edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» 2021-2022

Εκτύπωση  

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ «ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» - «ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑΣ» 2021-2022

Αρ.Πρωτ.72343/17-06-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Κόκκορα Ευτυχία
Τηλέφωνο: 21034442256
E-mail: dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022 στο Γυμνάσιο “Αρμενικός Κυανούς Σταυρός”».

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 14 του Ν. 1674/1986 (ΦΕΚ 203Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 33 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159Α΄).
2.Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄).
3.Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224τΑ΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78τΑ΄)
4.Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π. Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/Α΄/3-1-2003 ).
5.Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ. Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
6.Το Π.Δ. 81/8-07-2019 (ΦΕΚ 119 τ. Α΄/2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και Αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
7.Το Π.Δ. 83/9-07-2019 (ΦΕΚ 121 τ. Α΄/2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και Υφυπουργών».
8.Τo Π.Δ. 84/17-07-2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
9.Την υπ’ αριθ. 44260/Ε2/16-04-2021 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε Υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022 (ΑΔΑ: Π7ΝΚ46ΜΤΛΗ-ΠΟΚ ).
10.Την υπ’ αριθ. 116/18-20/19-05-2021 πρόταση του Ιδιωτικού Γυμνασίου “Αρμενικός Κυανούς Σταυρός”.
11.Την με αριθ. 10/11-06-2021 πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
12.Τις αιτήσεις που υπεβλήθησαν από τους εκπαιδευτικούς.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2021-2022 στο ιδιωτικό Γυμνάσιο «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός», χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

211876

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

186447

ΚΟΛΤΣΙΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄

225721

ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ03

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ’

225076

ΝΤΟΥΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕ11

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄

180908

ΠΑΠΑΗΛΙΑ

ΝΑΥΣΙΚΑ

ΠΕ05

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

207374

ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ04.01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

216906

ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ

ΗΛΙΑΣ

ΠΕ86

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ «ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» 2019-2020

Αρ.Πρωτ.134199/Ε2/30-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A΄
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Αιμιλία Λυμπεράκη
210 3443266
E-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο του Αρμένικου Κυανού Σταυρού Νίκαιας για το Σχολικό Έτος 2019-2020

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 παρ. 14 του ν.1674/1986 (ΦΕΚ 203Α’), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 33 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159Α’)
β) Του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224Α’)
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 4. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Την με αρ. 6631/Υ1/ 2019 (Β΄ 3009) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»
7. Την με αρ. πρωτ. 56641/Ε2/10-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2019-2020
8. Την με αρ. πρωτ. 9162/7-5-2019 επιστολή της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά ότι συνηγορούν στην απόσπαση των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την πρόταση του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου του Αρμένικου Κυανού Σταυρού Νίκαιας (αρ. πρωτ. 23/18-20/3-5-19)
9. Την με αρ. 14/29-8-2019 Πράξη του ΚΥΣΠΕ και
10. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το Σχολικό Έτος 2019-2020, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο του Αρμένικου Κυανού Σταυρού Νίκαιας:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
1 ΑΡΜΠΑΡΙΑΝ ΣΤΑΥΡΟΣ 556237 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ
2 ΜΑΚΕΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 595293 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ
3 ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 621163 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ
4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΝΑ 614646 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ
5 ΠΕΣΕΞΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 576447 ΠΕ06 ΠΕΙΡΑΙΑ
6 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 608780 ΠΕ60 ΠΕΙΡΑΙΑ
7 ΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 564643 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ
8 ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 621670 ΠΕ70 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.134195/Ε2/30-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A΄
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Αιμιλία Λυμπεράκη
210 3443266
E-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο του Αρμένικου Κυανού Σταυρού Αθήνας για το Σχολικό Έτος 2019-2020

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 παρ. 14 του ν.1674/1986 (ΦΕΚ 203Α’), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 33 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159Α’)
β) Του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224Α’)
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 4. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Την με αρ. 6631/Υ1/ 2019 (Β΄ 3009) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»
7. Την με αρ. πρωτ. 56641/Ε2/10-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2019-2020.
8. Την με αρ. πρωτ. 22/18-20/3-5-2019 πρόταση του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου του Αρμένικου Κυανού Σταυρού Αθήνας
9. Την με αρ.14/29-8-2019 Πράξη του ΚΥΣΠΕ και
10. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το Σχολικό Έτος 2019-2020, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο του Αρμένικου Κυανού Σταυρού Αθήνας:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
1 ΔΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 577804 ΠΕ70 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
2 ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ 607613 ΠΕ70 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
3 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 622656 ΠΕ60 Α’ ΑΘΗΝΑΣ
4 ΛΙΟΝΤΟΥ ΑΝΝΑ 617225 ΠΕ70 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
5 ΝΤΟΖΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 586253 ΠΕ70 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
6 ΤΖΑΜΟΥΤΖΙΑΝ ΝΑΖΙΚ 186803 ΠΕ06 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
7 ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 561603 ΠΕ70 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
8 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 228184 ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑ
9 ΣΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 531191 ΠΕ70 Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.134189/Ε2/30-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A΄
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Αιμιλία Λυμπεράκη
210 3443266
E-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑΣ» για το Σχολικό Έτος 2019-2020

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 παρ. 14 του ν.1674/1986(ΦΕΚ 203Α’), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 33 του ν.4415/2016(ΦΕΚ 159Α’)
β) της περ. β του άρθρου 39 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159Α’)
γ) του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224Α’)
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 4. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Την με αρ. 6631/Υ1/ 2019 (Β΄ 3009) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»
7. Την με αρ. πρωτ. 56641/Ε2/10-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2019-2020
8. Την με αρ. πρωτ. 46/18-4-2019 πρόταση του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου της Γενικής Αρμένικης Ένωσης Αγαθοεργίας
9. Την με αρ. 14/29-8-2019 Πράξη του ΚΥΣΠΕ και
10. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το Σχολικό Έτος 2019-2020, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο της Γενικής Αρμένικης Ένωσης Αγαθοεργίας:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
1 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 615623 ΠΕ70 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
2 ΚΙΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ 609378 ΠΕ11 Δ’ ΑΘΗΝΑΣ
3 ΛΙΑΣΚΟΒΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 210543 ΠΕ06 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
4 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 595364 ΠΕ60 Δ’ ΑΘΗΝΑΣ
5 ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ- ΜΑΡΙΑ 617475 ΠΕ70 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
6 ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 579561 ΠΕ70 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.126883/Ε2/09-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
------
Πληροφορίες: Κόκκορα Ευτυχία
Τηλέφωνο: 21034442256
Fax: 2103442282

ΘΕΜΑ: Απόσπαση εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2019-2020 στο Ιδιωτικό Γυμνάσιο Αρμενικός Κυανούς Σταυρός.

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 14 του Ν. 1674/1986 (ΦΕΚ 203Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 33 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159Α΄).
2.Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 4 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α΄).
3.Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄).
4.Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π. Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/Α΄/3-1-2003 ).
5.Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ. Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
6.Το Π.Δ. 81/8-07-2019 (ΦΕΚ 119 τ. Α΄/2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και Αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
7.Το Π.Δ. 83/9-07-2019 (ΦΕΚ 121 τ. Α΄/2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και Υφυπουργών».
8.Τo Π.Δ. 84/17-07-2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
9.Την υπ’ αριθ. 70327/E2/7-05-2019 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020 (ΑΔΑ:ΩΦΙΜ6453ΠΣ-Ρ6Η).
10.Την υπ’ αριθ. 21/18-20/3-05-2019 πρόταση του Ιδιωτικού Γυμνασίου “Αρμενικός Κυανούς Σταυρός”
11.Την με αριθ. 12/26-7-2019 πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
12.Τις αιτήσεις που υπεβλήθησαν από τους εκπαιδευτικούς.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2019-2020 στο ιδιωτικό Γυμνάσιο «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός», χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπ/σης:

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

211876

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΠΕ02

Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

186447

ΚΟΛΤΣΙΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΕ02

Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄

225721

ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ03

Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

225076

ΝΤΟΥΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕ11

Δ.Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

180908

ΠΑΠΑΗΛΙΑ

ΝΑΥΣΙΚΑ

ΠΕ05

Δ.Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

207374

ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ04.01

Δ.Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

229551

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ

ΠΕ86

Δ.Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Εκτύπωση