edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία 2020 2021

Αποσπάσεις σε Μουσκό Σχολειό
Εκτύπωση  

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.117480/Ε2/08-09-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ &Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες :
Α. Φραϊδάκη 210 3442235
Θ. Ρηγοπούλου 210 3442253
Email: dprb5(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση απόσπασης εκπ/κών Δ.Ε. Γενικών Ειδικοτήτων και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2020-2021».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 Β΄ του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.9 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.4653/2020 (ΦΕΚ 12 Α’ ).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146Α΄ ),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
5.Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12τΑ’) που προστέθηκε στην παράγραφο 4 της 3345/2.9.1988 Υ.Α., η οποία κυρώθηκε με την περίπτωση Ι’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296Α’), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 205 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α’) και τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ111Α΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ.17 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ111Α΄).
8.Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8,κεφ.Β΄του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α΄).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 8, κεφ. Β΄ του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α΄) όπως αυτό μερικώς αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 205, παρ.3 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α ).
10. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
11. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 12. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄)«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 13. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
14. Την υπ΄αριθμ. 38049/Δ2/16-3-2020 (ΦΕΚ 209/τ.ΥΟΔΔ/20.03.2020) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 296/τ.ΥΟΔΔ/16.04.2020.
15. Την υπ΄αριθμ. 47130/Ε2/16-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω) εγκύκλιο με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2020-2021».
16. Την υπ΄αριθμ. 93844/Ε2/16-07-2020 ΥΑ απόσπασης εκπ/κών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2020-21.
17. Την υπ’ αριθμ. 18 /2020 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
18. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Ανακαλούμε την αρ. 93844/Ε2/16-07-2020 ΥΑ μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2020-2021, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 06 ανακλήσεις)

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων ανήκουν οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του αρχείου με τις ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία 2020 - 2021


Αρ.Πρωτ.93844/Ε2/16-07-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ &Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
E-mail: dprb5(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Aγγελική Φραϊδάκη
Τηλ.: 210 3442235
Θεοδώρα Ρηγοπούλου, Τηλ. 210 3442253
FAX: 2103442282

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικών ειδικοτήτων και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2020-2021».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 Β΄ του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.9 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.4653/2020 (ΦΕΚ 12 Α’ ).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146Α΄ ),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
5.Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12τΑ’) που προστέθηκε στην παράγραφο 4 της 3345/2.9.1988 Υ.Α., η οποία κυρώθηκε με την περίπτωση Ι’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296Α’), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 205 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α’) και τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ111Α΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ.17 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ111Α΄).
8.Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8,κεφ.Β΄του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α΄).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 8, κεφ. Β΄ του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α΄) όπως αυτό μερικώς αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 205, παρ.3 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α ).
10. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
11. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
12. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄)«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
13. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
14. Την υπ΄αριθμ. 38049/Δ2/16-3-2020 (ΦΕΚ 209/τ.ΥΟΔΔ/20.03.2020) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 296/τ.ΥΟΔΔ/16.04.2020.
15. Την υπ’ αριθμ. 47070/Ε2/16-04-2020 εγκύκλιο με θέμα «Λειτουργικά κενά Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων για το διδακτικό έτος 2020-21»
16. Την υπ΄αριθμ. 47130/Ε2/16-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω) εγκύκλιο με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2020-2021».
17. Τη Βεβαίωση της υπ’ αριθμ. 15/03-07-2020 Πράξης της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας (μόνο για τους εκπαιδευτικούς μουσικής παιδείας ).
18. Τις υπ’ αριθμ. 13 & 14/2020 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
19. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε σε Μουσικά Σχολεία τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2020-2021, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ( ΚΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ) :
(...) (σ.σ. 86 αποσπάσεις)

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΑΝΑ MOYΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ/ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ) :
(...) (σ.σ. 67 αποσπάσεις)

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και αποσπώνται με την παρούσα, με την ανάληψη υπηρεσίας στη θέση απόσπασης, λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ως στελέχη εκπαίδευσης, των οποίων παρατάθηκε η θητεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4692/2020 και αποσπώνται με την παρούσα, για να αναλάβουν υπηρεσία στη θέση απόσπασης θα πρέπει προηγουμένως να απαλλαγούν από τα καθήκοντα της θέσης στελέχους.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του αρχείου με τις 86+67 αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία 2020 - 2021


 

Μετάβαση στο άρθρο με τις αποσπάσεις σε Μουσικά Σχολεία 2021-2022


Εκτύπωση