edu.klimaka.gr

Κριτήρια Απόσπασης Εκπαιδευτικών για Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας στο Εξωτερικό

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1672/2012)

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1672
16 Μαΐου 2012

Αριθμ. Φ. 821.2/701K/54186/Z1
Καθορισμός όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής και διάρκειας απόσπασης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας (κλάδου ΠΕ70) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κλάδου ΠΕ02 και ΠΕ01), για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Ιδρύματα Ερευνών του εξωτερικού.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4027 «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 233 τ.Α΄/4−11−2011).
2. Το Π.Δ. αρ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/2003/τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3στ του Ν. 3149/03 (ΦΕΚ 141/2003/τ.Α΄).
4. Την με αρ. 27528/ΣΤ5 (ΦΕΚ 763/τ.Β΄/15−03−2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
6. Τις ανάγκες της υπηρεσίας,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους όρους, τα κριτήρια, τα όργανα, τον τρόπο επιλογής και τη διάρκεια της απόσπασης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ70, ΠΕ02 και ΠΕ01 αντίστοιχα, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Ιδρύματα Ερευνών του εξωτερικού, ως εξής:

Άρθρο 1
Προσόντα

1. Υποψήφιοι για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού στα ως άνω Ιδρύματα είναι κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του N. 4027 (ΦΕΚ 233, τ.Α΄/ 4−11−2011) δημόσιοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ70, ΠΕ02 και ΠΕ01, αντίστοιχα, εφόσον έχουν:

 1. τουλάχιστον αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης του εσωτερικού συναφούς ειδικότητας ή επιστημών αγωγής,
 2. άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία λειτουργούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ερευνών, ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39, τ.Α΄/5−3−2001) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» όπως τροποποιείται και ισχύει.
 3. τριετή εκπαιδευτική (διδακτική) υπηρεσία σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το χρόνο της απόσπασης, μετά το ΦΕΚ διορισμού και μέχρι 31 Αυγούστου του σχολικού έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Άρθρο 2
Διαδικασία απόσπασης

1. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4027/2011, με προκήρυξη του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που ανακοινώνεται σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, καλούνται οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ70, ΠΕ02 και ΠΕ01, αντίστοιχα, που πληρούν τα προσόντα της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Την πρόσκληση συνοδεύει πίνακας στον οποίο περιλαμβάνονται οι προς πλήρωση θέσεις των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Ιδρυμάτων Ερευνών των χωρών του εξωτερικού, καθώς και οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών που δύνανται να καλύψουν κάθε μία από τις ανωτέρω θέσεις. Διευκρινίζεται ότι, ο ανωτέρω πίνακας συντάσσεται κατόπιν σχετικών αιτημάτων των ανωτέρω Ιδρυμάτων και εισηγήσεων των αρμοδίων Συντονιστών Εκπαίδευσης εξωτερικού και των οικείων διπλωματικών αρχών.

2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες έχουν την έννοια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση, προκειμένου να συνταχθούν οι σχετικοί πίνακες, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στις οποίες υπάγονται οι αιτούντες εκπαιδευτικοί, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που τάσσεται με την προκήρυξη της προηγουμένης παραγράφου.

3. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται από τους υποψηφίους και στη συνέχεια θεωρούνται με ευθύνη του Προϊσταμένου των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Στην αίτηση επισυνάπτεται από τον υποψήφιο:

 1. Ενυπόγραφο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο περιλαμβάνεται και η διδακτική, εκπαιδευτική, επιστημονική, συγγραφική και κοινωνική δραστηριότητά του.
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος, τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης.
 3. Επικυρωμένα αντίγραφα άλλων πτυχίων που έχει αποκτήσει ο υποψήφιος.
 4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών που αποδεικνύουν την άριστη γνώση, σύμφωνα με το Π.Δ. που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας.

Όσα εκ των ανωτέρω παραστατικών στοιχείων προέρχονται από Αρχές του εξωτερικού θα είναι απαραίτητα θεωρημένα για τη γνησιότητά τους και μεταφρασμένα.

Οι τίτλοι σπουδών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, πρέπει να είναι αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμα και αντίστοιχα. Η αναγνώριση θα ληφθεί υπόψη μόνο μέχρι την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η προκήρυξη καθορίζει τον τρόπο υποβολής της αίτησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και την προθεσμία υποβολής τους. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν συμπληρωματικά στοιχεία που ενδεχομένως ζητηθούν.

4. Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στο εξωτερικό, μπορεί να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στο Γραφείο του Συντονιστή Εκπαίδευσης της περιοχής τους ή στις οικείες Διπλωματικές ή Προξενικές Αρχές, όπου δεν υπάρχουν γραφεία Συντονιστών Εκπ/σης, εντός της αυτής προθεσμίας.

