edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ ΕΕΕΚ 2020 2021 (Προσθήκη αναλήσεων)

Αποσπάσεις πρωτοβάθμιας ΣΜΕΑΕ ΕΕΕΕΚ
Εκτύπωση  

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΣΜΕΑΕ), ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΩΦΩΝ - ΤΥΦΛΩΝ, ΕΕΕΕΚ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.117338/Ε2/08-09-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Δημ. Κυπαρίσσης
Τηλέφωνο: 210-3443246

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές αποσπάσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Κ.Ε.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & Κ.Ε.Σ. Υ. για το έτος 2020-2021»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167)
- του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199)
- του άρθρου 31 παρ. 1 και 2 όπως αντικαταστάθηκε το εδ.β από την παρ. 2 του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (Α΄ 118) και παρ. 6 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), άρθρα 39 παρ. 2, 46 παρ. 1στ΄ και 44Α παρ. 12 α και β του ν. 4115/2013 (Α΄ 24)
- του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με της παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017(Α΄78)
- των άρθρων 6 , 7 ,8,9 του ν.4547/2018 (Α΄102)
2. το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. To Π.Δ. 81/2019(Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
4. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Το Π.Δ.84/2019(Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων
6. Τη με αριθμό 211076/Γ6/6-12-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5614/τΒ΄/13-12-2018) με θέμα: «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους».
7. Την με αριθμ. 47130/Ε2/16-4-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω)) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε & Δ.Ε.
8. Τις με αριθ. πρωτ. 89977/Ε2/10-7-2020 & αριθ. πρωτ. 89991/Ε2/10-7-2020 Υπουργικές Αποφάσεις Αποσπάσεων σε δομές της Ειδικής Αγωγής
9. Τη με 17/2-9-2020 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
10. Τις ενστάσεις και τις αιτήσεις επανεξέτασης απόσπασης των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α1.Συμπληρώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 89991/Ε2/10-7-2020 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων και αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2020-2021, για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) που θα οριστούν από το αρμόδιο Π.Υ.Σ.Π.Ε στο οποίο μετακινούνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί :

(...) (σ.σ. 02 αποσπάσεις)

Α2.Συμπληρώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 89977/Ε2/10-7-2020 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων και αποσπούμε την παρακάτω εκπαιδευτικό :

(...) (σ.σ. 01 απόσπαση)

Α2. Τροποποιούμε τη με αριθ. πρωτ. 89977/Ε2/10-7-2020 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων και αποσπούμε την παρακάτω εκπαιδευτικό :

(...) (σ.σ. 01 τροποποίηση)

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων ή οι προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ., από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί , παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων ή οι προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ., στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη της απόφασης με τις Ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ ΕΕΕΕΚ 2020-2021


Αρ.Πρωτ.117330/Ε2/08-09-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Δημ. Κυπαρίσσης
Τηλέφωνο: 210-3443246

ΘΕΜΑ: «Aνακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Κ.Ε.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών & Τυφλών / Ε.Ε.Ε.Ε.Κ / Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2020-2021»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167)
β. του άρθρου 46 παρ. 7 του ν. 2413/1996(Α΄ 124)
γ. του άρθρου 1 παρ.8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267)
δ. του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199)
ε. του άρθρου 2, παρ. 5α του ν. 3868/2010 (Α΄ 129)
στ.του άρθρου 182 παρ. 10 και άρθρου 93 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85)
ζ.του άρθρου 31 παρ. 1 και 2 όπως αντικαταστάθηκε το εδ.β από την παρ. 2 του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (Α΄ 118) και παρ. 6 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), άρθρα 39 παρ. 2, 46 παρ. 1στ΄ και 44Α παρ. 12 α και β του ν. 4115/2013 (Α΄ 24)
η.του άρθρου 27 παρ. 12β’ του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)
θ.του άρθρου 7 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 1 του ν.4331/2015 (Α΄ 63) και όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 παρ. 4 του Ν. 4430/2016 (Α΄ 205)
ι. του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις παρ. 2α και 2β του κ.άρθρου 3 του ν. 4473/2017 (Α΄78)
κ. του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38)
λ. του άρθρου 21 παρ. 1 του ν.2946/2001 (Α΄ 224)ΦΕΚ 224τΑ΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151υ ν. 4600/2019 (Α΄ 43)
μ. του άρθρου 28 του ν.4638/2019 (Α΄181)
ν. της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’111)
2. το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. To Π.Δ. 81/2019(Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
4. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Το Π.Δ.84/2019(Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων
6. Την με αριθμ. 47130/Ε2/16-4-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε & Δ.Ε.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 89991/Ε2/10-7-2020 Υπουργική Απόφαση Αποσπάσεων σε δομές της Ειδικής Αγωγής
8. Τη με αριθμό 17/2-9-2020 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
9. Τις αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανακαλούμε την απόσπαση των παρακάτω εκπ/κών Π.Ε., οι οποίοι είχαν αποσπαστεί σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΕΕΕΚ με την αριθμ. πρωτ. 89991/Ε2/10-7-2020 υπουργική απόφαση, ύστερα από αίτησή τους, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 13 ανακλήσεις)

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων, από τις οποίες ανακαλείται η απόσπαση των ανωτέρω εκπαιδευτικών, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη της απόφασης με τις Ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ ΕΕΕΕΚ 2020-2021


Αρ.Πρωτ.89991/Ε2/10-07-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αθ. Μαρούση
Τηλέφωνο: 210-3442120

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Κ.Ε.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών & Τυφλών / Ε.Ε.Ε.Ε.Κ / Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2020-2021»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167)
- του άρθρου 46 παρ. 7 του ν. 2413/1996(Α΄ 124)
- του άρθρου 1 παρ.8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267)
- του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199)
- του άρθρου 2, παρ. 5α του ν. 3868/2010 (Α΄ 129)
- του άρθρου 182 παρ. 10 και άρθρου 93 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85)
- του άρθρου 31 παρ. 1 και 2 όπως αντικαταστάθηκε το εδ.β από την παρ. 2 του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (Α΄ 118) και παρ. 6 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), άρθρα 39 παρ. 2, 46 παρ. 1στ΄ και 44Α παρ. 12 α και β του ν. 4115/2013 (Α΄ 24)
- του άρθρου 27 παρ. 12β’ του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)
- του άρθρου 7 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 1 του ν.4331/2015 (Α΄ 63) και όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 παρ. 4 του Ν. 4430/2016 (Α΄ 205)
- του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017 (Α΄78)
- του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38)
- του άρθρου 21 παρ. 1 του ν.2946/2001 (Α΄ 224)ΦΕΚ 224τΑ΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43)
- του άρθρου 28 του ν.4638/2019 (Α΄181)
- της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’111)
2. Το Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) – άρθρο 13
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
4. To Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
5. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων
7. Τη με αριθ. 47130/Ε2/16-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε & Δ.Ε.
8. Τις με αριθ. 9/26-06-2020, 13/06-07-2020 & 14/08-07-20 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2020-2021, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Κ.Ε.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών/Βαρηκόων & Τυφλών /Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. & Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Π.Ε στα οποία μετακινούνται, ως ακολούθως:

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΥΦΛΩΝ – ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ
(...) (σ.σ. 01 απόσπαση)

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
(...) (σ.σ. 01 απόσπαση)

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
(...) (σ.σ. 29 αποσπάσεις)

2. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2020-2021, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Κ.Ε.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών/Βαρηκόων & Τυφλών /Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. & Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Π.Ε στα οποία μετακινουνται, ως ακολούθως:

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΥΦΛΩΝ – ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ
(...) (σ.σ. 01 απόσπαση)

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
(...) (σ.σ. 04 αποσπάσεις)

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
(...) (σ.σ. 135 αποσπάσεις)

Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς είναι μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 και οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του διδακτικού έτους, ήτοι 01-09-2020.

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και αποσπώνται με την παρούσα, με την ανάληψη υπηρεσίας στη θέση απόσπασης, λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ως στελέχη εκπαίδευσης, των οποίων παρατάθηκε η θητεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4692/2020 και αποσπώνται με την παρούσα, για να αναλάβουν υπηρεσία στη θέση απόσπασης θα πρέπει προηγουμένως να απαλλαγούν από τα καθήκοντα της θέσης στελέχους.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη της απόφασης με τις Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ ΕΕΕΕΚ 2020-2021


Εκτύπωση