edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις σε Μουσκό Σχολειό

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία 2022 2023

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.83203/Ε2/06-07-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Α. Φραϊδάκη 210 3442235
Θ. Ρηγοπούλου 210 3442253
E-mail : dprb5(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2022-2023».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 16 Β΄ του ν.1566/1985 (Α΄167΄), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του ν.1824/1988 (Α΄ 296).
2. Την περ. Ι΄ του άρθρου 16 του ν.1824/1988 (Α΄ 296), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.9 του άρθρου 9 του ν.3391/2005 (Α΄ 240) και το άρθρο 53 του ν.4653/2020 (Α΄12 ).
3. Το άρθρο 20 του ν.3475/2006 (Α΄146 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το άρθρο 31 του ν.3848/2010 (Α΄ 71), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
5. Το άρθρο 29 του ν.4521/2018 (Α΄ 38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το άρθρο 53 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12’) που προστέθηκε στην παρ. 4 της 3345/2.9.1988 Υ.Α., η οποία κυρώθηκε με την περ. Ι’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 205 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και το άρθρο 60 του ν.4692/2020 (Α΄111) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την παρ. 17 του άρθρου 19 του ν.4692/2020 (Α΄111) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου ενενηκοστού τετάρτου του ν. 4812/2021 ( Α΄110).
8. Το άρθρο 42 του ν.4722/2020 (Α΄177)
9. Την παρ.5 του άρθρου 7 του π.δ.50/1996 (Α΄45), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του π.δ. 100/1997 (Α΄94).
10. Το π.δ. 50/1996 (Α΄45), όπως τροποποιήθηκε από την περ. Β΄ του άρθρου 8 του π.δ. 100/1997 (Α΄ 94).
11. Την περ.Β΄ του άρθρου 8 του π.δ. 100/1997 (Α΄94) όπως αυτό μερικώς αντικαταστάθηκε από την παρ.3 του άρθρου 205 του ν.4610/2019 (Α΄ 70 ).
12. Το π.δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
13. To π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
14. To π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
15. Το π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
16. Την υπ΄ αρ. 40824/Δ2/08-04-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ.314/2022) απόφαση της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας».
17. Την υπ΄ αρ. 31661/Ε2/21-03-2022 εγκύκλιο με θέμα «Λειτουργικά κενά Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων για το διδακτικό έτος 2022-23».
18. Την υπ΄αρ.38342/Ε2/04-04-2022 (ΑΔΑ:6Η8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ) εγκύκλιο με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2022-2023».
19. Το υπ’ αρ.20/21-06-2022 έγγραφο της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας με την εισήγησή της επί των εκπ/κών μουσικής παιδείας στην υπ΄ αρ.10 /2022 Πράξη της.
20. Τις υπ’ αρ.11 & 13/2022 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
21. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε σε Μουσικά Σχολεία τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ)

(...) (σ.σ. 88 αποσπάσεις)

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΑΝΑ MOYΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ/ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ) :

(...) (σ.σ. 40 αποσπάσεις)

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του αρχείου με τις 88+40 αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία 2022 - 2023


 

 

Μετάβαση στο άρθρο με τις αποσπάσεις σε Μουσικά Σχολεία 2021-2022

Σχετικά Άρθρα