5. Τα γραφεία των Συντονιστών Εκπαίδευσης ή κατά περίπτωση οι Διπλωματικές ή Προξενικές Αρχές θα αποστείλουν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπου υπάγονται οργανικά οι υποψήφιοι τις αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος και η θεώρησή τους από τον αρμόδιο Προϊστάμενο, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία.

6. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, συγκεντρώνουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων ελέγχουν την ακρίβεια και την πληρότητα των δηλουμένων στοιχείων, και τις διαβιβάζουν μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά των υποψηφίων και το θεωρημένο και συμπληρωμένο Φύλλο Μητρώου Ποιότητας στην αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που τάσσεται με την προκήρυξη της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου.

Άρθρο 3
Όροι απόσπασης – ωράριο αποσπασμένων εκπαιδευτικών

1. Δεν είναι δυνατή η απόσπαση εκπαιδευτικών των κατωτέρω περιπτώσεων:

 1. Εκπαιδευτικών οι οποίοι είχαν αποσπασθεί κατά το παρελθόν σε οποιαδήποτε θέση στο εξωτερικό και η απόσπασή τους ανακλήθηκε ή διακόπηκε εξαιτίας πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους.
 2. Εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, της οποίας δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής, καθώς και εκπαιδευτικών εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ).
 3. Εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πενταετή απόσπαση σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού.

2. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τριετή απόσπαση σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού και έχει διαπιστωθεί η λήξη της απόσπασής τους, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν νέα απόσπαση σε άλλο Πανεπιστήμιο ύστερα από αίτησή τους, χωρίς την καταβολή του ειδικού επιμισθίου. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός χρόνος απόσπασης πέραν της τριετίας δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.

3. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε Τμήματα διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε ΑΕΙ εξωτερικού ακολουθούν το ωράριο της ημεδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7, του άρθρου 18 του Ν. 4027/2011, εφόσον δεν αντίκειται στη νομοθεσία της χώρας υποδοχής, άλλως σύμφωνα με το ωράριο της χώρας υποδοχής.

Προς κάλυψη του ανωτέρω εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας, είναι δυνατό να περιλαμβάνονται και ερευνητικές ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν στη λειτουργία του Τμήματος του Πανεπιστημίου στο οποίο αποσπώνται.

Σε περίπτωση μη κάλυψης του προβλεπόμενου εβδομαδιαίου ωραρίου, οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε οποιασδήποτε μορφής εκπαιδευτική μονάδα του εξωτερικού, εφόσον εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και το επιτρέπουν άλλες ιδιαίτερες συνθήκες στους τόπους απόσπασης.

Άρθρο 4
Όργανο επιλογής

1. Για την επιλογή των υποψηφίων εκπαιδευτικών συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Επιτροπή Επιλογής, αποτελούμενη από:

 1. Τον Πρόεδρο και δύο μέλη που ορίζει με απόφασή του ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 2. Ένα μέλος που ορίζει ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, με τον αναπληρωτή του.
 3. Ένα μέλος που ορίζει ο Υπουργός Εξωτερικών, με τον αναπληρωτή του.

2. Όλα τα μέλη ορίζονται με τον αναπληρωτή τους.

3. Γραμματέας της επιτροπής επιλογής και βοηθός γραμματέα ορίζονται με την ως άνω απόφαση διοικητικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι στην Υπηρεσία αυτή.

4. Με απόφαση του Προέδρου της επιτροπής επιλογής και ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων των υποψηφίων ορίζεται το απαραίτητο εκπαιδευτικό ή διοικητικό προσωπικό για την επικουρία του έργου της.

5. Η Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης παραλαμβάνει, ελέγχει τα δικαιολογητικά και προχωράει στη σύνταξη του πίνακα των απορριπτέων υποψηφίων. Έργο της επιτροπής επιλογής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο και το άρθρο 5 της παρούσας, είναι η επιλογή και επικύρωση του πίνακα των απορριπτέων υποψηφίων που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα, η κατάρτιση αλφαβητικού πίνακα των υποψηφίων που έχουν τα τυπικά προσόντα (στους οποίους παραθέτει και το σύνολο των μονάδων που προκύπτουν από τα μοριοδοτούμενα στοιχεία των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 5), η σύνταξη των αξιολογικών πινάκων ανά Πανεπιστήμιο, ειδικότητα και γλώσσα, κατά φθίνουσα συνολική βαθμολογία (που προκύπτει από το σύνολο των κριτηρίων επιλογής, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 5) για αγγλόφωνες, γαλλόφωνες, γερμανόφωνες και λοιπές χώρες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία λαμβάνονται υπόψη, κατά σειρά, τα αναφερόμενα στην περίπτωση Α΄ του άρθρου 5 της παρούσας κριτήρια.

Η σύνταξη των αξιολογικών πινάκων γίνεται κατ’ αρχάς με τη γλώσσα της χώρας απόσπασης και εναλλακτικά με την αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στον πίνακα της χώρας απόσπασης λαμβάνονται υπόψη, κατά σειρά, τα αναφερόμενα στην περίπτωση Α΄ του άρθρου 5 της παρούσας κριτήρια.

Οι αξιολογικοί πίνακες, με τη φροντίδα της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ισχύουν για τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.

Άρθρο 5
Κριτήρια επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής και η αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες είναι τα εξής:

Α.1. Διδακτορικό δίπλωμα στους τομείς: γλωσσολογία, αρχαία ελληνική γλώσσα ή/και γραμματεία, βυζαντινολογία ή νεοελληνική γλώσσα, παιδαγωγικά, επιστήμες της αγωγής, θεολογικές σπουδές, ιστορία, λαογραφία, αρχαιολογία, φιλοσοφία, ψυχολογία, στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, μόρια πενήντα (50).

2. Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης Master ή αντίστοιχος στους τομείς: φιλολογίας, γλωσσολογία, αρχαία ελληνική γλώσσα ή/και γραμματεία, βυζαντινά ή νεοελληνική γλώσσα, στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, μόρια είκοσι πέντε (25).

3. Διδακτική εμπειρία σε Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού, μόρια δεκαπέντε (15).

4. Δεύτερο Πανεπιστημιακό πτυχίο συναφούς αντικειμένου, μόρια επτά (7).

5. Για κάθε επιπλέον άριστη γνώση ξένης γλώσσας, μόρια τρία (3).

Στην περίπτωση που συντρέχει διδακτορικό δίπλωμα και τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών (Master κ.λπ.) στο ίδιο αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό και στην περίπτωση που συντρέχουν δύο διδακτορικά μοριοδοτείται το ένα σύμφωνα με την παρ. Α1 του παρόντος άρθρου. Το αυτό ισχύει και για τους μεταπτυχιακούς τίτλους.

Άρθρο 6
Επιλογή − απόσπαση

1. Μετά τη σύνταξη των αξιολογικών πινάκων από την Επιτροπή Επιλογής και την κύρωσή τους από τον Υπουργό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καλούνται οι εγγεγραμμένοι εκπ/κοί να υποβάλουν, εντός ορισμένης προθεσμίας, δήλωση για την απόσπασή τους, με σειρά προτίμησης, σε ένα ή περισσότερα Ιδρύματα μιας ή περισσοτέρων χωρών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αποσπώνται οι εγγεγραμμένοι στους αξιολογικούς πίνακες κατά τη σειρά εγγραφής, αφού ληφθούν υπόψη και οι δηλωθείσες προτιμήσεις. Οι εκπαιδευτικοί αποσπώνται καταρχάς με τη γλώσσα της χώρας απόσπασης και, σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο σχετικός αξιολογικός πίνακας ή δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τη γλώσσα της χώρας απόσπασης, με μια από τις τρεις εναλλακτικές γλώσσες, αγγλική, γαλλική ή γερμανική.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στον εναλλακτικό αξιολογικό πίνακα αποσπάται ο υποψήφιος, ο οποίος γνωρίζει την επικρατέστερη στη χώρα απόσπασης γλώσσα. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση που ένα ίδρυμα έχει εκφράσει επιθυμία για απόσπαση εκπαιδευτικού με συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών (π.χ. Μέσων και Νεωτέρων ελληνικών χρόνων), ο υποψήφιος με το αντικείμενο αυτό προηγείται των άλλων υποψηφίων, έστω κι αν δεν προηγείται στην μοριοδότηση.

3. Οι υπηρετούντες σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, εφόσον αποσπασθούν, θεωρούνται αυτοδικαίως παραιτηθέντες από την προηγούμενη θέση τους με την ανάληψη υπηρεσίας στο εξωτερικό.

 1. Oι συντονιστές εκπαίδευσης ασκούν τις πειθαρχικές αρμοδιότητες στους εκπαιδευτικούς αντίστοιχες με τις πειθαρχικές αρμοδιότητες των προϊσταμένων των διευθύνσεων εκπαίδευσης του εσωτερικού (άρθρο 12 παρ.7 του ν.4027/2011).
 2. Oι διευθύνσεις εκπαίδευσης εσωτερικού είναι αρμόδιες για τη ρύθμιση των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης αυτών πλην των κατά την 3α περίπτωση του παρόντος άρθρου εκτός εάν δεν υπάρχει Συντονιστής Εκπαίδευσης στη χώρα απόσπασής τους, οπότε οι διευθύνσεις ασκούν και τις πειθαρχικές αρμοδιότητες.

4. Αν μετά τη λήξη της διαδικασίας επιλογής παραμένουν κενές θέσεις και στους αξιολογικούς πίνακες περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί που δεν αποσπώνται στα Ιδρύματα που είχαν ήδη δηλώσει, μπορεί να τους ζητηθεί να υποβάλουν νέα δήλωση για τις κενές θέσεις που απέμειναν.

5. Στην περίπτωση εξάντλησης των σχετικών πινάκων επιλογής πριν από την παρέλευση της τριετίας ή άρνησης των συμπεριλαμβανομένων στους ανωτέρω πίνακες εκπαιδευτικών να καλύψουν τις κενές θέσεις, είναι δυνατή η έκδοση προκήρυξης για την πλήρωση των κενών αυτών.

6. Η ανάληψη υπηρεσίας των επιλεγέντων θα γίνει στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ίδρυμα Ερευνών της χώρας απόσπασης, θα βεβαιωθεί από το αρμόδιο όργανο του Ιδρύματος και θα θεωρηθεί από τον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης ή όπου δεν υπάρχει, από την οικεία Διπλωματική ή Προξενική Αρχή.

7. Σε περίπτωση μη αποδοχής του επιλεγέντος εκπαιδευτικού από το Εκπ/κό Ίδρυμα της χώρας απόσπασης απαιτείται επαρκής και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση από τον υπεύθυνο του Τμήματος ή του Τομέα ή, στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ή άλλου συλλογικού οργάνου του Πανεπιστημίου. Άλλως, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της μη απόσπασης άλλου εκπαιδευτικού.

8. Το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού θα καταβάλλεται από το οικείο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης.

Άρθρο 7
Διάρκεια της απόσπασης

1. Οι υποψήφιοι αποσπώνται για τρία (3) ακαδημαϊκά έτη και η απόσπασή τους, πέραν της τριετίας, μπορεί να ανανεώνεται κατ’ έτος, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ακαδημαϊκών ετών συνολικά, αλλά χωρίς την καταβολή του ειδικού επιμισθίου του εξωτερικού, εφόσον αυτή κρίνεται απαραίτητη από την αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του οικείου Ιδρύματος.

2. Η παρούσα διαδικασία είναι ανεξάρτητη αυτής της απόσπασης εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού. Επομένως τα έτη απόσπασης των δύο διαδικασιών δεν συνυπολογίζονται.

3. Η απόσπαση του εκπαιδευτικού μπορεί να διακοπεί πριν από τη συμπλήρωση της τριετίας στις περιπτώσεις:

 1. πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά του,
 2. συχνής και μακράς απουσίας από τα καθήκοντά του,
 3. υποβολής σχετικής αίτησης του εκπαιδευτικού, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι και δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.
 4. Η διακοπή της απόσπασης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση για τις προηγούμενες περιπτώσεις α και β του κατά το άρθρο 4 οργάνου επιλογής. Στην περίπτωση αυτή, το όργανο επιλογής θα πρέπει να λάβει υπόψη του και να εκτιμήσει πραγματικά περιστατικά, όπως αυτά συνάγονται από την παρακολούθηση και τη γενική αξιολόγηση της κατά το άρθρο 28 του Ν. 4027/2011 επιτροπής, εφόσον υπάρχουν, καθώς και από ετήσιες εκθέσεις του υπευθύνου για τις Ελληνικές Σπουδές καθηγητή του Ιδρύματος, στο οποίο είναι αποσπασμένος ο εκπαιδευτικός, αλλά και του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης εξωτερικού ή όπου δεν υπάρχει της οικείας Διπλωματικής ή Προξενικής Αρχής.

Η ανωτέρω ετήσια έκθεση υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΔΙΠΟΔΕ) δια του οικείου γραφείου Σ.Ε. του εξωτερικού ή όπου δεν υπάρχει, δια της Διπλωματικής ή Προξενικής Αρχής της χώρας απόσπασης.

Άρθρο 8
Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται οι αριθμ. Φ.821.2/1182Κ/35535/Ζ1/6−4−2006 (ΦΕΚ 466−τ.Β΄/13−4−2006), Φ.821.2/3354Ε/141085/Ζ1/7−12−2007 (ΦΕΚ 2359/τ.Β΄/13−4−2006) και Φ.821.2/652Κ/40092/Ζ1/7−4−2009 (ΦΕΚ 1003/τ.Β΄/27−5−2009) υπουργικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 14 Μαΐου 2012

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα