Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Σχολεία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 2020 2021

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.117508/Ε2/08-09-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες
Ε. Μπιγέρη 210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2020-21.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
2. Τις διατάξεις της §4 του άρθρου 21 και της §7 του άρθρου 23 του Ν. 2432/2006 (ΦΕΚ 14τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις της §17 του άρθρου 19 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111τΑ’)
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄)
6. Τα Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
7. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 13 και 15 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 26139/Α2/3.3.11 (ΦΕΚ 561τΒ΄) Υ.Α.
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47130/Ε2/16.04.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω) εγκύκλιο αποσπάσεων
9. Την από 19.06.2020 Βεβαίωση του Υ.Σ.Δ.Ε.Ε. (3365/19.06.2020 Υ.Σ.) και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 91952/Θ2/14.07.2020 έγγραφο του Τμήματος Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και Θρησκευτικής Αγωγής
10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 614/198/02.07.2020 έγγραφο του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής και το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.5/4/1294/29.06.2020 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους
11. Την υπ’ αριθ. 18/02.09.2020 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
12. Την αίτηση της εκπαιδευτικού

Αποφασίζουμε

Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 93861/E2/16-07-2020 Υ.Α. μόνο κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση της εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μυτακίδου Αικατερίνης, κλ. ΠΕ03 (ΑΜ 209932) στο ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ Νεάπολης για το διδακτικό έτος 2020-21, μετά από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου ανήκει οργανικά η παραπάνω εκπαιδευτικός παρακαλείται να ενημερώσει την ενδιαφερόμενη.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.117484/Ε2/08-09-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες
Ε. Μπιγέρη 210 3442280
E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2020-21.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
2. Τις διατάξεις της §4 του άρθρου 21 και της §7 του άρθρου 23 του Ν. 2432/2006 (ΦΕΚ 14τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις της §17 του άρθρου 19 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111τΑ’)
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄)
6. Τα Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
7. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 13 και 15 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 26139/Α2/3.3.11 (ΦΕΚ 561τΒ΄) Υ.Α.
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47130/Ε2/16.04.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω) εγκύκλιο αποσπάσεων
9. Την από 19.06.2020 Βεβαίωση του Υ.Σ.Δ.Ε.Ε. (3365/19.06.2020 Υ.Σ.) και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 91952/Θ2/14.07.2020 έγγραφο του Τμήματος Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και Θρησκευτικής Αγωγής
10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 614/198/02.07.2020 έγγραφο του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής και το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.5/4/1294/29.06.2020 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους
11. Την υπ’ αριθ. 18/02.09.2020 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
12. Την αίτηση του εκπαιδευτικού

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τον εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τσιλιβερδή Δημήτριο, κλ. ΠΕ02 (ΑΜ 702357) στο ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ Αθωνιάδας για το διδακτικό έτος 2020-21, μετά από αίτησή του και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης από την περιοχή αρμοδιότητας του οποίου αποσπάται ο παραπάνω εκπαιδευτικός παρακαλείται να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Αρ.Πρωτ.93861/Ε2/16-07-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες
Ε. Μπιγέρη  210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2020-21.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
2. Τις διατάξεις της §4 του άρθρου 21 και της §7 του άρθρου 23 του Ν. 2432/2006 (ΦΕΚ 14τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις της §17 του άρθρου 19 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111τΑ’)
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄)
6. Τα Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
7. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 13 και 15 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 26139/Α2/3.3.11 (ΦΕΚ 561τΒ΄) Υ.Α.
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47130/Ε2/16.04.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω) εγκύκλιο αποσπάσεων
9. Την από 19.06.2020 Βεβαίωση του Υ.Σ.Δ.Ε.Ε. (3365/19.06.2020 Υ.Σ.) και το υπ’ αριθμ. πρωτ.91952/Θ2/14.07.2020 έγγραφο του Τμήματος Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και Θρησκευτικής Αγωγής
10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 614/198/02.07.2020 έγγραφο του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής και το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.5/4/1294/29.06.2020 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους
11.Τις υπ’ αριθ. 14/13.07.2020 και 15/14.07.2020 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
12.Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2020-21, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 32 αποσπάσεις)

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και αποσπώνται με την παρούσα, με την ανάληψη υπηρεσίας στη θέση απόσπασης, λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ως στελέχη εκπαίδευσης, των οποίων παρατάθηκε η θητεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4692/2020 και αποσπώνται με την παρούσα, για να αναλάβουν υπηρεσία στη θέση απόσπασης θα πρέπει προηγουμένως να απαλλαγούν από τα καθήκοντα της θέσης στελέχους.

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με τις Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε εκκλησιασιτκά σχολεία 2020 - 2021

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2019-2020

Αρ.Πρωτ.124720/Ε2/02-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
------
Πληροφορίες :
Τμήμα Β’ Κινητικότητας Εκπ/κού Προσ. Π.Ε. & Δ.Ε.
Ε. Μπιγέρη 210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τμήμα Α΄ Εκκλ. Εκπ/σης & Θρησκ. Αγωγής:
Π. Μπεκιάρη 210 3442412
E-mail : deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2019-20.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
2. Τις διατάξεις της §4 του άρθρου 21 και της §7 του άρθρου 23 του Ν. 2432/2006 (ΦΕΚ 14τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38τΑ’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄)
6. Τα Π.Δ. 81 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
7. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 13 και 15 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 26139/Α2/3.3.11 (ΦΕΚ 561τΒ΄) Υ.Α.
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56623/Ε2/10.04.2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκύκλιο αποσπάσεων
9. Τα υπ’ αριθμ. 4828/22.07.2019 και 122667/Θ2/30.07.2019 έγγραφα της Δ/νσης Θρησκευτικής Εκπ/σης και Διαθρησκευτικής Αγωγής
10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 782/323/25.07.2019 έγγραφο του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Ακαδημίας και το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.5/4/1598/29.07.2019 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους
11.Την από 18.07.2019 Βεβαίωση του Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.
12.Τις υπ’ αριθ. 12/2019 και 13/2019 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
13.Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2019-20, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 32 αποσπάσεις εκπαιδευτικών)

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με τις Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε εκκλησιασιτκά σχολεία 2019 - 2020

Pin It

Εκτύπωση