edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις πρωτοβάθμιας ΣΜΕΑΕ ΕΕΕΕΚ

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ ΕΕΕΕΚ 2022 2023

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΕΕΕΚ, ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΩΦΩΝ - ΤΥΦΛΩΝ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.105228/Ε2/31-08-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αθ. Μαρούση-Δημ. Κυπαρίσσης
Τηλέφωνο: 210-3442120/210-3443246

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2022-2023»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 6 του ν.1674/1986 (Α΄203)
• του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (Α΄71) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
• του άρθρου 46 παρ. 7 του ν. 2413/1996(Α΄ 124)
• του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (Α΄258), παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75) και άρθρο 52 του ν. 4115/2013 (Α΄24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125)
• του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199)
• του άρθρου 182 παρ. 10 και άρθρου 93 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85)
• του άρθρου 44Α παρ. 12 α και β του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και του του άρθρου 27 παρ. 12β’ του ν.4386/2016 (Α΄ 83)
• του άρθρου 21 του ν.3699/2002(Α΄199), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 48 του ν.
4415/2016 (Α΄ 159) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του ν. 4473/2017 (Α΄78)
• του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38)
• του άρθρου 21 παρ. 1 του ν.2946/2001 (Α΄ 224), όπως αντικαταστάθηκε με το του άρθρου 151 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) και του άρθρου 21Α του ν. 2946/2001 όπως προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του ν. 4553/2018 (Α’ 119,) του άρθρου 28 του ν.4638/2019 (Α΄181
• του άρθρου 62 παρ. 5 περ. α του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α’ 177)
• του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 του ν. 3699/2008(Α΄199), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013(Α΄193)
2. Το άρθρο 13 του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) –Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. To Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
4. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων
6. Τη με αριθ. 38342/Ε2/04-04-2022 (ΑΔΑ: 6H8T46MTΛH-8MM) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε & Δ.Ε.
7. Τη με αριθ. Πρωτ. 82355/Ε2/5-7-2022 ΥΑ αποσπάσεων
8. Τη με αριθ. Πρωτ. 101238/Ε2/17-8-2022 Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2022-2023.
9. Τη με αριθμό 17/26-08-2022 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Συμπληρώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 82355/Ε2/5-7-2022 ΥΑ και αποσπούμε κατά προτεραιότητα για το διδακτικό έτος 2022-2023 και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Π.Ε., ως εξής:

(,..) (σ.σ.03 αποσπάσεις)

2. Συμπληρώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 82355/Ε2/5-7-2022 ΥΑ και αποσπούμε για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας για το διδακτικό έτος 2022-2023 και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Π.Ε., ως εξής:

(,..) (σ.σ.03 αποσπάσεις)

3. Ανακαλούμε την απόσπαση των παρακάτω εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν αποσπαστεί σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με την αριθμ. Πρωτ. 82355/Ε2/5-7-2022 υπουργική απόφαση, ύστερα από αίτησή τους, ως εξής:

(,..) (σ.σ.06 αποσπάσεις)

4. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα για το διδακτικό έτος 2022-2023 και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Π.Ε., ως εξής:

(,..) (σ.σ. 03 αποσπάσεις)

Οι Διευθυντές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι/ες των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας, στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους/στις Προϊσταμένους/ες των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Οι Διευθυντές/τριες Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων, από τις οποίες ανακαλείται η απόσπαση των ανωτέρω εκπαιδευτικών, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη της απόφασης με τις συμπληρωματικές αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ ΕΕΕΕΚ 2022-2023


Αρ.Πρωτ.97068/Ε2/02-08-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αθ. Μαρούση-Δημ. Κυπαρίσσης
Τηλέφωνο: 210-3442120/210-3443246

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές αποσπάσεις, τροποποιήσεις, διορθώσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2022-2023»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 6 του ν.1674/1986 (Α΄203)
• του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (Α΄71) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
• του άρθρου 46 παρ. 7 του ν. 2413/1996(Α΄ 124)
• του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (Α΄258), παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75) και άρθρο 52 του ν. 4115/2013 (Α΄24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125)
• του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199)
• του άρθρου 182 παρ. 10 και άρθρου 93 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85)
• του άρθρου 44Α παρ. 12 α και β του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και του του άρθρου 27 παρ. 12β’ του ν.4386/2016 (Α΄ 83
• του άρθρου 21 του ν.3699/2002(Α΄199), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 48 του ν.4415/2016 (Α΄ 159) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του ν. 4473/2017 (Α΄78)
• του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38)
• του άρθρου 21 παρ. 1 του ν.2946/2001 (Α΄ 224), όπως αντικαταστάθηκε με το του άρθρου 151 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) και του άρθρου 21Α του ν. 2946/2001 όπως προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του ν. 4553/2018 (Α’ 119,) του άρθρου 28 του ν.4638/2019 (Α΄181
• του άρθρου 62 παρ. 5 περ. α του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α’ 177)
• του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 του ν. 3699/2008(Α΄199), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013(Α΄193)
2. Το άρθρο 13 του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) –Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. To Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
4. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων
6. Τη με αριθ. 38342/Ε2/04-04-2022 (ΑΔΑ: 6H8T46MTΛH-8MM) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε & Δ.Ε.
7. Τη με αριθ. Πρωτ. 82355/Ε2/5-7-2022 ΥΑ αποσπάσεων
8. Τη με αριθμό 15/15-07-2022 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
9. Τις ενστάσεις και τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Συμπληρώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 82355/Ε2/5-7-2022 ΥΑ και αποσπούμε κατά προτεραιότητα για το διδακτικό έτος 2022-2023, ύστερα από ένστασή της και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Π.Ε. , ως εξής:

(...) (σ.σ. 03 αποσπάσεις)

2. Τροποποιούμε τη με αριθ. πρωτ. 82355/Ε2/5-7-2022 ΥΑ στο σημείο που αφορά στο ΠΥΣΠΕ απόσπασης της παρακάτω εκπ/κού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από ένστασή της και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως εξής:

(...) (σ.σ. 01 τροποποίηση)

3. Διορθώνουμε την με αριθ. Πρωτ. 82355/Ε2/5-7-2022 ΥΑ αποσπάσεων , στο σημείο που αφορά την οργανική θέση της εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60, ΤΖ... ΕΥΦ... (Α.Μ. ...) , από το εσφαλμένο ΔΠΕ Σερρών στο ορθό ΔΠΕ Θεσσαλονίκης Β΄.

4. Διορθώνουμε την με αριθ. Πρωτ. 82355/Ε2/5-7-2022 ΥΑ αποσπάσεων , ύστερα από ένσταση της εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ71, ΝΤ... ΑΝ... (Α.Μ. ...), στο σημείο που αφορά τα μόρια απόσπασής της σε ΣΜΕΑΕ Α΄Θεσσαλονίκης , από το εσφαλμένο 11,417 στο ορθό 21,417 .

5. Ανακαλούμε την απόσπαση των παρακάτω εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν αποσπαστεί σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με την αριθμ. Πρωτ. 82355/Ε2/5-7-2022 υπουργική απόφαση, ύστερα από αίτησή τους, ως εξής:

(...) (σ.σ. 04 ανακλήσεις)

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους. Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας, στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων, από τις οποίες ανακαλείται η απόσπαση των ανωτέρω εκπαιδευτικών, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη της απόφασης με τις Τροποποιήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ ΕΕΕΕΚ 2022-2023


Αρ.Πρωτ.82355/Ε2/05-07-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αθ. Μαρούση-Δημ. Κυπαρίσσης
Τηλέφωνο: 210-3442120/210-3443246

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών & Τυφλών / Ε.Ε.Ε.Ε.Κ / Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2022-2023»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 6 του ν.1674/1986 (Α΄203)
- του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (Α΄71) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
- του άρθρου 46 παρ. 7 του ν. 2413/1996(Α΄ 124)
- του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (Α΄258), παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75) και άρθρο 52 του ν. 4115/2013 (Α΄24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125)
- του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199)
- του άρθρου 182 παρ. 10 και άρθρου 93 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85)
- του άρθρου 44Α παρ. 12 α και β του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και του του άρθρου 27 παρ. 12β’ του ν. 4386/2016 (Α΄ 83
- του άρθρου 21 του ν.3699/2002(Α΄199), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του ν. 4473/2017 (Α΄78)
- του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38)
- του άρθρου 21 παρ. 1 του ν.2946/2001 (Α΄ 224), όπως αντικαταστάθηκε με το του άρθρου 151 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) και του άρθρου 21Α του ν. 2946/2001 όπως προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του ν. 4553/2018 (Α’ 119,) του άρθρου 28 του ν.4638/2019 (Α΄181
- του άρθρου 62 παρ. 5 περ. α του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α’ 177)
- του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 του ν. 3699/2008(Α΄199), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013(Α΄193)
2. Το άρθρο 13 του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) –Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. To Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
4. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων
6. Τη με αριθ. 38342/Ε2/04-04-2022 (ΑΔΑ: 6H8T46MTΛH-8MM) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε & Δ.Ε.
7. Τις με αριθμό 10/9-6-2022, 11/14-6-2022 , 12/15-6-2022 ,13/21-6-2022 & 14/30-6-2022 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα σε Σχολεία Κωφών /Βαρήκοων για το διδακτικό έτος 2022-2023 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο , ως εξής:

(...) (σ.σ. 02 αποσπάσεις)

2. Αποσπούμε σε Σχολεία Κωφών /Βαρήκοων & σε σχολεία Τυφλών για το διδακτικό έτος 2022-2023, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , ως εξής:

(...) (σ.σ. 03 αποσπάσεις)

3. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2022-2023, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Π.Ε στα οποία μετακινούνται, ως εξής:

(...) (σ.σ. 78 αποσπάσεις)

4. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2022-2023 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Π.Ε στα οποία μετακινούνται, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας, ως εξής:

(...) (σ.σ. 12 αποσπάσεις)

5. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2022-2023 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Π.Ε στα οποία μετακινούνται, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως εξής:

(...) (σ.σ. 249 αποσπάσεις)

Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς είναι μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023 και οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του διδακτικού έτους, ήτοι 01-09-2022.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη της απόφασης με τις Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ ΕΕΕΕΚ 2022-2023

 

Σχετικά Άρθρα