edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΥ ΚΕΣΥ

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΑΣΥ 2024 2025

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΑΣΥ (Πρώην ΚΕΣΥ/ΚΕΔΔΥ) - ΕΕΕΕΚ 2024-2025

(Μετάβαση στο άρθρο με τις αποσπάσεις ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΑΣΥ σχ. έτους 2023-2024)

Αρ.Πρωτ.72159/Ε2/28-06-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-------
Πληροφορίες : Ν. Φιλιππόπουλος, Ε. Κόκκορα
Τηλέφωνο : 210 344 3292, 2256
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ/ Σχολεία Τυφλών και Κωφών για το έτος 2024-2025

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 35 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α’).
3. Του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄).
5. Το άρθρο 28 παρ.2α του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’).
6. Το άρθρο 48 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α’).
7. Το άρθρο 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’).
9. Της παρ. 5α του άρθρου 62 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177Α΄).
10. της παρ. 17 του άρθρου 19 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ Α’111), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ. Ενενηκοστού τέταρτου του Ν. 4812/2021 (ΦΕΚ Α΄110).
11. Τα άρθρα 11, 13, 15 και την παρ. 8 του άρθρου 231 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α’/3-8-2021).
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α’), όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997, Π.Δ.39/1998.
13. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α’/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
14. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
15. To Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130 Α΄) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση,
κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων,
υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
16. To Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
17. Την υπ’ αριθ. 4818/08-07-2023 (ΦΕΚ 4407 Β΄) Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων . . .».
18. Το υπ’ αριθ. 256/21-06-2023 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.
19. Την υπ’ αριθ. 34882/E2/04-04-2024 (ΑΔΑ: ΡΟΣΤ46ΝΚΠΔ-ΛΓ1) εγκύκλιο αποσπάσεων.
20. Τις υπ’ αριθ. 13,14,15/2024 Πράξεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).
21. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2024-2025 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α. ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΥΦΛΩΝ - ΚΩΦΩΝ

(...) (σ.σ. 07 αποσπάσεις)

Β1. ΣΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

(...) (σ.σ. 10 αποσπάσεις)

Β2. ΣΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

(...) (σ.σ. 60 αποσπάσεις)

Γ.1.ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΤΆ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

(...) (σ.σ. 77 αποσπάσεις)

Γ.2. ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ 2023

(...) (σ.σ. 06 αποσπάσεις)

Γ.3. ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

(...) (σ.σ. 10 αποσπάσεις)

Γ.4. ΣΕ ΣΜΕΑΕ

(...) (σ.σ. 297 αποσπάσεις)

Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς του Πίνακα Β είναι από 01-09-2024 μέχρι 10-07-2025 και των Πινάκων Α και Γ για το διδακτικό έτος 2024-2025. Όλοι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του σχολικού έτους.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στα οποία αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Λήψη του εγγράφου με τις αποσπάσεις 467 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ / ΚΕΔΑΣΥ 2024-2025

Σχετικά Άρθρα