edu.klimaka.gr

Προσλήψεις Αναπληρωτών στο 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα ΕΚΚΝΑ 2018 - 2019

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 2018-2019
 (ΕΚΚΝΑ - Κατάστημα Κράτησης Νέων)

Αρ.Πρωτ.155810/Ε1/19-09-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Email: t09pde1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφ.: Φράγκου Ν., Παναγόπουλος Α.
Τηλ.: 210-3442749, 2387
Fax: 210-3442867

Θέμα: Πρόσληψη δεκατριών (13) εκπαιδευτικών στο 2ο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2018-2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. Την υπ’αριθμ. 35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΚ 465 Β΄) υπουργική απόφαση, «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως ισχύει.
4. Την αριθμ. 56263/E1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1283 Β΄, ΑΔΑ: 6ΦΞΞ4653ΠΣ-Κ1Τ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-2019.».
5. Την αριθμ. 56265/E1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1281 Β΄, ΑΔΑ: ΨΗΒ24653ΠΣ-ΖΜ1) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «α) Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ79.01, ΠΕ79.02 και ΤΕ16, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2018-2019, β) Πρόσκληση εμπειροτεχνών ιδιωτών ΕΜ16 για ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019.».
6. Την αριθμ. 56262/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1282 Β΄, ΑΔΑ: Ω6Ω64653ΠΣ-ΝΛΓ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «α) Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ79.01, ΠΕ79.02 και ΤΕ16, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2018-2019, β) Πρόσκληση εμπειροτεχνών ιδιωτών ΕΜ16 για ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019.».
7. Tην υπ’ αριθμ. 137379/Ε1/21-8-2018 (ΦΕΚ 3621 Β΄, ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΩΗ3Ι4653ΠΣ-ΙΦ6) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συμπληρωματική των ανωτέρω υπ’ αριθμ.56263/E1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1283 Β΄), 56265/E1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1281 Β΄) και 56262/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1282 Β΄) υ.α..
8. Την αριθμ. 12637/11-07-2018 (ΑΔΑ: 6ΑΒΣ4653ΠΣ-ΨΚΠ) Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στο 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα με Λυκειακές Τάξεις (Ε.Κ.Κ.Ν.Α) για το σχολικό έτος 2018-19.
9. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./219/22206/30-07-2018 απόφαση της Επιτροπής Π.Υ.Σ. 33/2006 (αρ. 2, παρ.1) (ΦΕΚ 280/Α΄/2006) για την έγκριση της κίνησης των διαδικασιών πρόσληψης εκπ/κών με σύμβαση ορισμένου χρόνου (αναπληρωτών - ωρομισθίων).
10. Την αριθμ. 155784/Ε1/19-09-2018 Υ.Α. με θέμα: «Ανακατανομή πιστώσεων 1.988 αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 10 Εκπαιδευτικών Αρμένικης Γλώσσας και Ιστορίας, στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού για το σχολικό έτος 2018-2019, του τακτικού προϋπολογισμού».
11. Το αριθμ. 2/64765/04-09-2018 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. με θέμα: «Βεβαίωση επάρκειας πιστώσεων».
12. Την αριθμ. πρωτ. 14414/06-09-2018 Ανακοινοποίηση στο Ορθό 12-09-2018 (ΑΔΑ: 6ΑΒΣ4653ΠΣ-ΨΚΠ) Απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής με θέμα: «Σύνταξη τελικών πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ανά κλάδο, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου για το 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα με Λυκειακές τάξεις (Ε.Κ.Κ.Ν.Α) για το σχολικό έτος 2018-2019.»
13. Τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό δυναμικό του 2ου Γυμνασίου με Λ.Τ. Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα για το σχολικό έτος 2018-2019, όπως μας διαβιβάστηκαν με το αριθμ. πρωτ. 549/05-09-2017 έγγραφο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής και εγκρίθηκαν με το αριθμ. Πρωτ. Φ.16.1/13851/07-09-2018 έγγραφο του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής.
14. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, πλην του ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, κλάδου ΠΕ03, ο οποίος απέσυρε την υποψηφιότητά του (υπ’ αριθμ. 146756/7-9-2018 αίτηση ανάκλησης).

Αποφασίζουμε:

Προσλαμβάνουμε ως προσωρινούς αναπληρωτές δεκατρείς (13) εκπαιδευτικούς των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ80 και ΠΕ86 όπως περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα, οι οποίοι τοποθετούνται στο 2ο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΙΡΑ
ΠΙΝΑΚΑ
1 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ01 1
2 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 1
3 ΤΥΡΑΣΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 2
4 ΒΛΥΣΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 4
5 ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 3
6 ΤΣΟΒΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΛΟΥΣΤ ΠΕ06 1
7 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΖΩΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ08 4
8 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 1
9 ΛΑΦΤΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ11 4
10 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ79.01 1
11 ΓΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ80 1
12 ΓΚΑΝΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 1
13 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΜΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ86 3

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής για ανάληψη υπηρεσίας, από την Τετάρτη 19 έως και την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2017 - 2018


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

01-11-17
Πρόσληψη ενός (1) αναπληρωτή εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ06, στο 2ο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα για το διδακτικό έτος 2017-2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2017-2018 και για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στο 2ο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα, προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής 1 εκπαιδευτικός κλάδου/ειδικότητας ΠΕ06, με χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Ο προσλαμβανόμενος οφείλει να παρουσιαστεί στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017, όπου θα τοποθετηθεί, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018

ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. Ε.Κ.Κ.Ν. ΑΥΛΩΝΑ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ

1

ΣΑΜΑΡΑ

ΣΟΦΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ06

2

 

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

16-10-17
Πρόσληψη 13 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο 2ο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ε.Κ.Κ.Ν.  Αυλώνα  για το διδακτικό έτος 2017-2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2017-2018 και για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στο2ο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα, προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές8 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ06, ΠΕ08 και ΠΕ09, με χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, και5 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων, ΠΕ11, ΠΕ16.01 και ΠΕ19-20, με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 έως και την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017, όπου θα τοποθετηθούν, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018.

ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. Ε.Κ.Κ.Ν. ΑΥΛΩΝΑ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ

1

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΥΛΟΣ

ΠΕ01

1

2

ΣΑΒΒΙΔΟΥ 

ΕΛΕΝΗ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΕ02

1

3

ΤΥΡΑΣΚΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ02

2

4

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ

 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΠΕ03

3

5

ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΕ04.01

3

6

ΤΣΟΒΑΣ

ΔΑΝΙΗΛ

ΚΑΛΟΥΣΤ

ΠΕ06

1

7

ΜΠΕΛΛΟΣ

ΘΩΜΑΣ

ΖΗΚΟΣ

ΠΕ08

4

8

ΓΟΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ09

1

9

ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ11

1

10

ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ11

4

11

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ

ΠΕ16.01

1

12

ΓΚΑΝΑ

ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ19

1

13

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ

ΜΗΝΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕ20

1

 


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑ 2016-2017


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

03-10-16 Πρόσληψη 12 αναπληρωτών στο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2016-2017, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου 12 εκπαιδευτικοί, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ16.01 και ΠΕ19, στο 2ο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα, με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 έως και την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 , όπου θα τοποθετηθούν, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2016-2017.

 

ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. Ε.Κ.Κ.Ν. ΑΥΛΩΝΑ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΕΡΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΕΙΡΑ
ΠΙΝΑΚΑ

1

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΥΛΟΣ

ΠΕ01

1

2

ΣΑΒΒΙΔΗ

ΕΛΕΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ02

1

3

ΤΥΡΑΣΚΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ02

2

4

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΠΕ03

3

5

ΚΕΣΚΙΝΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ04.01

1

6

ΤΣΟΒΑΣ

ΔΑΝΙΗΛ

ΚΑΛΟΥΣΤ

ΠΕ06

1

7

ΔΟΥΖΕΝΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ08

1

8

ΓΟΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ09

1

9

ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ11

1

10

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΟΣΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ11

2

11

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

ΠΕ16.01

1

12

ΓΚΑΝΑ

ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ19

1

 


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου
20-10-2015

Πρόσληψη 11 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου στο 2ο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα για το διδακτικό έτος 2015-2016.
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2015-2016, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου 11 εκπαιδευτικοί, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ16.01 και ΠΕ19, στο 2ο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 έως και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 , όπου θα τοποθετηθούν, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2015-2016.
 

Λήψη της ονομαστικής κατάστασης των 11 αναπληρωτών για το ΕΚΚΝΑ Αυλώνα (20-10-2015)

Σχετικά Άρθρα