edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Σχολεία Ισραηλιτικής Κοινότητας 2024 2025

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2024-2025

Αρ.Πρωτ.62390/Ε2/05-06-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
------
Πληροφορίες : Κ. Παραδέλλης
Τηλέφωνο : 210-3443246
E-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης για το Σχολικό Έτος 2024-2025»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 παρ. 14 του ν.1674/1986 (Α΄ 203), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 33 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159Α’)
β) Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
γ) του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του ν.4440/2016 (Α΄ 224)
2. Το άρθρο 35 του ν. 4622/2019(Α΄133)
3. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α’31΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
4. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄123΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
5. Το Π.Δ. 77/2023 (Α’130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και Μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών. Μεταφορά αρμοδιοτήτων υπηρεσιακών μονάδων, θέσεω ν προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
6. To Π.Δ.79/2023 (Α’131) « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπό στοιχεία 80/5-1-24 (Β’ 69) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΑΙΘΑ περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων
8. Τη με αρ. πρωτ. 34880/Ε2/04-04-2024 (ΑΔΑ: 9Ζ8Λ46ΝΚΠΔ-Κ2Υ) εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Σχολικό Έτος 2024-2025
9. Τις με αρ. πρωτ. 2896/14-05-2024 και 2897/14-05-2024 προτάσεις Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης
10. Τη με αρ. 10/4-6-2024 Πράξη του ΚΥΣΠΕ και
11. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το Σχολικό Έτος 2024-2025, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
1 ΑΣΒΕΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 613355 ΠΕ70 ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.)
2 ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ ΑΝΝΑ 702370 ΠΕ60 Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
3 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 614468 ΠΕ70 Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
4 ΚΑΛΕΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 613768 ΠΕ70 ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.)
5 ΚΑΡΑΧΛΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 614962 ΠΕ70 ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Π.Ε.)
6 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΓΑΛΗΝΗ 613025 ΠΕ70 Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ


Αρ.Πρωτ.62384/Ε2/05-06-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
------
Πληροφορίες : Κ. Παραδέλλης
Τηλέφωνο : 210-3443246
E-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθήνας για το Σχολικό Έτος 2024-2025»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 παρ. 14 του ν.1674/1986 (Α΄ 203), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 33 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159Α’)
β) Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
γ) του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του ν.4440/2016 (Α΄ 224)
2. Το άρθρο 35 του ν. 4622/2019(Α΄133)
3. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α’31΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
4. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄123΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
5. Το Π.Δ. 77/2023 (Α’130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και Μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών. Μεταφορά αρμοδιοτήτων υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
6. To π.δ.79/2023 (Α’131) « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπό στοιχεία 80/5-1-24 (Β’ 69) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΑΙΘΑ περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων
8. Τη με αρ. πρωτ. 34880/Ε2/04-04-2024 (ΑΔΑ: 9Ζ8Λ46ΝΚΠΔ-Κ2Υ) εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Σχολικό Έτος 2024-2025
9. Τη με αρ. πρωτ. 137/13-05-2024 πρόταση Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθήνας
10. Τη με αρ. 10/4-6-2024 Πράξη του ΚΥΣΠΕ και
11. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το Σχολικό Έτος 2024-2025, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθήνας:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 702052 ΠΕ70 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)
2 ΑΝΔΡΩΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 594832 ΠΕ70 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)
3 ΑΡΑΠΑΚΗ ΟΛΓΑ 592695 ΠΕ70 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)
4 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 602035 ΠΕ70 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)
5 ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ 602741 ΠΕ70 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)
6 ΣΑΚΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 614781 ΠΕ70 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)
7 ΧΟΝΔΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 607784 ΠΕ70 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2023-2024

Αρ.Πρωτ.87204/Ε2/02-08-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Α.Αμπατζίδου
Τηλέφωνο : 210-3442335
E-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης για το Σχολικό Έτος 2023-2024»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 παρ. 14 του ν.1674/1986 (Α΄ 203), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 33 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159Α’)
β) Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
γ) του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του ν.4440/2016 (Α΄ 224)
2. Το άρθρο 35 του ν. 4622/2019(Α΄133)
3. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α’31΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
4. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄123΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
5. Το Π.Δ. 77/2023 (Α’130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και Μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών. Μεταφορά αρμοδιοτήτων υπηρεσιακών μονάδων, θέσεω ν προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
6. To Π.Δ.79/2023 (Α’131) « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπό στοιχεία 4818/8-7-23 (Β’ 4407) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΑΙΘΑ περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων
8. Τη με αρ. πρωτ. 34737/Ε2/27-03-2023 (ΑΔΑ: ΩΝΟΩ46ΜΤΛΗ-Ρ0Κ) εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2023-2024
9. Τη με αρ.πρωτ 43175/12-04-2023 πρόταση Ισραηλίτικης Κοινότητας Θεσσαλονίκης για την εκπαιδευτικό Ασβεστά Γεωργία
10. Τη με αρ.πρωτ 43176/12-04-2023 πρόταση Ισραηλίτικης Κοινότητας Θεσσαλονίκης για την εκπαιδευτικό Καλέμου Ελισσάβετ
11. Τη με αρ.πρωτ 43178/12-04-2023 πρόταση Ισραηλίτικης Κοινότητας Θεσσαλονίκης για τον εκπαιδευτικό Καραχλέ Χαράλαμπο
12. Τη με αρ.πρωτ 43182/12-04-2023 πρόταση Ισραηλίτικης Κοινότητας Θεσσαλονίκης για την εκπαιδευτικό Γεωργιτζίκη Άννα
13. Τη με αρ.πρωτ 43186/12-04-2023 πρόταση Ισραηλίτικης Κοινότητας Θεσσαλονίκης για τον εκπαιδευτικό Διαμαντή Στέφανο
14. Τη με αρ.πρωτ 43187/12-04-2023 πρόταση Ισραηλίτικης Κοινότητας Θεσσαλονίκης για τον εκπαιδευτικό Μιχαήλ Αλέξανδρο
15. Τη με αρ. 10/28-6-2023 Πράξη του ΚΥΣΠΕ και
16. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το Σχολικό Έτος 2023-2024, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
1 ΑΣΒΕΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 613355 ΠΕ70 ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.)
2 ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ ΑΝΝΑ 702370 ΠΕ60 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
3 ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 614150 ΠΕ70 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
4 ΚΑΡΑΧΛΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 614962 ΠΕ70 ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Π.Ε.)
5 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 614468 ΠΕ70 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
6 ΚΑΛΕΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 613768 ΠΕ70 Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.)

Οι Α/θμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 


Αρ.Πρωτ.87193/Ε2/02-08-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Α.Αμπατζίδου
Τηλέφωνο : 210-3442335
E-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθήνας για το Σχολικό Έτος 2023-2024»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 παρ. 14 του ν.1674/1986 (Α΄ 203), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 33 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159Α’)
β) Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)
γ) του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του ν.4440/2016 (Α΄ 224)
2. Το άρθρο 35 του ν. 4622/2019(Α΄133)
3. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α’31΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
4. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄123΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
5. Το Π.Δ. 77/2023 (Α’130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και Μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών. Μεταφορά αρμοδιοτήτων υπηρεσιακών μονάδων, θέσεω ν προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
6. To π.δ.79/2023 (Α’131) « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπό στοιχεία 4818/8-7-23 (Β’ 4407) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΑΙΘΑ περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων
8. Τη με αρ. πρωτ. 34737/Ε2/27-03-2023 (ΑΔΑ: ΩΝΟΩ46ΜΤΛΗ-Ρ0Κ) εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2023-2024
9. Τη με ημερομηνία 24-05-2023 πρόταση Ισραηλίτικης Κοινότητας Αθήνας
10. Τη με αρ. 10/28-6-2023 Πράξη του ΚΥΣΠΕ και
11. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το Σχολικό Έτος 2023-2024, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθήνας:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 702052 ΠΕ70 Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)
2 ΑΝΔΡΩΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 594832 ΠΕ70 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)
3 ΑΡΑΠΑΚΗ ΟΛΓΑ 592695 ΠΕ70 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)
4 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 602035 ΠΕ70 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)
5 ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ 602741 ΠΕ70 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)
6 ΣΑΚΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 614781 ΠΕ70 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)
7 ΧΟΝΔΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 607784 ΠΕ70 Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.76044/Ε2/21-06-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A΄
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
------
Πληροφορίες : Κων/να Οικονομίδη
210 3442335
E-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης για το Σχολικό Έτος 2022-2023

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 παρ. 14 του ν.1674/1986 (ΦΕΚ 203Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 33 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159Α’)
β) Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄)
γ) του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224Α’)
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
4. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Τη με αρ. πρωτ. 38346/Ε2/4-4-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΡΝ46ΜΤΛΗ-ΠΣΚ) εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2022-2023
7. Τις με ημερ. 17-5-2022 προτάσεις του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης
8. Την με αρ. 10/9-6-2022 Πράξη του ΚΥΣΠΕ και
9. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το Σχολικό Έτος 2022-2023, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΔΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
1 ΑΣΒΕΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 613355 ΠΕ70 ΒΟΙΩΤΙΑΣ
2 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 614468 ΠΕ70 Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3 ΚΑΛΕΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 613768 ΠΕ70 ΚΥΚΛΑΔΩΝ
4 ΚΑΡΑΧΛΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 614962 ΠΕ70 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
5 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΓΑΛΗΝΗ 613025 ΠΕ70 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
6 ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ ΑΝΝΑ 702370 ΠΕ60 Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.76038/Ε2/21-06-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A΄
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
------
Πληροφορίες : Κων/να Οικονομίδη
210 3442335
E-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών για το Σχολικό Έτος 2022-2023

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 παρ. 14 του ν.1674/1986 (ΦΕΚ 203Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 33 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159Α’)
β) Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄)
γ) του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224Α’)
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
4. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Τη με αρ. πρωτ. 38346/Ε2/4-4-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΡΝ46ΜΤΛΗ-ΠΣΚ) εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2022-2023
7. Τις με ημερ. 17-5-2022 προτάσεις της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών
8. Την με αρ. 10/9-6-2022 Πράξη του ΚΥΣΠΕ και
9. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το Σχολικό Έτος 2022-2023, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, ως ακολούθως:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΔΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 702052 ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ
2 ΑΝΔΡΩΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 594832 ΠΕ70 Α’ ΑΘΗΝΑΣ
3 ΑΡΑΠΑΚΗ ΟΛΓΑ 592695 ΠΕ70 Β’ ΑΘΗΝΑΣ
4 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 602035 ΠΕ70 Β’ ΑΘΗΝΑΣ
5 ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ 602741 ΠΕ70 Α’ ΑΘΗΝΑΣ
6 ΣΑΚΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 614781 ΠΕ70 Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα