edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ ΚΕΣΥ 2020 2021

Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΥ ΚΕΣΥ
Εκτύπωση  

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ - ΚΕΣΥ (Πρώην ΚΕΔΔΥ) - ΕΕΕΕΚ 2020-2021

(Μετάβαση στο άρθρο με τις αποσπάσεις ΣΜΕΑΕ ΚΕΣΥ 2021-22)

Αρ.Πρωτ.131552/Ε2/01-10-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ν. Φιλιππόπουλος - Ε. Κόκκορα
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνα : 210 3443292, 2256

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις, ανακλήσεις αποσπάσεων, ανάκληση ΥΑ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κ.Ε.Σ.Υ./ΣΜΕΑΕ για το έτος 2020-2021.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄παρ.5 του ν.1566/1985 (Α΄167),
γ) της παρ. 2 του άρθρου 30 και των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71),
δ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με της παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017(Α΄78),
ε) του άρθρου 19, παρ. 1 περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3, παρ. 1 του Ν.4473/2017 (Α’ 78),
στ) των άρθρων 6, 7, 8, 9 του ν.4547/2018 (Α΄102),
ζ) της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’111),
η) του άρθρου 42 του Ν. 4722/2020 (Α΄177),
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 τ. Α’),
3. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
4. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄)«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
6. Την ΥΑ 129064/ΓΔ5/27-07-2018 «Κατανομή στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) κατά κλάδο των θέσεων … γ) εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό» (ΦΕΚ 3233Β΄),
7. Την ΥΑ 166516/ΓΔ4/05-10-2018 «Καθορισμός του τρόπου απόδειξης της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών στη συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό» (ΦΕΚ 4518Β΄),
8. Την υπ’ αριθ. 47102/E2/16-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ) εγκύκλιο αποσπάσεων «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021»,
9. Την με αριθ. πρωτ. 47130/E2/16-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω) εγκύκλιο «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2020-2021».
10. Την υπ’ αριθ. 82161/Ε2/29-06-2020 ΥΑ «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) για το σχολικό έτος 2020-2021»,
11. Την υπ’ αριθ. 93868/Ε2/16-07-2020 ΥΑ «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κ.Ε.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ / Σχολεία Τυφλών και Κωφών για το έτος 2020-2021»,
12. Την υπ’ αριθ. 117505/Ε2/08-09-2020 ΥΑ «Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κ.Ε.Σ.Υ./ΣΜΕΑΕ για το έτος 2020-2021»,
13. Την αριθ. 20/2020 Πράξη του ΚΥΣΔΕ,
14. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Α. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. 117505/Ε2/08-09-2020 ΥΑ, κατά το μέρος που αφορά την ανάκληση της απόσπασης της παρακάτω εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, σε Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ως εκ τούτου αποσπάται η εκπαιδευτικός, ως εξής:

(...) (σ.σ. 01 ανάκληση)

Β. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. 93868/Ε2/16-07-2020 ΥΑ, κατά το μέρος που αφορά τις αποσπάσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

(...) (σ.σ. 02 ανακλήσεις)

Γ. Αποσπούμε τον παρακάτω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, σε Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.):
(...) (σ.σ. 01 απόσπαση)

Δ. Αποσπούμε σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2020-2021 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4722/2020 (Α΄177):
(...) (σ.σ. 08 αποσπάσεις)

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. στα οποία αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Διευθυντές των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απ΄ όπου ανακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με συμπληρώσεις ποσπάσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ / ΚΕΣΥ 2020-2021


Αρ.Πρωτ.117505/Ε2/08-09-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ν. Φιλιππόπουλος - Ε. Κόκκορα
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνα : 210 3443292, 2256
FAX : 210 3442282

ΘΕΜΑ: Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κ.Ε.Σ.Υ./ΣΜΕΑΕ για το έτος 2020-2021.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄παρ.5 του ν.1566/1985 (Α΄167),
γ) της παρ. 2 του άρθρου 30 και των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71),
δ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με της παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017(Α΄78),
ε) του άρθρου 19, παρ. 1 περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3, παρ. 1 του Ν.4473/2017 (Α’ 78),
στ) των άρθρων 6, 7, 8, 9 του ν.4547/2018 (Α΄102),
ζ) της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’111),
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 τ. Α’),
3. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», 4. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄)«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
6. Την ΥΑ 129064/ΓΔ5/27-07-2018 «Κατανομή στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) κατά κλάδο των θέσεων … γ) εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό» (ΦΕΚ 3233Β΄),
7. Την ΥΑ 166516/ΓΔ4/05-10-2018 «Καθορισμός του τρόπου απόδειξης της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών στη συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό» (ΦΕΚ 4518Β΄),
8. Την υπ’ αριθ. 47102/E2/16-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ) εγκύκλιο αποσπάσεων «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υ π η ρ ε σ ί ε ς και φ ο ρ ε ί ς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021»,
9. Την με αριθ. πρωτ. 47130/E2/16-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω) εγκύκλιο «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2020-2021».
10. Την υπ’ αριθ. 82161/Ε2/29-06-2020 ΥΑ «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) για το σχολικό έτος 2020-2021»,
11. Την υπ’ αριθ. 93868/Ε2/16-07-2020 ΥΑ «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κ.Ε.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ / Σχολεία Τυφλών και Κωφών για το έτος 2020-2021»,
12. Την αριθ. 18/2020 Πράξη του ΚΥΣΔΕ,
13. Τις αιτήσεις ανάκλησης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Α. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. 82161/Ε2/29-06-2020 ΥΑ, κατά το μέρος που αφορά την απόσπαση της παρακάτω εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, σε Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.):
(...) (σ.σ. 01 ανάκληση)

Β. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. 93868/Ε2/16-07-2020 ΥΑ, κατά το μέρος που αφορά τις αποσπάσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
(...) (σ.σ. 04 ανακλήσεις)

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. απ΄όπου ανακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ / ΚΕΣΥ 2020-2021


Αρ.Πρωτ.117499/Ε2/08-09-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ν. Φιλιππόπουλος - Ε. Κόκκορα
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνα : 210 3443292, 2256
FAX : 210 3442282

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κ.Ε.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ/ Σχολεία Τυφλών και Κωφών για το έτος 2020-2021.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄παρ.5 του ν.1566/1985 (Α΄167),
γ) της παρ. 2 του άρθρου 30 και των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71),
δ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με της παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017(Α΄78),
ε) των άρθρων 6, 7, 8, 9 του ν.4547/2018 (Α΄102),
στ) της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’111),
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 τ. Α’),
3. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», 4. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄)«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
6. Την ΥΑ 129064/ΓΔ5/27-07-2018 «Κατανομή στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) κατά κλάδο των θέσεων … γ) εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό» (ΦΕΚ 3233Β΄),
7. Την ΥΑ 166516/ΓΔ4/05-10-2018 «Καθορισμός του τρόπου απόδειξης της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών στη συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό» (ΦΕΚ 4518Β΄),
8. Την υπ’ αριθ. 47102/E2/16-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ) εγκύκλιο αποσπάσεων «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υ π η ρ ε σ ί ε ς και φ ο ρ ε ί ς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021»,
9. Την με αριθ. πρωτ. 47130/E2/16-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω) εγκύκλιο «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2020-2021».
10. Την υπ’ αριθ. 82161/Ε2/29-06-2020 ΥΑ «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) για το σχολικό έτος 2020-2021»,
11. Την υπ’ αριθ. 93868/Ε2/16-07-2020 ΥΑ «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κ.Ε.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ / Σχολεία Τυφλών και Κωφών για το έτος 2020-2021»,
12. Την υπ’ αριθ. Α92/26-6-2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών,
13. Την 18/2020 Πράξη του ΚΥΣΔΕ,
14. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2020-2021 με αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, την παρακάτω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, σε Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.):
(...) (σ.σ. 01 απόσπαση)

Β. Αποσπούμε σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2020-2021 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
(...) (σ.σ. 02 αποσπάσεις)

Γ. Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 93868/Ε2/16-07-2020 ΥΑ, κατά το μέρος που αφορά τις αποσπάσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
(...) (σ.σ. 02 τροποποιήσεις)

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. στα οποία αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Διευθυντές των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με τροποποιήσεις και νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ / ΚΕΣΥ 2020-2021


Αρ.Πρωτ.93868/Ε2/16-07-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ν. Φιλιππόπουλος - Ε. Κόκκορα
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνα : 210 3443292, 2256
FAX : 210 3442282

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κ.Ε.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ / Σχολεία Τυφλών και Κωφών για το έτος 2020-2021»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199)
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄παρ.5 του ν.1566/1985 (Α΄167)
γ) της παρ. 2 του άρθρου 30 και των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
δ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με της παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017(Α΄78)
ε) των άρθρων 6, 7, 8, 9 του ν.4547/2018 (Α΄102)
στ) της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’111)
2. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. Το Π.Δ. 81/08-07-2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
4. Το Π.Δ. 83/09-07-2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Το Π.Δ. 84/17-07-2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Την με αριθ. 211076/ΓΔ4/06-12-2018 Κ.Υ.Α. (Β΄ 5614) «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους»
7. Την με αριθ. πρωτ. 47130/E2/16-4-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών
8. Την με αριθ. πρωτ. 85325/E2/3-7-2020 εγκύκλιο με θέμα «Λειτουργικά κενά/πλεονάσματα Κ.Ε.Σ.Υ. για το διδακτικό έτος 2020-2021»
9. Την με αριθ. πρωτ. 85351/E2/3-7-2020 εγκύκλιο με θέμα «Λειτουργικά κενά εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2020-2021»
10. Τις 13η & 14η /2020 Πράξεις του ΚΥΣΔΕ
11. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το έτος 2020-2021 ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α. Σε Κ.Ε.Σ.Υ. (...)

(σ.σ. αναφέρονται 17 αποσπάσεις)

Β. ΤΥΦΛΩΝ-ΚΩΦΩΝ (...)

(σ.σ. αναφέρονται 05 αποσπάσεις)

Γ.1. ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΤΆ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (...)

(σ.σ. αναφέρονται 11 αποσπάσεις)

Γ.2. ΣΕ ΣΜΕΑΕ (...)

(σ.σ. αναφέρονται 67 αποσπάσεις)

Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς του Πίνακα Α είναι από 01-09-2020 μέχρι 20-07-2021 και των Πινάκων Β, Γ.1 και Γ.2 για το διδακτικό έτος 2020-2021. Όλοι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του σχολικού έτους.

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και αποσπώνται με την παρούσα, με την ανάληψη υπηρεσίας στη θέση απόσπασης, λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ως στελέχη εκπαίδευσης, των οποίων παρατάθηκε η θητεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4692/2020 και αποσπώνται με την παρούσα, για να αναλάβουν υπηρεσία στη θέση απόσπασης θα πρέπει προηγουμένως να απαλλαγούν από τα καθήκοντα της θέσης στελέχους.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. στα οποία αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ / ΚΕΣΥ 2020-2021


Εκτύπωση