edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο ΔΟΑΤΑΠ

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο ΔΟΑΤΑΠ 2022 2023

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΔΟΑΤΑΠ) 2022-2023

Αρ.Πρωτ.91058/Ε2/21-07-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη  210 3442280
E-mail : ebigeri(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού Β/θμιας Εκπαίδευσης στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80τΑ’), όπως προστέθηκαν με την παρ.1θ του άρθρου 71 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70τΑ’)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 περ. κβ’ του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224τΑ΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78τΑ΄)
4. Τα Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 73775/Ε2/15.06.2022 Υ.Α. απόσπασης στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
6. Την υπ’ αριθμ. 5079/10.06.2022 Πράξη του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. (ΦΕΚ 1577τΓ’/01.07.2022)
7. Το από 11.07.2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αποφασίζουμε

Ανακαλούμε αυτοδίκαια, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, την απόσπαση του Παπαϊωάννου Χαράλαμπου (ΑΜ 201146) στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 73775/Ε2/15.06.2022 ΥΑ, λόγω μετάταξης.

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.73865/Ε2/16-06-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α΄
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αιμιλία Λυμπεράκη
Τηλέφωνο: 210 3443266

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), για πέντε (5) σχολικά έτη, από το 2022-2023 έως και το 2026-2027»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ.6 του ν.1566/1985 (Α΄ 167) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.6 του ν.2740/1999 (Α΄ 186),
β) του άρθρου 31 του ν.3848/2010 (Α΄ 71),
γ) του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του ν.4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του ν.4473/2017 (Α’ 78) και
δ) την παρ.4 του άρθρου 17 του ν.3328/05 (Α’80), όπως προστέθηκε με την παρ.1θ του άρθρου 71 του ν.4610/19 (Α’70).
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
4. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Την υπ’ αρ. 38346/Ε2/4-4-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΡΝ46ΜΤΛΗ-ΠΣΝ) εγκύκλιο αποσπάσεων «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023».
7. Το με αρ. πρωτ. 12444/16-5-2022 έγγραφο του Προέδρου του ΔΟΑΤΑΠ.
8. Την αίτηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στον ΔΟΑΤΑΠ για πέντε (5) σχολικά έτη, ήτοι από 1-9-22 έως 31-8-27, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τις ακόλουθες εκπαιδευτικούς:

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
581412 ΤΣΙΩΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ70 Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ
610019 ΚΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Πειραιά και Α’ Αθήνας αντίστοιχα από την περιοχή αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τις ενδιαφερόμενες εκπαιδευτικούς.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


Αρ.Πρωτ.73775/Ε2/15-06-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
------
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη
210 3442280
E-mail : ebigeri(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80τΑ’), όπως προστέθηκαν με την παρ. 1θ του άρθρου 71 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70τΑ’)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 περ. κβ’ του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224τΑ΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78τΑ΄)
4. Τα Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 38346/E2/04.04.2022 (ΑΔΑ: ΨΑΡΝ46ΜΤΛΗ-ΠΣΝ) εγκύκλιο αποσπάσεων
6. Το υπ’ αριθμ. 12443/16.05.2022 έγγραφο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
7. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δ.Ε. στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης για πέντε (5) σχολικά έτη, ήτοι έως 31-08-2027, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
185794 ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
201146 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ01 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
169470 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ01 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης από την περιοχή αρμοδιότητας του οποίου αποσπάται ο εκπαιδευτικός, παρακαλείται να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα