edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 2021 2022 (Πρσθ. Πανεπιστήμια)

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.90363/Θ2/23-07-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τηλέφωνο: 2103442172
Email: deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 Κεφ. Γ’ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α),
β) του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 186/Α),
γ) του άρθρου 23 παρ. 7 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
δ) των άρθρων 1, 12, 13 και 15 παρ. 1 της με αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 Υπουργικής Απόφασης
«Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561/Β),
2. Την αριθ. 44462/Θ2/19-4-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΝΗ46ΜΤΛΗ-ΧΕΓ) Εγκύκλιο Υπουργού ΥΠΑΙ.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: i) σε υ π η ρ ε σ ί ε ς και φ ο ρ ε ί ς … και, ii) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2021-2022»,
3. Τις προτάσεις που υπέβαλε το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο των Α.Ε.Ι,
4. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών,
5. Το Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31 Α) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
6. Το Π.Δ. 81/2019 (Φ.Ε.Κ. 119 Α’) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
7. Το Π.Δ. 83/2019 (Φ.Ε.Κ. 121/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 τους κάτωθι εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από τα σχολεία τους οργανικής τους θέσης ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/ ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 177951 ΠΕ86 ΓΕ.Ε.Λ. – Γ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 309247 ΠΕ11 ΓΕ.Ε.Λ. – Γ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Αρ.Πρωτ.90331/Θ2/23-07-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τηλέφωνο: 2103442172
Email: deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 Κεφ. Γ’ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α),
β) του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 186/Α),
γ) του άρθρου 23 παρ. 7 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
δ) των άρθρων 1, 12, 13 και 15 παρ. 1 της με αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 Υπουργικής Απόφασης
«Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561/Β),
2. Την αριθ. 44462/Θ2/19-4-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΝΗ46ΜΤΛΗ-ΧΕΓ) Εγκύκλιο Υπουργού ΥΠΑΙ.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: i) σε υ π η ρ ε σ ί ε ς και φ ο ρ ε ί ς … και, ii) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2021-2022»,
3. Την πρόταση που υπέβαλε το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο των Α.Ε.Ι,
4. Την αίτηση του εκπαιδευτικού,
5. Το Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31 Α) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
6. Το Π.Δ. 81/2019 (Φ.Ε.Κ. 119 Α’) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
7. Το Π.Δ. 83/2019 (Φ.Ε.Κ. 121/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 τον κάτωθι εκπαιδευτικό της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από το σχολείο τους οργανικής του θέσης ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/ ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ
ΤΖΟΓΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 305232 ΠΕ11 ΓΕ.Ε.Λ. – Γ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΝΕΑΠΟΛΙΤΗΣ»
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.89652/Θ2/22-07-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Π. Μπεκιάρη
Τηλέφωνο: 2103442412, 3442172
Email: deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις για το σχολικό έτος 2021-2022»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 Κεφ. Γ’ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α),
β) του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 186/Α),
γ) του άρθρου 23 παρ. 7 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
δ) των άρθρων 1, 12, 13 και 15 παρ. 1 της με αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 Υπουργικής Απόφασης «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561/Β),
2. Την αριθ. 44462/Θ2/19-4-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΝΗ46ΜΤΛΗ-ΧΕΓ) Εγκύκλιο Υπουργού ΥΠΑΙ.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: i) σε υ π η ρ ε σ ί ε ς και φ ο ρ ε ί ς … και, ii) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2021-2022»,
3. Τις Εγκρίσεις των Μητροπολιτικών Συμβουλίων των Ιερών Μητροπόλεων που αναγράφονται στην παρούσα,
4. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών,
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες,
6. Το Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
7. Το Π.Δ. 81/2019 (Φ.Ε.Κ. 119 Α’) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
8. Το Π.Δ. 83/2019 (Φ.Ε.Κ. 121 Α΄), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2021-2022 τους κάτωθι εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από το σχολείο της οργανικής τους θέσης ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(π. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ)
398024 ΠΕ01 ΓΕ.Ε.Λ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΚΟΥΤΖΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(π. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ)
309246 ΠΕ01 ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ & ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΑΝΤΙΠΑΣ- ΠΑΥΛΟΣ 388113 ΠΕ01 ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΡΕΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (π. ΓΑΒΡΙΗΛ) 389148 ΠΕ01 ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ
& ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 308228 ΠΕ01 ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΛΑΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ   ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-21

Αρ.Πρωτ.93164/Θ2/15-07-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Π. Μπεκιάρη
Τηλέφωνο: 210 3442412
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε άλλα Σχολεία αυτής, κατά το διδακτικό έτος 2020-2021»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 Κεφ. Γ’ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α),
β) του άρθρου 21 παρ. 4 και του 23 παρ. 7 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
γ) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 13 και 15 παρ. 1 της αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 απόφασης Υπουργού Παιδείας «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561/Β),
2. Την αριθ. 49219 /Θ2/28-4-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΗΓ46ΜΤΛΗ-ΝΙ0) Εγκύκλιο Υπουργού ΥΠΑΙ.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: i) σε υπηρεσίες και φορείς … και, ii) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2020-2021»,
2. Την Πράξη 5η/19-6-2020 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.),
3. Τo αριθ. Φ.5/4/1294/29-6-2020 (ΚΠ Υ.ΠΑΙ.Θ. 85686/Θ2/03-07-2020) έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους,
4. Την αριθ. 122306/Θ2/30-7-2019 (ΑΔΑ: ΩΗΘΓ4653ΠΣ-3Ν2) απόφαση Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων «Παράταση της θητείας των Διευθυντών των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»,
5. Τα αιτήματα των Διευθυντών-Διευθυντριών των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
6. Τις αιτήσεις των αναφερόμενων στην παρούσα εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
7. Το Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
8. Το Π.Δ. 81/2019 (Φ.Ε.Κ. 119 Α’) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
9. Το Π.Δ. 83/2019 (Φ.Ε.Κ. 121 Α΄), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2020-2021 τους κάτωθι εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από τα σχολεία της οργανικής τους θέσης σε άλλο Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 398030 ΠΕ03 ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΝΕΑΠΟΛΙΤΗΣ»
ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 398032 ΠΕ02 ΓΕ.Ε.Λ – Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ «ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΝΕΑΠΟΛΙΤΗΣ»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.87714/Θ2/07-07-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
E-mail: deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412, 3442172
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 Κεφ. Γ’ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α),
β) του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 186/Α),
γ) του άρθρου 23 παρ. 7 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
δ) της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 3467/2006 (Φ.Ε.Κ. 128/Α),
ε) των άρθρων 1, 12, 13 και 15 παρ. 1 της με αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 Υπουργικής Απόφασης «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561/Β),
2. Την αριθ. 49219 /Θ2/28-4-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΗΓ46ΜΤΛΗ-ΝΙ0) Εγκύκλιο Υπουργού ΥΠΑΙ.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: i) σε υπηρεσίες και φορείς … και, ii) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2020-2021»,
3. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθ. 6ης συνεδρίασης/11-06-2020 του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου,
4. Την αίτηση της εκπαιδευτικού,
5. Το Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31 Α) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
6. Το Π.Δ. 81/2019 (Φ.Ε.Κ. 119 Α’) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
7. Το Π.Δ. 83/2019 (Φ.Ε.Κ. 121/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 την κάτωθι εκπαιδευτικό της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από το σχολείο της οργανικής της θέσης ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΝΑΤΣΑΚΟΥ ΕΛΛΗ 308219 ΠΕ04.01 ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

 H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.87706/Θ2/07-07-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Π. Μπεκιάρη
E-mail: deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412, 3442172
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 Κεφ. Γ’ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α),
β) του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 186/Α),
γ) του άρθρου 23 παρ. 7 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
δ) των άρθρων 1, 12, 13 και 15 παρ. 1 της με αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 Υπουργικής Απόφασης «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561/Β),
2. Την αριθ. 49219 /Θ2/28-4-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΗΓ46ΜΤΛΗ-ΝΙ0) Εγκύκλιο Υπουργού ΥΠΑΙ.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: i) σε υπηρεσίες και φορείς … και, ii) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2020-2021»,
3. Τις προτάσεις που υπέβαλε το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο των Α.Ε.Ι,
4. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών,
5. Το Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31 Α) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
6. Το Π.Δ. 81/2019 (Φ.Ε.Κ. 119 Α’) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
7. Το Π.Δ. 83/2019 (Φ.Ε.Κ. 121/Α), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τους κάτωθι εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από τα σχολεία τους οργανικής τους θέσης ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/ ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 177951 ΠΕ86 ΓΕ.Ε.Λ. – Γ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 309247 ΠΕ11 ΓΕ.Ε.Λ. – Γ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

 H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


 Αρ.Πρωτ.87688/Θ2/07-07-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Π. Μπεκιάρη
E-mail: deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3442412, 3442172
FAX: 2103442365

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις για το σχολικό έτος 2020-2021»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 Κεφ. Γ’ παρ. 6 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α),
β) του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 186/Α),
γ) του άρθρου 23 παρ. 7 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α),
δ) των άρθρων 1, 12, 13 και 15 παρ. 1 της με αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 Υπουργικής Απόφασης «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561/Β),
2. Την αριθ. 49219 /Θ2/28-4-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΗΓ46ΜΤΛΗ-ΝΙ0) Εγκύκλιο Υπουργού ΥΠΑΙ.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: i) σε υπηρεσίες και φορείς … και, ii) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2020-2021»,
3. Τις Εγκρίσεις των Μητροπολιτικών Συμβουλίων των Ιερών Μητροπόλεων που αναγράφονται στην παρούσα,
4. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών,
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες,
6. Το Π.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
7. Το Π.Δ. 81/2019 (Φ.Ε.Κ. 119 Α’) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
8. Το Π.Δ. 83/2019 (Φ.Ε.Κ. 121 Α΄), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2020-2021 τους κάτωθι εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από το σχολείο της οργανικής τους θέσης ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (π. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ) 398024 ΠΕ01 ΓΕ.Ε.Λ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΚΟΥΤΖΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (π. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ) 309246 ΠΕ01 ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ & ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΡΕΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (π. ΓΑΒΡΙΗΛ) 389148 ΠΕ01 ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 308228 ΠΕ01 ΓΕ.Ε.Λ.-Γ. ΛΑΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα