edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΥ ΚΕΣΥ

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΑΣΥ 2022 2023

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΑΣΥ (Πρώην ΚΕΣΥ/ΚΕΔΔΥ) - ΕΕΕΕΚ 2022-2023

(Μετάβαση στο άρθρο με τις αποσπάσεις ΣΜΕΑΕ ΚΕΣΥ 2021-22)

Αρ.Πρωτ.124580/Ε2/11-10-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ν. Φιλιππόπουλος - Ε. Κόκκορα
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνα : 210 3443292, 2256

ΘΕΜΑ: Απόσπαση και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ για το έτος 2022-2023.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄παρ.5 του ν.1566/1985 (Α΄167),
γ) της παρ. 2 του άρθρου 30 και των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71),
δ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017 (Α΄78),
ε) των άρθρων 6, 7, 8, 9 του ν.4547/2018 (Α΄102),
στ) της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’111), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ.Ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (Α΄110),
ζ) τα άρθρα 11, 13, 15 και την παρ. 8 του άρθρου 231 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136Α/3-8-2021).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (45 Α’), όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997, Π.Δ. 39/1998.
3. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 τ. Α’),
4. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
5. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
6. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄)«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
7. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136Α/3-8-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
8. Την με αριθ. πρωτ. 38342/E2/04-04-2022 (ΑΔΑ: 6Η8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ) εγκύκλιο «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2022-2023»,
9. Την με αριθ. πρωτ. 68172/Ε2/02-06-2022 εγκύκλιο με θέμα «Λειτουργικά κενά εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-23»,
10. Την με αριθ. πρωτ. 101238/E2/17-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΖΦ246ΜΤΛΗ-Β4Ζ) εγκύκλιο «Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2022-2023»,
11. Την με αριθ. πρωτ. 105374/Ε2/31-08-2022 ΥΑ,
12. Την με αριθ. πρωτ. 116676/Ε2/26-09-2022 ΥΑ,
13. Την 21η/2022 Πράξη του ΚΥΣΔΕ,
14. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Α.1. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. 105374/Ε2/31-08-2022 ΥΑ, κατά το μέρος που αφορά την απόσπαση του παρακάτω εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(...) (σ.σ. 01 ανάκληση)

Α.2. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. 116676/Ε2/26-09-2022 ΥΑ, κατά το μέρος που αφορά την απόσπαση της παρακάτω εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(...) (σ.σ. 01 ανάκληση)

Β. Αποσπούμε σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2022-2023 με αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, την παρακάτω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

(...) (σ.σ. 01 απόσπαση)

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, παρακαλείται να κοινοποιήσει την παρούσα στην αποσπώμενη.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απ΄ όπου ανακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με  τροποποιήσεις αποσπάσεωνς εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ / ΚΕΔΑΣΥ 2022-202


Αρ.Πρωτ.116676/Ε2/26-09-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ν. Φιλιππόπουλος - Ε. Κόκκορα
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνα : 210 3443292, 2256

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ για το έτος 2022-2023.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄παρ.5 του ν.1566/1985 (Α΄167),
γ) της παρ. 2 του άρθρου 30 και των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71),
δ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017 (Α΄78),
ε) των άρθρων 6, 7, 8, 9 του ν.4547/2018 (Α΄102),
στ) της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’111), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ. Ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (Α΄110),
ζ) τα άρθρα 11, 13, 15 και την παρ. 8 του άρθρου 231 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136Α/3-8-2021).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (45 Α’), όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997, Π.Δ. 39/1998.
3. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 τ. Α’),
4. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
5. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
6. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄)«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
7. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136Α/3-8-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
8. Την με αριθ. πρωτ. 38342/E2/04-04-2022 (ΑΔΑ: 6Η8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ) εγκύκλιο «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2022-2023»,
9. Την με αριθ. πρωτ. 68172/Ε2/02-06-2022 εγκύκλιο με θέμα «Λειτουργικά κενά εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-23»,
10. Την 19η/2022 Πράξη του ΚΥΣΔΕ,
11. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

A. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2022-2023 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

(...) (σ.σ. 05 αποσπάσεις)

B. Αποσπούμε από 21-12-2022,για το διδακτικό έτος 2022-2023, κατά προτεραιότητα, με αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο την παρακάτω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(...) (σ.σ. 01 απόσπαση)

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με  νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ / ΚΕΔΑΣΥ 2022-2023


Αρ.Πρωτ.105374/Ε2/31-08-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----
Πληροφορίες : Ν. Φιλιππόπουλος - Ε. Κόκκορα
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνα : 210 3443292, 2256

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ για το έτος 2022-2023.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄παρ.5 του ν. 1566/1985 (Α΄167),
γ) της παρ. 2 του άρθρου 30 και των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71),
δ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017 (Α΄78),
ε) των άρθρων 6, 7, 8, 9 του ν.4547/2018 (Α΄102),
στ) της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α' 13) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν.4722/2020 (177 Α΄),
ζ) της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’111), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ.Ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (Α΄110),
η) τα άρθρα 11, 13, 15 και την παρ. 8 του άρθρου 231 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136Α/3-8-2021).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (45 Α’), όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997, Π.Δ. 39/1998.
3. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 τ. Α’),
4. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
5. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
6. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄)«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
7. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136Α/3-8-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
8. Την με αριθ. πρωτ. 38342/E2/04-04-2022 (ΑΔΑ: 6Η8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ) εγκύκλιο «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2022-2023»,
9. Την με αριθ. πρωτ. 68172/Ε2/02-06-2022 εγκύκλιο με θέμα «Λειτουργικά κενά εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-23»,
10. Την με αριθ. πρωτ. 83226/Ε2/06-07-2022 ΥΑ,
11. Την με αριθ. πρωτ. 101238/E2/17-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΖΦ246ΜΤΛΗ-Β4Ζ) εγκύκλιο «Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2022-2023»,
12. Την 18η/2022 Πράξη του ΚΥΣΔΕ,
13. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Α. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. 83226/Ε2/06-07-2022 ΥΑ, κατά το μέρος που αφορά τις αποσπάσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

