην αριθ. 100505/Ε4/13-8-2021 (ΑΔΑ: 6Ε4Δ46ΜΤΛΗ-Ζ1Ζ) και στην 100322/Ε1/12-8-2021 (ΑΔΑ: 6Η1Ζ46ΜΤΛΗ-ΠΣΔ) εγκύκλιο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις προαναφερθείσες στις διατάξεις.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχει αναρτηθεί σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών στην ιστοσελίδα https://opsyd.sch.gr.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη της Εγκυκλίου με τις περιοχές για συμπληρωματικές προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 

 


Αρ.Πρωτ.137686/Ε4/29-10-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
e-mail: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
opsydhelp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018).

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 111 του ν. 4842/2021 (ΦΕΚ 190 Α΄) καλούνται:

α) τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ των κλάδων ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών όπως δημοσιεύθηκαν αναμορφωμένοι στο ΦΕΚ 1271/Γ΄/13-8-2020 και των κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών όπως δημοσιεύθηκαν αναμορφωμένοι στο ΦΕΚ 586/Γ΄/12-3-2021 της 2ΕΑ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ,

β) τα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ2΄ του κλάδου ΔΕ01-ΕΒΠ όπως δημοσιεύθηκε αναμορφωμένος στο ΦΕΚ 364/Γ΄/22-2-2021 της 1ΕΑ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ και

γ) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α΄ της 2ΓΕ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1694/Γ΄/28-7-2021 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 109 του ν. 4842/2021 (ΦΕΚ 190 Α΄)

να υποβάλουν αίτηση, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr/) για πρόσληψη ως αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για το διδακτικό έτος 2021-2022 σε:

  • σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ή ομάδες σχολικών μονάδων για τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ
  • Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

από την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (102 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν.4692/2020 (111 Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 111 του ν. 4842/2021 (190 Α΄):

«1. Μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών σε σχολικές μονάδες, καθώς και σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ή μη επάρκειας του αριθμού των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες που έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α' 13), μπορεί να πραγματοποιείται ειδική πρόσκληση πρόσληψης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων συγκεκριμένων σχολικών μονάδων και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Οι κενές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με την ειδική πρόσκληση δηλώνονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δήλωση συμμετοχής στην ειδική πρόσκληση για σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α' 13) ή από το εάν οι περιοχές, στις οποίες βρίσκονται οι εν λόγω σχολικές μονάδες και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, συμπίπτουν με τις περιοχές και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., για τα οποία έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης στην πρόσκληση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019. Η παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.».

[Η παρ. 2 καταργήθηκε με την περ. γ του άρθρου 64 του ν. 4692/2020]

3. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., εφόσον ο μόνιμος εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. επιστρέψει στη θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί, σύμφωνα με την παρ. 1, διατίθεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε κενή θέση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

4. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική πρόσκληση, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του, και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνει υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, το πρόσωπο που αποκλείεται μπορεί να προσληφθεί μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.».

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4842/2021 (190 Α΄):

“Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 165 του ν. 4763/2020 (254 Α΄), περί της πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Σχολικούς Νοσηλευτές, τροποποιείται, ώστε η δυνατότητα πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής να μην αφορά ειδικά στο σχολικό έτος 2020-2021, και το άρθρο 165 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 165
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών
Αν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Σχολικούς Νοσηλευτές του κλάδου ΠΕ25 δεν είναι δυνατό να καλυφθούν από τα μέλη που είναι ενταγμένα στον αξιολογικό πίνακα Γ1 του Α.Σ.Ε.Π. του οικείου κλάδου, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων υποψηφίων, μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που είναι ενταγμένοι στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α' του Α.Σ.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής. Οι προσλήψεις του πρώτου εδαφίου μπορεί να πραγματοποιούνται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α' 102). Κατά τη διαδικασία των προσλήψεων αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ25. Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ87.02 δύνανται να συμμετέχουν στην ανωτέρω διαδικασία υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν: α) πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΠΕ25, β) σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος και γ) ταυτότητα μέλους του οικείου συλλόγου.»

ΙΙ. Επί της διαδικασίας

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι υποψήφιοι αναπληρωτές που δεν έχουν προσληφθεί έως σήμερα, ανεξαρτήτως υποβολής αίτησης αναπληρωτή με την αριθ. πρωτ. 100505/Ε4/13-8-2021 (ΑΔΑ: 6Ε4Δ46ΜΤΛΗ-Ζ1Ζ) πρόσκληση κατά το χρονικό διάστημα 13-23/8/2021. Ομοίως για τον κλάδο ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής, ανεξαρτήτως υποβολής αίτησης αναπληρωτή με την αριθ. πρωτ. 100322/Ε1/12-8-2021 (ΑΔΑ: 6Η1Ζ46ΜΤΛΗ-ΠΣΔ) πρόσκληση κατά το χρονικό διάστημα 13-20/8/2021.

2. Οι διαθέσιμες προς επιλογή από τους υποψηφίους σχολικές μονάδες / ΚΕΔΑΣΥ / ΣΔΕΥ στα ΚΕΔΑΣΥ εμφανίζονται ανά κλάδο, περιοχή και τύπο πρόσληψης στα παραρτήματα της παρούσας πρόσκλησης.

3. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας (και αποκλειστικά εντός αυτής) ο υποψήφιος μπορεί να τροποποιεί τις προτιμήσεις του.

4. Η αίτηση-δήλωση προτίμησης με την παρούσα πρόσκληση ισχύει για τις επόμενες είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων και δεν δύναται να τροποποιηθεί ή απενεργοποιηθεί [άρθρο 3, παρ. 3 της αριθ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344 Β΄) Υ.Α.].

5. Η παρούσα δήλωση προτίμησης από τον υποψήφιο ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια προσλήψεων υπό την παρούσα πρόσκληση.

Διευκρινίσεις επί της στήλης Τύπος Κενού στο Παράρτημα Ι:
• Ειδικής Αγωγής αφορά σε πρόσληψη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
• Εξειδικευμένη αφορά σε πρόσληψη για την υποστήριξη μαθητών σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης
• Μ.Ν.Α.Ε. αφορά σε πρόσληψη μελών ΠΕ23 σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)
• ΤΥ-ΖΕΠ αφορά σε πρόσληψη μελών ΠΕ30 σε Τάξεις Υποδοχής Δημοτικών Σχολείων

Κατά τα λοιπά, επί της διαδικασίας των αιτήσεων και των προσλήψεων υπό την παρούσα εγκύκλιο, ισχύουν τα γενικώς αναφερόμενα στην αριθ. 100505/Ε4/13-8-2021 (ΑΔΑ: 6Ε4Δ46ΜΤΛΗ-Ζ1Ζ) και, ειδικά για τον κλάδο ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής, στην 100322/Ε1/12-8-2021 (ΑΔΑ: 6Η1Ζ46ΜΤΛΗ-ΠΣΔ) εγκύκλιο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις προαναφερθείσες στις διατάξεις.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχει αναρτηθεί σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών στην ιστοσελίδα https://opsyd.sch.gr.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη της Εγκυκλίου με τις περιοχές για προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ


Εκτύπωση