(...) (σ,σ, αναφέρονται 02 ανακλήσεις)

Β. Αποσπούμε σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΑΣΥ για το διδακτικό έτος 2022-2023 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

(...) (σ,σ, αναφέρονται 07 αποσπάσεις)

Γ. Αποσπούμε σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2022-2023 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι διορίστηκαν με την Υ.Α. 98236/Ε1/4-8-2022 (ΦΕΚ 1928/Γ΄/16-08-2022) και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4722/2020 (Α΄177):

(...) (σ,σ, αναφέρονται 05 αποσπάσεις)

Δ. Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 83226/Ε2/06-07-2022 ΥΑ, κατά το μέρος που αφορά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

(...) (σ,σ, αναφέρονται 02 τροποποιήσεις)

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απ΄ όπου ανακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με τις συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ / ΚΕΔΑΣΥ 2022-2023


Αρ.Πρωτ.97078/Ε2/02-08-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ν. Φιλιππόπουλος - Ε. Κόκκορα
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνα : 210 3443292, 2256

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ για το έτος 2022-2023.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄παρ.5 του ν.1566/1985 (Α΄167),
γ) της παρ. 2 του άρθρου 30 και των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71),
δ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017 (Α΄78),
ε) των άρθρων 6, 7, 8, 9 του ν.4547/2018 (Α΄102),
στ) της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’111), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ.Ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (Α΄110),
ζ) τα άρθρα 11, 13, 15 και την παρ. 8 του άρθρου 231 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136Α/3-8-2021).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (45 Α’), όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997, Π.Δ. 39/1998.
3. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 τ. Α’),
4. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
5. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
6. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄)«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
7. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136Α/3-8-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
8. Την με αριθ. πρωτ. 38342/E2/04-04-2022 (ΑΔΑ: 6Η8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ) εγκύκλιο «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2022-2023»,
9. Την με αριθ. πρωτ. 68172/Ε2/02-06-2022 εγκύκλιο με θέμα «Λειτουργικά κενά εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-23»,
10. Την με αριθ. πρωτ. 83226/Ε2/06-07-2022 ΥΑ,
11. Την 16η/ 2022 Πράξη του ΚΥΣΔΕ,
12. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Α. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. 83226/Ε2/06-07-2022 ΥΑ, κατά το μέρος που αφορά τις αποσπάσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

(...) (σ.σ. 16 ανακλήσεις αποσπάσεων)

Β. Αποσπούμε σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2022-2023 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

(...) (σ.σ. 10 αποσπάσεις)

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απ΄ όπου ανακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με τις τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ / ΚΕΔΑΣΥ 2022-2023

 


Αρ.Πρωτ.832262/Ε2/06-07-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ν. Φιλιππόπουλος - Ε. Κόκκορα
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνα : 210 3443292, 2256

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ/ Σχολεία Τυφλών και Κωφών για το έτος 2022-2023.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄παρ.5 του ν.1566/1985 (Α΄167),
γ) της παρ. 2 του άρθρου 30 και των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71),
δ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017 (Α΄78),
ε) των άρθρων 6, 7, 8, 9 του ν.4547/2018 (Α΄102),
στ) της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’111), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ. Ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (Α΄110),
ζ) τα άρθρα 11, 13, 15 και την παρ. 8 του άρθρου 231 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136Α/3-8-2021).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (45 Α’), όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997, Π.Δ. 39/1998.
3. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 τ. Α’),
4. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», 5. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 6. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄)«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
7. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136Α/3-8-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
8. Την με αριθ. πρωτ. 38342/E2/04-04-2022 (ΑΔΑ: 6Η8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ) εγκύκλιο «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2022-2023»,
9. Την με αριθ. πρωτ. 68172/Ε2/02-06-2022 εγκύκλιο με θέμα «Λειτουργικά κενά εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-23»,
10. Την 13/2022 Πράξη του ΚΥΣΔΕ,
11. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2022-2023 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Σε ΚΕΔΑΣΥ

(...) (σ.σ. 39 αποσπάσεις)

ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΤΆ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

(...) (σ.σ. 86 αποσπάσεις)

ΤΥΦΛΩΝ - ΚΩΦΩΝ

(...) (σ.σ. 05 αποσπάσεις)

ΣΕ ΣΜΕΑΕ

(...) (σ.σ. 124 αποσπάσεις)

Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς του Πίνακα Α είναι από 01-09-2022 μέχρι 10-07-2023 και των Πινάκων Β, Γ.1 και Γ.2 για το διδακτικό έτος 2022-2023. Όλοι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του σχολικού έτους.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στα οποία αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

Λήψη του εγγράφου με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ / ΚΕΔΑΣΥ 2022-2023

Σχετικά Άρθρα